18 Nisan 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29688

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mevlana Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Profesör alınacaktır. İlgili adayın,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları, gerekmektedir.

İlgili adayın;

1 - 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,

2 - Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,

3 - Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Prof. Dr.

1

3556/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesi gereğince, hazırlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca, Avukat alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (YETMİŞ) PUAN almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1 - Başvuru Formu, (www.kastamonu.edu.tr web adresinden temin edilebilecektir.)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş (Varsa deneyimi belgelendirmek amacıyla ilgili barodan ya da SGK’dan alınacak resmi belge)

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

SINAV KONULARI

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

* Anayasa Hukuku

* Medeni Hukuk

* Borçlar Hukuku

* Ticaret Hukuku

* Medeni Usul Hukuku

* İcra ve İflas Hukuku

* İdare Hukuku

* İdari Yargılama Hukuku

* Ceza Hukuku

* Ceza Usul Hukuku

* İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

* 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu

103 No’lu Derslik 07.06.2016

Salı Saat 14:00

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu

103 No’lu Derslik 21.06.2016

Salı Saat 14:00

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

18.04.2016

İLAN SON BAŞVURU TARİHİ

06.05.2016

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

13.05.2016

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

10.06.2016

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

24.06.2016

 

 

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Avukat

AH

1

6

3321/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’in Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

6

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az 85 puan almış olmak.

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

d) Son başvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvuru Formu (http://personel.kku.edu.tr/ web sitesinden temin edilebilecektir ).

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği).

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf.

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı.

5 - Özgeçmiş.

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Not: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Ankara Yolu 7. Km. Merkez Yerleşke 71450 Yahşihan/KIRIKKALE 

Başvuru Tarihi

19.04.2016 - 03.05.2016

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği 23.05.2016  Saat: 10:00

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği 14.06.2016 Saat:10:00

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 19.04.2016 - 03.05.2016 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.kku.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.).Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (www.kku.edu.tr) duyurulacaktır.

IV - YAZILI SINAV KONULARI

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

i) Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Personel Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

V - SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

VI - SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sınavda Adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi şeklinde Üniversitemiz internet sayfasından(www.kku.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak Başvuru Formunda belirttikleri adreslerine bildirilecektir.

2 - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3 - Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIIII - ATANMA İŞLEMLERİ

1 - Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2 - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3 - Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Ankara Yolu 7. Km. Merkez Yerleşke 71450 Yahşihan/KIRIKKALE

0 (318) 357 42 42 1829  0 (318) 357 36 89

3541/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

PROFESÖR ADET

DOÇENT ADET

YARDIMCI DOÇENT ADET

İlköğretim

Matematik Eğitimi

1

 

 

1

İlköğretim

Matematik Eğitimi

 

 

1

3

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

1

5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Siyaset ve Sosyal Bil.

1

 

 

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

 

 

1

3

3664/1-1


Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden:

İLANEN TEBLİGAT

Şişli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan Soruşturma No:2007/28051-Karar No:2008/11595 sayılı, 16.05.2008 tarihli, KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR’da özetle; “…kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediğinden/kovuşturma olanağı bulunamadığından şüpheli hakkında KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA, kararın suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye TEBLİĞİNE, suçtan zarar görenin kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Beyoğlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına itirazı kabil olmak üzere CMK 172 maddesi gereğince 16.05.2008 tarihinde karar verildiği, …” belirtilmiş, anılan karara İstanbul Muhakemat Müdürlüğünce itiraz edilmiş, İstanbul 1.Sulh Ceza Hakimliğin Değişik İş No:2015/4106 sayılı, 02.12.2015 tarihli Değişik İş Karar No:2015/4106 sayılı kararları ile İTİRAZIN REDDİNE karar verilmiş olup, anılan karar 02.12.2015 tarihinde kesinleşmiştir.14911117 sayılı, 29.03.2016 tarihli yazımız ile BİLİŞİM NET İLETİŞİM İNTERNET YAZILIM HİZMETLERİ YAY. REK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ne tebligat yapılmış, anılan tebligat yazımız PTT tarafından iade edilmiştir. 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler başlıklı 177.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi gereğince söz konusu 34 BU 4348 plakalı aracın yazımız tebliğ tarihinden itibaren, en geç 30 gün içerisinde Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden teslim alınmasını, aksi halde anılan kanunun 177 ile 180.maddeleri kapsamında firmanıza ait 34 BU 4348 plakalı aracın tasfiye işlemine tabi tutulacağının bilinmesini tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3657/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan, 09.03.2007 tarihli, Soruşturma No:2007/6991 sayılı İddianameye Ek Kovuşturma Yer Olmadığına Dair Karar Kararda özetle; "...34 J 2939 Plakalı aracın ruhsat sahibine İADESİNE..." hükmedilmiş olup, anılan karar Eyüp 3.Ağır Ceza Mahkemesinin Değişik İş No:2007/477-Değişik İş Karar No:2007/453 sayılı Kararları ile Kovuşturma Yer Olmadığına Dair Kararın usul ve yasaya uygun bulunduğundan, İTİRAZIN REDDİNE hükmedilmiş olup, anılan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığın 09.03.2007 tarihli, Soruşturma No:2007/6991 tarihli Takipsizlik kararları 18.05.2007 tarihinde kesinleşmiştir.14910589 sayılı, 29.03.2016 tarihli yazımız ile Yücel KAYA’ya tebligat yapılmış, anılan tebligat yazımız PTT tarafından iade edilmiştir. 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler başlıklı 177.maddesinin 2.fıkrasının (b) bendi gereğince söz konusu 34 J 2939 plakalı aracın yazımız tebliğ tarihinden itibaren, en geç 30 gün içerisinde Erenköy Kaçak Araç İşletme Şefliğinden teslim alınmasını, aksi halde anılan kanunun 177 ile 180.maddeleri kapsamında firmanıza ait 34 J 2939 plakalı aracın tasfiye işlemine tabi tutulacağının bilinmesini tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3658/1-1