18 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29774

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26’ncı maddesi uyarınca Profesör alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

- Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Tarihi

Profesör

1

6661/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişleri, doçentlik belgesi, hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim çalışmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek ) verebilirler.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Profesör ve Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6) Mühendislik Fakültesi kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Uykuda Solunum Bozuklukları ile ilgili çalışması ve deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

2

Koroner Arter Hastalığında biyokimyasal parametreler ve radyolojik tetkikler ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anestezi ve Rean.

Doçent

3

Postoperatif opioid tüketimi ve ağrı skoru üzerine çalışması olmak.

Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz Dili ve Edeb.

Profesör

1

İngiliz ve Amerikan Edebiyatı alanlarında yayınları olmak; Amerikan Edebiyatı alanında Doçentlik ünvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

Türkçe Eğitimi alanında doçentliğini almış; Çocuk Edebiyatı ve Değerler alanında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

Fen Eğitimi alanında doçentliğini almış ve bilimin doğası üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Fizik

Profesör

1

Fotovoltaik güneş hücrelerinin elektriksel özellikleri üzerine teorik ve deneysel çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Kimya

Profesör

1

Hidrür oluşturma-atom tuzak-AAS yöntemi ile eser elementlerin tayini konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

Gelişme İktisadı alanında doçentliğini almış, küreselleşme ve endüstri-içi ticaret konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fak.

Elekt.-Elektronik Müh.

Elekt.-Elektronik Müh.

Doçent

1

Güneş enerjisi, ince film güneş pilleri ve optoelektronik, nanoteller konularında çalışmaları olmak.

6655/1-1