29 Mart 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29668

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03.03.2016 tarihli toplantısında, Eskişehir ili nüfusuna kayıtlı 19.10.1990 doğumlu Hasan Sami kızı Elif Yaygıngöl’ün Rusya Federasyonu’ndaki “Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarı”ndan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.01.2011 tarihli kararına istinaden düzenlenen 91405 seri numaralı “Sahne Sanatları (Keman)” alanındaki “Yüksek Lisans Diploma Denklik Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

2893/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 11.02.2016 tarih ve 175/363 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.03.2016 tarih ve 640/1327 sayılı kararı ile onaylanan 7064 adaya ilişkin 45000/3 nolu parselasyonu Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

2938/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 28.01.2016 tarih ve 136/200 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 10.03.2016 tarih ve 637/1219 sayılı kararı ile onaylanan 56450/1 nolu parselasyonu Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

2939/1-1


 


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan öğretim üyeleri (Profesör ve Doçent) alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni (Ölçütlere, Üniversitemiz web sayfasının “Rektörlük Duyuruları” bölümünden ulaşılabilir.) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümlerini taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, öğrenim belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Eskişehir” adresine ‘şahsen’ vermeleri gerekmektedir. Eğitim dili % 100 İngilizce olan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 7/3 maddesi hükümleri uygulanacaktır. Başvurularda, Bölüm-Anabilim Dalı/Anasanat Dalı/Program açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

UZAKTAN ÖĞRETİM

UZAKTAN ÖĞRETİM

PROFESÖR

1

-

YAYGIN ÖĞRETİM

YAYGIN ÖĞRETİM

DOÇENT

1

-

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMAKOGNOZİ

PROFESÖR

1

-

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASOTİK TEKNOLOJİ

PROFESÖR

1

-

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

DOÇENT

1

-

TARİH

ESKİÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

-

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

GENEL FİZİK

DOÇENT

1

Kil ve zeolitlerin iyon değişimi, modifikasyonu ve elektrokinetik özellikleri konularında çalışmaları olmak.

GENEL FİZİK

DOÇENT

1

Bose-Einstein yoğuşması ve ince film karakterizasyonu konularında çalışmaları olmak.

YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ

DOÇENT

1

Fotofizik, Matris izolasyon spektroskopisi ve TD-DFT hesaplamaları konularında çalışmaları olmak.

MATEMATİK

GEOMETRİ

PROFESÖR

1

-

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PİLOTAJ

-

PROFESÖR

1

-

UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM

-

DOÇENT

1

-

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

DOÇENT

1

-

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BASIN VE YAYIN

GENEL GAZETECİLİK

DOÇENT

1

-

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK

İÇ MİMARLIK

PROFESÖR

1

-

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

DOÇENT

1

-

YER VE UZAY BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

-

-

DOÇENT

1

-

2970/1-1