19 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29689

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Deutsche Bank Anonim Şirketinden:

Turkland Bank Anonim Şirketinden:

The Royal Bankasından

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Sayı      :  2015/10622 CBS Soruşturma Dosyası

Konu    :  Mustafa Aydın

7201 Sayılı Yasanın 28. Maddesine göre hakkında Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı verilen şüphelinin adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunması sebebiyle Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan şüpheli Mustafa Aydın hakkında Savcılığımızca verilmiş bulunan Dava Açılmasının Ertelenmesi kararının açık adresine usulüne uygun olarak gönderilmesine rağmen tebligat yapılamaması, şüphelinin adres araştırmasında yeni adresinin bilinmediği ve sabit bir ikametgahının bulunmaması karşısında hakkında verilen karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

SORUŞTURMA NO

KARAR NO

KARARIN TÜRÜ

KARAR TARİHİ

ADI SOYADI

1-

2015/10622

2015/245

Dava Açılmasının Ertelenmesi

16/11/2015

MUSTAFA AYDIN

3647/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/3 maddesi gereğince tedavi ve bir yıl süre ile denetimli serbestlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

S.No

Dosya No

Savcılık No

Adı Soyadı

Cezası

1

2016/194

2015/10521

MOSTAFA NANA

191/3

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon Mah. Ebenazire Sok. Yeni Adliye Binası Kat: l Edirne Telefon: 0 (284) 212 71 08

3612/1-1


 


 


 


 


 


Kadir Has Üniversitesinden:

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümünün Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun olarak hazırlanmış 4 takım bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Dilekçe,

2 - Özgeçmiş,

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

Uzmanlık alanının ve yaptığı yayınların Sosyal Psikoloji; Guruplar Arası İlişkiler; Sosyal Kimlik Kuramı ve Göç Psikolojisi konularında olması

 

Başvuru adresi

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü

Personel Dairesi

34083-Cibali /İSTANBUL

3740/1-1


Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu’nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri ve öğretim elemanları alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

UNVAN

ADET

UZMANLIK ALANI (YÖK)

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)

YRD. DOÇ./ DOÇ./ PROF.

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık (İngilizce) ,Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Çeviribilim Alanında Uzmanlaşmış Olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

YRD. DOÇ./ DOÇ./ PROF.

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında uzmanlaşmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

ARŞ. GÖR

1

Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Ölçme ve Değerlendirme, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak veya yüksek lisans yapıyor olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

YRD. DOÇ./DOÇ./ PROF.

2

Klinik Psikoloji ve/veya Uygulamalı Psikoloji alanında uzmanlaşmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

YRD. DOÇ./DOÇ./ PROF.

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında uzmanlaşmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ./DOÇ./ PROF.

2

Endüstri Mühendisliği alanında uzmanlaşmış olmak

MESLEK YÜKSEKOKULU

AŞÇILIK

ÖĞR. GÖR.

2

Üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Yiyecek-İçecek Bölümlerinden Lisans veya Yüksek lisans mezunu olmak

 

İLAN TARİHİ

: 12.04.2016 

ÖN DEĞERLENDİRME

: 29.04.2016

İLAN BİTİŞ TARİHİ

: 26.04.2016    

GİRİŞ SINAVI            

: 04.05.2016

 

 

SONUÇ AÇIKLAMA 

: 07.05.2016

İstenilen Belgeler

Öğretim Üyeleri için İstenen Belgeler

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilanın tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve yayın listeleri ile birlikte)

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Profesörlük Belgeleri)

Bilimsel Çalışma ve Yayın Örnekleri (Bir takım dosya halinde)

1 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Sureti

Öğretim elemanları için İstenen Belgeler

İstenilen Belgeler

Başvuru Dilekçesi (Başvuru yapılan ilan tarihi, bölümü ve kadrosunu belirtir şekilde)

YÖK Formatında Özgeçmiş (Çalışma ve Yayın Listeleri ile Birlikte)

Diploma Örnekleri

Lisans ve Yükseklisans Trancript Belgeleri,

Yabancı Dil Sonuç Belgesi

Ales Sınav Sonuç Belgesi

Nüfus Cüzdan Sureti Fotokopisi

1 Adet Fotoğraf

Not: Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Başvuru için:

Başvuru süresi ilanımızın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adres: T.C. Haliç Üniversitesi – İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Sütlüce Yerleşkesi / İSTANBUL

Telefon: 0 212 924 24 44 – Dahili (1459-1482)

3744/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 27 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) *

a

Yapı İşletmesi

Yardımcı Doçent

Mimarlık (İngilizce) *

a

Mimarlık

Profesör

İç Mimarlık (İngilizce) *

a

İç Mimarlık

Profesör

Yazılım Mühendisliği *

b

Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

a

Makro İktisat

Doçent

İşletme (Türkçe) **

b

İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları

Prof., Doç.

c

Yönetim ve Organizasyon

Prof., Doç.

b

Stratejik Yönetim

Prof., Doç.

b

Örgütsel Davranış

Prof., Doç.

a

Toplam Kalite Yönetimi

Prof., Doç.

a

İşletme Yönetimi

Prof., Doç.

Yönetim Bilişim Sistemleri *

b

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Uygulamalı Bilimler

Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans (Türkçe)

a

Bankacılık

Yardımcı Doçent

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)

a

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık

Yardımcı Doçent

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) *

a

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Profesör

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

a

Grafik Tasarım

Doçent

a

Grafik Tasarım

Yardımcı Doçent

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim

a

Görsel İletişim

Profesör

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

a

Tarih

Profesör

Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

a

Göz Hastalıkları

Profesör

 

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.   

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

a) Bu alanda 1 öğretim üyesi alınacaktır.

b) Bu alanda 2 öğretim üyesi alınacaktır.

c) Bu alanda 3 öğretim üyesi alınacaktır.

3736/1-1


Deutsche Bank Anonim Şirketinden:

DEUTSCHE BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


Turkland Bank Anonim Şirketinden:

TURKLAND BANK ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ

 


The Royal Bankasından:

THE ROYAL BANK'A AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ