30 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29727

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ŞASE DÖNDÜRME KOLAYLIĞI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, EMİNETTİN MAHALLESİ, 522 ADA, 10 PARSELDE KAYITLI 400 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE ÖĞRENCİ EVİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ ŞEKER ÜRETİMİ İLE ALAKALI MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:


MEYDAN ARAÇ HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


ÜST HAKKI KULLANIM KARŞILIĞI “ARNAVUTKÖY KÜLTÜR VE YAŞAM MERKEZİ” YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:


3 KALEM KOL SAATİ VE 1 KALEM BAYAN DERİ CÜZDAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


300 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BOLU TEDES PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN 1320 ADET DİL ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN 1320 ADET GÖBEK ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN 2 KALEM KONTRAY SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


15 ADET DİŞ ÜNİTİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATILACAKTIR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Ataşehir Gayrımenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ŞASE DÖNDÜRME KOLAYLIĞI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/187779

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1 adet Şase Döndürme Kolaylığı, teknik şartnameye göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14/06/2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 14/06/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4998/1-1


RİZE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, EMİNETTİN MAHALLESİ, 522 ADA, 10 PARSELDE KAYITLI 400 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNE ÖĞRENCİ EVİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Rize İli, Merkez İlçesi, Eminettin Mahallesi, 522 ada, 10 parselde kayıtlı 400 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine öğrenci evi yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 24.06.2016 günü saat 11:00’a kadar Eminettin Mah. Cumhuriyet Cad. Valilik Karşısı Eski Vali Konağı/Rize adresindeki Türk Kızılayı Rize Şube Başkanlığına vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 28.06.2016 günü saat 11:00’da Eminettin Mah. Cumhuriyet Cad. Valilik Karşısı Eski Vali Konağı/Rize adresindeki Türk Kızılayı Rize Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5134/1-1


YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüze ait MARION 191M-II Elektrikli Ekskavatörlerde kullanılmak üzere yedek parça temini işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/195025

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüze ait MARION 191M-II Elektrikli Ekskavatörlerde kullanılmak üzere yedek parça temini işi

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin:

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  09/06/2016 Perşembe günü saat 15:00

d) Dosya no                               :  242-KÇLİ/2016-0333

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 09/06/2016 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5135/1-1


İHALEYE DAVET

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İkraz Numarası:

REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR

İhale İlanı Adı: RTU Temin ve Tesis Projesi

İhale Referansı: DB.RTU.01

1 - Bu ihale ilanı, bu proje için WB 2100-04/14 sayılı DB Referans numarası ve 14 Nisan 2014 tarihi ile UNDB Online’da yer alan Genel Satın Alma İlanı esaslarına uymaktadır.

2 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti / Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR Program isimli bir Kredi almıştır ve bu kredi tutarının bir kısmını işbu İhale İlanından (RTU Temin ve Tesis Projesi) kaynaklanan anlaşma(lar) bünyesindeki ödemeler için kullanması amaçlamaktadır.

3 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) proje uygulayıcısı kurum olarak görev almaktadır ve şu an sizleri, aşağıda özetlenen gerekli araştırma, tasarım, üretim, tedarik, entegrasyon, adaptasyon, tesis, uygulama, devreye alma, eğitim, test, kabul, yedek parça ve garanti konularını kapsayacak şekilde RTU Temin ve Tesis Projesi için belirtilen sözleşmenin yürütülmesi ve tamamlanması hususunda teklif (teknik ve ticari) vermeniz için davet etmektedir:

- 173 adet yeni Uzak Terminal Biriminin (RTU) trafo merkezlerinde temini, tesisi, işletmeye alınması ve bunların ilgili Bölgesel Kontrol Merkezlerine (BKM) bağlantısı.

- Trafo merkezlerinde 27 adet mevcut F4F RTU’ların temin edilecek yeni RTU’lar ile değiştirilmesi, tesisi, işletmeye alınması ve bunların ilgili Bölgesel Kontrol Merkezlerine (BKM) bağlantısı.

- 89 adet trafo merkezinde Bilgi Toplama Panolarının (DAP), 200 adet trafo merkezinde ihtiyaç duyulan diğer ilgili ekipmanın (enerji analizörü, trafo kademe değiştiricileri için dönüştürücü, vs.) temin, tesis ve servise alınması ve gerekli tüm adaptasyon işlerinin yürütülmesi.

- Proje kapsamında temin edilecek RTU’ların ilgili Bölgesel Kontrol Merkezi/Master RTU'lara bağlantısı için Bölgesel Kontrol Merkezi/Master RTU ve RTU tarafında gerekli olan tüm iletişim ekipmanlarının (modem, dönüştürücü, yönlendirici, switch, vs.) temin, tesisi ve işletmeye alınması.

- Yedek parçalar.

- Eğitim.

4 - İhale, Ocak 2011 tarihli Dünya Bankası Kılavuzu’nda (IBRD ve IDA Kredileri ve Hibeleri bünyesinde Dünya Bankası Borçluları tarafından Malların, İşlerin ve Danışmanlık Dışı Hizmetlerin Satın Alımları) belirtilen Uluslararası Rekabete Açık İhale prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır ve aşağıda belirtildiği şekilde önceki tecrübe, mali kapasite vb. asgari yeterlilik kriterlerini sağlayan, Kılavuz'da belirtilen uygun kaynak ülkelerden olan tüm teklif sahiplerine açıktır:

a) Teklif sahipleri ve herhangi bir ortak girişim veya konsorsiyum ortağı kuruluşlar için yeterlilik koşulları şunlardır:

i. Projelerin yüklenicisi olarak (trafo merkezleri veya santrallerde en az 50 adet RTU ve bunların adaptasyon işlerini içeren) Teklif sahibi tarafından güç sistemleri için (36 kV üzerinde gerilim seviyeleri) son altı yılda tamamlanmış ve işletmeye alınmış (ihale açılış tarihi itibariyle) en az iki benzer projede deneyim sahibi olmak ve her bir projenin sisteme devrinden itibaren başarıyla işletiliyor olması (ihale açılış tarihinden itibaren en az üç aydan beri).

Ortak teşebbüs veya konsorsiyum üyelerinin, tamamlanmış benzer projeler (sözleşmeler) için şartları birlikte sağlamaları gerekmektedir. Şartların birden fazla üye tarafından karşılanması durumunda, her üye tarafından gerçekleştirilen her sözleşmenin benzer sözleşmenin/projenin asgari şartını karşılaması gerekir.

ii. Teklif sahibi; Ortak Girişim veya Konsorsiyum ise, Kuruluşun pilot ortağı, Teklif sahibi veya ortak girişim veya konsorsiyum üyesi olarak yukarıda (i) maddesinde belirtilen benzer bir projede tecrübesi olduğunu göstermelidir.

b) Bu özel sözleşmenin amaçları için, teklif sahipleri aşağıdaki ilave mali kriterleri asgari olarak yerine getirecektir:

i RTU sistemleri de dahil elektrik enerjisi sektöründe asgari 20 (yirmi) Milyon ABD Doları veya muadili ortalama yıllık ciro (son üç (3) yılın toplam satışlarının ortalaması).

ii Teklif sahibi, proje nakit akışının 3-4 ayını kapsayacak şekilde en az 2 (iki) Milyon ABD Doları likit varlığa sahip olacaktır.

iii Ortak girişim/konsorsiyum ortaklarının rakamları, yukarıda (i) ve (ii) maddelerinde belirtilen yeterlilik kriterleri ile asgari düzeyde uyumluluğunu anlamak için birlikte toplanacaktır; ancak, ortak girişim/konsorsiyum ortaklarının benzer uzmanlıklarını değerlendirmek için, ortaklığın (i) maddesini tamamen karşılaması kaydıyla, ortaklarının her biri yukarıda (i) maddesinde belirtilen asgari kriterlerin en az %25'ini (yirmi beş) ve pilot ortağın bahse konu asgari kriterlerin en az %40'ını (kırk) karşılaması gerekmektedir.

c) RTU üreticisi ve RTU’lar için:

- RTU üreticisi, ISO 9001 veya buna denk bir Sertifika sahibi olacaktır.

- RTU üreticisi, elektrik iletim ve dağıtım ağı SCADA sistemleri için benzer kapasitede RTU'ların üretiminde en az 5 (beş) yıl (İhale Açılış tarihinden geriye doğru) üretim deneyimine sahip olacaktır.

- RTU üreticisi, bu ihale için teklif edilmiş olan RTU tipi/modelinden elektrik iletim ve dağıtım ağı SCADA sistemleri için benzer giriş/çıkış kapasitelerine sahip en az 200 (iki yüz) RTU üretmiş olacaktır ve;

- Bu ihale için teklif edilmiş olan RTU tipi/modeli, ihale açılış tarihi itibariyle en az bir yıl başarılı şekilde işletmede olmuş olacaktır.

Eğer RTU üreticisi (alt yüklenici ile aynı anlama sahiptir), yukarıda 4 c) maddesinde belirtilen yeterlilik şartlarını karşılamıyorsa, Teklif sahibi yetersiz sayılacak ve Teklif reddedilecektir.

Ortak girişim veya konsorsiyum ortakları, tekliften ve sözleşmenin ifasından müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

Bir firma yalnızca bir ortak girişim veya konsorsiyumda ortak olabilir: Aynı firma ile ortaklığı bulunan ortak girişimler veya konsorsiyumlar tarafından verilen teklifler reddedilecektir.

Alt sistemler, lotlar veya tüm sistemin parçaları için verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

5 - İlgilenen uygun teklif sahipleri, yerel saat ile 08:30 - 17:30 saatleri arasında TEİAŞ'tan ayrıntılı bilgi edinebilir ve ihale dökümanlarını aşağıda verilen adreste inceleyebilirler:

Ayrıntılı bilgi için adres:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Tel.       : +90 312 203 89 11

Faks     : +90 312 203 82 88

e-mail   : bilal.cirak@teias.gov.tr

İhale dökümanlarının incelenmesi için adres:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

Tel.       : +90 312 203 89 11

Faks     : +90 312 203 82 88

Muhtemel teklif sahiplerinin katılabileceği bir ihale öncesi toplantı 21 Haziran 2016 tarihinde yapılacaktır.

6 - Aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak başvurarak ve KDV dahil 900 TL (dokuz yüz Türk Lirası) veya 300 ABD Doları ($ 300) bir geri ödemesiz ücretin ödenmek suretiyle İngilizce olarak hazırlanmış ihale dokümanları tam bir set halinde ilgilenen teklif sahipleri tarafından satın alınabilir. Ödeme yöntemi, USD Dolar için Vakıflar Bankası Kızılay Şubesi (Ankara-Türkiye) TR350001500158048000941781 IBAN Numarasına, veya Türk Lirası için Vakıflar Bankası TEK Şubesi (Ankara-Türkiye) TR880001500158007281639948 IBAN Numarasına havale veya doğrudan yatırma yoluyla yapılacaktır.

İhale dökümanlarının satın alınması için adres:

TEİAŞ Genel Müdürlüğü

Ticaret Dairesi Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Kat:15, Oda No: 30-31

06520 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

7 - Teklifler, 20 Temmuz 2016 tarihinde yerel saat ile 14:00 veya öncesinde aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Teklifler teminatlı olmalıdır. İstenen geçici teminat miktarı 200.000 ABD Doları (iki yüz bin ABD Doları) veya serbestçe çevrilebilir para cinsinden eşdeğer bir miktardır. Geç kalmış teklifler reddedilecektir. Teklifler, 20 Temmuz 2016 tarihinde yerel saat ile 14:00'te aşağıdaki adreste, katılmak isteyen teklif sahibi firma temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.

Teklif vermek için adres:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

Satınalma ve İhale Komisyonu

Sefer Kul Toplantı Salonu

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Giriş Katı

06520 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

İhale açılışı için adres:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

Satınalma ve İhale Komisyonu

Sefer Kul Toplantı Salonu

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, A Blok, Giriş Katı

06520 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

8 - Muhtemel teklif sahiplerinin dikkat etmesi gereken hususlar; (i) tekliflerinde, tüm yazılımın geçerli bir lisans ile temin edildiği veya Teklif sahibi tarafından üretildiğini belgelendirmeleri gerekmektedir ve (ii) ihlaller usulsüzlük olarak değerlendirilecek olup, bu durum Dünya Bankası tarafından finanse edilen sözleşmelerin kazanılmasında engel teşkil edebilecektir.

9 - Dünya Bankası İkraz No: REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR tarafından finanse edilmekte olduğundan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu bu İhale için uygulanabilir değildir.

5138/1/2-2

—————

Invitation for Bid (IFB)

Turkey

Renewable Energy Integration Project (REIP)

Loan Number:

REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR

IFB Name: RTU Supply and Installation Project

IFB Number: DB.RTU.01

1 - This Invitation for Bids (IFB) follows the General Procurement Notice (GPN) for this project that appeared in UNDB online, DB Reference No. WB 2100-04/14 of 14 April 2014.

2 - The Government of Republic of Turkey / Turkish Electricity Transmission Corporation (TEIAS) has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank) toward the cost of REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR Program, and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the agreement(s) resulting from this IFB: RTU Supply and Installation Project

3 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEIAS) serves as the implementing agency for the project and now invites you to submit a bid (technical and commercial) for the execution and completion of the cited contract for RTU Supply and Installation Project covers necessary survey, design, manufacturing, supply, integration, adaptation, installation, implementation, commissioning, training, testing, acceptance, spare parts and warranty as summarized below:

- Supply, installation and commissioning of new 173 Remote Terminal Units (RTUs) at the substations and connection of them to the related Regional Control Centers (RCCs).

- Replacement of the 27 existing F4F RTUs with new RTUs to be supplied, installed and commissioned at the substations and connection of them to the related Regional Control Centers (RCCs).

- Supply, installation and commissioning of Data Acquisition Panels (DAPs) at the 89 substations and other associated equipment (energy analyzers, tap-changer converters, etc.) needed at the substations and performance of all necessary adaptation works at 200 substations.

- Supply, installation and commissioning of all necessary communication equipment (modem, converter, router, switch etc.) at RTU and Regional Control Center/Master RTU sides for connection of the Remote Terminal Units (RTUs) to be delivered within the scope of the project to the related Regional Control Centers/Master RTUs,

- Spare parts,

- Training.

4 - Bidding will be conducted using the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers dated January 2011 and is open to all Bidders from eligible source countries as defined in the Guidelines that meet the minimum qualification criteria relating to previous experience, financial capacity, etc. set out below:

a) Qualification requirements for bidders and any joint venture or consortium partner organizations:

i. Experience in at least two similar projects, which have been completed and put into operation by the Bidder in the last six years (as of bid opening date) as contractor of Projects (including at least 50 RTUs and adaptation works in substations or power plants) for power system (above 36 kV voltage levels) and each project has been satisfactorily in operation since takeover of the system (since at least three months as of bid opening date).

The joint venture or consortium members must meet the requirement for completed similar projects (contracts) collectively. In case the requirement is met by more than one member, each contract performed by each member must satisfy the minimum requirement of similar contract/project.

ii. If the Bidder is a Joint Venture or Consortium, the lead member of the association must demonstrate experience in one of the similar contracts (projects) specified in (i) above as Bidder or member of joint venture or consortium.

b) For the purposes of this particular contract, the bidders shall meet the following additional financial criteria as minimum:

i Minimum 20 (twenty) million US Dollar or equivalent average annual turnover (average of total sales of last three (3) years) in electrical power industry including also RTU systems.

ii The Bidder shall have at least 2 (two) million US Dollar liquid assets to cover 3-4 months of the project cash flow.

iii The figures of the partners of the joint venture/consortium shall be added together to determine the Bidder’s compliance with the minimum qualifying criteria set out at items (i) and (ii) above; however, in order for joint venture/consortium of partners with similar specialization to qualify, each of its partners must meet at least 25 (twenty five) % of the minimum criteria listed in (i) above for an individual bidder, and lead partner at least 40 (forty) % of those minimum criteria, provided that partnership fulfills the condition of (i) completely.

c) For the RTU manufacturer and RTUs:

- RTU manufacturer shall have ISO 9001 Certificate or equivalent.

- RTU manufacturer shall have minimum 5 (five) years of manufacturing experience (back from the Bid Opening date) in the manufacturing of RTUs of similar capacity for electrical transmission and distribution network SCADA systems.

- RTU manufacturer shall have manufactured at least 200 (two hundred) RTUs with similar input/output capacities for electrical transmission and distribution network SCADA systems from the RTU type/model offered for this tender, and;

- The RTU type/model offered for this Tender shall be in satisfactory operation for at least one year as of the bid opening date.

If the RTU manufacturer (has same meaning with sub-contractor) does not meet the qualification requirements specified above 4 c), the Bidder shall be declared unqualified and the Bid shall be rejected.

The partners of a joint venture or consortium must be jointly and severally liable for bidding and for executing the contract.

A firm can be a partner in only one joint venture or consortium: Bid submitted by joint ventures or consortia including the same firm as partner shall be rejected.

Bids for subsystems, lots or slices of the overall system shall not be accepted.

5 - Interested eligible Bidders may obtain further information from TEİAŞ and inspect the bidding documents at the addresses given below from 08:30 to 17:30 (local time):

Address for further information:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   : +90 312 203 89 11

Fax       : +90 312 203 82 88

e-mail   : bilal.cirak@teias.gov.tr

Address for inspection of the Bidding Documents:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30

06520 Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   : +90 312 203 89 11

Fax       : +90 312 203 82 88

A pre-bid meeting which potential bidders may attend will be held on 21 June 2016.

6 - A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested Bidders on the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 900 TL (nine hundred Turkish Lira) or 300 USD (three hundred US Dollar) including VAT. The method of payment will be telegraphic transfer or direct deposit to Vakıflar Bankası Kızılay Branch (Ankara-Turkey) IBAN No: TR350001500158048000941781 for USD or Vakıflar Bankası TEK Branch (Ankara-Turkey) IBAN No: TR880001500158007281639948 for TL.

Address for purchasing of the Bidding Documents:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30-31

06520 Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids must be delivered to the address below at or before 14:00 (Turkey local time) on 20 July 2016. Bids need to be secured. The amount of bid security required is 200,000 US Dollar (Two hundred thousand US Dollar) or an equivalent amount in a freely convertible currency. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend at the address below at 14:00 (Turkey local time) on 20 July 2016.

Address for bid submission:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

Adjudication and Procurement Commission

Sefer Kul Meeting Room

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Base Floor (Giriş Katı)

06520 Çankaya - ANKARA / TURKEY

Address for bid opening:

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

Trade Department,

Adjudication and Procurement Commission

Sefer Kul Meeting Room

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Base Floor (Giriş Katı)

06520 Çankaya - ANKARA / TURKEY

8 - The attention of prospective Bidders is drawn to (i) the fact that they will be required to certify in their bids that all software is either covered by a valid license or was produced by the Bidder and (ii) that violations are considered fraud, which can result in ineligibility to be awarded World Bank-financed contracts.

9 - It is to be noted that the Provisions of Public Bidding Law No: 4734 is not applicable to this Bid since it is financed by World Bank Loan No: REIP-CTF TF 16958-TR, IBRD 83710-TR.

5138/2/2-2


İHALEYE DAVET

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih:

Dünya Bankası Kredi No       : IBRD 83710-TR

İhale Referansı                        : DB.ATT.23

1 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (IBRD 83710-TR) Projesi için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154/33 kV Selçuk Gaz İzoleli Trafo Merkezi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2 - TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 154/33 kV Selçuk Gaz İzoleli Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3 - İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

Tel.       : +90 312 203 89 11

Faks     : +90 312 203 82 88

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No: 00158048000941781

IBAN No: TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No: 00158007281639948

IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6 - Teklifler 19.07.2016 tarihinde saat 10:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 19.07.2016 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

5137/1/2-2

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB) REPUBLIC of TURKEY

Date            : [date of issuance of IFB]

Loan No     : IBRD 83710-TR

IFB No       : DB.ATT.23

1 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Selçuk Gas Insulated Substation (GIS).

2 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 154 kV Selçuk Gas Insulated Substation (GIS). International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   : +90 312 203 89 11

Fax       : +90 312 203 82 88

e-mail   : bilal.cirak@teias.gov.tr

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 700.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No: 00158048000941781

IBAN No: TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No: 00158007281639948

IBAN No: TR880001500158007281639948

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 19 July 2016 on 10:00 a.m. (Turkey Local Time) and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent (two hundred fifty thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Base (G) Floor,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 19 July 2016 on 10:00 a.m. (Turkey Local Time) at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Base (G) Floor,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

5137/2/2-2


FABRİKAMIZ ŞEKER ÜRETİMİ İLE ALAKALI MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası*                       :  2016/190412

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Yeni Mah E80 Karayolu Sok No: 114 AZİZİYE/ ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası             :  0 442 631 38 46 / 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız 2016 - 2017 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme hizmeti 3 vardiya 24 işçi, Kireç ocağının taş ve kok kömürü doldurulması hizmeti 3 vardiya 24 işçi Toplam 48 işçi Asgari Ücretin %25 fazlası Atıksu Arıtım Tesisi Çevre Mühendisi 1 işçi Asgari ücretin %50 fazlası ile Kristal şeker ambalajlama hizmeti 3 vardiya 33 işçi, Atıksu Arıtım Tesisi 3 vardiya 11 işçi düz asgari ücret üzerinden 44 işçi ile Toplam 93 işçi çalıştırılması işi.

b) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin süresi                                    :  2016 - 2017 Kampanya dönemi

                                                            Meydan Temizlik ve pancar yüzdürme.

                                                            Kireç Ocağının taş ve kok kömürü doldurulması.

                                                            Kristal Şeker Ambalajlama hizmetleri 90 gün,

                                                            Atıksu Arıtım Tesisi 85 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                              :  09.06.2016 Saat: 10:30

Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya dönemi Meydan Temizlik, Pancar Yüzdürme, Kristal şeker ambalajlama, Kireç ocağının taş ve kok doldurulması ve Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi işinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [09.06.2016], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

5117/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya 5. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  002, 005, 006, 007 ve 008

İDARENİN ADI                   :  TCDD MALATYA 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE TARİH VE SAATİ   :  26.01.2016 Salı günü Saat 10.00,

                                                  27.01.2016 Çarşamba günü Saat 10.00 ve 14.30,

                                                  28.01.2016 Perşembe günü saat 10.00,

                                                  03.03.2016 Perşembe günü saat 10.00

İHALE USULÜ                     :  4046 Sayılı Kanunun 18. Madde - Pazarlık Usulü

5. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında yer alan Mülkiyeti Teşekkülümüze ait 5 Adet Taşınmaz ile birlikte üzerinde bulunan müştemilatların satışı.

Yönetim Kurulumuzun 09.02.2015 tarih ve 2/23 Sayılı Kararı ile satışı uygun görülen;

* Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesinde bulunan 2.391,53 m2 yüzölçümlü 121 Ada, 2 no.lu parsel,

* Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesinde yer alan 980,75 m2 yüzölçümlü 18 Ada, 13 no.lu parsel,

* Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Yenihamam Mahallesinde bulunan 516,00 m2 yüzölçümlü 3424 Ada, 1 no.lu parsel,

* Van İli, Gevaş İlçesi, Orta Mahallesinde bulunan 1.564,50 m2 yüzölçümlü 123 Ada, 2 no.lu parsel,

* Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Sahil Mahallesinde bulunan 5.834,99 m2 yüzölçümlü 286 Ada, 141 no.lu parseller 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı İhale Komisyonunca taşınmazların satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan İhaleler sonucunda;

- Batman İli, Merkez İlçesi, Akyürek Mahallesinde bulunan 2.391,53 m2 yüzölçümlü 121 Ada, 2 no.lu parsel 665.000,00.-TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1 teklifi veren Kenan KOǒa ihale şartnamesi içerisinde satılması, Kenan KOǒun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

- Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesinde yer alan 980,75 m2 yüzölçümlü 18 Ada, 13 no.lu parsel 795.000,00.-TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1 teklifi veren Musa BABAN’a ihale şartnamesi içerisinde satılması, Musa BABAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirilmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 793.000,00.-TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 2 teklifi veren AGV Gıda Yemekçilik Temizlik İnşaat Taşımacılık Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti.’ne ihale şartnamesi içerisinde satılması, AGV Gıda Yemekçilik Temizlik İnşaat Taşımacılık Turizm Sanayi Tic. Ltd. Şti. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirilmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

- Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Yenihamam Mahallesinde bulunan 516,00 m2 yüzölçümlü 3424 Ada, 1 no.lu parsel 684.000,00.-TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1 teklifi veren Asya Petrol Ürünleri İnş. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti’ ne ihale şartnamesi içerisinde satılması, Asya Petrol Ürünleri İnş. Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti’ sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

- Van İli, Gevaş İlçesi, Orta Mahallesinde bulunan 1.564,50 m2 yüzölçümlü 123 Ada, 2 no.lu parsel 110.000,00.-TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1 teklifi veren Mehmet Salih KAYA’ya ihale şartnamesi çerçevesinde satılması, Mehmet Salih KAYA’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirilmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 106.100,00.-TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 2 teklifi veren Münür AZİZOĞLU’na ihale şartnamesi çerçevesinde satılması, Münür AZİZOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirilmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 105.100,00.-TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 3 teklifi veren Mehmet Akif OĞHAN’a ihale şartnamesi çerçevesinde satılması, Mehmet Akif OĞHAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirilmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi,

- Bitlis İli, Tatvan İlçesi, Sahil Mahallesinde bulunan 5.834,99 m2 yüzölçümlü 286 Ada, 141 no.lu parsel 2.410.000,00.-TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek 1 teklifi veren TOKİŞ Elektrik Elektronik Medikal Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’ ne ihale şartnamesi içerisinde satılması, TOKİŞ Elektrik Elektronik Medikal Turizm İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirilmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 09.05.2016 tarih ve 8/101 Sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

5093/1-1


MEYDAN ARAÇ HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

 2016 / 2017 yılı Kampanya Döneminde 24 saat kesintisiz ve Operatörlü 1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 2 Adet Sürücülü Damperli kamyon ve Sürücülü 1 Adet Damperli Römorklu Traktör olmak üzere toplam 4 araçla meydan araç hizmetleri alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale edilecektir.

İhale kayıt no                                   :  2016/185647

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK

b) Telefon ve faks numarası             :  (276) 231 14 91 (276) 231 17 32

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Fabrikamızın 2016/2017 yılı Kampanya Döneminde 24 saat kesintisiz ve Operatörlü 1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, Sürücülü 2 Adet Damperli kamyon ve Sürücülü 1 Adet Damperli Römorklu Traktör olmak üzere toplam 4 araçla meydan araç hizmetleri işi olup, kampanyamız tahmini 103 gündür( ± % 20 toleranslı). Hizmetler sabah saat 07.30’da başlayacak ertesi gün saat 07.30’e kadar 24 saat (1 gün) kesintisiz yapılacaktır.

                                                            İstenen araçların özellikleri:

                                                            a - Lastik Tekerlekli Yükleyici Özellikleri (1 Adet):

                                                            En az 2 m³ kova hacmi(kova düz dişli olacak) Motor gücü en az 150hp, 2000 yılı ve üst model. Geri viteste sesli uyarılı.

                                                            b - Damperli Kamyon özellikleri (2 Adet):

                                                            1. Kamyon Özelliği: Motor Gücü En az 120 hp, modeli ise 1998 yılı veya üstü olacaktır. Damperi hidrolik kaldırmalı, damper yüksekliği azami 4,20m. Damper sızdırmaz yapıda. Asgari 8 ton istiap hakkı.

                                                            2. Kamyon Özelliği: Motor Gücü en az 180 hp, modeli ise 1998 yılı ve üstü olacaktır. Damperi hidrolik kaldırmalı, damper yüksekliği azami 4,20 Damper sızdırmaz yapıda. Asgari 15 ton istiap hakkı.

                                                            c - Damperli römorklu traktör (1 Adet):

                                                         :  2000 Model ve üstü, damperi ise hidrolik kaldırmalı olacaktır.

b) Yapılacağı yer                              :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  17.06.2016 - Cuma günü saat 14:30

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Uşak-Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Teklifler, 17.06.2016 –Cuma günü saat 14:30’a kadar, Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Uşak - Ankara Karayolu 5. Km. UŞAK adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5077/1-1


ÜST HAKKI KULLANIM KARŞILIĞI “ARNAVUTKÖY KÜLTÜR VE YAŞAM MERKEZİ” YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Arnavutköy Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye ilişkin bilgiler

a) Adı: TC Arnavutköy Belediyesi

b) Adresi: Arnavutköy Hicret Mah. Abdullah GÜL Cad. No: 11 Arnavutköy/İSTANBUL

c) Telefon numarası: 0 212 685 11 50

d) Faks numarası: 0 212 685 11 40

e) Elektronik posta adresi: fatihakdeniz@arnavutkoy.bel.tr

2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a) İhale konusu iş; Arnavutköy 20868 parsel sayılı 17.341,78 m² alanlı taşınmaz üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 4721 sayılı Medeni Kanun uyarınca 30 yıllık müstakil ve daimi üst hakkı karşılığı inşaatların yapılması ve işletmeleri ihale edilmesi işidir.

b) İşin yapılacağı yer: “İstanbul İli Arnavutköy İlçesi, Merkez Mahallesi, 23 Nisan Caddesi, No: 1 Arnavutköy 20868 parsel

c) İşe başlama tarihi: Yer Teslim Tarihi esas alınacaktır.

d) İşin süresi: 30 (Otuz) YIL

e) İşin muhammen bedeli: 11.200.000,00 TL (On Bir Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası)

f) Geçici teminat miktarı: Geçici teminat muhammen bedelin %3’ü olan 336.000,00 TL (Üç Yüz Otuz Altı Bin Türk Lirası)'dir.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

a) İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

b) Tekliflerin sunulacağı adres: Arnavutköy Hicret Mah. Abdullah GÜL Cad. No: 11 Arnavutköy / İSTANBUL

d) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 16.06.2016 Saat 12:00

e) İhalenin yapılacağı adres: Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Cad. No: 79 Arnavutköy / İSTANBUL, Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binası Encümen Salonu

f) İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 16.06.2016 - 15:00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren görülebilir ve satın alınabilir.

a) İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Arnavutköy Hicret Mah. Abdullah GÜL Cad. No: 11 Arnavutköy / İSTANBUL

b) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 300,00 TL (Üç Yüz Türk Lirası)

5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. Bu belgelerin şekli ve içeriğine ait detaylar İhale Şartnamesi'nde görülebilir.

5.1. Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi

5.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı

5.3. İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge

5.4. İhale tarihi itibariyle SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili İl Sigorta Müdürlüğü’nden alınmış belge

5.5. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname

5.6. İhale dosyası satın alındığına dair belge

5.7. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) Bankalardan temin edilecek belgeler

b) Bilanço veya eşdeğer belgeler

c) İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler

5.8. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

b) İş deneyimini gösteren belgeler

c) İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

6 - Artırım Teklifleri: İhale, “Arnavutköy Kültür ve Yaşam Merkezi” inşaatının tamamının yapılması ve İdare kullanımındaki Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis Bloğunun İdareye teslimini taahhüt ederek, ilk yıl üst hakkı kullanım bedeli olan 400.000,00 TL üzerinden en fazla artırımını yapan (en fazla bedeli teklif eden) istekli üzerinde bırakılacaktır. Oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en az artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İdarenin Yetkisi: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

İlan olunur.

5045/1-1


3 KALEM KOL SAATİ VE 1 KALEM BAYAN DERİ CÜZDAN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı, 200 adet Seiko SKS 515P Erkek Kol Saati, 360 adet Seiko SKS 517P Erkek Kol Saati, 400 adet Seiko SKS 519P Erkek Kol Saati ve 1.260 adet Tergan 5746 Bayan Deri Cüzdan; Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kuruluşça belirlenen teknik özellikler ve marka-modellerine uygun olarak, ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/06/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5142/1-1


300 ADET DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü ihtiyacı 300 adet dizüstü bilgisayar ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, DELL, ASUS ve LENOVO markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5143/1-1


1500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü ihtiyacı 1500 adet masaüstü bilgisayar ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP, DELL, ASUS ve LENOVO markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/06/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5144/1-1


BOLU TEDES PROJESİ İHALE EDİLECEKTİR

Bolu Belediye Başkanlığından:

1 - Bolu Belediyesi mücavir alan içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri TEDES Komisyon Raporunda belirtilen; 11 kavşak üzerinde bulunan 15 adet kırmızı ışık için kurulacak 15 adet Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemleri, 27 cadde-sokak üzerindeki 32 noktada Park İhlal Tespit Sistemleri, 16 adet Ortalama Hız Tespit Sistemleri (Koridor Hız-OHTS) (Başlangıç ve Bitiş Noktaları Toplam 16 Nokta) ile asayiş, trafik ve kamu güvenliğinin sağlanması ve trafik ihlallerin tespitine yönelik olarak kurulacak sistemin gelir paylaşımı modeli ile kurulumu ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü Birimine teslimi, bakım-onarımı, 7 yıl süre işletilmesi ve devredilmesi işini kapsamaktadır.

2 - Söz konusu işe ait şartnameler Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No: 95 Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden 500,00 (beşyüz) TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İhale 10.06.2016 tarihinde Cuma Günü saat:14:30 da Bolu Belediye Başkanlığı binası Meclis Salonunda Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 7 (yedi) yıllığına ihale edilecektir.

4 - İşe ait muhammen bedel 9.000.000,00 (DokuzMilyon) TL + KDV olup geçici teminat bedeli 270.000,00 (İkiYüzYetmişBin) TL’dir. 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur.

5 - İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri dış zarf içerisinde sunmaları zorunludur.

A) İç zarf (Teklif Mektubu)

B) Kanuni ikametgah belgesi,

C) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

D) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi

E) İmza sirküleri,

a - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

b - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi

H) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

İ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilk ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

J) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir. İsteklinin ihale idari ve teknik şartnameyi imzalayarak şartlarını kabul ettiğine dair yazılı beyanda bulunacaktır.

K) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

L) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı.

M) İstekliler, teklif edecekleri ihlal tespit sistemleri, sunucular, ethernet anahtarlar, kameralar ve kayıt cihazları için, bu cihaz ürün ya da sistemlerin distribütörü/üreticisi ve ya üretici ya da distribütörünün yetkilendirdiği farklı bir kurum ya da kuruluştan  “yetkili satıcılığı ve ya imalatçılığı gösteren belgelere sahip olacak ve bunları teklif ile birlikte sunacaktır.

N) İstekliler, Alımı yapılacak olan sisteme ilişkin, ihale dokümanı eki teknik şartnamedeki şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla, ayrıntılı bilgilerin yer aldığı katalog, fotoğraf, CD ve kullanım kılavuz vb. tanıtım dokümanlarını teklif zarflarında sunacaklardır.

O) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

P) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

6 - Teminata İlişkin Esaslar

a) Tedavüldeki Türk parası.

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.

7 - Teminat Miktarları

Geçici teminat miktarı 270.000,00 (İkiYüzYetmişBin) TL dir.

Kesin teminat ve güvence bedeli 700.000,00 (YediYüzBin) TL dir.

8 - İhale sırasında verilecek teklifler onda birin katları şeklinde verilecektir.

9 - Söz konusu iş, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının % 30’u oranındaki tutarının takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Kesilen cezalardan Belediyeye verilecek %30 luk hasılat payı %100 olarak düşünüldüğünde, Belediyeye aktarılacak gelirden  % 50’yi geçmemek şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.

10 - İhaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 10.06.2016 tarihinde saat: 14:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

11 - İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılanlar huzurunda 10.06.2016 tarihinde saat:14:30’da açılacaktır.

12 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

13 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

İlan olunur.

5139/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN 1320 ADET DİL ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2016/192943

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  1320 ADET DİL ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 21.06.2016 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5118/1/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN 1320 ADET GÖBEK ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2016/192957

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktar      :  1320 ADET GÖBEK ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 21.06.2016 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5118/2/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN UIC-60 MAKAS İÇİN 2 KALEM KONTRAY SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                                        :  2016/192971

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi                     :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  2 KALEM KONTRAY SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 21.06.2016 günü saat 15.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5118/3/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/195949

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139  Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı,

                                                     31.500 m Eskişehir-Alpu’da Karotlu Linyit Sondajı,

                                                     3.500 m Eskişehir-Alpu’da Kırıntılı Linyit Sondajı,

                                                     (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 35.000 m

b) Yapılacağı yer                       :  (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 10 (on) takvim günü içinde, en az 6 (altı) adet Wire-Line sistemli çalışan sondaj makinesi ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır. (işe başlama tarihinde altı adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). İşin süresi işe başlama (işe başlama tarihi bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                        :  10/06/2016 – 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu ve Kırıntılı Linyit Sondajı veya Karotlu ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 Nolu Oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

5115/1-1


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Casing alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/175939

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139    06800  Çankaya/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0312 201 20 53 – 0312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih

    ve sayısı (yayımlanmış ise)    :

b) Gazetenin adı ve

     tarihi  (yayımlanmış ise)       :  Resmi Gazete - 18/05/2016

3 - Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İhale İlan Metninin;

İdari Şartnamenin;

“ Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlığı

3.1 inci maddesinin alt bendi

d) İhale (son teklif verme) tarihi   :  28/06/2016 olarak,

“Madde 26 - Geçici teminat” başlığı

    26.3 üncü maddesi

“Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 25/09/2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir” şeklinde değiştirilmiştir.

5114/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makineleri Çalıştırılması, Bakım Onarım ve Revizyonu Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt no                          :  2016/188997

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası   :  0 222 230 27 39 (10 hat) Dâhili: 1353

                                                  0 222 230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamız Ziraat Bölge Şeflikleri Pancar alım Kantarlarında mevcut 1 Adet Elektrikli, 14 Adet Dizel olmak üzere toplam 15 Adet Pancar Boşaltma makinesinin Çalıştırılması, Bakım-Onarımı ile Dönem Sonunda Revizyonu Hizmeti

b) Yapılacağı yer                    :  İhale Dokümanında isimleri belirtilen Ziraat Bölge Şefliklerine bağlı Pancar alım Sahaları

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Kazım TAŞKENT - Eskişehir Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  16.06.2016 Perşembe günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.3. İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler

İstekliler, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boşaltma makinesinde çalıştıracağı en az iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmış benzer işlere ait operatör belgelerinin aslı veya noter tasdikli örneğini ihale teklifi ile birlikte vermek zorundadır.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

4.4.1. İş makineleri ( Kepçe, Loader ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; pancar boşaltma makinesi bazında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 16.06.2016 Perşembe günü, Saat 14:00’a kadar Kazım TAŞKENT- Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5060/1-1


15 ADET DİŞ ÜNİTİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2016 / 185739 15 ADET DİŞ ÜNİTİ

1 - İdarenin:

a) Adı                                        :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                    :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                  :  232 311 4271 - 4272

ç) Faks Numarası                      :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi        :  bapege@gmail.com.tr.

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                        :  15 ADET DİŞ ÜNİTİ Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı       :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları-Tıbbi Cihaz Alımları

c) Teslim Yeri                            :  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                         :  60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

3.a) İhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat: Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                     :  10/06/2016 Cuma günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.3. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TR karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

4995/1-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATILACAKTIR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Ataşehir Gayrımenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                                                 DOSYA NO: 2003/3

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkullerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 18/05/2016 tarih ve 2016/90 sayılı kararı ile oluşturulan “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

Yonca Yapı Endüstri A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

Fon Kurulunun 18/05/2016 tarih ve 2016/90 kararı ile oluşturulan Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen; İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3379 ada 2, 3380 ada 1, 3384 ada 2, 3385 ada 3 numaralı parsellerin tamamı, 3384 ada 4, 3385 ada 1, 2 ve 5 ile 3382 ada 2 numaralı parsellerin 65515/285149 hisselerinden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) ABD Dolarıdır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR73 0001 0007 5306 2864 3862 43 no.lu ABD Doları hesabına 12.000.000.- (onikimilyon) ABD Doları teminatın “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 20/06/2016 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 21/06/2016 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR95 0001 0007 5306 2864 3862 35 no.lu ABD Doları hesabına “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 2.000.- (İkibin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 24/06/2016 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 17/06/2016 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel: 0 212 340 20 57

       0 212 340 20 58

Fax: 0 212 288 49 63

5146/1-1