27 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29696

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğünden:

DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Citibank Anonim Şirketinden:

HSCB Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan  “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 06/05/2010 tarih ve MYĞ/2552-6/27682 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Biz-Bio Alternatif Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

3938/1/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: …e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 29/04/2010 tarih ve MYĞ/2544-3/27633 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Caner Gıda Tekstil İnşaat Enerji Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C   06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.

3938/2/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Manisa İli, Akhisar İlçesi, Seyit Ahmet Mahallesi, 99 pafta, 2247 ada 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Akhisar Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Rensa Yapı Mühendislik Müşavirlik Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006211355466321);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Kaan ÖZEL”e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5209 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/1/1-1

—————

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Turgutreis Mah. 445. Sok. No:12, 246DT3A pafta, 554 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Esenler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ramazan KARABULUT’un Yetki Belge Numarasının (0034111686392604);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5187 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/2/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Aydınlar Mah. Gökçek Sok. No:36, F22D25C1A pafta, 538 ada, 9 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa AKAY’ın Yetki Belge Numarasının (0034110265543047);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5190 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/3/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Konak Mahallesi, H21C05C4B pafta, 353 ada 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Künpa Tekstil İnşaat Gıda İhtiyaç ve Tüketim Maddeleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0016311346623621);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Yüksel YILMAZ”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5211 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/4/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi, 19N-IVC pafta, 8549 ada 07 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Kamuray İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315519336758);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Arif KAMURAY”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5213 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/5/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Aydınlar Mahallesi, F22D25D2C pafta, 44 ada 9 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi İsmet TORUN-Torun İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının (0034111289104056);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5216 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/6/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi 20K-IIIB pafta, 6842 ada, 03 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Sakızoğlu Yapı Malz. Su Ür. Ürt. İnş. Tic. Ltd. Şti’nin Yetki Belge Numarasının (0007315195783230);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Ahmet SAKIZOĞLU”nun yetki belge numarasının (0007110280534311) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi, şirketin diğer müdürü olan “Süleyman BULGURCU”ya şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5194 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/7/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, 20J-1B pafta, 10709 ada, 02 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ömer TOSUN’un Yetki Belge Numarasının (0007110119661030);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5188 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/8/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Tunalı Mahallesi, 21N4D pafta, 592 ada, 242 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Es Esmas Asansör İnş.Mak. San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0026311677471558);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Tekin AKSÖZ”e şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5186 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/9/1-1

—————

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi, 16 pafta, 574 ada, 814 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Beykoz Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Adnan CEYRAN’ın Yetki Belge Numarasının (0034110067424202);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5195 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/10/1-1

—————

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yavuzselim Mahallesi, 1/3 Sok., No:31, F21C23A4A pafta, 447 ada, 9 parsel ve İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 37/13A Sok., No:3, F21C23D1A pafta, 982 ada, 25 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bağcılar Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Öz Nur Teks. İnş. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0034311246463512);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Nevzat MERGAZ”a şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5191 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/11/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeni Emek Mahallesi, 21K-IID pafta, 27673 ada 13 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Fatih Mehmet ZORLU’nun Yetki Belgesi Numarasının (0007110194523156);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5215 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/12/1-1

—————

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Buhara Mahallesi, 22K2 Pafta, 18122 Ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Selçuklu Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Berri Yapı Mim. Müh. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0042311444284521);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Mustafa DEMİR’in ve Nurullah KABAN’ın şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5193 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/13/1-1

—————

Bartın İli, Merkez İlçesi, Kemer Köprü Mahallesi, 3 pafta, 383 ada 312 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bartın Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Bartın Erk Mühendislik İnşaat Emlak Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0074311465733712);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, Şirket müdürlerinden “Hasan EKŞİ”nin yetki belge numarasının (0074113314857757) 3194 sayılı İmar Kanununun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, şirket müdürlerinden “Ümmü ACIBAL”a ise yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5185 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/14/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Aydınlar Mah., Sevgi Cad., No:26, F22D25C1A pafta, 535 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Bahattin ÇİLTEPE’nin Yetki Belge Numarasının (0034110310518720);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5196 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/15/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 025-A-10-D-2-C pafta, 10465 ada 11 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Abdulvahap OĞRAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110441617238);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5210 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/16/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, 025-A-10-D-2-C pafta, 10456 ada, 04 nolu parsel ve 025-A-10-C-2-C pafta, 10455 ada, 02 nolu parseller üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Abidin AY’ın Yetki Belge Numarasının (0007110253953621);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5192 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/17/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 025-A-10-D-2-C pafta, 10448 ada 02 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Gülfer OCAKCI’nın Yetki Belgesi Numarasının (0007110016413102);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 20.04.2016 tarihli ve 5214 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3933/18/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 01/02/2016 tarih ve 84 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15/04/2016 tarih ve 720 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Yapracık Mahallesi imarın 48067 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi” 27/04/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3956/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Verimlilik Vakfının (TÜV)

VAKFEDENLER: Özlem Ballı Erkan

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/04/2016 tarihinde kesinleşen, 07/04/2016 tarihli ve E:2016/123, K:2016/145 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Türkiye ve dünyadaki değişme ve gelişmeleri izleyerek, verimlilik alanında; sürdürülebilir kalkınma ve rekabet odaklı ekonomik hedeflere uygun olarak çevre dostu verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak; ekonominin tüm kesimlerine, sektörlerine ve işletmelerine yönelik araştırma, eğitim, danışmanlık, yayın, tanıtım ve rehberlik, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak; enstitü, araştırma ve eğitim merkezleri, orta ve yükseköğretim eğitim kurumları kurmak ve işletmek; toplumda verimlilik kültürünün geliştirilmesi ve verimlilik bilinci oluşturulmasına, verimliliği attırma program ve projelerinin özendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik çalışmalar ve belgelendirme yapmak ve bu konularda kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara çözüm seçeneklerinin oluşmasında katkıda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 - TL (Altmış bin) nakit

YÖNETİM KURULU: Ali Köse, Necmettin Erkan, Mustafa Behçet Kaynar,

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Aynı konuda faaliyet gösteren vakıflara devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3979/1-1


 


 


 


 


DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

ADANA-CEYHAN VE OSMANİYE-TOPRAKKALE İLÇELERİNİN YERLEŞİM YERLERİNE İÇMESUYU SAĞLAYAN KAYNAKLAR VE SONDAJ KUYULARININ KORUMA ALANI İLANI

1 - Adana İli, Ceyhan İlçesi Tatarlı Kaynakları ve Sondaj Kuyularından; Ceyhan İlçesi ve Mustafabeyli Beldesi ve Tatarlı Mahallesinin içme ve kullanma suyu, Osmaniye Toprakkale Arslanpınarı Sondaj Kuyularından; Osmaniye Toprakkale İlçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı sağlanmaktadır.

2 - Adana-Ceyhan Tatarlı Kaynakların ortalama debisi 6200 l/s ve yıllık bilanço değeri ise 195,6 hm3/yıl olarak belirlenmiştir.

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen Adana-Ceyhan ve Osmaniye-Toprakkale İlçelerinin Yerleşim Yerlerine İçmesuyu Sağlayan Kaynaklar ve Sondaj Kuyularının bulunduğu alan; 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara dayanılarak çıkarılan ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ”hükümleri doğrultusunda içmesuyu kaynakları olarak koruma altına alınmıştır.

4 - Ekteki haritada sınırları belirtilen “Mutlak Koruma Alanı” ve “Birinci Derece Koruma Alanı” ve “İkinci Derece Koruma Alanı” 6200 ve 167 Sayılı Kanunlara dayanılarak çıkarılan 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı “İçmesuyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre oluşturulmuştur.

5 - Mutlak, Birinci Derece ve İkinci Derece Koruma alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında uyulması gereken şartlar Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3’de verilmiştir.

6 - Adana-Ceyhan ve Osmaniye-Toprakkale İlçelerinin Yerleşim Yerlerine İçmesuyu Sağlayan Kaynaklar ve Sondaj Kuyularının Koruma Alanı İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Onay'ı, Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Çizelge 1. Mutlak Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

MUTLAK KORUMA ALANI

1

Ekteki haritada Tatarlı-3 Kaynağının mutlak koruma sınırı 50 m., Diğer Kaynaklar ve Sondaj Kuyularının 100 m. olarak belirtilen ve tam ortasında kaynakların ve içmesuyu kuyularının bulunduğu bölgeler “Mutlak Koruma Alanı” olarak tespit edilmiş olup, bu alanlarda hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. İçme suyu kaynakları ve İçmesuyu kuyuları merkez olmak üzere 50 m’lik ve 100 m’lik yarıçap ile belirlenen kaynak ve sondaj kuyularının çevresine uygun aralıklarla uyarı levhaları yerleştirilecek veya engelleyici mesnetler (duvar, tel) yerleştirilecektir.

2

Mutlak Koruma Alanı’nda yalnız yeraltısuyu işletme tesisinin bulunmasına ve çalışmasına müsaade edilir, başka hiçbir maksat için izin verilemez.

3

“Mutlak Koruma Alanı” içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve derinlikte su yapısının inşası yasaklanmıştır. Ancak, DSİ tarafından kaynak geliştirme ve araştırma maksadı ile her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

4

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmış dahi olsalar atık suların Mutlak Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına deşarjı/dökülmesi yasaktır. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse, tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır.

5

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.

6

Resmi Gazetedeki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSİ tarafından içme suyu amacı dışında verilmiş kuyu belgeleri var ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir.

7

Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyecektir.

 

Çizelge 2. Birinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

BİRİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

Birinci Derece Koruma Alanı sınırları ve koordinatları ekli haritada gösterilmiştir.

2

Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır.

3

Kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi yasaktır.

4

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

5

Endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

6

“Birinci Derece Koruma Alanı” içerisinde 167 Sayılı Kanun gereğince DSİ den izin alınmadan su temini gayesi ile her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyularının açılması yasaktır. DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

7

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. İlan tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan mevcut kentsel yapılaşma alanlarında altyapı ve kanalizasyon eksikse tamamlanarak atık suların yeraltısuyuna sızmadan koruma alanı sınırları dışına çıkartılacaktır.

8

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde ilan tarihinden sonra turistik tesis iskan, konut, endüstri depolama vb. kullanımlar amacıyla hiçbir surette yapılaşmaya izin verilemez.

9

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez.

10

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır. Bu alanda suni gübre ve pestisit kullanmadan yapılacak iyi tarım uygulamaları ile yerleşik halkın zati ihtiyaçlarını karşılayacak hayvancılık faaliyetlerine izin verilir.

11

Birinci Derece Koruma Alanında Köy Yerleşik Alan sınırları içerisinde yapılaşmaya 3194 sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği çerçevesinde izin verilir.

12

Yeraltısuyu hangi sınıftan olursa olsun kalitesinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalara neden olan kurum ve kuruluşlara 2872 sayılı kanun uyarınca cezai işlem uygulanır.

 

Çizelge 3. İkinci Derece Koruma alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar

 

ADI

NO

AÇIKLAMA

İKİNCİ DERECE KORUMA ALANI

1

İkinci Derece Koruma Alanı sınırları ve koordinatları ekli haritada gösterilmiştir.

2

Kentsel ve evsel atıkların (katı ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi yasaktır.

3

Endüstriyel fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli depolama tesisleri (atık barajları) gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

4

“İkinci Derece Koruma Alanı” içerisinde 167 Sayılı Kanun gereğince DSİ den izin alınmadan su temini gayesi ile her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyularının açılması yasaktır. DSİ tarafından kaynak geliştirme çalışmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj kuyusu açılabilecek/açtırabilecektir.

5

İkinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmış dahi olsa atık su deşarjına izin verilemez.

6

İkinci Derece Koruma Alanında Köy Yerleşik Alan sınırları içerisinde yapılaşmaya 3194 sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği çerçevesinde izin verilir.

7

Yeraltısuyu hangi sınıftan olursa olsun kalitesinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalara neden olan kurum ve kuruluşlara 2872 sayılı kanun uyarınca cezai işlem uygulanır.

8

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak işletme yapmak, zenginleştirme, gang veya atık malzemenin yıkanması, taş ve mermer ocağından malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

9

Kentsel yapılaşma (rekreasyon tesisleri hariç), uçak pisti ve karayolu demiryolu vb. yol yapımı yasaktır.

10

Çöp, moloz, çamur, tıbbi gübre gibi atıkların İkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez.

 

 

 

3934/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 ( altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

FAKÜLTE -BÖLÜM

KADRO UNVANI - ADEDİ

ARANAN NİTELİK

PROF.

DOÇ.

YRD. DOÇ.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK

 

 

2

Dahiliye alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

HEMŞİRELİK

 

1

 

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi, Ağız Yüz ve Çene Cerrahisi veya El Cerrahisi alanlarından birinde doktora yapmış veya bu alanların birinde eserler vermiş olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOKİMYA

 

 

1

Biyokimya veya Laboratuvar alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

3955/1-1


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrolarına profesörler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (27/04/2016 - 11/05/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADET

Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

Edebiyat Fakültesi

Fransız Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

1

Edebiyat Fakültesi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Profesör

1

1

Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Sosyoloji

Profesör

1

1

Edebiyat Fakültesi

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

Profesör

1

1

Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Fen Fakültesi

Botanik

Profesör

1

1

Fen Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Profesör

1

1

İletişim Fakültesi

Genel Gazetecilik

Profesör

1

1

İletişim Fakültesi

Kişilerarası İletişim

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Fotogrametri

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Fotogrametri

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Genel Jeoloji

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Maden İşletmesi

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Termodinamik

Profesör

1

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Halk Sağlığı Hemşireliği

Profesör

1

1

Teknoloji Fakültesi

Enerji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi

Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

Edebiyat Fakültesi

Rus Dil Bilimi

Doçent

1

1

Fen Fakültesi

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Fen Fakültesi

Atom ve Molekül Fiziği

Doçent

1

1

Fen Fakültesi

Biyokimya Bölümü

Doçent

1

1

Fen Fakültesi

Nükleer Fizik

Doçent

1

1

Fen Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi

Mali Hukuk

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Mühendislik Fakültesi

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Birey ve Toplum Sorunları

Doçent

1

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Doçent

1

1

Spor Bilimleri Fakültesi

Hareket ve Antrenman Bilimleri

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Doçent

1

1

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Histoloji-Embriyoloji

Doçent

1

1

Veteriner Fakültesi

Patoloji

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Meyve Yetiştirme ve Islahı

Doçent

1

1

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Doçent

1

1

3953/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adayların; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent /Yardımcı Doçent adayların; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte/MYO Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Hasbahçe Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd. Doç. Dr.

1

* İşletme alanında Lisans ve doktora yapmış olmak,

* Bankacılık alanında en az üç yıl deneyimi olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd. Doç. Dr.

1

* İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Yüksek Lisans ve Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd. Doç. Dr.

1

* Yönetim ve Organizasyon alanında Yüksek Lisans ve Pazarlama alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd. Doç. Dr.

1

* İşletme alanında Yüksek Lisans ve Pazarlama alanında Doktora yapmış olmak

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Doç. Dr.

1

* Tıp alanında Lisans mezunu olup, tıp alanında uzmanlığı olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Finans

Yrd. Doç. Dr.

1

* Muhasebe Denetimi alanında Yüksek Lisans ve Muhasebe ve Finans alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Yrd. Doç. Dr.

1

* Ekonomi alanında Yüksek Lisans ve  İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Prof. Dr.

1

* Coğrafya alanında doçentliği olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Yrd. Doç. Dr.

1

* Psikoloji alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Sigortacılık

Yrd. Doç. Dr.

1

* İşletme alanında Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak,

* Finansal tablolar üzerinden veri madenciliği alanında doktora seviyesinde çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

* İnşaat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

Yrd. Doç. Dr.

1

* Kimya Mühendisliği alanında Lisans ve Biyomühendislik alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

* Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Lisans ve Elektrik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gözde Motor Bakım

Yrd. Doç. Dr.

1

* Uçak Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Yrd. Doç. Dr.

1

* Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Elektrik ve Elektroniği

Yrd. Doç. Dr.

1

* Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gözde Motor Bakım

Yrd. Doç. Dr.

1

* Uçak Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

* Spor Hekimliği alanında uzmanlığı olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Prof. Dr.

1

* Psikososyal Alanlar ve Spor Anabilim Dalında doçentliği olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Doç. Dr.

1

* Spor Hekimliği alanında uzmanlığı olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Yrd. Doç. Dr.

1

* Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Yrd. Doç. Dr

1

* Medya ve Kültürel Çalışmalar alanında Yüksek Lisans ve Radyo, Televizyon ve Sinema alanında doktora yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık

Yrd. Doç. Dr

1

* Türk-İslam Sanatı alanında Yüksek Lisans ve Sanat Tarihi alanında doktora yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim

Yrd. Doç. Dr

1

* İletişim alanında doktora yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Müzik

Doç. Dr.

1

* Müzik alanında doçentliği olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Anestezi

Yrd. Doç. Dr

3

* Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd. Doç. Dr

2

* Radyoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç. Dr

1

* Genel Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Ağız ve Diş Sağlığı

Yrd. Doç. Dr

1

* Restoratif Diş Tedavisi alanında uzmanlığı olmak,

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Diş Protez

Yrd. Doç. Dr

1

* İmpilantoloji alanında uzmanlığı olmak,

3976/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedildilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ÜÇKARDEŞLER NAK. OTO. GID. PET. ÜRN. TUR. İTH. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

31-HYB-603

TS 11939

08.01.2016

Firma Talebi

FATMA EYYÜPOĞLU EYYÜPOĞLU PETROL VE PET. ÜRN.

31-HYB-602

TS 11939

11.03.2016

Firma Talebi

HATSAM TURİZM İNŞ. TEM. GID. MADD. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

31-HYB- 547

TS 11939

25.03.2016

Firma Talebi

TİMAŞ NAKLİYAT HAFRİYAT TİCARET SANAYİ A.Ş (PAYAS ŞUBESİ)

31-HYB- 496

TS 11939, TS 12820

18.04.2016

Firma Talebi

AMANOS KLOR VE ARITMA SİST. DAN. PAZ. TAAHH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

31-HYB- 516

Kriter 157

04.01.2016

Yıllık Vize Yaptırmadığından

ASUM YEMEKÇİLİK-HARUN ASLAN

31-HYB-522

TS 8985

04.01.2016

Yıllık Vize Yaptırmadığından

ŞENAY MACİT MACİT VİNÇ MERKEZİ

31-HYB-586

TS 12578

02.02.2016

Yıllık Vize Yaptırmadığından

BAŞKARLAR TEKNİK HÜSEYİN BAŞKAR

31-HYB- 524

TS 10956,

TS 10079, TS 12850

08.02.2016

Yıllık Vize Yaptırmadığından

3947/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                   06.11/170  Ark N.A.SERİ

Toplantı Tarihi ve No    : 22.02.2016 - 148                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.02.2016 - 1852                                          ANKARA

Ankara İli, Haymana İlçesi, Culuk Köyü Kalesi AKİM Başvurusuna ilişkin, 2863 sayılı yasa kapsamında tespiti yapılan Taşlıkale Tepesinin III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ nün 18.06.2016 tarih ve 7835 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü uzmanlarının hazırladığı 15.06.2015 tarihli uzman raporu, Ankara II Numaralı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 04.01.2016 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 05.01.2016 tarihli ve 8 sayılı dağıtımı gerekli yerlere yapılan yazısı, anılan yazıya cevaben alınan kurum görüşleri; İller Bankası Anonim Şirketi  Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 13.01.2016 tarih ve 903 sayılı yazısı, Haymana Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 15.01.2016 tarih ve E.120880 sayılı yazısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Plan ve Proje Şube Müdürlüğünün  01.02.2016 tarih ve PP.212- 327 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 20.01.2016 tarih ve E.402422 sayılı yazısı ve eki, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğünün 26.01.2016 tarih ve 754/6362 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Başkanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünün 25.01.2016 tarih ve 53005 sayılı yazısı, ve eki, Orman Genel Müdürlüğü Ankara Orman Bölge Müdürlünün 08.02.2016 tarih 290013 sayılı yazısı, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 04.01.2016 tarihli 03 sayılı uzman raporu, 22.02.2016 tarih ve 776 sayılı dosya inceleme raporu  okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Ankara İli, Haymana İlçesi, Culuk Köyü, Taşlıkale Tepesi Mevkii 492 parsele ilişkin karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25.000 ölçekli haritanın, krokinin ve tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. maddesindeki koşulların  “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi.

 

1_Sayfa_2

1_Sayfa_1

3940/1-1


Citibank Anonim Şirketinden:

CITIBANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


HSCB Bank Anonim Şirketinden:

HSCB BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ