21 Haziran 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29749

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun L44-d4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 10.06.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5936/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun L43-c3 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 10.06.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5937/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun M43-b2 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 10.06.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5938/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun M44-a1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 10.06.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5939/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hemşinliler Hizmet Vakfı

VAKFEDENLER : Kerim Makar, Ömer Yılmaz, Salih Yılmaz, Utku Altunkaya, Dursun Ali Şahin, Leman Karaibrahimoğlu, Adem Karaibrahimoğlu, Ramazan Balcıoğlu, Hürdoğan Gül, Gürbüz Akyüz, Hakan Makar, Abdullah Gül, Mustafa Çelik, Özer Balkaya, Nedim Koyuncu, Ali Altunkaya, Ali İhsan Akbıyuk, Aytekin Balkaya, Yücel Akbıyık, Aslan Akbıyık, Necmettin Aydın, Saliha Aydın, Şerafettin Aydın, Mertcan Aydın, Asuman Aydın, Mehmet Yıldırım, Mikail Yıldız, Yüksel Yenigül, Mehmet Altınkaya, Metin Küçük, Tuncay Altunkaya, Sabri Karataş, İlker Altınkaya, Ercan Altınkaya, Zeki Akbıyuk, Mehmet Akçiçek, Oğuz Algür, Nurettin Koyuncu, Yalçın Aydın, Fikret Akbıyık, Mustafa Akbıyık, Ali İhsan Akbıyık, Nedim Aydın, Gürkan Akbıyık, Lütfü Kolçak, Nurettin Yalçın, Hasan Topal, Atilla Altınkaya, Zeki Güner, Vehbi Tunç, Kemal Makaroğlu, Necdet Aydın, Cihangir Göktürk, Mehmet Altunkaya, Şerif Ali Sarı, Orhan Aydın, Burhan Aydın, Mesut Üçüncüoğlu, Mine Üçüncü, Ayhan Kibar, Şaban Özel, Kadir Sarı, Alim Hoşgör, Cavit Tank, Özcan Albayrak, Remzi Kısır, Mehmet Tunca, Aslan Tatar

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/05/2016 tarihinde kesinleşen 16/02/2016 tarihli ve E: 2015/330, K: 2016/39 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Hemşin kültürü ve geleneği üzerine çalışmalar yapmak suretiyle halkın sosyal, kültürel, eğitsel gelişimi ve sosyal dayanışmasına katkıda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 68.000-TL (altmış sekiz bin) nakit,

YÖNETİM KURULU: Necmettin Aydın, Mehmet Altunkaya, Leman Karaibrahimoğlu, Kemal Makaroğlu, Zeki Akbıyuk, Nurettin Yalçın, Nedim Koyuncu, Sabri Karataş, Lütfü Kolçak

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Hemşin kültürü ve gelenek-görenekleri konusunda faaliyette bulunan dernek veya vakıf benzeri kamu kurum ve kuruluşlarına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5946/1-1

—————

VAKFIN ADI: Malatya İlahiyat Vakfı.

VAKFEDENLER: Fikret Karaman, Abdurrahman Ateş, Mehmet Birsin, Mehmet Korkut Çeçen.

VAKFIN İKAMETGAHI: Malatya

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/05/2016 tarihli ve E: 2016/707, K: 2016/724 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: “Başta Malatya olmak üzere tüm ilahiyat fakültelerinin” her türlü eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılamak, bina ve tesisler inşa etmek, onarmak, tefriş etmek, Üniversiteler ve Fakülteler arası bilimsel inceleme, çalışma ve araştırma yapılmasına katkı sağlamak, bilgi ve teknoloji üretilmesine ve bunların yayılmasına destek olmak, ilahiyat fakültelerinin ulusal ve uluslararası alanlarda kalkınmalarına öncülük etmek, öğretim elemanları ile öğrencilerinin barınma, eğitim, mali, sosyal, kültürel, gezi ve sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000-TL (Altmış bin) nakit

YÖNETİM KURULU: Fikret Karaman, Abdurrahman Ateş, Mehmet Birsin, Mehmet Korkut Çeçen.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mal varlığı İnönü Üniversitesi Vakfına, bu mümkün olmadığı takdirde Türkiye Diyanet Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5945/1-1

—————

VAKFIN ADI: Gediz Recep Özhan Eğitim ve Yardım Vakfı

VAKFEDENLER: Recep ÖZHAN

VAKFIN İKAMETGAHI: HATAY

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İskenderun 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.04.2016 tarih ve E: 2015/656, K: 2016/564 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurtiçinde ve yurtdışında dil, din, ırk, cinsiyet gibi hiçbir ayırım gözetmeden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılamak, insanların sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara, düşkünlere, öğrencilere, çocuklara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 100.000.00.-TL. (YüzbinTürkLirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU : Süleyman GÜLTEKİN, Mehmet Ali SARAOĞLU, Mehmet DEMİREL, Mehmet DEMİRAY, Uğur ŞANSAL

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları konusuna en yakın olan bir başka vakıf yada kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5944/1-1

—————

VAKFIN ADI: Hacı Ahmet Ulusoy Vakfı.

VAKFEDENLER: Muammer Özdemir, Ali Bülbül, Emre Adaca.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.04.2016 tarihinde kesinleşen 22.03.2016 tarihli ve E: 2015/457, K: 2016/106 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yaptırmakta olduğumuz cami ve külliyenin her türlü giderini karşılamak, eğitim, kültür, sağlık alanında çalışmalar yapmak, vatanına ve milletine bağlı, inançlı insan yetiştirilmesine yardımcı olmak, öğrencilere burs sağlamak suretiyle bireyin ve toplumun maddi ve manevi yönden gelişmesine katkı sağlamak yoksullukla mücadele etmek, sosyal ve kültürel konularda toplumun gelişmesine katkıda bulunmak, Diyanet İşleri Başkanlığıyla irtibat kurup ihtiyacı olan yerlere Cami, Kur'an kursu inşa etmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (EllibeşbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Muammer Özdemir, Ali Bülbül, Bahri Keskin, Kahraman Hamza Bülbül.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyeti kararı ile bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5943/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    :  18.01.2011

Başvuru No                         :  C2011/007

Başvuru Sahibi                    :  İzmir Ticaret Odası

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Atatürk Cad. No: 126 Pasaport Alsancak İZMİR

Coğrafi İşaretin Adı            :  İzmir Şambalisi

Ürünün Adı                         :  Şambali

Coğrafi İşaretin Türü           :  Mahreç İşareti

Coğrafi Sınırı                      :  İzmir

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

 

 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

İzmir Şambalisi; irmik (buğday irmiği), şeker (toz şeker), süt veya yoğurt, nişasta ve kabartma tozu ile tekniğine uygun olarak hazırlanan hamurun tepside pişirilmesi ve piştikten sonra üzerine şerbet dökülmesiyle elde edilen bir tatlı çeşididir. Fırına verilmeden önce tatlı hamurunun üstü badem veya fıstıkla süslenebilmektedir. 

Üretim Metodu:

Hamur Bileşenleri: Hamuru meydana getiren bileşenler; irmik (buğday irmiği), şeker (toz şeker), süt veya yoğurt, nişasta ve kabartma tozudur. Tablo 1’de belirtilen bileşen miktarları 1000 gr. irmik ağırlığına göre hesaplanarak verilmiştir.

Tablo-1: İzmir Şambalisi Hamur Bileşenleri

 

Bileşenler

Miktar

İrmik

1.000 g.

Şeker

700 - 750 g.

Süt

(veya yoğurt)

250 - 400 ml.

(400-500 g.)

Nişasta

10 - 30 g.

Kabartma Tozu

20 - 30 g.

 

Şerbet Bileşenleri: Şerbeti oluşturan bileşenler: su, şeker, limon/limon tuzu ve vanilyadır.  Limon/limon tuzu ve vanilya, şerbete gerekli aromayı verecek oranda kullanır. Bu oran şerbet miktarının %5’inden fazla olmamalıdır. İzmir Şambalisi şerbet bileşenleri ve miktarları Tablo 2’de belirtilmiştir.

Tablo-2: İzmir Şambalisi Şerbet Bileşenleri

 

Bileşenler

Miktar

Şeker

1.000 g.

Su

650 - 850 ml.

Limon/Limon Tuzu ve Vanilya

Şerbet miktarının en fazla %5’i kadar kullanılmalıdır.

 

Şerbeti hazırlamak için gerekli olan su ve şeker kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika süre kaynama sıcaklığında tutulur, içine limon ya da limon tuzu ve vanilya ilave edilip en fazla beş dakika süreyle kaynatılır ve soğumaya bırakılır.

İrmik, şeker, nişasta ve kabartma tozu iyice karıştırılır ve sonra bu karışımın üzerine süt veya yoğurt eklenerek homojen bir hamur elde edilene kadar yoğurulur.

Hazırlanan hamur, tepsiye alınarak ürün kalınlığı 2,5 - 3,5 cm. olacak şekilde üzerine elle bastırılıp tüm tepsiye yayılır. Burada önemli olan hamurun eşit kalınlıkta olacak şekilde tepsiye yayılmasıdır.

Badem veya fıstıklar (her bir dilimi üzerinde en az bir fıstık ve badem olacak şekilde) eşit aralıklarla, hafifçe bastırarak hamurun üzerine dizilir. Önceden ısıtılmış fırında 180 ºC sıcaklıkta 40 - 45 dakika pişirildikten sonra tepsisinde dikdörtgen formda dilimlenerek 15 dakika daha pişirme işlemi uygulanır.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, önceden hazırlanıp soğutulmuş şerbet, tepsisine dökülür, tepsi tabanından 0.5 - 0.6 cm. yüksekliğe kadar şerbet ile kaplanır. Ürün soğumaya bırakılır.

İzmir şambalisi üretildikten sonra tepsisinde ve uygun koşullarda muhafaza edilmesi şartıyla yaklaşık 15 - 20 ºC sıcaklıkta yaklaşık 1 hafta süre saklanabilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

Renk ve Görünüş: Kabuk yanık görünümde olmayan hafif karamelize renkte olmalı, kabuk kısmında yarık veya çatlaklar bulunmamalıdır. İç kısmı parlak sarı veya sarımtırak renkte olmalıdır. Ürün dikdörtgen formda dilimlenir. Ürünün kalınlığı 2,5 - 3,5 cm., uzunluğu ise 7 - 10 cm. aralığında olmalıdır.

Tat ve Koku: Yanık veya yabancı tat ve koku olmamalıdır.

İzmir Şambalisi’nde renk ölçüm (Hunter Renk Değerleri) değer aralıkları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi, İzmir Şambalisi’nin üst kısmı L değerinin iç kısmına kıyasla daha düşük olmalıdır. Ürünün üst kısmı iç kısmına kıyasla daha koyu ve esmer renkte ve ürünün iç kısmı ise parlak sarı veya sarımtırak renkte olmalıdır.

Tablo-3: İzmir Şambalisi Renk Tablosu

 

 

L

a

b

Ürünün Üst Kısmı

26 - 32

13 - 16

13 - 25

Ürünün İç Kısmı

45 - 47

7 - 10

21 - 23

 

Şekil ve Doku (Sertlik - Yumuşaklık) Özellikleri: Dikdörtgen formda dilimlenerek satışa sunulan İzmir Şambalisi ağızda kolay dağılan bir yapıda olmalıdır. Ürünün alt ve üst kısmı aynı dokusal özelliklerde olmalıdır. Ürünün dış kısmında yarık ve çatlaklar bulunmamalıdır. Ürün fırında aşırı derecede pişirilmemeli ve şerbet ürün içerisinde homojen bir dağılım gösterecek şekilde üretim yapılmalıdır.

Briks: İzmir Şambalisi’nin briks değeri 75 - 80 aralığında olmalıdır.

Denetleme: İzmir Ticaret Odası Koordinatörlüğünde İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden 2 uzman ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 1 uzmandan oluşacak komisyon tarafından üretim, depolama ve kalite kontrol denetimleri yapılacaktır. Kontrol için İzmir İl Kontrol ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarından yararlanılacaktır. Denetim komisyonu 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre çalışacak olup 6 ayda bir en az 3 üye ile düzenli olarak toplanarak şikayet halinde olağanüstü toplanabilecektir.

İzmir Şambalisi’nde denetleme: temel bileşenler, üretim süreci ve son ürün olmak üzere 3 unsuru içermektedir.

1 - Temel Bileşenlerin Denetimi

İzmir Şambalisi’nin üretiminde kullanılan hamur ve şerbet bileşenleri denetlenecektir.

1.1. Hamurun Hazırlanması: Hamur bileşenlerinin, “Hamur Bileşimi” kısmında verilen oranlara uygun olarak konulup konulmadığı denetlenecektir.

1.2. Şerbetin Denetlenmesi: Hazırlanan şerbetin briks değeri 75 - 80 aralığında olması denetlenecektir.

2 - Üretim Süreci Denetimi

2.1. Pişirme Süresi ve Sıcaklığı: İzmir Şambalisi önceden ısıtılmış fırında 180 ºC sıcaklıkta 40 - 45 dakika pişirilmelidir. Sonra tepsisinde kesilerek 15 dakika daha pişirme işlemi uygulanmalıdır. İzmir Şambalisi’nin renk kriterlerine uygunluğu, pişirme evresiyle sağlandığı için pişirme süresi ve sıcaklığı denetlenecektir.

2.2. Fıstık ve Badem Eklenmesi: Kesilerek hazırlanan dilimlerin; her birinde en az bir fıstık veya badem olması denetlenecektir.

3 - Son Ürünün Denetlenmesi

3.1. Duyusal özellikler: Yabancı tat ve koku bulunmaması, ağızda kolay dağılan bir yapıda olması, ürünün alt ve üst kısmının aynı dokusal özelliklerde olması, ürünün dış kısmında yarık ve çatlakların bulunmaması denetlenecektir.

3.2. Fiziksel Özellikler:

3.2.1. Görünüş: Dilim şeklinin dikdörtgen formda olması, kalınlığının 2,5 - 3,5 cm., uzunluğunun ise 7 - 10 cm. aralığında olması denetlenecektir.

3.2.2. Renk: Kabuğun hafif karamelize renkte olması, üzerinde yarık veya çatlakların bulunmaması, iç kısmının parlak sarı veya sarımtırak renkte olması denetlenecektir.

İzmir Şambalisi’nin renk ölçüm (Hunter Renk Değerleri) değer aralıklarının aşağıdaki tabloya uygun olması denetlenecektir. 

İzmir Şambalisi Renk Denetim Tablosu

 

 

L

a

b

Ürünün Üst Kısmı

26 - 32

13 - 16

13 - 25

Ürünün İç Kısmı

45 - 47

7 - 10

21 - 23

5891/1-1


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması nedeni ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. Maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğ olunur.

 

5893/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 50 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Yabancı Dil Eğitimi

Yardımcı Doçent

Matematik Bilgisayar

1

Matematik, Matematik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Yüksek Enerji Fiziği, Fizik

Yardımcı Doçent

Psikoloji

1

Psikoloji, PDR

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

2

Grafik Tasarım

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Oyunculuk

1

Oyunculuk

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Sinema-Televizyon (İngilizce) *

1

Sinema ve Televizyon

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Tekstil ve Moda Tasarımı

1

Tekstil ve Moda Tasarımı

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

1

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (İngilizce) *

1

İktisat

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İşletme (İngilizce) *

2

İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları

Prof., Doç.

2

Yönetim ve Organizasyon

Prof., Doç.

2

Stratejik Yönetim

Prof., Doç.

2

Örgütsel Davranış

Prof., Doç.

1

Toplam Kalite Yönetimi

Prof., Doç.

İşletme

1

Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık *

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Uluslararası Ticaret (İngilizce) *

1

Uluslararası Ticaret, İktisat

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Yönetim Bilişim Sistemleri *

3

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

1

Genel Cerrahi

Profesör

Elektronörofizyoloji

1

Nöroloji

Profesör

Anestezi

1

Anestezi ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

1

Radyoloji

Yardımcı Doçent

Fizyoterapi

1

Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği **

3

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) *

3

Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İç Mimarlık (İngilizce) *

2

İç Mimarlık, Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İşletme Mühendisliği **

1

İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Kimya Mühendisliği

1

Kimya Mühendisliği, Kimya

Yardımcı Doçent

Makine Mühendisliği (İngilizce) *

1

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Mimarlık (İngilizce) *

2

Mimarlık, Bina Araştırma ve Planlama

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Yazılım Mühendisliği *

2

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

1

Bankacılık ve Finans, Bankacılık, Finans

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Bankacılık ve Finans (İngilizce) *

1

Bankacılık ve Finans, Bankacılık, Finans

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) *

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

 

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

5955/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 45.13/47

Toplantı Tarihi ve No    : 14.02.2014-141                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 14.02.2014-3414                                               İZMİR

Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Hacıveliler Köyü, Hacamatlar Mevkii’nde bulunan tümülüsün arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin, 5177 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Kanun kapsamında Kurul Müdürlüğünün 15/01/2013 tarihli ve 165 sayılı yazısı ile istenen ilgili Kurumların görüşlerinin iletildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 23/01/2013 tarih ve 16073 sayılı yazısı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 23/01/2013 tarihli ve 327 sayılı yazısı, Manisa İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 29/01/2013 tarih ve 1039 sayılı yazısı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 24/01/2013 tarihli ve 1303 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 14/02/2013 tarihli ve 85317 sayılı yazısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 28/01/2013 tarihli ve 19349 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 04/02/2013 tarihli ve 34005 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30/01/2013 tarihli ve 417 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 21/02/2013 tarihli ve 16628 sayılı yazısı, Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünün 07/03/2013 tarihli ve 1796 sayılı yazısı, Gölmarmara Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 18/04/2013 tarih ve 544 sayılı yazısı, Manisa Kadastro Müdürlüğünün 11/06/2013 tarih ve 36 sayılı yazısı, 21/03/2013 tarih ve 2241 sayı ile kayıtlı uzman raporu ile 12/02/2014 tarih ve 174 sayı ile kayıtlı uzman raporu ve tümülüs yakınından geçen Ankara-İzmir Otoyolu güzergâhına ilişkin Kurulumuzca alınan 22/05/2013 tarihli ve 2285 sayılı karar okundu, yazı ekleri ve karar eki ile işlem dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Hacıveliler Köyü, Hacamatlar Mevkii’nin güneydoğusunda bulunan, K19-c2-IVc paftada, kısmen 25 parselde kısmen tapulama harici alanda kalan tümülüsün kararımız eki 1/5000 ölçekli pafta üzerinde sınırları gösterildiği biçimde I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine ve ekli tescil fişinin uygun olduğuna, kaçak kazı çukurlarının ilgili müzesince kapatılmasına, kaçak kazıyı gerçekleştirenler hakkında yasal işlem başlatılmasına,

 Kararımız ile tescil edilen I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit alanına ilişkin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının:

1 - Bahse konu alanda herhangi bir amaçla yapı yapılamaz,

2 - Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz,

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün ve varsa Kazı Başkanının görüşüyle birlikte konu Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilmeden herhangi bir uygulama yapılamaz,

4 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar açılamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez,

5 - Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler yapılamaz, ağaçlandırmaya gidilemez,

Hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları olarak belirlenmesine ve kararımız ile tescillenen I.(Birinci) derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik, 2863 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

 

5895/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.04/112

Toplantı Tarihi ve No    : 13.05.2016-278                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.05.2016-6652                                               İZMİR

Manisa ili, Gördes ilçesi,  Kayacık Mahallesi, Gerdaş-Çatalkaya Mevkiinde bulunan kurul müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan alanının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında tescillenmesi gerektiği, bu kapsamda ilgili kurumların görüşlerinin talep edildiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 109.02.2016 tarihli ve 547 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.05.2016 tarihli ve 553 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Gördes ilçesi,  Kayacık Mahallesi, Gerdaş-Çatalkaya Mevkiinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen şekli ve “Gerdaş Nekropolü ve Erken Helenistik- Roma Dönemi yerleşim alanı ” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna,  karar verildi. 

 

5896/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.04/111

Toplantı Tarihi ve No    : 13.05.2016-278                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.05.201-6650                                                 İZMİR

Manisa ili, Gördes ilçesi,  Kayacık Mahallesi, Çatalkaya Mevkiinde bulunan alanda kurul müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan Tümülüsün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında tescillenmesi gerektiği bu kapsamda ilgili kurumların görüşlerinin talep edildiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.02.2016tarihli ve 546 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.05.2016 tarihli ve 554 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

  Manisa ili, Gördes ilçesi,  Kayacık Mahallesi, Çatalkaya Mevkiinde bulunan,  tapunun 17 pafta, 2389 parsel numaralı taşınmazının bir bölümünde yer alan Tümülüsün kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen şekli ve “Seyoba (Seyfidede) Tümülüsü” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 

5898/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 45.07/29

Toplantı Tarihi ve No    : 13.05.2016-278                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 13.05.2016-6660                                               İZMİR

Manisa ili, Salihli ilçesi, Sağlık Mahallesi Eski 2472 ada 3 parsel yeni 2694 ada 4 parsel numarasında kayıtlı İzmir 1 Nolu KTVKK 09.03.1989 tarihli ve 907 sayılı kararı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen mezar yapısının, yapı grubunun belirlenmesi talebine ilişkin Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğünün 27.04.2015 tarihli ve 143 sayılı yazısı ve ekleri; 03.03/2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında alana ilişkin sit paftasının yenilenmesi talep edilen Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.05.2016 tarihli ve  549 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Salihli İlçesi, Sağlık Mahallesi Eski 2472 ada 3 parsel yeni 2694 ada 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bir bölümü üzerinde yer alan İzmir 1 Nolu KTVKK 09.03.1989 tarihli ve 907 sayılı kararı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen mezar yapısının, sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerine işaretlendiği şekli ile yeniden düzenlenmesine ve 2 (ikinci) Derece Arkeolojik Sit tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

5897/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                            78.04/2 M.S.A

Toplantı Tarihi ve No    : 12/05/2016 - 187                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12/05/2016 - 3058                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Eflani İlçesi, Karacapınar Köyü, Kentsel Sit ve Etkileşim Geçiş Sahasına ilişkin Karabük İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 25.01.2016 tarih ve M.78.0.İÖİ.0.13.00.00.000-419 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüze gönderilen Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları çerçevesinde, planlama ekibince daha önce koruma bölge kurulunca tescil edilmemiş 12 adet yapıdan 10 adetinin tespit ve tesciline yönelik işlemlere başlanılması istenen kurulumuzun 01.04.2016 tarih ve 2962 sayılı kararı, konuya ilişkin Müdürlüğümüz evrak kaydında  12.05.2016 tarih ve 546 sayılı ile kayıtlı uzman raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler  neticesinde,

Karabük İli, Eflani İlçesi, Karacapınar Köyü Kentsel Sit sınırları içerisinde kalan; kararımız eki liste I de ada ve parsel numaraları, belirtilen 10 adet yapının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişlerinin uygun olduğuna, korunma gruplarının söz konusu listede belirtildiği gibi belirlenmesine, söz konusu 10 adet yapının ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2013 tarih ve 1129 sayılı kararı ile ada ve parsel numaraları (tapu kütüğüne kayıt konulmak üzere) belirlenen 59 adet korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı yapıya ait korunma alanı ve sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral durum haritası üzerinde gösterildiği şekli ile belirlenmesine ve Karacapınar Köyünde tüm tescilli yapıların, kentsel sit ve koruma alanı sınırında kalan tüm parsellerin gösterildiği kararımız eki liste II'nin uygun olduğuna karar verildi.

 

5899/1-1