21 Mayıs 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29718

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bursa Valiliğinden:

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

İlan olunur.

1 - Adıyaman Beşinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604 nolu Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak Petrol Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmının her iki tarafında ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; 33. caddenin D750 Karayolu ile kesiştiği yerden başlayarak D750 Karayolundan devamla anılan Karayolunun Cumhuriyet Bulvarı ile kesiştiği yer, Cumhuriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi ile kesiştiği yer, Şehit Mehmet Ali Demir Caddesinden devamla bu Caddenin 33. Cadde ile kesiştiği yer ve 33. Caddeden devamla bu Caddenin başlangıçtaki D750 Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve Cadde ve Bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Çanakkale Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Piri Reis Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar; Piri Reis Caddesinin Tuğsavul Caddesi ve Bayrak Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde; İnönü Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yerden Bahriye Üçok Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayan sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Bağlariçi 4. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Abdi İpekçi Caddesinin Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak üzere, Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı tarafından girişe göre Abdi İpekçi Caddesinin sağ tarafı ile bu bölüme açılan sokakların 25 metre derinliklerinde yine, Abdi İpekçi Caddesiyle kesiştikleri yerlerden başlayarak, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı, Şehit Polis Necati Keskin Bulvarı ve İstasyon Caddesinin Fevzi Çakmak Caddesine kadar olan bölümlerine kadar olan alanda cadde ve bulvarlar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Sümerbank Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Fevzipaşa Caddesinden devamla 75. Bulvarının Yeni Çevre Yolu ile kesiştiği noktadan Yeni Çevre Yolunun devamı ile Dede Korkut Caddesinin Sümerbank Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 509.Sokaktan devamla bu Sokağın Hal Sokak ile kesiştiği yer, Hal Sokaktan devamla bu Sokağın Işın Caddesi ile kesiştiği yer, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Fevzi Çakmak Caddesini keserek Bayındır Caddesi ile kesiştiği yer, Bayındır Caddesinden devamla bu Caddenin İskender Iğdır Caddesi ile kesiştiği yer, İskender Iğdır Caddesinden kuzeydoğuya doğru devamla bu Caddenin Çevre Yolu ile kesiştiği yer, Çevre Yolundan devamla bu Yolun Sanayi Sokak ile kesiştiği yer, Sanayi Sokaktan devamla bu Sokağın İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yer, İlham Aliyev Caddesinden devamla bu Caddenin Nihat Polat Caddesi ile kesiştiği yer, Nihat Polat Caddesinden devamla bu Caddenin Şamil Caddesiyle kesiştiği yer ve Şamil Caddesinin başlangıçtaki 509. Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin Kirazlı Caddesi ve 5005 Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile (Halk Eğitim Merkezi) kesiştiği yere kadar olan bölümünde Caddenin her iki yönünde 50 metre derinliklerinde ayrıca Kirazlı Caddesinin İzmir Caddesi ve 92. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 134. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde Caddenin her iki tarafında 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının; Beyazgül Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve Turgut Özal Bulvarının Gülhan Arın Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Devrim Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde her iki tarafta 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1. Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 1.Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Siirt İkinci Noterliğinin; Şehrin girişinden sol kol üzerindeki Hükümet Caddesiyle Nihat Aykut Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak Nihat Aykut Caddesinden devamla bu Caddenin Güreş Caddesine bağlandığı yoldan (Güreş Caddesinin sol tarafı 2. Noterlik olmak üzere) Tillo (Şeyh'ül Hazin) Caddesi üzerinden Doğan Caddesi, Şeyh Musa Caddesinden Eruh - Şırnak Çevre Yolu bağlantısına kadar olan kısımlarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar, Piyaleoğlu Caddesi üzerinde, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar Atatürk Bulvarı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesi ile kesiştği kısım üzerinde, ayrıca Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Demirel Sokağın Türkmen Yolu ile kesiştği yere kadar olan Demirel Sokağı üzerinde ve bu cadde ve sokakların her iki tarafında ve bu cadde ve sokaklara açılan sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Uşak Yedinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Mehmet Topaç Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayıp Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde, Mehmet Topaç Bulvarı ve Zübeyde Hanım Caddesi dahil Atatürk Bulvarına bu aralıkta açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların ilk 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4813/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

İlan olunur.

1 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin: Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1. Abalı Sokak, 2. Abalı Sokak ve 2. Abalı Sokağın Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak Caddesi ve 2.Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Salihli Dördüncü Noterliğinin: Belediye Caddesinin 18. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak 718. Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı ile Site Caddesinin Abay Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak 18. Sokakla kesiştiği yere kadar, ayrıca Abay Bulvarının Site Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Kurudere Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısım içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Van Sekizinci Noterliğinin: Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde.

4815/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİK

2015 yılı gayri safi geliri 3.224.610,45 TL olan Birinci Sınıf Üsküdar Yirmibirinci Noterliği 24.07.2016 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

İlan olunur.

4848/1-1

—————

Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 1983/3 Satış sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4811/1-1

—————

Gaziosmanpaşa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 1985/4 Satış sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

4812/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kalegaz Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Kalegaz Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi)'nin, LPG-DAĞ/785-11/04449 sayılı LPG Dağıtıcı Lisansı 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin beşinci fıkrası gereğince ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 13.04.2016 tarihli ve 6221-98 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur.

4816/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Buruncuk Mevkii, N18C-13A-1D pafta, 358 ada, 1 parsel (eski 7 pafta, 689 parsel) üzerindeki 765937 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Denizkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ahmet Semih ELDEK (Denetçi No:3840, Oda Sicil No:21436) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 17.11.2015 tarihli ve E.2014/2153-K.2015/1669 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 16.10.2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ahmet Semih ELDEK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.04.2016 tarihli ve 10078 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4796/1/1-1

—————

Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Karaköprü Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, 1882 ada, 11 parsel üzerindeki 760738 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Lider Grup Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Mehveş Evin SEPİCİ (Denetçi No:19890, Oda Sicil No:38067) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli ve E.2013/327-K.2015/1802 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehveş Evin SEPİCİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.04.2016 tarihli ve 10076 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4796/2/1-1


Bursa Valiliğinden:

Karar No       :  9

Karar Tarihi   :  03/02/2016

Müştekiler     :  Dilek DURMUŞ, Mehmet ARDA, Ali ALKAN, Turan ARDA, Cihan BAYRİ

Sanık             :  İsmail Hakkı ÇETİNAVCI

4483 Sayılı Kanuna Valiliğimizce verilen 03/02/2016 gün ve 9 sayılı "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİNE" ilişkin kararımız müştekilerin adresleri tespit edilemediğinden kendilerine tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereği müştekilere ilanen tebliğ olunur.

4774/1-1


 


 


 


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce GİNTAŞ NAKLİYE İNŞ. TAAH. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM005824/19.03.2004 - IM013230/28.05.2004 - IM030671/18.11.2004 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan Ek Tahakkuk tutarlarına ilişkin yazılar yükümlüsünün Eski Kayışdağı Yolu Hakı ekşi İş Merkezi no: 87 K: 5 D: 13 İçerenköy Ataşehir-İSTANBUL adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu ÖDEME EMRİ tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM005824/19.03.2004

16ET34220023

KDV:          8.777,00-TL

KKDF:        1.417,00-TL

TOPLAM: 10.194,00-TL

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM013230/28.05.2004

16ET34220024

KDV:         27.019,00-TL

KKDF:        4.366,00-TL

TOPLAM: 31.385,00-TL

BEY. NO. TA.

ÖDEME EMRİ NO.

TUTAR

IM030671/18.11.2004

16ET34220025

KDV:         17.949,00-TL

KKDF:         2.985,00-TL

TOPLAM: 20.934,00-TL

4723/1-1


Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

TEMEL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Açıklama

Anorganik Kimya Anabilim Dalı

Profesör (*)

1

-

Anorganik Kimya Anabilim Dalı

Profesör

2

-

Genel Fizik Anabilim Dalı

Doçent (*)

1

-

 

NOT:(*): 04/12/2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca, İngilizce ders verebiliyor olmak.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

4807/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi         1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi                  1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

 

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Doçent Unvanına Sahip Olmak

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Atatürk Dönemi Yurt Bilgisi Ders Kitapları Üzerine Çalışmış Olmak. Eğitim Tarihi Alanında Çalışmaları Olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Özel Fonksiyonlar Üzerine Çalışmaları Olmak

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Potansiyometrik Mikro Biyosensör ve Kimyasal Sensörler Konusunda Çalışmış Olmak

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Glikozaminoglikanların Ultra Duyarlı Analitik Teknikler İle Analizi Konusunda Çalışmış Olmak

Zooloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Akar Sistematiği Üzerine Çalışmaları Olmak

Çeviribilim Bölümü

Yardımcı Doçent

1

4

Postmodern Anlatılar Üzerine Çalışmaları Olmak

Matematiksel Fizik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Metal Oksit Nanoporus Termoelektrik Malzemeler ve Termoelektrik Ölçüm Sistemleri Üzerine Doktora Yapmış Olmak

Biyokimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Proteinlerin Tiol Oksidasyonu Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Biyokimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Gen Ekspresyonu ve Antioksidan Enzimler Konusunda Doktora Yapmış Olmak

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Din Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Kur'an'da Öteki Din Gruplarına Yönelik Eğitim Metodları Üzerine Çalışmış Olmak

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Ebul Abbas El-Müberred'in Nahiv İlmine Ait Görüşleri Üzerine Çalışmış Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Termodinamik Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Termodinamik Alanında Doçent Unvanı Almış Olmak

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Diyabetli Hastalarda Glikolize Hemoglobin Konusunda Çalışmış Olmak

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İzole Sirkumfleks Arter Oklüzyonlu Hastalarda Elektrokardiografik Değişiklikler Konusunda Çalışmış Olmak

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Kolon ve Rektum Kanserleri Konusunda Çalışmış Olmak

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Genç Yaş Gruplarında İnternet Bağımlılığı Konusunda Çalışmış Olmak

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Akciğer İmmünolojisi Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Bipolar Bozukluklar Konusunda Çalışmış Olmak

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Tıbbi Genetikte Doktora Yapmış Olmak, Konjenital Adrenal Hiperpilazi Konusunda Çalışmış Olmak

Nöroloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

İskemik İnme Hastalıkları Konusunda Çalışmış Olmak

 

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Bölüm

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Uçak Gövde-Motor Bölümü

Yardımcı Doçent

1

3

İnvertör Tasarımı ve Uygulamaları Üzerine Çalışmış Olmak

4810/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90                

 

S. No

Birimi

Bölümü

ABD/Prog.

Unvanı

Der.

Ad.

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

-

Doç.

2

1

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

-

Doç.

1

1

3

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

-

Doç.

2

1

4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doç.

1

1

5

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doç.

1

1

6

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doç.

1

1

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye Teorisi

Doç.

1

1

8

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doç.

1

1

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doç.

1

1

10

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

11

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

12

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç.

3

1

13

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç.

5

1

14

Sağlık Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doç.

3

1

15

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Yrd. Doç.

3

1

16

Sağlık Yüksekokulu

Sosyal Hizmet

Yrd. Doç.

3

1

17

Sağlık Yüksekokulu

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç.

4

1

18

Teknik Bilimler MYO

Makine ve Metal Teknolojileri

Makine

Yrd. Doç.

4

1

19

Sungurlu MYO

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

Yrd. Doç.

3

1

20

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doç.

2

1

21

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd. Doç.

3

1

22

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Yrd. Doç.

3

1

23

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Yrd. Doç.

4

1

4778/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ÖZDEMİR AKARYAKIT NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM LTD.ŞTİ.

34-HYB-4641

TS 12820, TS 11939

11.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

KARŞAH TAŞIMACILIK PETROL OTOMOTİV İNŞAAT GIDA VE TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14172

TS 11939

24.12.2015

ARA KONTROL OLUMSUZ

BEYSAN ASANSÖRLERİ/GÜLLÜ KOCABEY

34-HYB-13641

TS 12255

05.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

ASLANKAYA MEDİKAL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-5231

TS 12426

06.01.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜZİDE KARDEŞLER ALÜMİNYUM ELEKT. TURZ. CAM SAN. VE TİC. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.

34-HYB-3990

TS 12255

11.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

AVİTEC ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-2758

TS 13588, TS 10956,

TS 12498, TS 13242

13.01.2016

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

ÜN-TAŞ KONFEKSİYON MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-2717

TS 12683

16.01.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

KAR-LAS AKARYAKIT NAK. İNŞ. TUR. OTO. VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

41-HYB-291

TS 11939

18.01.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

YÜKSEL RENAULT SERVİSİ AYŞE ŞUZAN

34-HYB-4764

TS 12047

18.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

VİRA EĞİTİM ARAÇLARI LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-906

TS 12487

19.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

ER-HAS MÜHENDİSLİK ASANSÖR İNŞ. OTOMOTİV TURZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-5311

TS 12255

26.01.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

KALE ÇELİK EŞYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-13831

TS 13421, TS 12558

26.01.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SİSER İŞİTME CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-13706

TS 12426

26.01.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

KARYA BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-13727

TS 13573

26.01.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ERC ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-14251

TS 12782

27.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

REFLEKS YANGIN GÜVENLİK SİST. TAAH. DANIŞMANLIK VE YAZILIM LTD. ŞTİ.

34-HYB-14651

TS 13345

28.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

ORTAK AKIL EĞİTİM YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

34-HYB-4539

TS 13573

04.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

KANER OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2267

TS 12047

04.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

İSTANBUL RÜZGAR VE ALTARNATİF ENERJİ ULUSLARARASI TİC. VE MÜMESSİLLİK LTD. ŞTİ.

34-HYB-13529

TS 13381

05.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ERKOR ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-13511

TS 12540

05.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

DOĞUŞ MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14309

TS 12420

05.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

USTALAR DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞ. OTOMOTİV KIRTASİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13526

TS 10079

05.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALTYAPI İNŞAAT ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ/EK İŞYERİ

34-HYB-13492

TS 7036

05.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALTYAPI İNŞAAT ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-3346

TS 12524

05.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

EKOL HAŞERE KONTROL SOSYAL HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-653

TS 8358

11.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

CELAL BALCI/BALCI OTOGAZ

34-HYB-4783

TS 12664-1

11.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

TAR ISI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14330

TS 12355

11.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

DEMİR YAPI MEDİKAL - ENGİN DİNÇTÜRK

34-HYB-5012

TS 12426

12.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

BORAS ASANSÖR İNŞ. MAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13278

TS 12255

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

TETRA ENDÜSTRİYEL VE TEKNİK SİSTEMLER SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş.

34-HYB-14105

TS13564

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

ATS ASANSÖR / ADEM ÇELİKKIRAN SAHIS

34-HYB-14110

TS 12255

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

ENTECH İLETİŞİM HİZMETLERİ-AHMET GÜRHAN SAHIS

34-HYB-14100

TS 12749

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

METE AKYOL FİNANSAL VE MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

34-HYB-13295

TS 13573

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

DİGİCRAFT MÜHENDİSLİK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-13300

TS 12498

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

ATRİA MİMARLIK İNŞAAT DEKORASYON ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14134

TS 13395, TS 13428

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

TOVER LİFT ASANSÖR / MERAL RESULOĞLU SAHIS

34-HYB-14140

TS 12255

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

SOCOMEC ELEKTRİK VE ELEKTRONİK A.Ş-ANKARA ŞUBESİ A.Ş.

34-HYB-14144

TS 12643

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

NAİFOĞLU PETROL NAKLİYAT GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-14152

TS 12820/T3, TS 11939

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

ULUS MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14155

TS 12487

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

ARTECH TEKNOLOJİ ELEKTRONİK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. LTD. ŞTİ.

34-HYB-14160

KRT 256

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

DTC İLETİŞİM VE BİLGİSAYAR SİTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14173

TS 13164

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

ATLAS GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE TİC.LTD. ŞTİ.

34-HYB-711

TS 12782, TS 13257

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

MAVİ AY OTOGAZ - ERDOĞAN AKOSMAN

34-HYB-3210

TS 12664-1

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

ASF OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-4408

TS 12047

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

BİYOSAN ÇEVRE SAĞLIK İLAÇLAMA VE DANIŞMANLIK SAHIS

41-HYB-290

TS 8358

15.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

MURDEN PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT GIDA SAN. VE TİC.

41-HYB-6509

TS 11939

15.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

VENDEKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-14639

TS 12498

15.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

ESMA YILDIZ

34-HYB-2178

TS 12355

15.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

ÖZDENLER PETROL ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-655

TS 11939

15.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

KA PRO ELEKTRONİK SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-4538

TS 12845

15.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

CAS ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

34-HYB-13513

KRT 298

15.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

POWER İLERİ TEKNİK SAN. VE TİC. HABERLEŞME SES IŞIK VE GÖRÜNTÜ SİST. EMRE BULUT

34-HYB-14194

TS 12540, TS 10956

16.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

VFC FİNANS DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-5136

TS 13573

16.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

DELTA İŞ MAKİNALARI TAMİR YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL ŞUBESİ

34-HYB-12614

TS 12578, TS 12510

16.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMAMASI

ARTIDESTEK TEKNİK HİZMETLER/ALPEREN ÖZTÜRK

34-HYB-13665

TS 10956, TS 12498,

TS 10079

17.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

SABRİ YAVUZ -TEKNİK İŞ OTO

41-HYB-6488

TS 12047

17.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SİMGE OTOMOTİV TURİZ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

41-HYB-262

TS 12663, TS 12820

18.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

SİMGE OTOMOTİV TURİZ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

41-HYB-263

TS 12663, TS 12820

18.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

TUGAY ASANSÖR/ECEVİT DOĞAN

34-HYB-12722

TS 12255

22.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

KOZA SINAİ YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-14898

TS 13541

22.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

Pİ MEDİKAL SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-2839

TS 12426

26.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

BULUT PETROL İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1799

TS 11939

04.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

AYTEMİZ GAZ ANONİM ŞİRKETİ KÖRFEZ ŞUBESİ

41-HYB-340

TS 1449, TS 1446

07.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

İDEAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ORG. TİC.

34-HYB-14950

TS 13573

07.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

TROVARİT DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

34-HYB-5404

TS 13573

07.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

VİTAL MEDİKAL SERVİS VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-1345

TS 12426

07.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

SEÇTEK SERVİS HİZMETLERİ/MUSTAFA ÇİNDİR

34-HYB-13712

TS 12047

07.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ADONİS ASANSÖR YAPI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-5454

TS 12255

07.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

AYABAKAN KARDEŞLER KOLL. ŞTİ. YÜCEL A.VE ORT. OTO TAM. ATÖL. VE ORJ. PARÇA SERVİSİ

34-HYB-557

TS 12047

07.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇAPA OTOMOTİV TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2896

TS 12047

07.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

CANDEK TURİZM İNŞAAT EMLAK KUYUMCULUK TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2394

TS 12257

09.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SULTANBEYLİ PETROL İNŞAAT GIDA OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14349

TS 11939

09.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

DATAKOM ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-2098

KRT 223

09.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

AYSİ REKLAMCILIK VE ORGANİZASYON TİC. A.Ş.

34-HYB-5379

TS 13242, TS 12739

14.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SEVİMLİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TESİSAT TAMİR VE BAKIM SANAYİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-13683

TS 12850, TS 12355,

TS 10079

14.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

USTA TEKNİK

41-HYB-9

TS 12355, TS 10079

15.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

SHM YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-13199

TS 11827

15.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

İLKE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOCAELİ ŞUBESİ

34-HYB-14525

TS 13168

16.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

AKEL SERTDEMİR ASANSÖR TİCARET İRFAN SERTDEMİR

34-HYB-14533

TS 12255

18.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

AHB ASANSÖR HÜSEYİN YASAVUR

34-HYB-12826

TS 12255, TS EN 13015+A1

18.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SARTONET SEPERASYON TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-2103

TS 12426

21.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

BEYKAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

41-HYB-182

TS 12047

23.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

TUNCA OTOMOTİV VEYSEL TUNÇ

34-HYB-4750

TS 12664-1

25.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

ARI TEKNİK SERVİS İLHAN GÜNEŞ

34-HYB-13840

TS 10079, TS 12850,

 TS 12355, TS 12676

,TS 12865

25.03.2015

FİRMA İSTEĞİ

ÜÇÖĞÜN HAZIR YEMEK VE ZİYAFET HİZMETLERİ A.Ş.

34-HYB-1051

TS 8985

25.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

AYTEL İLETİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-12801

TS 12134

29.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

MELİHA EVRAN

34-HYB-2165

TS 11939

31.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

PETRANLILAR PETROL GIDA TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. YENİKÖY ŞUBESİ

41-HYB-72

TS 11939

05.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

BATI ANADOLU DAY. TÜK. MAL. PAZ. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-821

TS 12850, TS 10079

07.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

ER PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.

34-HYB-976

TS 11939

08.04.2016

TALİMATA AYKIRILIK

ÜÇEL OTO LPG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ MURAT LAFÇI

34-HYB-2560

TS 12664-1

12.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

ÜÇEL OTO SERVİSİ MURAT LAFÇI

34-HYB-1805

TS 12664-1, TS 12047

12.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

EKSMEN MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2333

TS 12498

15.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

ASRI GIDA ORMAN ÜRÜNLERİ TARIM VE BESİCİLİK TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-5434

TS 8985

18.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

CANDAŞ ELEKTRONİK - ORHAN GÜLER

34-HYB-1133

TS 10956

18.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

GÜN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-13747

KRT 278

19.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

LUKOİL İSTASYON İŞLETMECİLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ/PENDİK ŞUBESİ

34-HYB-13587

TS 11939

21.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

NOVİDA STRATEJİK YÖNETİM HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-13962

TS 13573

22.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

TEMEL TEKNOLOJİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK CENGİZ PAK

34-HYB-4774

TS 13149, TS 13573

22.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

GENCERLER ÖTEKTİK KASA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-5250

KRT 178

22.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

ACERKAN PETROL NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

34-HYB-14559

TS 12868, TS 12866

25.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SİDAR İNŞAAT TAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-14601

TS 12868, TS 12866

25.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

ERENLER TEMİZLİK ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

34-HYB-12944

TS 13354

25.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

TAM İSABET MUVAZAAT SİLAH VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

34-HYB-14626

TS 13505

25.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

METİN ŞEN ŞEN MARMARA

41-HYB-102

TS 12134, TS 12498,

TS 12739

25.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

BİLİMSEL OFİS MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.

34-HYB-5392

TS 12498, TS 12125

26.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

AKÇAY ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

34-HYB-12930

TS 12255

26.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

GAES İŞİTME CİHAZLARI MERKEZİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

34-HYB-2631

TS 12426

28.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

FATİH TUNĞUÇ SEHALİFT ASANSÖR MÜHENDİSLİK

34-HYB-14658

TS 12255

29.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

4704/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

 

MART 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş

TS 12426

35-HYB-286

07.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ARSLAN DIŞ TİC.VE MOTOR SAN. LTD. ŞTİ

TS 12531, TS 12533,

TS 12650, TS 12659

35-HYB-1616

07.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

EGE KAZAN MAKİNA İMALAT VE MONTAJ SANAYİİ-HAMDİYE MERSİN

TS 12676

35-HYB-5536

07.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SEZER ŞENBAŞ

TS 10079

35-HYB-2258

11.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

AİRTEK KLİMA ISITMA SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 12850

35-HYB-5318

11.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

BARTUĞ OTOMOTİV TUR. MOB. DAYANIKLI TÜK. MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047

35-HYB-1426

11.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

DURSUN ALİ-TAMA-DİAMED MAKİNA KALIP PLASTİK TİCARETİ

TS 12843

35-HYB-2053

11.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

PLC LABORATUVAR VE EKİPMANLARI KİMYA GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. LTD. ŞTİ.

TS 12426

35-HYB-5447

09.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

AR ELEKTRONİK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12749-TS 12226

TS 10956

35-HYB-538

14.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZENSER OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12047

35-HYB-711

14.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ŞEHMUS YILMAZ-ANADOLU JENARATÖR

TS 12650-TS 12533

TS 12531

35-HYB-698

17.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

KARTEK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 1446

35-HYB-1915

21.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

HİDROSER HİDROLİK İŞ MAKİNALARI SERVİS YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12578

35-HYB-5481

21.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

DSS DOĞRUDAN SATIŞ SİSTEMLERİ EV VE MUTFAK EŞYALARI İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12843

35-HYB-919

21.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

MED TIP MALZEMELERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTI.

TS 12426

35-HYB-1257

04.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ERENNİL OTOGAZ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ-İLYAS DÜNDAR

TS 12664-1

35-HYB-745

28.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

MEHMET ALİ TOKER-NAKLİYAT DAĞITIM VE TİCARET

TS 12663-TS 11939

35-HYB-296

29.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

4702/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ