29 Mayıs 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29726

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı (İVEK).

VAKFEDENLER: Abdulbasıt AĞIRMAN, Ahmet ÖZKAN, Ahmet Ruşen DÜNDAR, Barış ÖZYURTLU, Bayram TOMBUL, Bülent GÜMÜŞEL, Celil GÖÇER, Cem BOSTAN, Cengiz DULKADİR, Cevdet ERDÖL, Cumali KELEŞ, Durmuş Ali ÖÇGÜDER, Ebru KOÇAK, Emin TEKİN, Eyüp AKBAL, Hasan Basri AKTAN, Hasan ÇAĞIL, Hüseyin ÇELİK, Hüseyin GEZER, Hüseyin Kenan AKTAN, İbrahim YAVUZ, İsmail ÖNCEL, Kamil GÜDÜK, Mahmut TOKAÇ, Mehmet BOZKURT, Mehmet DOMAÇ, Mehmet Nihat YİNANÇ, Mehmet YİNANÇ, Metin ÖZDEMİR, Mevlüt BÜYÜKHELVACIGİL, Mustafa Muhammet GÜLTAK, Mustafa AYDINER, Mustafa BULUN, Mustafa KURUCA, Mücahit YILDIZ, Mücahit YİNANÇ, Necdet ÇAPA, Necdet ÜNÜVAR, Necip MERCAN, Nurhayati İNANÇ, Öznur, ÇALIK, Recep AKDAĞ, Sabahattin AYDIN, Sait YİNANÇ, Salih Kenan ŞAHİN, Sedat EROĞLU, Terlan YİNANÇ, Uğur GÜLAÇTI, Vahab DUTOĞLU, Zekeriya AVŞAR.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İSTANBUL.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/05/2016 tarihinde kesinleşen 24/03/2016 tarihli ve E: 2016/26, K: 2016/107 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Toplum sağlığını korumak, sağlık mesleklerini bilimsel ve sosyal alanlarda geliştirmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 500.000,00 TL (Beşyüzbintürklirası) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mahmut TOKAÇ, Mücahit YİNANÇ, Emin TEKİN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5100/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Alpay Enerji A.Ş.’nin Konya ve Aksaray illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğal gaz ile ilgili olarak ARİ/ALP/K/M31-a1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsat almak için 09.03.2016 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

5096/1-1

—————

Alpay Enerji A.Ş.’nin Konya ve Aksaray illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/ALP/4077 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğal gaz ile ilgili olarak ARİ/ALP/K/M31-a2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsat almak için 09.03.2016 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

5097/1-1

—————

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Mardin ve Şırnak illeri dahilinde sahip bulunduğu AR/GYP/4968 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan petrol keşfine istinaden 16.06.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 26.04.2016 ve bunu tamamlayan 13.05.2016 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5098/1-1

—————

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd. Şirketi’nin Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip olduğu AR/TEM/5046 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin, ruhsat sahasında yapılan ham petrol keşfine istinaden 16.06.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8’inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5145/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Sultançiftliği Mahallesi, F22D25A3B pafta, 11 ada 4 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ahsen İnşaat Nakliyat Hafriyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315721955621);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Nihat BOZDAĞ”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6676 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/1/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-2A pafta, 9331 ada 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Akkurt İnşaat İnş. Taah. İnş. Malz. Tic. Dek. Nakl. Tic. San. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315726501457);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Sebahi AKKURT”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl re ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6663 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/2/1-1

—————

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Fatih Mah. 203. Sok. No: 38, 245DT3A pafta, 143 ada, 5 nolu ve Kemer Mah., 913. Sok. No: 17, 245DT2B pafta, 390 ada, 23 nolu parseller üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Esenler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Atar Kardeşler Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034311487093722);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, İptalin Yapı

Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Ergün ATAR’ın şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6629 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/3/1-1

—————

Sakarya İli, Erenler İlçesi, G24B24D1C pafta, - ada, 12995 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Erenler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ay- Enka İnş. Turz. Nak. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0054315588086622);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, Şirket müdürü olan Kadir BALCI’ya ait yetki belgesi numarasının (0054110102448465) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi, şirket müdürleri Davut KALKAN’ın ve Kadir BALCI’nın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6635 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/4/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Aydınlar Mah., Yaver Sokak., No: 3, F22D25D2C pafta,

243 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Bahattin ÇİLTEPE’nin Yetki Belge Numarasının (0034110310518720);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6634 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/5/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, 025-A-10-A-3-A pafta, 27144 ada 04 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Bayramoğulları Metal İnş. Nak. Gıd. Oto. Tur. Beyaz Eş. Pet. Ür. Kuy. Sa. Tic. Paz. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0007315674963012);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, İptalin Yapı

Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Halil BAYGELDİ ve İsmail BAYGELDİ’nin şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6631 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/6/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21N-3B/21O-4A pafta, 15399 ada 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Dalgıç İnşaat ve Malzemeleri Turizm Ticaret ve San. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315618443722);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Turgay GÖR”e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl re ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6645 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/7/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, 66KM-IVA pafta, 45507 ada 8 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Enes Grup İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Emlak Oto Kuyumculuk Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315387546303);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Muzaffer BOSTANCI”nın yetki belge numarasının (0006110008850466) 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl re ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6632 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/8/1-1

—————

Bursa İli , İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 79 Sok., No: 11, 85 pafta, 1373 ada, 92 parsel ve Bursa İli, İnegöl İlçesi, Mesudiye Mahallesi, 65 Sok., No: 30, 86 pafta, 1387 ada, 612 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği İnegöl Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Asil Kardeşler İzolasyon ve Yalıtım Malz. İnş. Mob. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0016315658084367);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Musa ASİL” ve “İsa ASİL”in şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve

Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6630 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/9/1-1

—————

İstanbul ili, Esenler İlçesi, Ninehatun Mahallesi, 105 Sok., No: 9, 245DU4D pafta, 80 Ada 9 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Esenler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Danışlar İnşaat Gıda Bilgisayar ve Elektrik Sanayi Ticaret Ltd.Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0034315619492340);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Aslan DANIŞ”ın yetki belge numarasının (0034110440575065) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6633 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/10/1-1

—————

Antalya İli, Finike İlçesi, 156 Ada 7 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Finike Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Kemal KARACA’nn Yetki Belge Numarasının (0007111893295413);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6637 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/11/1-1

—————

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, 386/3 pafta, 2704 ada, 19 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Zeytinburnu Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa KUYUCAKLIOĞLU’nun Yetki Belge Numarasının (0037111190202738);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6639 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/12/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21-C-09-B-3-A pafta, 3490 ada 3 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi İsmail AKDAŞ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0016110129550248);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6682 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/13/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Esentepe Mahallesi, 11926 ada 4 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Kudret TOPAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110203738138);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6654 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/14/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, 65KM-IA pafta, 45623 ada 7 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ömer INGAV’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110165902365);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6689 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/15/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Tunalı Mahallesi, 21N-4D pafta, 590 ada 30 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Salih Ersin UYSAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026112298518657);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6636 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/16/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Kirazlıdere Mah. Çimenzar Sokak, No: 8-10, F22D25D2B pafta, 436 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Seyyar Kaya İnş. Gıd. Turz. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315306205211);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, İptalin Yapı

Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Seyyar KAYA’nın şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6641 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/17/1-1

—————

Yozgat İli, Kadışehri İlçesi, Gümüşdiğin Mahallesi, 135-a-05-a-3-d pafta, 115 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kadışehri Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Tayip ÖZKARACAN’ın Yetki Belge Numarasının (0066111882398640);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, İptalin Yapı

Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6638 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/18/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Elvan Mahallesi, 08B-1A pafta, 46003 ada 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Y.Hisar İnşaat Dekorasyon Turizm Gıda Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315098298066);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Aydemir SOLAK”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl re ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6690 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/19/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ömerağa Mahallesi, 21N-4D, 1077 ada 225 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yücel KIRAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026112048090021);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.05.2016 tarihli ve 6667 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5121/20/1-1


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar ayrıca, YÖK formatındaki özgeçmişlerini www.arel.edu.tr/forms/akademik_başvuru linkinden göndermeleri gerekmektedir.

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Yeni Türk Edebiyatı" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Eski Türk Edebiyatı" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Psikoloji

Doçent

1

Doçentliğini "Çocuk Psikiyatrisi" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını "Klinik Psikoloji" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Mütercim-Tercümanlık

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını "Çeviribilim", "İngiliz Dili ve Edebiyatı" veya "İngilizce Öğretmenliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör / Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Moleküler Biyoloji ve Genetik" veya “Biyomühendislik” Anabilim Dallarından birinde yapmış ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Profesör/Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Yönetim ve Organizasyon" Anabilim Dalında yapmış ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Muhasebe" alanında yapmış ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

İşletme

Profesör / Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Yönetim ve Organizasyon" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini "Muhasebe-Finans" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Profesör

1

Doçentliğini "Siyasi Tarih" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Tekstil" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Grafik Tasarımı

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Grafik Tasarımı" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

 Doktora ve Doçentliğini "Endüstri Mühendisliği" veya "Makine Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör / Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Bilgisayar Mühendisliği", Yazılım Mühendisliği" veya "Donanım" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Mimarlık

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

3

Doktora ve Doçentliğini "Mimarlık" Anabilim Dalında yapmış olmak.

İç Mimarlık

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

2

Doktora ve Doçentliğini “İç Mimarlık” veya "Mimarlık" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Halkla İlişkiler ve Reklamcılık", "Halkla İlişkiler ve Tanıtım", "İletişim Sanatları" veya "Reklamcılık" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak. Reklamcılık konusunda uzmanlaşmış olmak.

Görsel İletişim Tasarımı

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Grafik Tasarımı", "Sanat ve Tasarım", "Görsel İletişim Tasarımı" veya "Fotoğraf ve Video" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak. Web tasarımı, video prodüksiyonu veya fotoğraf teknikleri konusunda uzmanlaşmış olmak.

Radyo, Sinema ve Televizyon

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Sinema ve Televizyon", "Radyo, Sinema ve Televizyon" veya "Fotoğraf ve Video" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak. Yapım-Yönetim, Kurgu, Kamera ve Çekim Teknikleri vb. alanlarda uzmanlaşmış olmak.

Gazetecilik

Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Gazetecilik" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Profesör / Doçent

2

Doktora ve Doçentliğini "Beslenme ve Diyetetik" veya "Gıda Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Hemşirelik

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

4

Doktora ve Doçentliğini "Hemşirelik" (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları, Cerrahi, Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı) Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

2

Doktora ve Doçentliğini "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon" veya "Ortopedist" alanlarından birinde uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Yönetimi

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

2

Doktora ve Doçentliğini "Sağlık İdareciliği" veya "Sağlık Yönetimi" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, "Halk Sağlığı" alanında uzmanlığını almış olmak.

Çocuk Gelişimi

Profesör / Doçent / Yardımcı Doçent

3

 Doktora veya Doçentliğini "Çocuk Gelişimi" veya "Okul Öncesi Öğretmenliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Profesör / Doçent

2

Doktora ve Doçentliğini "Sosyal Hizmet" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler

Yüksekokulu

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını "Muhasebe" Anabilim Dalında yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında "Muhasebe" alanında ders vermiş olmak.

Turizm ve Otelcilik

Doçent

1

Doçentliğini "Turizm" Anabilim Dalında yapmış olmak.

5040/1-1


Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda adı ve soyadı belirtilen şahıs ya da firma tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araç halen yurtta olmasına rağmen şahsın taahhütname vermeden yurtdışına çıktığı anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238. maddesi ve Geçici İthal edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin (seri no: 1)'nin 19/1. maddesi uyarınca isminin karşısında gösterilen para cezasının tatbikine karar verilmiş olup söz konusu cezanın tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içerisinde ödenmesini, bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6'ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği (sadece özel kullanıma: Mahsus araçlar için) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242'nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu: ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan söz konusu taşıtın yurt dışı edilmemesi yada en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği, 7201 sayılı Tebligat Kanunu Hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Sayı

Karar Tarihi

Ceza Karar

Adı Soyadı

Pasaport No

Firma Adı

Plaka

Giriş Tarihi

Ceza Miktarı

1

02.05.2016

16CK221300448

BOZHIDAR SIMEONOV

38337682

ET SEMERDJIEV-BOIAN SEMERDJIEV

CA8503KM

20.09.2015 10:00

671250,24

2

02.05.2016

16CK221300417

BOZHIDAR SIMEONOV

38337682

ET SEMERDJIEV - BOIAN SEMERDJIEV

X1225BM

01.09.2015 05:36

308489,472

3

01.05.2016

16CK221300447

BOZHIDAR SIMEONOV

38337682

TRANSHIM LTD

A0407EK

01.09.2015 05:36

308489,472

4

06.05.2016

16CK221300441

BOZHIDAR SIMEONOV

38337682

AUXERRE TRANS SRL

TM22AUX

18.09.2015 21:00

485585,28

5

02.05.2016

16CK221300442

BOZHIDAR SIMEONOV

38337682

AUXERRE TRANS SRL

SJ81LPT

18.09.2015 21:00

290846,4

6

02.05.2016

16CK221300443

IONEL NITU

13099563

A.P MIT INTERNATIONAL SRL

CS17MET

09.10.2015 11:19

671250,24

7

02.05.2016

16CK221300444

IONEL NITU

13099563

A.P MIT INTERNATIONAL SRL

OT49EYN

09.10.2015 11:19

290846,4

8

06.05.2016

16CK221300459

BOZHIDAR SIMEONOV

38337682

EOOD SHAIN

CC1581CB

01.10.2015 11:38

485585,28

9

03.05.2016

16CK221300460

BOZHIDAR SIMEONOV

38337682

EOOD SHAIN

PB1746EH

01.10.2015 11:38

290846,4

10

06.05.2016

16CK221300461

SERGII LADYYHIN

BİLİNMİYOR

PE KOVRIGA VASILIY

AB8000XT

17.10.2015 00:00

290846,4

11

04.05.2016

16CK221300475

HASAN YUSUF

380227724

ROD TRANS EOOD

XEK0522

21.10.2015 06:16

290846,4

12

06.05.2016

16CK221300473

NECMETTİN KARABULUT

11464547474

RO

CJ10ZLW

28.10.2015 20:43

485585,28

13

04.05.2016

16CK221300472

NECMETTİN KARABULUT

11464547474

RO

B101MTP

28.10.2015 20:43

290846,4

14

04.05.2016

16CK221300474

GEORGE BOCAN

52777292

LUBBERS ROMANIA SRL

ON79BG

12.11.2015 13:42

290846,4

15

06.05.2016

16CK221300458

IONEL NITU

13099563

GEMIRO TRANS

B82GMR

10.11.2015 23:52

485585,28

16

06.05.2016

16CK221300484

IONEL NITU

13099563

GEMIRO TRANS

B182GMR

10.11.2015 23:52

290846,4

17

04.05.2016

16CK221300477

ION BIRIUC

BİLİNMİYOR

MELENA-TRANS

WGR2FH6

06.11.2015 07:41

290846,4

18

02.05.2016

16CK221300445

OPREA BURCA

52238266

TRANSFER ROM INVESTMENT LOGISTICS S.R.L.

B142SER

13.11.2015 03:51

514449,12

19

06.05.2016

16CK221300478

SERHIY TYNCHUK

BİLİNMİYOR

GUALOS

BK3518XT

12.11.2015 01:10

485585,28

20

06.05.2016

16CK221300454

OPREA BURCA

52238266

TRANSFER ROM INVESTMENT LOGISTICS S.R.L.

B233SER

25.11.2015 20:59

342766,08

21

06.05.2016

16CK221300482

MILEN ARABADZHIV

381619341

TRAKYA EKSPRES

HD22TEX

19.11.2015 23:21

156306,02

22

06.05.2016

16CK221300471

RADOSTIN TSVETKOV

383062923

EM BI LTD

A2780MK

21.11.2015 11:51

385611,84

23

04.05.2016

16CK22300470

RADOSTIN TSVETKOV

383062923

EM BI LTD

A2188EK

21.11.2015 11:51

254490,6

24

06.05.2016

16CK221300463

TRAKYA EKSPRES SRL

IF21TRY

24.12.2015 10:10

485585,28

25

03.05.2016

16CK221300464

TRAKYA EKSPRES SRL

IF21EKR

24.12.2015 10:10

290846,4

26

06.05.2016

16CK221300476

HAYRULLAH UZUNCAOVA

18352892649

S.C. TRAKYA EKSPRES S.R.L.

B202TRK

13.12.2015 11:46

442739,52

27

06.05.2016

16CK221300456

IONEL NITU

13099563

PETRICA TRANSPORT

BH53TIP

13.12.2015 06:55

485585,28

28

03.05.2016

16CK221300455

IONEL NITU

13099563

PETRICA TRANSPORT

AR07SMX

13.12.2015 06:55

290846,4

29

06.05.2016

16CK221300462

SERGII LADYYHIN

BİLİNMİYOR

PE KOVRIGA VASILIY

AB8000AB

17.10.2015

485585,28

5039/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

5128/1-1