10 Nisan 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29680

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türk Standardları Enstitüsünden:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    :  09/04/2016

Son Başvuru Tarihi             :  25/04/2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: Yüksek İhtisas Üniversitesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ ANKARA

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmış ise -varsa - atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 26/04/2016 günü saat: 14:00’te Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA adresindeki Üniversitemiz Rektörlük Merkezi’nde yapılacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

Nöroloji Uzmanı olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.

2

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları veya Sağlık İşletmeleri Yönetimi lisans mezunu veya Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık İşletmeleri Yönetimi alanında yüksek lisans/doktora yapmış olmak.

3377/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 inci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 inci maddenin 1 inci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                    :  08.05.2015

Başvuru No                         :  C2015/020

Coğrafi İşaretin Adı            :  Antep Beyranı

Ürünün Adı                         :  Beyran (Yöresel yemek)

Coğrafi İşaretin Türü           :  Mahreç İşareti

Başvuru Sahibi                    :  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 27090 Şehitkamil/ GAZİANTEP

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Coğrafi Sınır                       :  Gaziantep ili

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Antep Beyranı, etli ve pirinçli yöresel bir yemektir. Kayıtlara göre Gaziantep çarşısı içinde ilk beyran dükkanı 1885 yılında açılmıştır. Üretim tekniği ve ustalık, Antep Beyranı yapımındaki en önemli faktörlerdendir. Yapımı çok zahmetlidir, hazırlanması saatler alır. Etin ve ilikli kemiklerin 10-12 saat kısık ateşte pişmesi, etin lif lif ayrılması gerekmektedir. İçyağı ile yağlanan veya isteğe göre yağsız sahana pilav koyulur. Sahan ocağın üzerine oturtulur, et suyu, kırmızı biber ve karabiber ile sarımsak eklenir; sahan kerpetenle tutularak ocaktan alınır ve sıcak olarak servis edilir. Yemeğin servisi, kaynar halde yapılır ve mutlaka bakır sahan kullanılmalıdır.

Antep Beyranı Yapımında Kullanılan Malzemeler:

Et: Toklu denilen yaşını doldurmamış erkek veya şişek denilen hiç doğurmamış dişi koyunun eti kullanılır. Etin lezzetindeki en önemli faktörlerden biri olan etin yumuşaklığı, hayvanın türüne, yaşına, beslenmesine, ara dokularının miktarına ve kesildikten sonraki dinlenme durumuna göre değişir. Antep Beyranında kullanılan et, koyunun, toklu denilen bir yaşını doldurmamış erkek veya şişek denilen hiç doğurmamış dişi koyun etidir. Etin yağlılık derecesi de yumuşaklığını etkiler. İyi beslenmiş hayvan etleri daha yağlıdır ve etleri daha yumuşaktır ve bu sebeple Antep Beyranında kullanılmak üzere iyi beslenmiş hayvan etleri seçilir.

Kullanılan etler, sağlıklı hayvan etleri olmalıdır. Mezbahada kesilip 0-1°C’de 24 saat bekletilen etler kasaplara dağıtılır ve soğuk yerlerde (buzdolabı) muhafaza edilmeleri gerekmektedir. Parça etler, iki üç gün bekletilebilir; daha uzun süre saklanmak istenirse pişirilecek miktarlara ayrılıp, yağlı kağıda sarılarak buzlukta (-2°C’de) birkaç hafta saklanabilir. Etler soğuk depolarda -32°C’de dondurularak -18 °C’de uzun süre saklanabilir. Donmuş et soğuk yerde (buzdolabında) ya da soğuk depolarda çözdürülür. Çözülmüş et tekrar dondurulmaz. Etin soğuk zincirinin bozulmamasına dikkat edilerek, Türk Gıda Kodeksi Et ve Et ürünleri Tebliğine uyulur.

Pirinç: Kullanılan pirinç Türk Gıda Kodeksi Pirinç Tebliğine uygun, tam değirmenlenmiş, 1. Sınıf veya 2. Sınıf pilavlık pirinç olmalıdır.

Sarımsak: Kışlık kuru sarımsak olmalıdır. Yeşillenmemiş olmalıdır.

İç yağı: Koyunun iç yağı olmalıdır. Etin saklandığı koşullarda saklanmalıdır.

Kırmızı Pul Biber: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğine uygun olmalıdır.

Karabiber: Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğine uygun olmalıdır.

Soğan: Kışlık kuru soğan olmalı, filizlenmiş veya çürümüş olmamalıdır.

Limon: Taze olmalı, çürümüş veya küflenmiş olmamalıdır.

Üretim Metodu:

Antep Beyranının Yapımı:

Antep Beyranının en önemli malzemesi kullanılan ettir. Etin lezzetine, etin yumuşaklığı ve pişirilmesi etki eder. Beyran yapımında kullanılan et, koyunun sadece kolları ve boynundan elde edilir. Bolca ilikli kemik de et ile birlikte pişirilir.

Antep Beyranı hazırlıklarına bir gün önceden başlanır. Beyran yapımında kullanılacak etler ve ilikli kemikler, et suyunun berrak olması için birkaç saat (1-3saat) suda bekletilir; et, kanlı, kırmızı suyunu bırakana kadar bu su birkaç defa değiştirilir. Sonrasında bakır kazana alınan etin üzerini aşacak miktarda su konur ve kaynamaya bırakılır. Et suyu kaynadığında, kefi tamamen alınmalıdır. Kef, kaynayan et veya kemik suyunun yüzeyinde biriken tortu, köpük anlamına gelmektedir. Kef, kevgirle toplanıp alınır ve atılır. Bu işlem yapılmazsa et suyu berrak olmaz. Kefi alındıktan sonra, kazanın içine kıyma makinesinde veya zırhta çekilen iç yağı her 1,5-2 kg kemikli et için 40-50 gr olmak üzere eklenir ve yüzeyde oluşan köpük tekrar alınır. Tuz ilave edilir. Et suyuna lezzet vermesi için kazana 1-2 adet kabuğu temizlenmiş soğan ve 1 adet limon (daha sonra alınıp atılmak üzere) bütün olarak ilave edilir. Kazan kapatılır ve kemikli et ve içyağı kısık ateşte en az 10-12 saat boyunca pişer. Bu yüzden beyran genellikle geceden hazırlanır ve gece boyunca pişmeye bırakılır. Eskiden odun ateşinde pişirilen beyran, günümüzde modern tipte ocaklarda pişirilmektedir.

Pişme süresinin sonunda kazan açılır ve etin suyu süzülerek et başka bir kaba alınır. Et sıcakken sinir ve yağları ayrılarak didiklenir. Bu arada pirinç hafif diri kalacak şekilde, yağsız ve tuzsuz olarak suda haşlanır, buna kel pilav adı verilir. Süzülmüş et suyu ve dövülmüş sarımsak ayrıca hazır bekletilir. Sunum, sıcak olarak yapıldığından mutlaka bakır sahan (tabak) kullanılmalıdır. Bakır sahanlarda, isteğe bağlı olarak, Antep ağzındaki şiveye göre dabanı (tabanı) yağlı veya dabanı (tabanı) yağsız olarak servis yapılır. Tabanı yağlı olarak serviste, kazan açıldığı zaman üstte biriken erimiş yağ katmanı alınır ve süzgeçten geçirilir, sırayla dizilmiş olan sahanların içine birer dolu yemek kaşığı konulup soğumaya bırakılır. Bu bakır sahanlar bir kerpetenle tutularak beyran ocağında harlı ateş üstüne oturtulur. Kızdırılan yağda önce haşlanmış pirinç (kel pilav) hafif kavrulur, üstüne pirincin üstünü örtecek şekilde lif halinde et konur. Harlı ateşte sahanın tabanındaki yağ erir, dövülmüş sarımsak ve kırmızı pul biber eklenir, o anda üstüne et suyu boca edilir. Et suyu eklendiği anda yağ alevlenir. Ocağın üstünden kerpetenle alınarak sahanla sıcak servis edilir. Tabanı yağsız serviste ise bakır sahana haşlanmış pirinç konur ve üstüne pirinci örtecek şekilde lif halinde et konur. Bakır sahan harlı ateş üstüne oturtulur, üzerine dövülmüş sarımsak ve pul kırmızı biber eklenir ve üstüne et suyu boca edilir.

Bir Porsiyon Antep Beyranının İçeriği:

50-70 g Pişmiş, lif haline getirilmiş koyun eti

10-15 g Bakır sahan tabanına koyulan yağ (isteğe göre)

50-70 g Tuzsuz, yağsız haşlanmış pirinç (Kel Pilav)

  8-12 g Sarımsak

10-15 g Kırmızı pul biber

  3-5   g Karabiber

Et suyu (miktarı isteğe göre değişir)

Limon (isteğe göre üzerine sıkılabilir)

Tuz (isteğe göre)

Coğrafi Sınır İçerisinde Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler:

Gaziantep ilinden kaynaklanan Antep Beyranının ticari olarak yapımı 1885 yılına dayanmakta olup; üretiminin uzun ve zahmetli olması ve ustalık gerektirmesi özellikleriyle ünlenmiştir. Bu sebeple tüm üretim aşamaları Gaziantep’te gerçekleşmelidir.

Denetleme:

Antep Beyranının, belirtilen özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğine dair denetimler 555 sayılı KHK hükümlerine uygun olarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Temsilcisi koordinatörlüğünde, Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Temsilcisi ile Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Temsilcisinden oluşan 3 kişilik bir denetim kurulu tarafından yapılır.

Denetim kurulu, “Antep Beyranı” adını kullanan firmaların ürettikleri beyranların yukarıda belirtilen malzemelerin içeriğini, üretim metoduna uygun olarak hazırlanmasını, pişirilmesini ve sunumunun tanıma uygunluğunu yılda bir defa düzenli olarak denetler; haksız ve kurallara aykırı olarak “Antep Beyranı” adını kullananlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurur ve şikayet üzerine ve ihtiyaç duyulduğunda ise her zaman denetim yapar. Denetime ilişkin raporlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak Türk Patent Enstitüsüne gönderilir.

3355/1-1

—————

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 inci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunabilir.” hükmünü amir 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                    :  05/03/2013

Başvuru No                         :  C2013/021

Coğrafi İşaretin Adı            :  Piraziz Elması

Ürünün Adı                         :  Elma

Coğrafi İşaretin Türü           :  Menşe Adı

Başvuru Sahibi                    :  Piraziz Ziraat Odası

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Ordu Cad. No: 19 Piraziz GİRESUN

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Coğrafi Sınır                       :  Giresun ili Piraziz ilçesi sınırları dâhilinde doğuda Bulancak ilçe sınırı Domuz Deresi, batıda Ordu il sınırında Abdal Deresi ve kuzeyde 10 metre rakımdan başlayıp güneyde 350 metre rakım kadar olan bölge.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Piraziz Elması rengi, kokusu, tadı, beyaz etli, mayhoş, sulu ve dayanıklı yapısıyla diğer yörelerde yetiştirilen elmalardan farklıdır. Ayrıca gecçi çeşit olması özelliği vardır. Kurutmaya elverişlidir.

Rengi: Bir yanı açık yeşil diğer yanı kırmızıdır.

Tadı: Mayhoştur.

Şekli: Ortalama ağırlığı 123,04 olup, orta büyüklükte bir meyvedir.

Hasat Zamanı: Kasım ayının ikinci haftasıdır.

Fenolojik Gözlemler: Piraziz Elmasının tam çiçeklenme dönemi haziran ayının ilk haftasıdır. Geç çiçeklenme özelliğinden dolayı ilkbaharın geç donlarından etkilenmez. Tam çiçeklenme ile hasat arasındaki süre 160 gündür. Hasat zamanı kasım ayının ikinci haftasıdır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler:

Ortalama Meyve Ağırlığı (g)                        : 123,04

Ortalama Meyve Boyu (mm)                        : 61,10

Ortalama Meyve Eni (mm)                           : 69,84

Ortalama Meyve Boyu/Meyve Eni               : 0,87

Ortalama SÇKM (%)                                    : 12,13

Ortalama Meyve Eti Sertliği (kg/cm2)           : 965

Ortalama T.E. Asitlik (%)                             : 0,29

Ortalama Ph                                                  : 3,99

Şekil                                                             : Basık

Büyüklük                                                      : Orta büyüklüktedir.

Ortalama Meyve Sapı Uzunluğu (mm)         : 9,81

Ortalama Meyve Sapı Kalınlığı (mm)           : 3,40

Ortalama Çiçek Çukuru Genişliği (mm)       : 14,24

Ortalama Çiçek Çukuru Derinliği (mm)       : 6,28

Ortalama Çekirdek Evi Genişliği (mm)        : 29,07

Ortalama Çekirdek Evi Boyu (mm)              : 25,64

Ortalama Çekirdek Ağırlığı (g)                     : 0,07

Ortalama Çekirdek Sayısı (adet)                   : 1

Ortalama Çekirdek Eni (mm)                        : 4,02

Ortalama Çekirdek Boyu (mm)                    : 9,57

Üretim Metodu:

Piraziz Elması uzun yıllardır dağınık halde yetiştirilmekte olup son yıllarda bodur, yarı bodur anaçlar üzerinde modern yöntemlerle kapama bahçeler kurularak üretilmektedir. Üretim aşamasında özel bir çeşit elma anacı kullanılmamaktadır. Bahçe tesisi için toprak hazırlığı aşamasında dekara 3 ton yanmış çiftlik gübresi, 30 kg TSP, 25 kg potasyum sülfat gübresi verilerek toprak 25 cm derinlikte işlenir. Fidanlar dikim budaması yapılarak dikilir. Dikim yöntemi bodur fidanlar için sıra üzeri 1 m sıralar arası 3 m olacak şekilde, yarı bodur bahçe tesisi için sıra üzeri 1,5 m sıralar arası 3 m olacak şekilde tesis edilir. Ayrıca dikilen meyve fidanlarına mart ayında fidan başına 100 gr %26 azotlu gübre kullanılır.

Piraziz Elmasının tam çiçeklenme dönemi haziran ayının ilk haftasıdır. Hasat zamanı ise kasım ayının ikinci haftasıdır. Piraziz Elması ağacı ilk meyvesini 3 yaşında vermeye başlar. Ekonomik olarak da 5 yaşına geldiği zaman verime yatar.

Denetleme:

Piraziz Elması coğrafi işaretinin denetimi; Piraziz Ziraat Odası koordinatörlüğünde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Giresun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Piraziz Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün de katılımıyla oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından yapılacaktır.

Denetim Komisyonu; Piraziz Elmasının “coğrafi sınır”da belirtilen bölgede, “ürünün tanımı ve ayırt edici özellikleri” ile “üretim metodu” kısmında belirtilen özelliklere uygun olarak üretildiğinin kontrolünü yapacaktır. Denetim Komisyonu ayrıca “Piraziz Elması” hakkında şikâyet olması halinde gerekli gördüğü kontrol ve denetimleri de yapacaktır.

3354/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

27.08.2015 tarihinde Sultan Kelebek Turizm San. Tic. Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-BGY tescil işaretli Cameron Z-425LW tipi Seri Numarası 11615 olan sıcak hava balonunun turistik gezi amaçlı uçuşu sırasında yerden 43 metre yükseklikteki baz istasyonu antenine takılarak kubbesinin yırtılması ve akabinde araziye mecburi iniş yapması sonucunda üç kişinin hafif yaralandığı hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

3344/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

07.09.2014 tarihinde tescil sertifikası üzerinde sahibi Pasifik Turizm Su Sporları Taşımacılık İnş. Teks. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. olarak görülen TC-UPZ tescil işaretli Trike Aeros-2 tipi seri numarası 134.08.02 olan hava aracı Adana İli Yumurtalık İlçesi Zeynepli Mahallesi kırsal alanında kalkışına müteakip aynı kırsal alan içerisine düşerek ölümlü hava aracı kazasına neden olmuştur.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

3345/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.04.2016      Karar No: 6945

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.

• MERKEZİ ve

   TEBLİGAT ADRESİ   :  Hilal Mah. Cezayir Cad. No: 15/A Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  26.06.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                   :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  14.511 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  İstanbul-Tekirdağ

• PAFTA NUMARASI   :  F20-a1

KARAR:

Memba Enerji ve Madencilik A.Ş.’nin İstanbul ve Tekirdağ illerinde 14.511 hektarlık F20-a1 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.3374/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nun L46-d4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 31.03.2016 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

3330/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

21/04/2011 tarih ve BAY/939-82/29339 sayılı bayilik lisansı kapsamında Dilekpınar Petrol İnş. Nak. Gıda Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından "Çukurkuyu Kasabası, Zafer Mahallesi, Kara Musa Yaylası, Küme Evleri, No: 9 Bor/NİĞDE" adresinde faaliyet gösteren, daha sonra 03/03/2014 tarihinde lisansı sonlandırılan akaryakıt istasyonunda, 28/11/2013 tarihinde Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde; istasyonda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin ve vaziyet planına aykırı gizli yer altı tankının bulundurulduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine, aynı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca alınan 18/02/2016 tarih ve 6119-13 sayılı Kurul Kararı ile mezkur tüzel kişi hakkında soruşturma başlatılmasına karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca yukarıda anılan Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 15/03/2016 tarihli ve 423 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3351/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/01/2016 tarihli ve 6093-41 sayılı kararı ile 06/07/2011 tarih ve İHR/3312-1/29700 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Aliağa Tüpraş A.Ş.’den 18.02.2013 tarihinde 27 D 3729 plakalı araçla sevk edilmek üzere temin etmiş olduğu akaryakıtı, söz konusu ürüne ilişkin sevk ve taşıma irsaliyelerine göre Antalya Havalimanı’na ikmalinin gerçek dışı beyan olduğu anlaşılmış olup; bu suretle anılan lisans sahibinin sahibi olduğu lisans ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunmasının ve bu haliyle petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet vermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile anılan Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin 31 nci maddesinin birinci fıkrasına; aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 28/01/2016 tarihli ve 6093-41 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 28/01/2016 tarihli ve 6093-41 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 269 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3351/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10.01.2013 günü Saat:18.30 tarihinde yapılan denetimde 28/12/2011 tarih ve İHR/3601-1/30390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi 'nin Aliağa Tüpraş A.Ş.’den aldığı Jet A1 yakıtını Akhisar Damla Havacılık İnş. ve Taş. Mn. ve G. San. Tic. Ltd. Şti ’ne ikmal etmesi gerekirken piyasaya arz etmek suretiyle gerçek dışı beyanda bulunduğu ve bu suretle anılan lisans sahibinin sahibi olduğu lisans ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunmasının ve bu haliyle petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet vermesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile anılan Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin 31 nci maddesinin birinci fıkrasına; aykırılık teşkil ettiği, anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumuzun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca firmanız nezdinde 28/01/2016 tarihli ve 6093-32 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 28/01/2016 tarihli ve 6093-32 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24/02/2016 tarihli ve 284 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3351/3/1-1

—————

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/82 sayılı Kararı ile; MYĞ/2671-1/28058 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından MYĞ/2671-1/28058 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. hakkında konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup hazırlanan 09/03/2016 tarihli ve 390 sayılı Soruşturma Raporu’nda ilgili firmanın 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği netice ve kanaatine varılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3351/4/1-1

—————

Kurul’un 21/01/2016 tarihli ve 6081/89 sayılı Kararı ile; MYĞ/3074-1/28996 sayılı madeni yağ lisansı sahibi General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından,  MYĞ/3074-1/28996 sayılı madeni yağ lisansı sahibi General Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup hazırlanan 09/03/2016 tarihli ve 384 sayılı Soruşturma Raporu’nda ilgili firmanın 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği'nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı'nın 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği netice ve kanaatine varılmıştır.

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapılacak yazılı savunmanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3351/5/1-1

—————

Kurul’un 24/12/2015 tarihli ve 5973-12 sayılı Kararı ile; “Kurtuluş Mahallesi D-750 Caddesi No: 217/A (Ada: 73, Pafta: 28 30 L.R, Parsel: 1) Pozantı ADANA” adresinde faaliyette bulunmak üzere 06/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28680 nolu istasyonlu bayilik lisansı alan ancak 24/07/2014 tarihinde lisansı iptal edilen Halit Damar - Harran Gap Petrolün 03/05/2013 tarihinde tespit edilen istasyon otomasyon sistemine müdahale ederek otomasyon sistemi dışında akaryakıt satışı eyleminin 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 14 numaralı alt bendi hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi hükümlerine ve 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine  teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 28/04/2015 tarihli ve 5584/39 sayılı Kurul Kararı kapsamında düzenlenen 13/08/2015 tarihli ve DDB.289/37-23 sayılı Soruşturma Raporu neticesinde ilgili firma hakkında 70.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıfbank) Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3351/6/1-1

—————

DAĞ/2023-1/25758 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Cen Petrol Ürünleri Madeni Yağlar Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/163 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.03.2016 tarih ve 372 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3351/7/1-1

—————

Kurul’un 18.02.2016 tarihli ve 6118-18 sayılı kararı ile BAY/939-82/26744 sayılı (lisansı 19/04/2013 tarih ve 15144 sayılı Karar ile sonlandırılmıştır) bayilik lisansı sahibi Mustafa KEŞKEK’e ait akaryakıt istasyonunda 13.03.2013 tarihinde yapılan tespite göre; söz konusu Bayilik Lisansı sahibinin, otomasyon sistemi çalışmadığı halde akaryakıt satışı yaptığının tespit edilmiş olması karşısında, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu alt bendi ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Mustafa KEŞKEK hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3351/8/1-1

—————

DAĞ/859-2/19123 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Eropet Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat Pazarlama Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/161 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.03.2016 tarih ve 371 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3351/9/1-1

—————

DAĞ/2566-8/27738 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Goldser Turizm Otelcilik ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 inci maddesine aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/160 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.03.2016 tarih ve 370 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3351/10/1-1

—————

DAĞ/455-2/04841 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Güvengaz Petrol Ürünleri Enerji Sistemleri Doğalgaz İnşaat Taahhüt Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 nci maddesine aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/164 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.03.2016 tarih ve 368 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3351/11/1-1

—————

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093/46 sayılı kararı ile MYĞ/627-25/15375 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/02/2016-241 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3351/12/1-1

—————

Kurul 11/02/2016 tarih ve 6109/43 sayılı Kararı ile 31.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31062 sayılı bayilik lisansı sahibi Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi, arızalı durumda bulunan otomasyon cihazına bağlı olmayan tanktan akaryakıt ikmali yapması, akaryakıt istasyonunda bulunan gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi ilgili olarak Şirket hakkında 03.09.2015 tarihli ve 5770/3 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 14.10.2015 tarihli ve 73 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurulca değerlendirilmiş olup; savunma yapmadığı anlaşıldığından Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında;

1. 27.03.2013 tarihinde yapılan denetime ilişkin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (d) bendi gereğince belirlenen 170.000.-TL,

2. 27.03.2013 tarihinde yapılan denetime ilişkin gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun mülga 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 14.652.-TL,

3. 27.03.2013 tarihinde yapılan denetime ilişkin otomasyon sistemine müdahale etmesi ve istasyonunda arızalı durumda bulunan otomasyon cihazına bağlı olmayan tanktan akaryakıt ikmali yapması sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince 70.000.-TL,

4. 16.10.2014 tarihinde yapılan denetime ilişkin otomasyon sistemine müdahale etmesi ve istasyonunda arızalı durumda bulunan otomasyon cihazına bağlı olmayan tanktan akaryakıt ikmali yapması sebebiyle 6455 sayılı Kanunla değişik 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751.-TL,

olmak üzere toplamda 327.403.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 327.403.-TL (Üçyüzyirmiyedibindörtyüzüç TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3351/13/1-1

—————

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093/42 sayılı kararı ile MYĞ/1130-8/21651 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Hidropet Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/02/2016-231 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3351/14/1-1

—————

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093/45 sayılı kararı ile MYĞ/555-32/14558 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Kaptan Petrol Ürünleri Makine Nakliye Elektronik Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/02/2016-236 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3351/15/1-1

—————

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093/43 sayılı kararı ile MYĞ/1304-4/22921 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Hitit Oil Kimyasal Maddeler Laboratuvar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/02/2016-226 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3351/16/1-1

—————

DAĞ/807-15/17612 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Anonim Şirketi’nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 inci maddesine aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/165 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.03.2016 tarih ve 367 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3351/17/1-1

—————

DAĞ/1226-7/22380 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Standart Yağ Gaz Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/158 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.03.2016 tarih ve 355 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3351/18/1-1

—————

DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 nci maddesine aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/159 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.03.2016 tarih ve 373 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3351/19/1-1

—————

DAĞ/818-3/17730 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Marpet Otomotiv Akaryakıt Madeni Yağ İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (Şirket) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’ nın 5 inci maddesine aykırı davrandığı tespit edilmiş olup, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 21.01.2016 tarih ve 6081/166 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 08.03.2016 tarih ve 366 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3351/20/1-1

—————

Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, 17.01.2013 tarihli ve DAĞ/4241-2/32068 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile BAY/939-82/33339 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Esram Petrol Nakliyat Turizm Gıda Ticaret Limited Şirketi arasındaki bayilik sözleşmesi, Esram Petrol Nakliyat Turizm Gıda Ticaret Limited Şirketi tarafından tek taraflı olarak düzenlenen fesih ihbarnamesinin Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne tebliğ edildiği 10/02/2014 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ nin fesih bildirimini yasal süresi içerisinde Kuruma yapmadığı tespit edilmiş olup, bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve ikinci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının “o” bendinin (2) numaralı alt bendine aykırı olması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 31.12.2015 tarih 6047/5 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/02/2016 tarih ve 180 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

3351/21/1-1

—————

Kurul’un 04/02/2016 tarihli ve 6102/9 sayılı Kurul Kararı ile; 08.06.2011 tarih MYĞ/3266-5/29595 sayılı Madeni Yağ Lisansı sahibi Sinoil Madeni Yağları Kimyasalları Turizm İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, iş yerinde 07/08/2014 ve 25/08/2014 tarihinde yapılan denetimlerde iş yerinden alınan numunelerin analizi sonucunda numunelerin Şirketin Kapasite Raporu’nun tüketim kalemleri arasında yer almayan ürünlerin tespit edilmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18, 23 ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sinoil Madeni Yağları Kimyasalları Turizm İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 03/03/2016 tarihli ve 324 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3351/22/1-1

—————

Kurul’un 28/01/2016 tarihli ve 6093-12 sayılı Kararı ile İHR/3419-2/30014 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Tezer İnşaat İhrakiye Temizlik Gıda Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’ nin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatı’nın 5 inci maddesine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu 22/02/2016 tarihli ve 247 sayılı Soruşturma Raporu savunma için gönderilmiş olmasına rağmen tebliğ edilememiştir.

Yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl - ANKARA” adresine gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3351/23/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

 

ŞUBAT 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ÜÇLER ENDÜSTRİYEL GAZLAR KURUBUZ VE YANGIN SÖNDÜRME CİH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11827

35-HYB-1990

05.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

ORÇE HAUSLİFT ASANSÖRLERİ NAKLİYE İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET-ORHAN ÇETİN SAHIS

TS EN 13015+A1-TS 12255

35-HYB-58

01.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

DETAYSAN MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12487-TS 13005

35-HYB-181

09.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SENKRON BİLGİ İŞLEM VE BÜRO MAKİNALARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET

TS 12498-TS 12540

35-HYB-5162

15.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

TK İKLİMLENDİRME VE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 10079-TS 10956

35-HYB-5331

15.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ERSA KLİMA - ERGÜN ŞENOCAK

TS 10079

35-HYB-2328

15.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

DETAYSAN MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 13005-TS 12487

35-HYB-181

09.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

BEYLER KARABULUT DİŞ LAB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12821

35-HYB-5018

22.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

EMA TECH BOYAMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12875

35-HYB-5668

18.02.2016

ÜRETİM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

ÜNSAL KURT

TS 10079- TS 10956- TS 12125- TS 12134- TS 12498- TS 12643- TS 12713- TS 12749- TS 12850- TS 12853- TS 12963- TS 13004

35-HYB-5002

18.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

KLAS YEMEK GIDA TARIM ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 8985

35-HYB-1386

29.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ALPBEY PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

TS 11939,TS 12663

35-HYB-5587

29.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALPBEY PETROLCÜLÜK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

TS 11939,TS 12663

35-HYB-5588

29.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

MURAT BAŞKAN BAŞKAN GRUP İLAÇLAMA VE TEMİZLİK

TS 8358

35-HYB-5633

29.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ADOLİFT ASANSÖR-ADNAN İPEK

TS 12255, TS EN 13015+A1

35-HYB-5369

29.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÖZEL ÖZENDENTAL DİŞ PROTEZ LABORATUAR HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12821

35-HYB-2655

29.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

DEMET AKTÜRK QS TEKNİK DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

TS 13573

35-HYB-5460

29.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ÖRTAŞ - ÖRÜCÜLER ZİRAİ MAK. MOT. DAY. TÜK. MAL. TİC. VE SAN. A.Ş.

TS 12873, TS 12659

35-HYB-109

29.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

ÖZEL ÇALIŞKANLAR ÇOK AMAÇLI DİŞ PROTEZ LABORATUARI-KADİR ÇALIŞKAN

TS 12821

35-HYB-5292

29.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

SASALİA MOBİLYA İNŞAAT TURİZM İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET

TS 12487

35-HYB-2428

29.02.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

AKSAN TURİZM SEYAHAT VE OTELCİLİK İŞLETMESİ A.Ş.

TS 12047

35-HYB-2189

25.02.2016

YETKİLİ SERVİS FESİH

MAURER SÖHNE GENLEŞME DERZLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1446

35-HYB-5430

29.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

TEKTEST ELEKTRONİK BİLGİSAYAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12498, TS 13201

35-HYB-5090

22.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ERCAN SOĞUTMA-ERCAN ÖZDİLEK

TS 12850

35-HYB-5552

23.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

AMC-PRO SİSTEM ENTEGRASYON SANAYİ VE

TS 12498

35-HYB-5606

23.02.2016

ARA KON. OLUMSUZ

MEGA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS 12426

35-HYB-2143

23.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ISITİM TEKNİK ISI SİSTEMLERİ VE SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12355-TS 10079

35-HYB-2339

09.02.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

3316/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                            67.06/24 A.U.

Toplantı Tarihi ve No    : 01/04/2016 - 181                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01/04/2016 - 2976                                     SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Namazgah Köyü, 138 ada, 44 parselde yer alan lahit mezarın 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi önerisini konu alan Zonguldak Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 24/08/2015 gün ve 2052 sayılı yazısı, konu hakkında Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 18/12/2015 gün ve 1344 sayılı rapor formu ile ilgili kurumlardan alınan görüş yazıları okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Namazgah Köyü, 138 ada, 44 parselde yer alan lahit mezarın kararımız eki 1/1000 ölçekli harita belirendiği şekilde 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,  hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına ve 138 ada 44 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir Bölümü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır." şekinde kayıt konulmasına,

Bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

3357/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          78.08/2709 A.K.

Toplantı Tarihi ve No    : 01.04.2016 - 181                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 01.04.2016 - 2969                                     SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Yörük Köyü, Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Sit Alanı sınırları içerisinde, tapuda 119 ada, 2 parselde kayıtlı, E.67 envanter numarasıyla tescilli taşınmaz ile aynı parselde kalan tescilsiz kazan ocağına(tapu kaydında samanlık) ilişkin "Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerekli işlemlerin yapılması" ifadelerinin yer aldığı Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu' nun 27.01.2016 tarih ve 2810 sayılı kararı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 23.03.2016 tarih ve 308 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Yörük Köyü, 119 ada, 2 parseldeki kazan ocağının(tapu kaydında samanlık) 2863 sayılı Kanun kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine(OLUMLU), taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna(OLUMLU), karar ekinde yer alan 1/1000 ölçekli haritada gösterilen koordinatların koruma alanı olarak belirlenmesine,

Söz konusu kazan ocağının grubunun "2" olarak belirlenmesine, 2863 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca tapu kütüğünün beyanlar hanesine" 2. Grup Yapıdır" şeklinde şerh konulması gerektiğine karar verildi.

 

3358/1-1