9 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29737

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden: (ÇOMÜ)

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı kararı ile 6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

SIRA NO

ANALİZ NO

BİNA SAHİBİ

ADRES

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARAR TARİH VE SAYI

1

5643

MEHTAP ŞAHİN VE İŞTİRAKÇİLERİ

ATIFBEY MAHALLESİ (YAVUZ SELİM) SERPMELER NO: 66A-66B ALTINDAĞ / ANKARA

12.05.2016 - 1225/2738

5519/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ekrem KAHRAMANOĞLU'na Oda Disiplin Kurulu'nun 21.10.2015 gün, 1019-1165 sayılı kararı "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 23.04.2016 tarihinde başlamış olup, ceza 23.10.2016 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Ali Şefik ATILGAN'a iki ayrı "Yeminli Sıfatını Kaldırma" cezaları verilmiştir. Cezaların uygulanmasına 27.04.2016 tarihinde başlanmıştır.

3 - Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Abdulla GÜL'e Oda Disiplin Kurulu'nun 17.12.2015 gün, 218 sayılı kararı "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 30.04.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 30.10.2016 tarihinde son bulacaktır.

4 - Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Melih KARABÖCEK'e "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 18.03.2016 tarihinde başlanmıştır.

5 - Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Mehmet Atilla ÇABUK'a onbir ayrı "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezaları verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak 23.11.2023 tarihinde başlanacak olup, 03.12.2034 tarihinde son bulacaktır.

5484/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.01.2016 gün ve 019 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2016 gün ve 898 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar ilçesi Kösrelik Kızığı Bahçelievler Mahallesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

5535/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85276/1 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 16.02.2016 tarih ve 180 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.05.2016 tarih ve 1200/2672 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 09.06.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85276/1 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Aşağıyurtçu Mahallesi 49274 Ada 1, 49276 Ada 4, 49286 Ada 1 ve 49287 Ada 3 sayılı parseller.

İlgililere ilanen duyurulur.

5502/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85301 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 12.04.2016 tarih ve 611 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.05.2016 tarih ve 1196 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 09.06.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85301 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

30 Ağustos Mahallesi 48138 Ada 1, İstasyon Mahallesi 48816 Ada 1 parseller ve park (Yeşil Alan).

İlgililere ilanen duyurulur.

5503/1-1


 


 


 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

KTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye

-

-

1

Yönetim Bilimi alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

1

-

Fizik alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Makine Mühendisliği

1

-

-

Malzeme Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

-

1

Patoloji alanında doktora yapmış olmak veya bu alanda eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

5566/1-1


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

(ÇOMÜ)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - 2547 Sayılı Kanunun 5572 Sayılı Kanunla değiştirilen 25. maddesinde belirtilen koşulları ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taşıyor olmak,

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması,

3 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayın listeleri (Doçent kadroları için beş nüsha), Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe ulaştırmaları gerekmektedir. Adaylar başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim veya anabilim dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya başvurma hakkı vardır.

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Der.

Açıklama

Tarih

Yakınçağ Tarihi

-

1

3

Osmanlı döneminde Balkanlar ve Balkanlarda Osmanlı Mirası konularında çalışmalar yapmış olmak.

Kimya

Anorganik Kimya

1

-

-

Rutenyum komplekslerinin katalitik özellikleri ve fotodiyot uygulamaları hakkında çalışmaları olmak.

Kimya

Fizikokimya

-

1

1

Biyopolimerler konusunda nanokompozit hazırlama, ambalaj malzemesi hazırlama, fotopolimerizasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Kimya

Organik Kimya

-

1

1

Çapraz bağlanabilir elektroaktif moleküllerin organik ışık yayan diyot uygulamaları konusunda çalışmaları bulunmak ve alanında en az bir yıl yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Fizik

Genel Fizik

-

1

3

ROSAT X-Işın uydusu gözlemlerine dayalı olarak cüce novalar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Der.

Açıklama

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

1

-

-

Peyzaj planlama çalışmalarında analitik, hiyerarşik süreç yöntemiyle çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Der.

Açıklama

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

1

-

-

Uniportal videotorakoskopi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

-

1

1

Hemoperitoneum’un yara iyileşmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Prof.

Doç.

Der.

Açıklama

Tarım Ekonomisi

Tarım Politikası ve Yayım

-

1

1

Tarımsal yayım konularında çalışmalar yapmış olmak.

Bitki Koruma

Entomoloji

-

1

2

Endüstri süs bitkileri ve çilek alanlarındaki zararlılarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tarımsal Yapılar ve Sulama

-

-

1

1

Sulama programlarının oluşturulması ve minirhizotorn görüntüleme tekniklerinin sulama uygulamalarında kullanılması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Toprak Bil. ve Bitki Besleme

-

-

1

1

Toprak biyolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

5485/1-1


Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı yasanın 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği “ hükümleri ve “PRÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları” uyarınca, ÖĞRETİM ÜYESİ alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

Detaylar, ilanın Resmi Gazetede yayınlanmasını müteakip Üniversitemiz Web sayfamızda duyurulacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ADEDİ

UNVAN*

ARANAN NİTELİKLER

Denizcilik Fakültesi

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Akademik çalışmalarını Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeciliği veya Deniz Hukuku alanlarından birinde yapmış olmak. Alanında Uluslararası hakemli dergilerde en az 2 yayını bulunmak. Doktorasını/Doçentliğini Denizcilik alanlarından birinde yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Doktorasını Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeciliği veya Deniz Hukuku alanlarından birinde yapmış olmak, Alanında Uluslararası hakemli dergilerde en az 2 yayını bulunmak.

1

Yrd. Doç.

Doktorasını Deniz Hukuku alanında yapmış olmak. Alanında Uluslararası hakemli dergilerde en az 2 yayını bulunmak.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Doktorasını/Doçentliğini Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği veya makine Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak. Akademik çalışmalarını Gemi Makineleri işletme Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak.

1

Yrd. Doç.

Üniversitelerin Makine, Gemi inşaatı veya Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programların birinden mezun olmak. Doktorasını, konstrüksiyon ve imalat alanında yapmış olmak.

1

Yrd. Doç./

Üniversitelerin Makine veya Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği  programlarından Mezun olmak, Doktorasını Makina Teorisi ve Dinamiği veya Mekanik alanında yapmış olmak,

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

1

Yrd. Doç. Dr.

Fizik veya Fizik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktora derecesini Fizik veya Fizik Mühendisliği alanlarında İngilizce eğitim veren bir üniversiteden veya yurtdışından almış olmak. Uzmanlık alanı ile ilgili (tercihen yurtdışı araştırma kurumlarında veya üniversitelerde) en az iki yıl doktora sonrası araştırmacı tecrübesine sahip olmak. İngilizce eğitim veren üniversitelerde en az bir yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. Uzmanlık alanı ile ilgili SCI indeksli dergilerde yayınları bulunmak. Bilgisayar programlama, kod yazabilme ve istatistik modelleme yapmaya yetkin olmak.

Kimya

1

Yrd. Doç. Dr.

Kimya alanında lisans ve doktora derecelerine sahip olmak; Kimya öğrenci laboratuvarlarında tecrübe sahibi olmak; İngilizce eğitim veren üniversitelerde en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak; floresans özellik gösteren polimerlerin tercihen poliüretanların sentezi konusunda çalışmış olmak; SCI indeksli dergilerde bu uzmanlık konusunda yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Gemi Hidrodinamiği veya Gemi İnşaatı Ana Bilim Dallarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Gemi Hidrodinamiği veya Gemi İnşaatı Ana Bilim Dallarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Doçentliğini Makine Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak ve Enerji veya Akışkanlar Mekaniği veya Mekatronik konularında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Üniversitelerin Fizik Mühendisliği veya Fizik Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmak, Yoğun Madde Fiziği üzerinde çalışma yapmış olmak veya Sonlu Elemanlar Metodu ile mekanik sistemlerin simülasyonu üzerinde en az bir yıl çalışmış olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

1

Doç. Dr.

Elektrik (Elektrik Makineleri) veya Elektronik (Güç Elektroniği veya Kontrol veya Bilgisayar) Mühendisliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

1

Yrd. Doç. Dr.

Elektrik (Elektrik Makineleri) veya Elektronik (Güç Elektroniği veya Kontrol veya Bilgisayar) Mühendisliği alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

1

Prof. Dr.

Endüstri Mühendisliği Bilim alanında; Ergonomi, İş Etüdü, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonometrisi, Olasılık ve İstatistik, Lojistik, Üretim ve Planlama alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

1

Doç. Dr.

Endüstri Mühendisliği Bilim alanında; Olasılık ve İstatistik, Çok Ölçütlü Karar Verme Optimizasyonu, Stratejik Yönetim, Mühendislik Ekonometrisi, Üretim ve Planlama veya Lojistik alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

1

Doç. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği Mezunu olmak ve/veya Doçentlik unvanını Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak, Yönetim Bilişim Sistemleri konularında ulusal/uluslararası yayınları olmak

1

Yrd. Doç. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği Mezunu olmak, Yönetim Bilişim Sistemleri konularında ulusal/uluslararası yayınları olmak

Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Elek. ve Oto. Böl./ Mekatronik Programı

1

Prof. Dr.

Doktorasını Elektrik/Elektronik veya Mekatronik veya Elektronik veya Elektrik veya Kontrol Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak

Ulaş. Hizm. Böl. / Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktorasını Deniz İşletmeleri Yönetimi veya Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği alanlarından birinde yapmış olmak

Alanında en az iki yıl süre ile öğretim elemanlığı yapmış olmak.

Ulaş. Hizm. Böl. / Yat İşletme ve Yönetimi Programı

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktorasını Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği veya Meteoroloji Mühendisliği veya Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama İletişim Sistemleri alanlarından birinde yapmış olmak

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Böl./ İkram Hizmetleri Pr.

1

Yrd. Doç. Dr.

Doktorasını Gastronomi veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Gıda Teknolojisi veya Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği alanlarından birinde yapmış olmak.

 

İLETİŞİM:

Telefon: (0216)  581 00 50, (0216) 581 00 61

Web: www.pirireis.edu.tr

5558/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

Servet Şahin - Şahin Elektrik

31-HYB-43

TS 12676

03.05.2016

Yıllık Vize Yaptırmadığından

Özkan Oto Kaporta ve Yedek Parça Taşıma İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.

31-HYB-264

TS 8516

03.05.2016

Yıllık Vize Yaptırmadığından

Csm Otomotiv Yedek Parça Pazarlama Plastik Seracılık Gıda Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.

31-HYB-483

TS 12047

11.05.2016

Firma Talebi

5492/1-1

—————

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

TSE MANİSA TEMSİLCİLİĞİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ:

 

Sıra

No

FİRMA ÜNVANI

BELGE NO

FESİH TARİHİ

BELGE KONUSU

FESİH GEREKÇESİ

1

İMECE PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA VE AKARYAKIT DAĞITIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

45-HYB-539

12.04.2016

TS 11939

El Değişikliği

2

MESUT BAYRAK Esnaf

45-HYB-640

18.04.2016

TS 11939

El Değişikliği

3

JET-PET AKARYAKIT SAN. TİC. LTD. ŞTİ

45-HYB-162

31.05.2016

TS 11939

El Değişikliği

4

SU PETROL GIDA TEKSTİL TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-363

11.04.2016

TS 11939

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

5

SEDAT YALÇIN (DANYEL TEKNİK)

45-HYB-84

26.04.2016

TS 10079

Firma İsteği

6

BSS BORAY İNŞAAT ELEKTRONİK TURİZM MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

45-HYB-523

10.03.2016

TS 3 Yetkili Servisler

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

7

VENCO HAVALANDIRMA YEDEK PARÇA VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.

45-HYB-173

08.03.2016

TS 12676

Firma İsteği

8

MEHMET ÖZKAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

45-HYB-167

11.03.2016

TS 12047

Firma İsteği

9

ÖZGÜR TEKNİK

45-HYB-210

12.04.2016

TS 10079

TS 12355

Firma İsteği

10

KEMAL GÜLAY (OTO BAKIM LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ)

45-HYB-317

27.04.2016

TS 12664-1

Firma İsteği

11

BAYRAM TURGUT - TURGUT AŞEVİ

45-HYB-527

11.04.2016

TS 13075

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

12

ENTER ELEKTRONİK İLETİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRİK REKLAMCILIK ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

45-HYB-378

21.03.2016

TS 10956 TS 12134

TS 12498 TS 12134

Firma İsteği

13

ALİ PETROL İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV TOPRAK MAHSULLERİ SAN. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

45-HYB-608

24.02.2016

TS 11939

El Değişikliği

14

MUTLU DENİZMEN MANİSA DOLUNAY YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAHIS

45-HYB-595

23.02.2016

TS 11827

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

15

GFC YANGIN GÜVENLİĞİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - MANİSA ŞUBESİ

45-HYB-427

23.02.2016

TS 11827

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

16

SAMİ ŞERBETCİOĞLU

45-HYB-550

18.02.2016

TS 10079 TS 12859

Firma İsteği

17

FEMA GRUP PETROL ÜRÜN. OTO. İNŞ. TAŞ. TUR.GID.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

45-HYB-627

25.05.2016

TS 11939

Firma İsteği

18

SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF.

45-HYB-497

06.05.2016

TS 10079 TS 10956

TS 12134 TS 12498

TS 12540

Talimata Aykırılık

19

SETA TEKNİK-TİMUÇİN YILMAZ ESNAF.

45-HYB-498

06.05.2016

TS 10079 TS 10956

TS 12134 TS 12498

TS 12845

Talimata Aykırılık

5491/1-1


TSE Mersin İthalat Müdürlüğünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ÖZAK SINAİ VE TIBBİ GAZLAR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

33-HYB-319

TS 11827 TS 13629

04.05.2016

FİRMA İSTEĞİ

ERSAY TURİZM VE PETROL TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ

33-HYB-499

TS 11939

04.05.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZKARPET İNŞAAT PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

33-HYB-797

TS 11939

18.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

ZENNECİOĞLU OTOMOTİV MOBİLYA BESİCİLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

33-HYB-721

TS 12047 TS 13168

19.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

AKDENİZ ELEKTRONİK-YEŞİM MUTLU Esnaf

33-HYB-778

TS 12498 TS 10956

03.05.2016

FİRMA İSTEĞİ

KONRAT PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV NAKLİYE İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

33-HYB-839

TS 12663 TS 12820

TS 11939

30.05.2016

Yıllık Vizesi Yaptırmadığı için OLUMSUZ

 

TSE MERSİN İTHALAT MÜDÜRLÜĞÜ

Adres         :  Mahmudiye Mah. Kuvayi Milliye Cad. Gökdelen İş Merkezi Kat: 3 AKDENİZ / MERSİN

Tel              :  0 324 337 41 71 - 72     Faks:0 324 337 41 70

Belge Türü :  HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi

5508/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 12.05.2016 / 203                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 12.05.2016 / 1869                                         İSTANBUL

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 261 ada, 1, 2, 3 parseller ile 629 ada, 1, 2, 3 parseller üzerinde yer alan, (261 ada 1 parsel: “koşu mahalli” vasıflı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; 261 ada 2 parsel: “tarla” vasıflı, mülkiyeti Türkiye Jokey Kulübüne ait; 261 ada 3 parsel: “tarla” vasıflı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; 629 ada 1 parsel: “kargir binaları olan koşu mahalli” vasıflı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; 629 ada 2 parsel: “kargir evi olan bostan vasıflı, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; 629 ada 3 parsel: “tarla” vasıflı, mülkiyeti Türkiye Jokey Kulübüne ait) İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.01.2014 tarihli ve 863 sayılı kararıyla karar eki paftada gösterildiği şekli ile Kentsel Sit Alanı olarak belirlenen, Kentsel Sit Alanının güney komşuluğunda kalan 7 ada, 2 parsel ve 6 ada, 1 parsel Etkileşim Geçiş Sahası olarak belirlenen, aynı Kurulun 16.01.2014 tarihli ve 890 sayılı kararıyla Kentsel Sit Alanı ilan edilen alana esas olmak üzere “Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik” in 6. maddesi uyarınca bu alanda her ölçekte plan uygulamasının durdurulduğunun ilgili idarelere hatırlatılmasına, Koruma Amaçlı Plan hazırlanıncaya kadar Kentsel Sit Alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurul görüşünün alınmasının Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulu olarak belirlenmesine, adın geçen Yönetmelik çerçevesinde Koruma Amaçlı İmar Planının ivedilikle hazırlanarak Kurula iletilmesine karar verilen, aynı Kurulun 17.03.2016 tarihli ve 1773 sayılı kararıyla Veliefendi Kentsel Sit Alanı içerisindeki tescilli kültür varlığı yapılara ilişkin sunulan 8 adet “İtalyan Tipi Ahır” ile 1 adet Lokal Binası rölöve ve restitüsyon projeleri uygun bulunan, aynı kararla Kentsel Sit Alanına ilişkin olarak sunulan vaziyet ve bölgesel işlev planının halihazır pafta ve imar planına ayrı ayrı işlenerek mevcut yapılar, tescilli yapılar ve mülkiyet durumları lejantta gösterilerek Belediyesi görüşüyle Kurulumuza iletilmesine karar verilen Veliefendi Hipodromu Kentse Sit Alanına ilişkin; Bakanlığımız TUES (Tescilli Ulusal Envanter Sistemi) projesi kapsamında sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması çalışması yapılacağı ifade edilen 20.01.2016 tarihli 86 sayılı Müdürlük yazısı, Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.02.2016 tarihli 5184 sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu okundu, 34.07.285 nolu işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 261 ada, 1, 2, 3 parseller ile 629 ada, 1, 2, 3 parseller üzerinde yer alan Veliefendi Hipodromu Kentsel Sit Alanına ilişkin sayısallaştırma çalışmasının karar eki paftadaki şekliyle uygun olduğuna karar verildi.

5483/1-1

—————

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 03.07.2015 - 164                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 03.07.2015 - 3506                                        MUĞLA

5475/1-1-

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 31.03.2016 - 155                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 31.03.2016 - 2723                                         SİVAS

Dosya No                         : 44.04.100

Malatya İli, Darende İlçesi, Hacı Derviş Mahallesi, Çarşıbaşı Mevkii’nde yer alan,  tescilli eski Cumhuriyet İlkokulu’nun korunma alanında kalan, tapunun 925 ada, 1 parselinde bulunan, mülkiyeti Murat Doğan ve müştereklerine ait; 2,4,5,6,7,9,10,11 parsellerinde bulunan, mülkiyeti Darende Belediyesi ve müştereklerine ait; 3 parselde bulunan, mülkiyeti Mehmet Akkaymak’a ait; 8 parselde bulunan, mülkiyeti Ebubekir MERT’e ait;12,13,14 parsellerde bulunan, mülkiyeti Mehmet Başaran ve müştereklerine ait kerpiç ev ve dükkanlardan oluşan yapı grupları alanının tescil edilmesi isteminde bulunan Darende Belediye Başkanlığı İlçe Plan Proje ve Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 12.10.2015 tarihli ve 85120494/2079 sayılı yazısı okundu ve ekleri incelendi; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 11.03.2016 tarihli ve 185 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Darende İlçesi, Hacı Derviş Mahallesi, Çarşıbaşı Mevkii’nde yer alan,  tescilli eski Cumhuriyet İlkokulu’nun korunma alanında kalan, tapunun 925 ada, 2,3,5,6,7,8,9,10,11 ve 12 parsellerinde bulunan kerpiç ev ve dükkanların 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında kalan özellikler taşımaması nedeniyle tescilinin uygun olmadığına; tapunun 925 ada, 1,4,13 ve 14 parsellerinde kayıtlı kerpiç ev ve dükkanların 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma gruplarının II. grup yapı olarak belirlenmesine, Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.07.2010 tarih ve 1879 sayılı kararı ve aynı Kurulun 15.01.2011 tarih ve 2183sayılı kararları ile rölöve ve restorasyon projeleri uygun bulunan bahse konu bu yapıların üzerinden geçen zaman zarfında değişime uğradığı ve bu yapılarda ilgili projelerin uygulamaya geçilemediği anlaşıldığından tescili yapılan (925 ada, 1,4,13 ve 14 parselde yer alan yapılar) yapılara ait yeniden hazırlanacak olan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile tescil fişlerinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

5477/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 03.03.2016 - 151                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 03.03.2016 - 2653                                         SİVAS

Dosya No                         : 44.04.175

Malatya İli, Darende İlçesi, Beybağ Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 1196 ada, 26 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Fatma KIVANÇ ve müşt. ait Hacı KIVANÇ Evi’nin tescil edilmesi isteminde bulunan Fatma KIVANǒın dilekçesi okundu; konu ile ilgili Kurul raportörlerinin 04.02.2016 tarihli ve 52 sayılı inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;

Malatya İli, Darende İlçesi, Beybağ Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, tapunun 1196 ada, 26 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Fatma KIVANÇ ve müşt. ait Hacı KIVANÇ Evi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. Grup Yapı olarak belirlenmesine,  hazırlanan tescil fişinin onanmasına ve korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesinin uygun olduğuna karar verildi.

Malatya Darende Hacı Kıvanç Evi-Korunma Alnı Paftası

5476/1-1