2 Mayıs 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29700

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MT 15000 VE MT 30000 TİPİ DMU TREN SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 500 ADET (Ø 920 MM) MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT PA4-V-185 SEMT PİELSTİCK DİZEL MOTORLARININ BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM KAYMALI YATAK SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


24.000.000 ADET 1.000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


100 GRAMLIK RİZE TURİST KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ VE DAMPERLİ KAMYON KİRALANACAKTIR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE İŞLETME SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT DİZEL MOTORLARDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MT 15000 VE MT 30000 TİPİ DMU TREN SETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 500 ADET (Ø 920 MM) MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/151142

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    : 0312 309 05 15/4449-4419 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 500 Adet (Ø 920 mm) Monoblok Tekerlek Alımı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07/06/2016 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4063/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT PA4-V-185 SEMT PİELSTİCK DİZEL MOTORLARININ BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM KAYMALI YATAK SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/150111

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4419–4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 2 Kalem Kaymalı Yatak alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03/06/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4064/1-1


24.000.000 ADET 1.000 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 1.000 Gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 16.05.2016 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhalemiz kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3701/1-1


100 GRAMLIK RİZE TURİST KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize l00. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 10.000.000 adet 100 gramlık Rize Turist Kutu İskeleti %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satınalma Dairesi Başkanlığı-RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.05.2016 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

3839/1-1


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                  :  2016 / 141733

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/ KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  332 734 59 30-36 - 332 734 59 38

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya döneminde 250.000 ton boşaltma, parti biçimlendirme, figüre, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, yığma, taşıma, takviye, temizlik, sıkıştırma, düzeltme, nakliye vb. işlerin 24 saat/gün aralıksız yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) İşin süresi                              :  Fabrikamızın 2016/2017 dönemi kampanya süresidir.  (Tahmini 150 gündür.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası

b) Tarihi ve saati                        :  16/05/2016 - 15:00

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 200,00 TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

3993/1-1


LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ VE DAMPERLİ KAMYON KİRALANACAKTIR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere Lastik Tekerlekli Yükleyici ve Damperli Kamyon Kiralanması Hizmetleri işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası                  :  2016/141770

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/ KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik posta adresi          :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya döneminde kullanılmak üzere 1 Ad. Lastik Tekerlekli Yükleyici ve 1 yıl süre ile kullanılmak üzere 1 Ad. Damperli Kamyon Kiralanması işidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Lastik Tekerlekli Yükleyici için Fabrikamız kampanya süresi (tahmini 150 gün), Damperli Kamyon için ise 1 yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ereğli Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  16/05/2016 - 10:30

4- İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5- İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir. (KDV. Dahil) 100,00- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

3992/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE İŞLETME SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi Encümeni Başkanlığından:

Başlıksız-1

Başlıksız-2

Başlıksız-3

Başlıksız-4

Başlıksız-5


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

TAŞINMAZ MAL SATIŞ LİSTESİ

İLÇESİ

MEVKİİ

ADA/

PARSEL

BLOK

NO

SIRA

NO

BULUNDUĞU

KAT

BAĞIMSIZ

BÖLÜM

NO

NİTELİK

ARSA

PAYI

NET

ALAN

(m²)

MUHAMMEN

BEDEL (TL.)

GEÇİCİ

TEMİNAT

%3 (TL.)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

ÇANKAYA

ÇAYYOLU

(KORU)

61081/3

A1

1

Zemin Kat

43

Cafe

102/23154

127,31

265.000,00

  7.950,00

12.05.2016

14.15

2

Zemin Kat

44

Cafe

102/23154

130,88

261.800,00

  7.854,00

12.05.2016

14.15

A2

3

Zemin Kat

38

Cafe

168/23154

222,35

444.125,00

13.323,75

12.05.2016

14.15

A3

4

Zemin Kat

31

Cafe

168/23154

222,35

444.125,00

13.323,75

12.05.2016

14.15

5

Zemin Kat

32

Cafe

147/23154

194,71

440.000,00

13.200,00

12.05.2016

14.15

A4

6

Zemin Kat

25

Cafe

147/23154

194,07

440.000,00

13.200,00

12.05.2016

14.15

 

Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmaz / taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi hükümlerince Kapalı Teklif Usulü ihale edilerek, “Taşınmaz Satışı İlan Listesinde” belirlenen bedeller üzerinden peşin; perakende (tek tek) olarak satışı yapılacaktır.

1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde; Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. Katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve “Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini” 400,00.- ¨ (DörtyüzTürklirası) ücret karşılığında en geç 11/05/2016 Çarşamba günü, saat 16.00’ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

2 - Artırma ve İhale; 12/05/2016 Perşembe günü, Saat 14.15’de Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları, en geç 12/05/2016 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi / artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları” sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

5 - İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI, satış bedelinin tamamını, şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç) KDV, İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın / taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

6 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İDARENİN ADI   :  ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİRİM                    :  EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI YENİ YERLEŞİMLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES                  :  EMNİYET MAHALLESİ HİPODRUM CADDESİ NO: 5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA

TELEFON              :  0 312 507 25 60

FAX                       :  0 312 507 26 11

İlan olunur

4069/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Şehitkâmil İlçe Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazların 18/05/2016 Çarşamba günü Saat: 15.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda Satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümüm²

Niteliği

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m²/TL

Muhammen Bedel (TL)

G. Teminat (%3) (TL)

 

1

Osmangazi

5827

1

2.074,93

Arsa

Ticaret

1.950,00

4.046.113,50

121.383,41

PEŞİN

2

Beylerbeyi

446

5

3.228,90

Arsa

A-5

950,00

3.067.455,00

  92.023,65

PEŞİN

3

Beylerbeyi

918

1

3.011,88

Arsa

A-5

1.000,00

3.011.880,00

  90.356,40

PEŞİN

4

Taşlıca

629

3

1.250,26

Arsa

Küçük Sanayi

650,00

812.669,00

  24.380,07

PEŞİN

5

Taşlıca

629

4

1.256,73

Arsa

Küçük Sanayi

650,00

816.874,50

  24.506,24

PEŞİN

 

Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır.

İhaleye iştirak edecek gerçek ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerde aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Noter tasdikli imza beyannamesi

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,

g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

d) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

f) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 18/05/2016 Çarşamba günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, (taşınmazlara KDV uygulanmayacaktır.) İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

4114/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Dumlupınar

24L3

13446

19

12.593,69

Tam

Arsa

Ticaret Alanı, MaxTaks: 0.40,  E: 1.20 Hmax: 5 Kat, Plan Notu: Bahçe duvarı ve sınırlama yapılamaz.

12.500.000,00 TL

(KDV’den muaftır.)

375.000,00 TL

1 taksit peşin

kalanı 3 taksit

15.00

Karatay

Fevzi

Çakmak

M29A07A4B

31211

11

8.000,00

Tam

Arsa

Sanayi Alanı, E: 1.00, Taks:0.50 Hmax: 9.00 m. İdari bina Hmax:10.00m. Plan Notu: İdari bina 3 katlı yapılırsa zeminde 100 m²’yi, toplamda 300 m²’yi geçemez. 2 katlı yapılırsa zeminde 140 m²’yi, toplamda 280 m²’yi geçemez. min. parsel büyüklüğü 5000 m²

2.400,000,00 TL

(KDV’den muaftır.)

72.000,00 TL

Tamamı

Peşin

15.05

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrımenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhaleler, 17.05.2016 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekli ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 17.05.2016 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1. Dilekçe,

5.2. Tebligat için adres beyanı,

5.3. Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

5.3.2. İmza beyannamesi,

5.4. Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

6 - Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

3950/1-1


DE22000 VE DE33000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT DİZEL MOTORLARDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/145365

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 2 Kalem Motor Malzemesi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25.05.2016 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 50,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4032/1-1