24 Nisan 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29693

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Mehmet Ali ŞAHİNCİ (Denetçi No: 14675, Oda Sicil No: 21948) tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2015/2172 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.03.2016 tarihli ve E.2015/2172-K.2016/723 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet Ali ŞAHİNCİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 20.04.2016 tarihli ve 9392 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3870/1-1

—————

İzmir İli, Bayındır İlçesi, 1231-J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki 121888 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 365 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Sercan SÖNMEZ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 23.12.2015 tarih ve E.2014/1208-K.2015/2202 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Sercan SÖNMEZ (Oda Sicil No:69171) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 15.04.2016 tarihli ve 9132 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3871/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arden Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin G26-c2 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 31.03.2016 ve bunu tamamlayan 18.04.2016 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

3930/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DÜZELTME İLANI

22.04.2016 tarih ve 29692 sayılı Resmi Gazete’de Çeşitli İlanlar kısmında yayınlanan 3801/1-1 sayılı ilana ilişkin düzeltme:

Milangaz LPG Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin, Konya ilindeki LPG Depolama tesisine ilişkin LPG-DPO/755-16/03018 sayılı LPG Depolama Lisansı 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 17.03.2016 tarihli ve 6160-37 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiştir.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 inci maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca ilan olunur.

3931/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

8 Mart 2016 tarih ve 29647 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalında ilan edilen Yardımcı Doçent kadrosunun 1. derece olması gerekirken sehven 4. derece olarak ilana çıkılmıştır. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Yardımcı Doçent ilanımızın derecesi 1. derece olarak düzeltilmiş olup;

İlgililere duyurulur.

3929/1-1


 

ŞABLONNN -


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Trabzon Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Murat İRTEM’e Oda Disiplin Kurulu’nun 25.12.2015 gün, 05 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 31.03.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 31.03.2017 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Levent OKAY’a Oda Disiplin Kurulu’nun 27.08.2015 gün, 991-1137 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 27.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Baki ÇÖPOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 27.08.2015 gün, 990-1136 sayılı kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.02.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 27.08.2016 tarihinde son bulacaktır.

4 - Aksaray Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kazım ÇETİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 07.01.2016 gün, 001 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 11.04.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 14.04.2017 tarihinde son bulacaktır.

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdullah SADIKOĞULLARI’na “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 15.03.2016 tarihinde başlanmıştır.

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kurtuluş BAZU’ya “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 01.03.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 01.03.2017 tarihinde son bulacaktır.

7 - Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Suzan Suna BABACAN’a iki ayrı “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 28.01.2021 tarihinde başlanacak olup, ceza 28.01.2022 tarihinde son bulacaktır.

3841/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

Ticari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Profesör

1

3872/1-1


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,  bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile

2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar 10 Mayıs 2016 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

İnşaat Mühendisliği yapı alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarında almış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak

Sosyal Hizmet

Profesör

1

Doçentliğini Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Doçentliğini Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanlarının birinden almış olmak.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yardımcı Doçent

1

Halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık, medya iletişim çalışmaları veya gazetecilik alanlarının birinde doktora yapmış olmak

Radyo, Televizyon ve Sinema

Yardımcı Doçent

1

Eğitim Bilimlerinde doktora yapmış olup, Radyo Televizyon ve Sinema alanlarında uzmanlaşmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Uluslararası Ticaret alanında yapmış olup, İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Yardımcı Doçent

1

Spor Yönetim Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Lojistik

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Lojistik alanında yapmış olup, İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

Anestezi

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, tıpta uzmanlığını almış olmak.

3908/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ