12 Mayıs 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29710

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


KANTAR BAKIM - ONARIMI, TEMİZLİĞİ, DAMGALANMASI VE PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ MUHTELİF KAYNAK, MONTAJ-DEMONTAJ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


AÇIK HAVA REKLAM VE DURAK YERLERİ REKLAM ÜNİTELERİNİN İŞLETİLMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


YAPI VE TESİSLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden:


1'ER ADET DİJİTAL PANAROMİK RÖNTGEN CİHAZI VE YUMUŞAK DOKU LAZERİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATINALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


3 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET ATOMİK KATMAN BİRİKTİRME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


19 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


TAŞINMAZLAR ÜZERİNE BAZI TESİS İNŞAATLARININ YAPILARAK İNTİFA HAKKI BEDELİ ÖDENMEK SURETİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLCEKTİR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


3 ADET MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


1 KALEM HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


CER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİ İÇİN 140 ADET EL TELSİZİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1 - "BANDIRMA TANK ÇİFTLİĞİ (TF-16) DRENAJ TANKLARININ RESTORASYONU (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

2 - "İNEGÖL POMPA İSTASYONU (EB-3) İLE BANDIRMA TANK ÇİFTLİĞİ (TF-16) ARASI YÜKSEK BASINÇLI HAT VANALARININ DEĞİŞİMİ (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

3 - "İZMİT TANK ÇİFTLİĞİ (TF-18) İLE SANDIKLI POMPA İSTASYONU (AE-5) ARASI YÜKSEK BASINÇLI HAT VANALARININ DEĞİŞİMİ (PİD+KONTROLLÜK) MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

YUKARIDA ADI GEÇEN 3 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY. 202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞİN ÖN DUYURUSU İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ DİLEKÇE VE VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 06 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES :

MSB İNŞ.EML.VE NATO GÜV.YAT.D.BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

4594/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

12 Mart 2016 tarih ve 29651 sayılı resmi gazete ile 14 Mart 2016 tarih ve 29653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan DB.ATT.21 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6. Teklifler 15 Haziran 2016 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000, - (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 15 Haziran 2016 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA/TURKEY

4462/1/2-2

—————

AMENDMENT NOTICE

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Sixth and seventh items of IFB No: DB.ATT.21 appeared in the Official Gazetes;

Issue No: 29651 on March 12, 2016 and Issue No: 29653 on March 14, 2016 are updated as follows.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m.(local time) on June 15, 2016 and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent (twohundredfifty thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (local time) on June 15, 2016 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA/TURKEY

4462/2/2-2


KANTAR BAKIM - ONARIMI, TEMİZLİĞİ, DAMGALANMASI VE PERİYODİK BAKIMLARI YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Kantar Bakım - Onarımı, Temizliği, Damgalanması ve Periyodik Bakımları Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/158373

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ilgın Şeker Fabrikası merkez ve bölgelerinde bulunan ve teknik şartnamede adı ve çekeri belirtilen 38 adet muhtelif çekerleri olan kantarların, “Tartı Aletleri (Otomatik Olmayan, Metrolojik Özellikler) TS EN 45501 Standartlarının Uygulanmasına Dair Tebliğ” ve 04.09.2013 tarih ve 28755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği” Kapsamında, standartlara uygun olarak bakım-onarımı, damgalanması, temizliği 28 adet çukurlu kantarın alt temizliğinin yapılması ve pancar işleme kampanyası süresince 15’er günlük arayla kantarların toplam 266 adet periyodik kontrollerinin yapılması ile idarenin gerekli görmesi halinde belirleyeceği tarihlerdeki kontrolü ve ayarlanması işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Ilgın Şeker Fabrikası merkez ve bölgelerinde bulunan kantarlar

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 01.01.2017 tarihine kadardır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                        :  02/06/2016 Perşembe günü Saat: 14:00

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00 - (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4395/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız sahasında bulunan 1 ve 3 No’lu Kül (Curuf) Havuzunun temizlenmesi, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesi işi Hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/161188

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası             :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Afyon Şeker Fabrikasında mevcut (2 adet) 1 ve 3 No’ lu Kül (Curuf) Havuzunun krokilerinde belirtilen taban kotlarına kadar hafriyatının yapılarak temizlenmesi ve havuz tabanının mevcut eğime göre tesviyesinin yapılması, 1 No’lu Kül (Curuf) Havuzundan çıkacak yaklaşık 39.665 m³ Hafriyatın ve 3 No’lu Kül (Curuf) Havuzundan çıkacak yaklaşık 44.035 m³ hafriyatın (Toplam 83.700 m³) İdarenin fabrika sahası dışında göstereceği yaklaşık 1500 metre mesafedeki toprak döküm yerine nakledilmesi ve nakledilen malzemenin döküm sahasında tesviye edilmesi işidir

b) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Meydan Tesisleri

c) İşin süresi                                    :  İşyeri teslimini müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  30.05.2016 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4491/1-1


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİNİN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Muhtelif Kaynak İşlerinin Yapılması işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2016/163988

1 - İdarenin:

Adresi                                              :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

Telefon No                                       :  0 312 244 90 55

Faks No                                           :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Hizmetin:

Niteliği                                             :  Fabrikamız Muhtelif Kaynak İşlerinin Yapılması işi.

Türü                                                 :  Hizmet Alımı

Miktarı                                             :  Teknik Şartnamede Belirtilmiştir.

Yapılacağı Yer                                 :  Ankara Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

Yapılacağı Yer                                 :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

Tarih ve Saati                                   :  23.05.2016 günü saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve TL.100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayıl Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili Hükümleri Hariç) tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4388/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

MUHTELİF MALZEME (13 KALEM) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/158957

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası             :  356 275 35 30 - 356 275 35 39

c) Elektronik Posta Adresi               :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  MUHTELİF MALZEME (13 KALEM ÜRÜN)

b) Teslim yeri                                   :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI MALZEME AMBARI

c) Teslim tarihi                                 :  İdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  23/05/2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

 4321/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız “Borulu tip ısıtıcıların basınçlı Su Jeti ile temizleme” işleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/150891

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası             :  0 366 242 73 11  - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi                 : -

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  29807 adet Borulu tip ısıtıcıların basınçlı su jeti ile temizlenme işlerinin yapılması.

b) Yapılacağı yer                              :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip (30) takvim günü.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Kastamonu Şeker Fabrikası Ofis binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  24.05.2016 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satış bedeli (KDV Dahil) 120,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4223/1-1


FABRİKAMIZ MUHTELİF KAYNAK, MONTAJ-DEMONTAJ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Muhtelif kaynak, montaj-demontaj hizmet işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/163849

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi          :  turhalseker@turkseker.gov.tr.

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız Meydan, Ham Fabrika, Rafineri, Kazan Dairesi ve Makinistlik Kısmında bulunan muhtelif çap ve uzunluktaki boru hatlarının, hat üzerinde bulunan vanaların ve deforme olmuş mevcut yüzeylerin demontajı, yeni çekilecek boru hatlarının ve vanalarının montajı, yüzeylerin yenilenmesi işleri

                                                     Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                       :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  25/05/2016 Çarşamba günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Tebligata esas adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numaraları ile e- posta adresi.

4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi,

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve veya Sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4.1.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.6- Şekil ve içeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat.

4.1.7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4434/1-1


AÇIK HAVA REKLAM VE DURAK YERLERİ REKLAM ÜNİTELERİNİN İŞLETİLMESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz, mülkiyeti/tasarrufunda olan ve Belediyemizce yapılıp halen mevcutta bulunan 500 adet “Billboard” yerleri ile birlikte, kurulumları ve imalatları işletmeci tarafından yeni yaptırılacak olan; 700 adet “Billboard”, 100 adet “Hareketli Billboard”, 300 adet “CLP-Reklam Vitrini”, 100 adet “Hareketli CLP -Reklam Vitrini”, 38 adet “Megalıght” ve 10 adet “Totem” yerleri olmak üzere toplam: 1.748 adet Açık Hava Reklam Üniteleri ve Belediyemizce yapılıp halen mevcut bulunan 123 adet “Reklam Raketli Kapalı Durak Yerleri” ile yine, kurulumu ve imalatları işletmeci tarafından yeni yaptırılacak olan 1250 adet “Reklam Raketli Durak Yerleri” olmak üzere toplam:1373 adet Reklam Raketli Otobüs Durak Yerleri ünitelerin belirlenen idari ve teknik şartnamelerine uygun olarak kurulumlarının yapılması, kurulum sonrası bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin yapılması, süre sonunda Belediyemize teslimi karşılığında Toplamda; 3.121 adet tüm Reklam Üniteleri (müştereken) 01 Haziran 2016 Çarşamba günü saat: 10:48’de Aylık: 140.000,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden ve 10 (on) yıl süre ile K.B.B. Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü (artırım) ile işletilmesinin kiralama ihalesi yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1 - İhale Şartname alındığına dair makbuz, (İhale şartnamesi ve diğer ilgili evrak Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 1.000,00-TL (KDV dahil) bedelle satın alınabilir. Makbuz aslı dosyasına konulacaktır.

(Adres: Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 6. Cadde No:40 İzmit/KOCAELİ Tel: 0262 325 9370)

2 - Geçici Teminat (504.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz ya da süresiz banka teminat mektubu,

3 - İştirak teminatı (3.000.000,00-TL) yatırıldığına dair makbuz ya da süresiz banka teminat mektubu,

4 - Yatırım teminatı (3.000.000,00-TL) (İhale sonrası, ihaleyi kazanan istekliden sözleşme yapılmadan önce alınır yada iştirak teminat tutarı yatırım teminatına dönüştürülür.)

5 - Kanuni İkametgâhı olması, (Türkiye’de tebligat için adres beyanı.)

6 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası ve/veya ilgili meslek odası belgesi vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içeresinde alınmış, kayıtlı olduğuna dair belge ve Ticari Sicil Gazetesi,

7 - İmza beyannamesi veya imza sirkülerini vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel Kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri,

8 - İhaleye girecek isteklilerin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığına ilişkin “Borcu Yoktur” yazısı,

9 - İstekliler ihale ilan tarihinden geriye doğru Açık Hava Reklamcılığı faaliyet konusu alanında en az 2 (iki) yıl faaliyet gösterdiğine dair resmi veya yarı resmi (oda, borsa, kanunla kurulan meslek kuruluşları) kurumlardan alınmış belge,

10 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunacak vekilin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak eden vekilin Noter tasdikli şahıs imza örneği vermesi gerekir.

11 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortaklarca Noterde imzalanan ortaklık girişim beyannamesini vermesi ve bütün isteklilerin istenen şartları sağlaması, belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri gerekir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

12 - Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, T.C. Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

13 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

14 - İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, 31 Mayıs 2016 Salı günü saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

15 - (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

* İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

4432/1-1


KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Merkez Avdan Köyü, Ilıca Mevkii I24D17A1C pafta, 130 Ada, 22 parsel de kayıtlı bulunan ve yürürlükte olan İmar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan alanda; Kira Karşılığı Yapım Modeli ile Avan Projesine göre Bodrum Üstü İki Kat Hamam, Açık Havuz ve Çevre Düzenlemesi yapımı ve -19- yıllığına işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü           :  26 Mayıs 2016 / Perşembe

İhalenin Yapılacağı Yer    :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat: 5)

Artırıma Konu olan

Aylık Muhammen Bedel  :  3.000,00.-TL (K.D.V. hariç)

                                            (İnşaat süresince (22 ay) Aylık Kira Bedeli: 1.000,00.-TL olarak sabit kalacak olup; Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.)

Geçici Teminat Bedeli      :  20.520,00.-TL

Özel Teminat Bedeli         :  25.000,00.-TL

İhale Saati                         :  14:00

2 - İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):

a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (son 3 yıl)

j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 26 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine (Belediye Hizmet Binası 5. Kat) teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Belediye Encümeni huzurunda zarflar açılacaktır. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

4493/1-1


YAPI VE TESİSLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden:

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesinde, 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alan üzerinde bulunan yapı ve tesislerin 29 yıl süreyle kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  Fatih Ormanı Yerleşkesi, 1 No’lu İdare Binası Maslak-Şişli/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                :  0212 262 77 10- 0212 262 18 76

c) Elektronik posta adresi                    :  istanbulobm@ogm.gov.tr

2 - Yapı ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşinin:

a) Nevi, niteliği ve miktarı (Fiziki)      :  İstanbul Orman bölge Müdürlüğü, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, 1.618,591 m2 Devlet Ormanı üzerinde bulunan, 63.174 m2 kapalı alanlı, 990 yataklı, 3 yıldızlı otel, 18+9 delikli golf sahası tesisinin ihtiyaç fazlası olması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla, 5192 sayılı kanunun 17. Maddesi ile aynı kanunun 4. Maddesi ile değişik, 6831 sayılı orman kanunun ek 8. Maddesi gereği 29 yıl süreyle 2886 sayılı devlet ihale kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi işi.

b) Yeri                                                :  İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi.

c) Tahmin edilen ilk yıl kira bedeli      :  2.771.011,00 TL.

                                                               (İkimilyonyediyüzyetmişbirbinonbir Türklirası), Her türlü vergi, KDV, resim, harç ve benzeri giderler hariç)

d) Geçici teminat miktarı                     :  Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı %20, tutarı 554.202,20 TL’dir. (Beşyüzellidörtbinikiyüzikilirayirmikuruş)

e) Kira süresi                                       :  Yirmidokuz (29) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 267/1, Sarıyer/İSTANBUL (2. Kat, Toplantı Salonu)

b) Tarihi ve saati                                 :  31.05.2016, Salı, Saat: 14:00

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlilik kriterleri ile teklifleri kapsamında istenilen belgeler:

a) Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminat

b) Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen teklif mektubu

c) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

d) Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah, adres bilgilerini içerir ticaret sicil gazetesi, vb)

e)                Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

i) Vekaletin ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, Belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları şarttır.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

k) İhaleye kamu kurumu katılması durumunda; Kurumun yetkili amirinin imzası, mührü ile kurumun antetli yazısı ile doküman almaya, ihaleye katılmaya ve pey sürmeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi yeterli olacaktır.

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, (d), (e,f), (g,h), ve (i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. İş ortaklığı halinde teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ve ekler (ihale dokümanı): İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 2. Kat (Maslak Mah., Büyükdere Cad., No: 267/1, Sarıyer/İSTANBUL) adresinde bulunan ihale biriminde görülebilir ve doküman bedeli olan 150,00 TL.’ nın İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000 956470301335001 numaralı hesabına yatırılmasını müteakip İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İhale birimi görevlileri İnci Oya Suveren veya Nilüfer AVCI’dan den temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İhale dokümanı CD olarak satılacaktır.

6 - Tekliflerin Sunulma Şekli

6.1- Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakamla ve yazı ile açık ve birbirine uygun olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

6.2- Teklifler 31.05.2016 Salı günü, saat 14:00 kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, ihale birimi görevlileri İnci Oya Suveren veya Nilüfer AVCI’ya teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan istekliye iade edilir.

6.3- Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale birimi görevlileri İnci Oya SUVEREN veya Nilüfer AVCI’ya ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye alınmaz.

6.4- İhale birimi görevlileri İnci Oya SUVEREN veya Nilüfer AVCI tarafından Komisyon başkanlığına teslim edilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

7 - İstekliler tekliflerini, kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedeli üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

8 - İhale üzerinde kalan istekli, bu işe ait şartnamenin 11’uncu maddesinde belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde;

a) Kesin teminatı yatırmak,

b) Her türlü vergi, KDV, resim ve harçları ödeyerek,

c) İhale bedeli peşin olarak İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına, nakden ve peşin olarak yatırmak suretiyle ödeyerek,

d) Ağaçlandırma bedeli, olarak ihale ilk yıl bedelinin yüzde beşi tutarındaki ödemenin peşin olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığının TR640001000956470301335001 IBAN nolu hesabına nakden ve peşin olarak yatırmak suretiyle ödeyerek sözleşme imzalamak zorundadır.

8.1- İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ağaçlandırma bedeli ihale bedelinin yüzde beşidir. Takip eden yıllar ağaçlandırma bedelleri ise bir önceki yıl ağaçlandırma bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

8.2- ilk yıl kira bedelinin %5 inden oluşan ağaçlandırma bedelini sözleşmenin düzenlenmesinden önce ödedikten sonra müteakip yıllar ağaçlandırma bedelleri ise sözleşme süresinde her yıl peşin ödenir.

4431/1-1


1'ER ADET DİJİTAL PANAROMİK RÖNTGEN CİHAZI VE YUMUŞAK DOKU LAZERİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Dijital Panaromik Röntgen Cihazı ve Yumuşak Doku Lazeri alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/164860

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1'er Adet Dijital Panaromik Röntgen Cihazı ve Yumuşak Doku Lazeri Alımı

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi ve Miktarı

1

Dijital Panaromik Röntgen Cihazı 1 adet

2

Yumuşak Doku Lazeri 1 adet

 

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  23.05.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.4. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 23.05.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4569/1-1


1 ADET ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATINALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Ultrasonografi Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/165795

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Ultrasonografi Cihazı Alımı

b) Teslim yeri                            :  CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

c) Teslim tarihi                           :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 90 (Doksan) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine nakil/ teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.)

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  30.05.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 30.05.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4570/1-1


3 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR TEÇHİZATI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/164889

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  3 Kalem Muhtelif Laboratuvar Teçhizatı Alımı

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktar ve ölçü

1

Bifazik Defibrilatör Cihazı

1 adet

2

Transport ICU EEG Cihazı

1 adet

3

Doopler Ultrasonografi Cihazı ve Propları

1 set

 

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  26.05.2016 Perşembe günü, saat: 14:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 26.05.2016 Perşembe günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4571/1-1


1 ADET ATOMİK KATMAN BİRİKTİRME ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Atomik Katman Biriktirme Ünitesi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/164876

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Atomik Katman Biriktirme Ünitesi Alımı

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  25.05.2016 Çarşamba günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 25.05.2016 Çarşamba günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4572/1-1


19 KALEM MUHTELİF LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Laboratuvar Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/164867

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  19 Kalem Muhtelif Laboratuvar Cihazı Alımı

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Ölçü Birimi

Miktarı

1

Nano drop spektrofotometre

adet

1

2

PCR

adet

1

3

Hassas Terazi

adet

1

4

Çalkalamalı İnkübatör

adet

1

5

Homojenizatör

adet

1

6

Kırık Buz Makinası

adet

1

7

Otoklav

adet

1

8

Destile Su Cihazı

adet

1

9

PH Metre

adet

1

10

-86°C Deep Freeze

adet

1

11

Soğutmalı Santrifüj

adet

1

12

Masa üstü normal santrifüj

adet

2

13

ELİSA

adet

1

14

ROTOR

adet

2

15

Basit Masa üstü santrifüj

adet

3

16

Vorteks

adet

2

17

Magnetik Karıştırıcı

adet

2

18

İnkübatör

adet

1

19

Normal Mikroskop

adet

1

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  24.05.2016 Salı günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler(Teknik Şartnamede belirtilen kalemler için),

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.5.1. ISO ve CE belgeleri (Teknik Şartnamede belirtilen kalemler için) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 24.05.2016 Salı günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4573/1-1


TAŞINMAZLAR ÜZERİNE BAZI TESİS İNŞAATLARININ YAPILARAK İNTİFA HAKKI BEDELİ ÖDENMEK SURETİYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLCEKTİR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Karaağaç Mahallesi, 236 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlar üzerine “Film Stüdyoları, Kültürel Kompleks, Eğitim, Sosyal ve Konaklama Tesisleri” inşaatının yapılarak intifa hakkı bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:24 Büyükçekmece/İstanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2 - İşin Adı: “Büyükçekmece Belediyesi mülkiyetinde bulunan Karaağaç Mahallesi, 236 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlar üzerine “Film Stüdyoları, Kültürel Kompleks, Eğitim, Sosyal ve Konaklama Tesisleri” inşaatının yapılarak intifa hakkı bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi” ihalesi işidir.

3 - İşin Niteliği: Büyükçekmece İlçesi sınırları içinde mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait Karaağaç Mahallesi, 236 ada 4 ve 5 parsel sayılı toplam 302.222,78 m2 alan üzerinde en son güncellenmiş imar planları ve durumu dikkate alınarak hazırlanacak ve İdarenin uygun görüşüne müteakip ilgili Kamu Kurum, Kurul ve Kuruluşlarına onaylatılacak uygulama projelerine göre yapılacak tesislerin 30 (Otuz) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, inşaatının yapılması da dahil tüm maliyetlerin işin Yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) “Film Stüdyoları, Kültürel Kompleks, Özel Eğitim, Sosyal ve Konaklama Tesisleri” inşaatının yapılarak intifa hakkı bedeli ödenmek suretiyle işletilmesi ve süre sonunda tam ve eksiksiz olarak İdareye teslim edilmesi işidir.

4 - Muhammen Bedel:

a) Muhammen Yapım Bedeli: 44.613.752,78 TL (Kırkdörtmilyon Altıyüzonüçbin Yediyüzelliiki Türklirası Yetmişsekiz Kuruş)

b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 20.000,00 TL (Yirmibin Türklirası) (KDV hariç)

5 - Geçici Teminat:

a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 1.338.412,59 TL (Birmilyon Üçyüzotuzsekizbin Dörtyüzoniki Türklirası Ellidokuz Kuruş)

b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 7.200,00 TL (Yedibinikiyüz Türklirası)

Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır.

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:3 Büyükçekmece/ İstanbul adresinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası, Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati: 24.05.2016 - 10:00

7 - Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:24 Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.500 TL (Binbeşyüz Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

8 - Son Başvuru Tarihi ve Saati: 23.05.2016 – 17:00

9 - Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, No:24 Büyükçekmece / İstanbul

10 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyet alanları arasında film yapımı, film stüdyoları yapım ve işletilmesi, film yapımı için gereken ekipmanların yatırımı, kiralanması ve işletilmesi işlerinin olduğunu gösterir belge/belgeler (ortak girişim olması halinde herhangi bir ortağın bunları belgelemesi yeterlidir.)

b) Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

f) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) (FORM:1)

g) Ortak Girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. (FORM:6)

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

j) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin, Tüzel Kişi ve Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın şirket veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM:8)

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a,b,c,d,g,h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

l) Teknik Personel Taahhütnamesi: İstekli, geçici kabul yapılıncaya kadar nitelik ve sayısı teknik şartnamede belirtilen özellikteki yönetim, idari ve teknik personeli bulunduracağını sözleşme tarihinden itibaren inşaat süresince ve işletme süresi içinde de teknik şartnamede belirtilen personeli çalıştıracağına dair taahhütname (FORM:2) vermesi, (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

m) Ekipman, Makine ve Araç Taahhütnamesi: İstekli, iş kapsamında FORM:3’te belirtilen araç ve iş makinelerini temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname vermek zorundadır.

n) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. (FORM:5)

o) Yapı İşleri Deneyim Belgeleri veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi: İstekli son 1 yıl içinde yapı işleri ile ilgili yapmış olduğu işlere ait belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerini ibraz edecektir. Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale şartnamesinin 30. maddesi hükmünce, Alt Yükleniciye yaptıracağına dair yapı işlerini, bu Alt Yüklenicinin tamamlamış olduğunu gösteren ilgili faturaların ve/veya belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti, iş deneyim olarak kabul edilecektir. (FORM:10)

p) Sektörel donanımlı teknik kadro ve ekipmanları Taahhütnamesi: İstekli, işletme süresince sektörel donanımlı teknik kadro ve ekipmanları şartnamesinde belirtilen personel ve teçhizatlar, ihale kapsamındaki iş seyrine göre bulunduracağına dair taahhütname.(FORM:4)

r) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4579/1-1


3 ADET MAL ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 3 adet mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 440 00 17 - Faks: 0 212 440 00 19

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                     :  -

2 - İhale Konusu malın:

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale Saati

1-)

2 Kalem Mal Alımı İhale kayıt no: 2016/171970

 

 

23/05/2016

09:45

1-

Lineer Eus Cihazı

1

Adet

 

 

2-

Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı

1

Adet

 

 

2-)

Belge İnceleme Cihazı İhale kayıt no: 2016/171931

1

Adet

23/05/2016

10:30

3-)

Su Altı Ünitesi İhale kayıt no: 2016/172113

1

Adet

23/05/2016

11:15

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri:

b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘ne yapılacaktır.

b-c-2) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü‘ne yapılacaktır.

b-c-3) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günü içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği’ne yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürünlere ait T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylandığını belirtir belgeleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Eğer teklif edilen ürün yukarıda belirtilen direktifler kapsamında değilse istekli teklif ettiği ürünlerin “T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD)” kapsamında olmadığına dair yazılı beyanlarını teklif zarfında sunmalıdır.(1 sıra nolu ihale için istenmektedir. )

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan ürün değerlendirme dışı bırakılır.

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli yatırılmalıdır.)

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - 1 sıra nolu ihaledeki mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - 2 ve 3 sıra nolu ihaleye iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

4595/1/1-1


1 KALEM HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen projeler için gerekli olan 1 kalem hizmet alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  Tel: 0 212 4400017 - Faks: 0 212 4400019

c) Elektronik Posta Adresi                  :  satinalma@istanbul.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale Konusu malın:

a)

Niteliği, türü

Miktarı

İhale tarihi

İhale Saati

 

AB Projeleri Danışmanlık Hizmeti İhale kayıt no: 2016/172377

6 Ay

23/05/2016

12:00

b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri :

b-c-1) Aylık periyotlarla sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim günü (31/12/2016 tarihine kadar) içinde yapılacaktır. İ.Ü. Veteriner Fakültesine.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu madde boş bırakılmıştır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00- Türk Lirası karşılığı İ.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet kalemi miktarı ile bu hizmet kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bütün tekliflerin ret edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir.

4595/2/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda tapu kaydı yazılı taşınmaz 2886 Sayılı Yasanın 35 (a) maddesi uyarınca kapalı teklif suretiyle satılacaktır. İhale konusu taşınmaz ile ilgili bilgi, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup, ihalesi hizasında belirtilen tarih ve saatte Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediye Hizmet Binası, beşinci kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alan

Muhammen Bedel

İmar Durumu

Geçici Teminat

İhale Gün ve saat

1

Pamukkale

İstiklal

7829

1

11.471,00 m²

45.884.000,00.-TL

Ticaret-Turizm

Konut Alanı

1.376.520,00.-TL

25/05/2016

Saat: 14:00

 

İhaleye katılım

A) Gerçek Kişiler;

1 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5 - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B) Tüzel Kişiler;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

6 - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

C) Ortak girişimler; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi ile belirtilen belgelerin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şefliğinden sıra kayıt numarası alarak Büyükşehir Belediye Encümeni'ne müracaatları ile olacaktır.

Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

4521/1-1


CER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİ İÇİN 140 ADET EL TELSİZİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/159420

İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi                     :  www.tcdd.gov.tr. (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  TCDD 7. Bölge Cer Müdürlüğüne bağlı işyerlerine 140 adet el telsizi (Teknik şartnameye göre) alım işi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale tarihi olan 02/06/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4522/1-1