6 Nisan 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29676

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


HEDİYE KUTUSU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINIR MAL (ARAÇ) SATILACAKTIR

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MINTIKASINDA BULUNAN BETON TRAVERSLERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ VE HATTAN ÇIKAN BETON TRAVERSLERİN VAGONLARDAN İNDİRİLMESİ VE İSTİFLENMESİ İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:


DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:


30 ADET SOĞUTMALI KAN SANTRİFÜJ CİHAZI ALIM İHALESİ ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


BEYAZ PEYNİR VE KAŞAR PEYNİR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ARA ARTER, TRETUVAR, MEYDAN VE YEŞİL ALANLARA 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI VE BU ALANLARA REKLAM MECRALARI OLARAK ÇİFT YÜZLÜ RAKET, ÇİFT YÜZLÜ MEGALIGHT VE BILLBOARDLARIN KONULMASI VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Eyüp Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:


GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ 3. BÖLGESİ DDY ÜST GEÇİT VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE ANAHTAR TESLİM İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Yumurtalık Kaymakamlığı Malmüdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000.000 kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 14.04.2016 Perşembe günü saat 14.00’de Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 14.04.2016 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 0 312 397 33 65 - 66    Faks: 0 312 397 33 71 – 74

3206/1-1


HEDİYE KUTUSU ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 5.000 Adet Hediye Kutusu teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 13.04.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66         Faks: 397 33 71 -74

3207/1-1


BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın 14. Hattında kullanılmak üzere 100 mt 84’lük bant, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 13.04.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 – 74

3208/1-1


TAŞINIR MAL (ARAÇ) SATILACAKTIR

Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne ait olup, Kurum'un Ankara Merkezinde bulunan aşağıda yazılı 3 (Üç) adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 ve 36 ncı maddesi uyarınca önce kapalı teklif zarfı almak ve bilahare açık artırma yoluyla ayrı ayrı satılacaktır.

 

Sıra No

Plaka No

Model Yılı

Marka/Tipi

KM

Muhammen Bedel (TL)

(%18 KDV Hariç)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

1

06 H 4944

1986

FARGO Tenteli Kamyonet

70.400

5.084,75 TL

500,00 TL

2

06 H 4945

1986

FARGO Su Tankerli Kamyonet

75.600

5.084,75 TL

500,00 TL

3

06 RVG09

2001

MURAT Resmi Oto Kartal

107.000

6.779,66 TL

500,00 TL

 

2 - İhale Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğümüzün Fuat Börekçi Caddesi Erguvan Sokak No: 2 Rüzgarlı-Ulus ALTINDAĞ/ANKARA adresinde bulunan Hizmet Binası Toplantı Salonunda 19/04/2016 Salı Günü saat 10:00'da yapılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin şartname bedeli 15.00 TL (onbeştürklirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğümüzün Fuat Börekçi Caddesi Erguvan Sokak No: 2 Rüzgarlı-Ulus ALTINDAĞ/ANKARA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

4 - İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Hizmet binamız otoparkında görülebilecektir.

5 - İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğümüz Satınalma Şube Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

- Nüfus cüzdanı sureti

- Teklif mektubu,

- Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,

- Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri İdareden alınmış şartname,

- 2016 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),

- Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İşbu ihalede araçların satılamaması durumunda ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra 05/05/2016 tarihi Perşembe günü saat:10:00'da aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılacaktır.

ADRES: Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü/Fuat Börekçi Caddesi Erguvan Sokak No: 2 Rüzgarlı-Ulus ALTINDAĞ / ANKARA

TELEFON : 0 312 310 32 55 / 109 - 126 - 167

FAKS         : 0 312 311 81 85

3122/2-2


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“TARBİL Merkez Binası Entegre Bilişim ve Laboratuvar Sistemi Alımı (2016)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                         :  2016/110331

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/ İstanbul

b) Telefon ve faks numarası             :  0212 285 6949 - 0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi                 :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın:

a) Niteliği, türü ve konusu               :  Laboratuvar teçhizatı ile bilgisayar sistem ve donanımlarının tedarik edilerek, ilgili cihaz bazında nevine göre enerji, gaz, su, gider, data iletişim vb. bina tesisat bağlantılarının yapılması, tüm bileşenlerin anahtar teslimi tedariki.

b) Miktarı                                         :  3 Kalem

c) Yapılacağı yer                              :  İstanbul Teknik Üniversitesi, Ayazağa Kampüsü, Maslak / İstanbul

d) Süresi                                          :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 210 gün içinde anahtar teslimi tüm tedarik işlemleri onaylanmış “kurulum ve entegrasyon” projesine uygun olarak tamamlanmış olacaktır.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                              :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                              :  26.04.2016 Salı, 14.30

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesi

4.1.8. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen, tek sözleşme içinde bitirilmiş iş en az 500.000.-TL tutarında benzeri işle ilgili deneyimini gösteren belgeler. 

4.1.9. Benzer iş tanımı: Elektrik, elektronik veya bilgisayar donanımlarının anahtar teslimi tedariki veya bu donanımların anahtar teslimi tedarikini de içeren entegrasyon işleri, içinde elektrik tesisat ve teçhizat tedariği.

4.1.10. İstekliler, İhale konusu alım kapsamında idare nezdinde tüm yükümlüğü tek başına alır, alt yüklenici kullanılmaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 150.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

3191/1-1


TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN MINTIKASINDA BULUNAN BETON TRAVERSLERİN VAGONLARA YÜKLENMESİ VE HATTAN ÇIKAN BETON TRAVERSLERİN VAGONLARDAN İNDİRİLMESİ VE İSTİFLENMESİ İŞİDİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/107141

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Çiğiltepe İstasyonunda bulunan 50.000 adet ve Tınaztepe istasyonunda bulunan 59.700 adet olmak üzere, toplamda 109.700 adet B70 beton traversin Hızlı yol yenileme makinesi vagonlarına yüklenmesi ve hattan çıkan 109.700 adet B58 beton traversin Hızlı yol yenileme vagonlarından indirilmesi ve istiflenmesi işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 28/04/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3170/1-1


BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI

Milli Savunma Bakanlığından:

1 - "İNCİRLİK HAVA ALANI FİLO HAREKAT İLE HAT BAKIM BİNASI YAPILMASI" YAPIM İŞİ,

2 - "KONYA HAVA ÜSSÜ ANA PİST RESTORASYONU “B” TİPİ MASRAF TAHMİNİ HAZIRLANMASI MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ" İŞİ,

YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLI İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMINDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.:202-5 (D) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARINCA ÖNERİ KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İŞ İÇİN AYRI AYRI HAZIRLANMIŞ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İŞ GÜNÜ,

1 - NOLU İŞ İÇİN BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ,

2 - NOLU İŞ İÇİN AYRI BİR DİLEKÇE, VEKÂLETNAME İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK,

AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 15 NİSAN 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES:

MSB İNŞ. EML. VE NATO GÜV. YAT. D. BŞK.LIĞI

İHALE VE SÖZLEŞME İŞLEM YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

NATO İHALE İŞLEM KISMI (TLF: 402 43 11) BAKANLIKLAR/ANKARA

3133/1-1


DIŞ LASTİK ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/103314

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0232 463 16 00/391   Faks: 0232 463 22 48

c) Elektronik Posta Adresi         :  izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Dış Lastik Alımı ( 18.00 R 25 Ebadında 30 Adet ve 310/80 R 22.5 veya 300/80 R 22.5 Ebadında 100 Adet olmak üzere Toplam 130 Adet )

3 - İhale Tarihi ve Saati:

a) İhale tarihi                              :  27.04.2016

b) İhale Saati                              :  14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27.04.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın Alma Servisi’nde görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

3148/1-1


30 ADET SOĞUTMALI KAN SANTRİFÜJ CİHAZI ALIM İHALESİ ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

15.03.2016 tarih ve 29654 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 08.04.2016 günü saat 14:30’da yapılacağı duyurulan “30 Adet Soğutmalı Kan Santrifüj Cihazı” satın alınması ihalesinin Zarf Teslim Tarihi 15.04.2016 tarih saat 10:00, ihale tarihi 15.04.2016 tarih saat 14:30’a ertelenmiştir.

3205/1-1


BEYAZ PEYNİR VE KAŞAR PEYNİR ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 8.000 Kg. Beyaz Peynir ve 8.000 Kg Kaşar Peynir, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 19.04.2016 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 19.04.2016 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 – 74

3219/1-1


ARA ARTER, TRETUVAR, MEYDAN VE YEŞİL ALANLARA 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI VE BU ALANLARA REKLAM MECRALARI OLARAK ÇİFT YÜZLÜ RAKET, ÇİFT YÜZLÜ MEGALIGHT VE BILLBOARDLARIN KONULMASI VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Eyüp Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemizin tahsis, yetki ve tasarrufunun bulunduğu ara arter, tretuvar, meydan ve yeşil alanlara 10 yıl süre ile kiralanması ve bu alanlara reklam mecraları olarak çift yüzlü raket, çift yüzlü megalight ve billboardların konulması ve pazarlama faaliyetlerinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.

2 - Aylık Muhammen kira bedeli 30.000,00 TL + KDV

3 - Geçici Teminat Bedeli 108.000,00 TL

4 - İhale 21.04.2016 Perşembe günü saat: 10.30’da Eyüp Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

5 - İhale Saatine Kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla Posta ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilecektir.

6 - Müracaatlar en geç ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

7 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden "Nüfus Cüzdanı", "Sürücü Belgesi" veya "Pasaport" ibrazı, (Gerçek kişiler)

2. Tebligat için Türkiye sınırlan içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler)

3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

4. İmza Sirkülerini Vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

e) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)

6. Eyüp Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

7. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

8. Ortak girişim beyannamesi.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

3107/1-1


MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız muhtelif miktar ve ebadlarda, spiral kaynaklı boru, spiral kaynaklı çelik boru, dikişli boru, dikişsiz çelik dirsek, kaçık eksenli rediksiyon ve düz flanş temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. mal ve hizmet alımı yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                         :  2016/107056

1 - İdarenin

a) Adresi                                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                            :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın

 

MAL KALEMİNİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI

BİRİMİ

MİKTARI

1

Spiral kaynaklı boru - Ø 1016 x 12,5 - TS EN 10217

1 - Nisan 2003 - P235

METRE

42

2

Spiral kaynaklı boru - Ø 610 x 10,0 - TS EN 10217

1 - Nisan 2003 - P235

METRE

18

3

Spiral kaynaklı boru - Ø 508 x 8,80 - TS EN 10217

1 - Nisan 2003 - P235

METRE

24

4

Spiral kaynaklı boru - Ø 406,4 x 8,0 - TS EN 10217

1 - Nisan 2003 - P235

METRE

24

5

Spiral kaynaklı boru - Ø 273 x 5,6 - TS EN 10217

1 - Nisan 2003 - P235

METRE

60

6

Spiral kaynaklı boru - Ø 1016 x 12,5 - TS EN 10217

1 - Nisan 2003 - P235

METRE

12

7

Spiral kaynaklı boru - Ø 813 x 11,0 - TS EN 10217

1 - Nisan 2003 - P235

METRE

60

8

Spiral kaynaklı boru - Ø 610 x 10,0 - TS EN 10217

1 - Nisan 2003 - P235

METRE

12

9

Spiral kaynaklı boru - Ø 508 x 8,80 - TS EN 10217

1 - Nisan 2003 - P235

METRE

60

10

Spiral kaynaklı çelik boru - Ø 273 x 8,0x6000 -

TS EN 10217-1 Malzeme P235

METRE

30

11

Ø76,1x3,2x6000 DIN2440Dikişli (ERW)DIN10255 Hafif Seri / DIN10217-1 P235TR1 (1.0254)DIN1629 EN10216-1

METRE

90

12

Ø88,9x3,2x6000 DIN2440Dikişli (ERW)DIN10255 Hafif Seri/ DIN10217-1 P235TR1 (1.0254)DIN1629 EN10216-1

METRE

120

13

Ø114,3x3,6x6000 DIN2440Dikişli (ERW)DIN10255 Hafif Seri /DIN10217-1P235TR1 (1.0254)DIN1629 EN10216-1

METRE

180

14

Ø139,7x4,85x6000 DIN2440Dikişli (ERW)DIN10255 Hafif Seri /DIN10217-1P235TR1 (1.0254)DIN1629 EN10216-1

METRE

180

15

Ø165,1x4,5x6000 DIN2440Dikişli (ERW)DIN10255 Hafif Seri /DIN10217-1P235TR1 (1.0254)DIN1629 EN10216-1

METRE

180

16

Ø273x5,6x6000 DIN2440Dikişli (ERW)DIN10255 Hafif Seri /DIN10217-1P235TR1 (1.0254)DIN1629 EN10216-1

METRE

120

17

Spiral kaynaklı dirsek Ø 273 x 1,0 - TS EN 10217-

1 - Nisan 2003 - P235

ADET

5

18

Ø139,7x4,00 DIN2605 Dikişsiz Patent Çelik Dirsek TS2649:Nisan2007 P235TR1 (1.0254) DIN 1629 EN10216-1

ADET

20

19

Ø168,3x4,50 DIN2605 Dikişsiz Patent Çelik Dirsek TS2649:Nisan2007 P235TR1 (1.0254) DIN 1629 EN10216-1

ADET

20

20

Ø219,1x5,90 DIN2605 Dikişsiz Patent Çelik Dirsek T S2649:Nisan2007 P235TR1 (1.0254) DIN 1629 EN10216-1

ADET

6

21

Ø273x6,30 DIN2605 Dikişsiz Patent Çelik Dirsek TS2649:Nisan2007 P235TR1 (1.0254) DIN 1629 EN10216-1

ADET

20

22

Ø323,9x7,10 DIN2605 Dikişsiz Patent TS2649:Nisan2007 P235TR1 (1.0254) DIN 1629 EN10216-1

ADET

4

23

Ø114,3x3,60 DIN2615 Dikişsiz Patent Eşit Tee TS2649:Nisan2007 P235TR1 (1.0254) DIN 1629 EN10216-1

ADET

4

24

Ø114,3x3,6xQ88,9x3,2 DIN2616 Dikişsiz Patent Eşit Tee TS2649:Nisan2007 P235TR1 (1.0254) DIN 1629 EN10216-1

ADET

6

25

Ø219,1x5,9xQ168,3x4,5 DIN2616 Dikişsiz Patent Eşit Tee TS2649:Nisan2007 P235TR1 (1.0254) DIN 1629 EN10216-1

ADET

4

26

Dikişsiz çelik dirsek 90° Kaynak ağızlı - Ø 1016 x 12,70

TS 2649/1-2 - S235G2T

ADET

4

27

Dikişsiz çelik dirsek 45° Kaynak ağızlı - Ø 1016 x 12,70

TS 2649/1-2 - S235G2T

ADET

4

28

Dikişsiz çelik dirsek 90° Kaynak ağızlı - Ø 406,4 x 8,80

TS 2649/1-2 - S235G2T

ADET

5

29

Dikişsiz çelik dirsek 45° Kaynak ağızlı - Ø 406,4 x 8,80

TS 2649/1-2 - S235G2T

ADET

5

30

Dikişsiz çelik dirsek 90° Kaynak ağızlı - Ø 273 x 6,30

TS 2649/1-2 - S235G2T

ADET

6

31

Dikişsiz çelik dirsek 90° Kaynak ağızlı - Ø 813 x 11,90

TS 2649/1-2 - S235G2T

ADET

7

32

Dikişsiz çelik dirsek 45° Kaynak ağızlı - Ø 813, x 11,90

TS 2649/1-2 - S235G2T

ADET

2

33

Dikişsiz çelik dirsek 90° Kaynak ağızlı - Ø 610 x 10,30

TS 2649/ 1-2 - S235G2T

ADET

3

34

Dikişsiz çelik dirsek 90° Kaynak ağızlı - Ø 508 x 9,50

TS 2649/1-2 - S235G2T

ADET

6

35

Kaçık eksenli rediksiyon Kaynak ağızlı - Ø 1016x Ø 813x12,50 - TS 2649/7 - S235G2T

ADET

1

36

Kaçık eksenli rediksiyon Kaynak ağızlı - Ø 813x Ø 610x11,30 - TS 2649/7 - S235G2T

ADET

2

37

Düz Flanş DN 400 Rf PN 10 TS ISO 7005-1 C22

ADET

2

38

Düz Flanş DN 200 Rf PN 10 TS ISO 7005-1 C22

ADET

4

39

Düz Flanş DN 125 Rf PN 10 TS ISO 7005-1 C22

ADET

12

40

Düz Flanş DN 100 Rf PN 10 TS ISO 7005-1 C22

ADET

12

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri                   :  Burdur Şeker Fabrikası

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer    :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli

    (KDV dahil)                                                :  100,00 TL

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati:

a) Tekliflerin sunulacağı adres                         :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                             :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                       :  19/04/2016

d) İhale (son teklif verme) saati                       :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir

3180/1-1


YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, plan tadilatı yapılarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

 

İl’i

İstanbul

İlçesi

Beşiktaş

Mahallesi

Yıldız

Cadde-Sk.-Mevkii

Çırağan Caddesi

Ada

575

Parsel

26

Yüzölçümü

668,00 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Kargir Bina

Vakfı

Sultan Beyazıt

 

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                            :  İstanbul-Beşiktaş ilçesi, 575 Ada, 26 Parsel, (Kargir Bina) 25 Yıl süreli Plan Tadilatı Şartlı Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi.

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu                            :  -

İhale Yöntemi                         :  Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Süresi                                     :  25 Yıl (Plan Tadilatı ile Proje ve İnşaat: 5 Yıl + Kullanma-İşletme: 20 Yıl) İşin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlatılacaktır. Ancak yer teslimi tarihi hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 (altı) ayı geçmeyecek olup, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresi ve kira ödemeleri sözleşme tarihinden itibaren 6. (altıncı) ayın sonunda başlatılacaktır.

Asgari Aylık Kira Bedeli        :  1. Yıl Aylık: 70.000,00- (YetmişbinTürklirası) + (ihale artışı)

                                                  2., 3., 4. ve 5. Yıl aylık; Bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

                                                  6. Yıl Aylık; 227.000,00.-TL (İkiyüzyirmiyedi TürkLirası) + (ihale artışı)

                                                  7. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna (25. yılın sonu) kadar her yıl yıllık ÜFE oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi,

Tahmini Muhammen

Bedel (Uygulama Bedeli)       :  8.475.000,00 TL

Geçici Teminat Miktarı           :     254.250,00 TL

İhale Dokümanlarının

(Görüleceği, Satın alınacağı ve

Teslim Edileceği) Adres         :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL

                                                  Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)

                                                  e-mail: istanbul@vgm.gov.tr.-İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli            :  250,00-TL

İhalenin Yapılacağı Adres      :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati                 :  19.04.2016 - 14:30

İhaleye Katılabilmek İçin;

I) Teklif mektubunu ihtiva eden (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir.

I.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu (Dilekçesi),

I.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

I.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

I.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

I.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

I.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

I.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

I.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunu içeren İç zarf,

I.5) Geçici Teminat; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

I.6) İş Bitirme Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu yapım işi veya benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş bitirme belgesi, belirtilen özellikte iş bitirme belgesine sahip olmaması halinde ihale konusu işi, belirtilen özellikte iş bitirme belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,

I.7) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

I.8) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

I.9) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

I.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kununu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belgi. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.12) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

I.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teknik personel taahhütnamesi,

I.14) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,

II) Ortak girişim halinde (I/2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

III) İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

IV) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak. postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

VI) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VII) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

IX) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

X) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3140/1-1


YAPIM VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında uzun süreli olarak (Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;

 

İl’i

İstanbul

İlçesi

Başakşehir

Mahallesi

İkitelli

Cadde-Sk.-Mevkii

Yücelen Sokak

Ada

789

Parsel

1

Yüzölçümü

4.321,48 m2

Hisse Miktarı

Tam

Cinsi

Arsa

Vakfı

Silahtar Abdullah Ağa

 

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                            :  İstanbul-Başakşehir ilçesi, 789 Ada, 1 Parsel, (Arsa) 25 Yıl Süreli Yapım veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi.

Mevcut İmar Durumu-

Fonksiyonu                            :  -

İhale Yöntemi                         :  Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)

Süresi                                     :  25 Yıl (Proje ve İnşaat: 4 Yıl + Kullanma-İşletme: 21 Yıl) İşin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi itibariyle başlar.

Asgari Aylık Kira Bedeli        :  1. Yıl Aylık: 8.000,00- (SekizbinTürklirası) + (ihale artışı)

                                                  2., 3. Ve 4. Yıl aylık; Bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

                                                  5. Yıl Aylık; 120.000,00.-TL (YüzyirmibinTürkLirası) + (ihale artışı)

                                                  6. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna (25. yılın sonu) kadar her yıl yıllık ÜFE oranında arttırılarak (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%) Oranı esas alınarak) belirlenmesi,

Tahmini Muhammen Bedel

(Uygulama Bedeli)                 :  4.643.722,05 TL

Geçici Teminat Miktarı           :     139.312,00 TL

İhale Dokümanlarının

(Görüleceği, Satın alınacağı ve

Teslim Edileceği) Adres         :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat: 2 (Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu / İSTANBUL

                                                  Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250)

                                                  e-mail :istanbul@vgm.gov.tr.-İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

İhale Doküman Bedeli            :  250,00-TL

İhalenin Yapılacağı Adres      :  Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL

İhale Tarih ve Saati                 :  19.04.2016 - 10:30

İhaleye Katılabilmek İçin;

I) Teklif mektubunu ihtiva eden (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir.

I.1) Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu (Dilekçesi),

I.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

I.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

I.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

I.3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

I.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

I.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

I.4) Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)  Teklif mektubunu içeren İç zarf,

I.5) Geçici Teminat; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR100001500158007285989280) numaralı İdare hesabına  (İşin adı ile birlikte tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

I.6) İş Bitirme Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu yapım işi veya benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş bitirme belgesi, belirtilen özellikte iş bitirme belgesine sahip olmaması halinde ihale konusu işi, belirtilen özellikte iş bitirme belgesine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,

I.7) Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

I.8) İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

I.9) Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %50’sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

I.10) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.11) Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kununu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belgi. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

I.12) Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

I.13) Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)  Teknik personel taahhütnamesi,

I.14) İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)  beyan,

II) Ortak girişim halinde (I/2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

III) İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

IV) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

V) İlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak Postada oluşacak gecikmelerden Bölge Müdürlüğü sorumlu değildir.

VI) Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VII) Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

IX) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

X) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

3142/1-1


GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ 3. BÖLGESİ DDY ÜST GEÇİT VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE ANAHTAR TESLİM İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:

Müteşebbis heyet başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi 3. Bölgesi DDY Üst Geçit ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi açık ihale usulü ile anahtar teslim ihale edilecektir.

a) İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

İdarenin;

a) Adı                                               :  GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜTEŞEBBİS HEYET BAŞKANLIĞI

b) Adresi                                          :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar/ GAZİANTEP

c) Telefon numarası                         :  0 342 337 11 01

d) Faks numarası                             :  0 342 337 13 71

e) Elektronik posta adresi                 :  ihale@gaosb.org - ramiz@gaosb.org

f) İlgili personelinin

   adı, soyadı / unvanı                       :  Mehmet Ramiz AK - İnşaat Yüksek Mühendisi Can Mahmut YAPICI - İnşaat Mühendisi

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

a) Adı                                               :  Gaziantep Organize Sanayi 3. Bölgesi DDY Üst Geçit ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su / kodu          : 

c) İşin Süresi                                    :  150 gün dür.

d) Yapılacağı yer                              :  Organize Sanayi 3. Bölgesi -Şehitkâmil/Gaziantep

e) İşe ait (varsa) diğer bilgiler          :  Gaziantep Organize Sanayi 3. Bölgesi DDY Üst Geçidi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3.1.

a) İhale usulü                                   :  Açık ihale.

b) İhalenin yapılacağı adres              :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Başpınar/ GAZİANTEP

c) İhale tarihi                                    :  25/04/2016

d) İhale saati                                     :  11:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri       :  Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. Gaziray projesi tadilatı nedeni ile iptal edilen bu ihaleye daha önce katılan firmaların tekrar katılması halinde ihale doküman bedelinden muaf olacaklardır.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer          :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü-Muhasebe Bölümü

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer    :  Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü-Muhasebe Bölümü

c) İhale dokümanı satış bedeli

   (varsa vergi dâhil)                                            :  3.000,00-TL (üçbintürklirası) + KDV

4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

4.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 5 - İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname.

b) Teknik Şartnameler.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi. (İhale dokümanı kapsamında verilmemiştir.)

d) Mahal Listeleri

e) Projeler

f) İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar.

(Teknik Personel Taahhütnamesi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Banka Mektubu, Mali Durum Bildirimi, İhale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu)

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. İhale dokümanın da yer almayan standart formlar için Kamu ihale kanunu standart formları kullanılabilir.

Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları

6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapılır. Ancak ihale dokümanının satın alındığına ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, İdare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.

6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, yabancı isteklilerde ise onuncu gün tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.

6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.

6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

6.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.

6.6. İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından İdareyle yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks kullanılamaz. Ancak bu Şartnamenin 4.3. maddesinde ihale dokümanının posta yoluyla satılması hususunun düzenlenmiş olması şartıyla, ihale dokümanının posta yoluyla satın alınmasına ilişkin talepler faksla yapılabilir.

b) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş deneyim belgesi

İsteklinin, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, son 5 yıl içerisinde kamuda yazılı tek sözleşmeye bağlı olarak taahhüt ettiği ve sözleşme bedelinin en az %100 lük kısmını idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirdiğini gösteren teklif edilen bedelin en az %70 oranında ihale konusu 1A grubu inşaat yapım işi ile ilgili belge aslı ile bu belgeyi tevsik amacı ile belge vermeye yetkili kurum ve kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini sunmak zorundadır; İş Denetleme belgeleri kabul edilmeyecektir.

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif edilen bedelin en az %25’u oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, standart form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

f) Teklif bedelini %3 oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 09.00’e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Bölümü’ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

1 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.

2 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

3 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

4 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

6 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

3188/2-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Yumurtalık Kaymakamlığı Malmüdürlüğünden:

 

Sıra

No

Dosya No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Hazine Hissesi M²

Vasfı

(Cinsi)

İmar

Durumu

Denize Mesafesi

Tahmini

Bedeli

Geçici

Teminatı

İhale

Saati

1

01130103599

Yumurtalık

Gölovası

128

7

28.666,40

28.666,40

Arsa

Sanayi Alanı

100 metre

10.034.000,00

1.505.100,00

14:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın; 27/04/2016 Çarşamba günü saat 14:00'te 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Yumurtalık Malmüdürlüğü Makam Odasında, Yumurtalık Malmüdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonca satış ihalesi yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberleri), tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi,

b) Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri,

c) Kapalı teklif usulü ile satılacak taşınmazda ayrıca istenilen belgeleri ihtiva eden usulüne uygun olarak hazırlanacak teklif mektubununun, İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi,

d) Satışı yapılacak taşınmaz için yatıracakları geçici teminat bedeline ait makbuzları veya banka teminat mektuplarının (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3 - İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Yumurtalık Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.

4 - Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5 - İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, talep üzerine, bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

6 - Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.adanadefterdarlığı.gov.tr, Türkiye Genelindeki ihale bilgileri ise; www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Adres: Ayas Mahallesi Hükümet Konağı 3. Kat   01680/YUMURTALIK/ADANA   Tel: 0 (322) 671 25 31

İlan olunur.

2912/1-1