28 Mayıs 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29725

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 05/12/2015 gün ve 245 sayılı kararı ve 04/04/2016 gün ve 078 sayılı kararı ile uygun görülerek, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/03/2016 gün 407 sayılı kararı ve 13/05/2016 gün 969 sayılı kararı ile onaylanan 'Pursaklar 95738 ada 2 ve 3 parsellere yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

5078/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 28.01.2016 gün ve 137/231 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.04.2016 gün ve 1153/2487 sayılı kararı ile onaylanan 84336 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

Memlik tp. 781, 811, 812, 813, 814, 815, 817, 818, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 903, 908, 910, 911, 912, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 957, 958, 959, 960, 961, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1032, 1033, 1035, 1066, 1067, 1068, 1183, 1184, 1185, 1190, 1193, 1194, 1195, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346,  1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394.

5107/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 14.04.2016 tarih ve 427/867 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05/05/2016 tarih ve 1197/2652 sayılı kararı ile onaylanan 84361/1 nolu parselasyonu Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

5106/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkındaki Kanunun 106/3'ncü maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

Dosya No

İlamat No

Adı Soyadı

Ceza Miktarı

1

2014/1775

2013/844

SERGEY ALEKSANDROVICH YUDIN

 40 SAAT

2

2014/767

2013/2-539

SEYMUR HACIYEV

 16 SAAT

3

2015/427

2009/3688

DIMITAR ZHELYAZKOV

478 SAAT

4

2014/1815

2007/2981

ARTAN ABAZ

    2 SAAT

5

2014/1602

2011/2091

MEHRDAD MOLAZADEH ARDAKLOU

 52 SAAT

6

2015/1040

2014/2-1644

KRASIMIR BORISLAVOV PANAYOTOV

 40 SAAT

7

2015/341

2014/2-883

NURETTİN ÇİL

  8 SAAT

8

2015/838

2014/2-1278

ALBENA SASHEVA DIMITROVA

 40 SAAT

9

2015/437

2008/3928

NİCOLAE MARİANO VALENTİNO

  2 SAAT

10

2014/1894

2010/3704

ROSITSA DAZDANOVA

  4 SAAT

11

2014/1674

2008/986

GYULTEN AYNUROVA ALIEVA

 32 SAAT

12

2014/1615

2012/5646

VASYL ILIKA

100 SAAT

13

2015/441

2008/3427

HOLGER SIEWART

 44 SAAT

14

2014/1473

2008/559

BILYANA FILIPOVA ASENOVA

  6 SAAT

15

2015/509

2008/3814

MILIYOV CURITSA

 50 SAAT

16

2015/426

2008/3932

NIHAİ GEORGE SIMIONESCU

  4 SAAT

17

2015/1039

2014/2-1480

RUSLAN ANGELOV ZLATAROV

 50 SAAT

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon Mah. Ebenazire Sk. Yeni Adliye Binası Kat: l Edirne Telefon: 0 (284) 212 71 08

4973/1-1


 


 


 


 


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜMÜ

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİKLER

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Profesör

(1, 2, 3)

Eğitim Bilimleri

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Mimarlık eğitiminde öğretme, öğrenme süreçleri ve öğrenen merkezli yaklaşımının uygulanması; eğitim ideolojileri ve eğitim programlarındaki değişimler, harmanlanmış öğrenme ortamları ve ders tasarımı konularında araştırma projeleri, ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmış olmak; ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuş ve lisansüstü tezler yürütmüş olmak.

1 - Eğitim - öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak ve doktora sonrası teorik ve deneysel araştırma çalışmaları ve tecrübeleri bulunmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

5086/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ