21 Mart 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29660

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA HİZMET VEREN KLİMALI YOLCU VAGONLARININ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN, R22 (HFCF) SOĞUTUCU AKIŞKANI SİSTEMİNDEN, R407C (HFC) SOĞUTUCU AKIŞKANI SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


MARMARAY YENİKAPI 842 ADA 38-43-45-52-53 PARSEL AÇIK ALAN İŞLETMECİLİK AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN 70.000 M3 KONKASÖR BALASTININ YENİKÖY, OKÇUGÖL, SOMA, OVAKÖY, GÜNEYKÖY, KİLLİK, NOHUTOVA VE SÖKE’DE BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 50.000 ADET PLASTİK KASA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


3 KALEM 2000 GR. BASKILI BOBİN (9.000 KG.) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


200 GR. ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA HİZMET VEREN KLİMALI YOLCU VAGONLARININ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN, R22 (HFCF) SOĞUTUCU AKIŞKANI SİSTEMİNDEN, R407C (HFC) SOĞUTUCU AKIŞKANI SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/84604

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 122 Adet Klimalı Yolcu Vagonlarının İklimlendirme Sistemlerinin, R22 (HFCF) Soğutucu Akışkanı Sisteminden, R407C (HFC) Soğutucu Akışkanı Sistemine Dönüştürülmesi işi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22/04/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2612/1-1


MARMARAY YENİKAPI 842 ADA 38-43-45-52-53 PARSEL AÇIK ALAN İŞLETMECİLİK AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 216 348 80 20 - dahili 4248

c) Faks Numarası                                :  0 216 336 22 57

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı     :  Marmaray Yenikapı 842 Ada 38-43-45-52-53 Parsel Açık Alan İşletmecilik İhalesi (Bir yılı) yürütülmesi işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğün de 11.04.2016. T. Saat: 14.00’de yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin İDARE 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü 1. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 11.04.2016. Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Müdürlüğü Sosyal İşler bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2589/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN 70.000 M3 KONKASÖR BALASTININ YENİKÖY, OKÇUGÖL, SOMA, OVAKÖY, GÜNEYKÖY, KİLLİK, NOHUTOVA VE SÖKE’DE BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/74200

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220   Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 232 464 31 31 /4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi      :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

Şartnamenin Görülebileceği

internet adresi                         :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğümüzce Bakım Çalışmaları İçin 70.000 M3 Konkasör Balastının Yeniköy, Okçugöl, Soma, Ovaköy, Güneyköy, Killik, Nohutova ve Söke’de Bulunan Figüre Sahalarında Teslim Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12.04.2016 Tarihi Salı Günü Saat: 15.00’de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2537/1-1


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Matkap Alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26’ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                :  2016/51102

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 42 70

c) Elektronik posta adresi:

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)               :  Resmi Gazete - 29.02.2016

3 - Düzeltilen madde               :  29.02.2016 tarih 29639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlan metninin 2. maddesi (a) bendi;

                                                  Niteliği, türü ve miktarı;

                                                  Mal Alımı,

                                                  I. KISIM: 25 Adet 17 ½ Muh. RB Matkap,

                                                  II. KISIM: 55 Adet 12 ¼ Muh. RB Matkap,

                                                  III. KISIM: 90 Adet 8 ½ Muh. RB Matkap olarak değiştirilmiştir.

2655/1-1


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 50.000 ADET PLASTİK KASA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı için 50.000 adet plastik kasa kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 12 Nisan 2016 saat: 11:30’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 12 Nisan 2016 saat 14:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2644/1-1


3 KALEM 2000 GR. BASKILI BOBİN (9.000 KG.) SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan, 3 Kalem Baskılı Bobin (2000 Gr. Tiryaki Baskılı Bobin 3.000 Kg., 2000 Gr. TTYY Tiryaki Baskılı Bobin 3.000 Kg., 2000 Gr. TTYY Rize Turist Baskılı Bobin 3.000 Kg.) %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 60,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.04.2016 günü saat 14:00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2544/1/1-1


200 GR. ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan, 1.500.000 Adet 200 Gr. Çaykur Süzen Poşet Çay Kutu İskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.04.2016 günü saat 14:30'a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30'da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

2544/2/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

İhalenin konusu:

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bilek Mahallesi, Burç Mevkii’nde bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait 2809 nolu parselin ve bu parsel üzerinde yer alan 248 m²’lik deponun ihale yolu ile kiralanması.

İhale konusu taşınmazın niteliği:

2809 nolu parsel toplam 323,700 m²’lik alana sahip olup, parselin etrafı dikenli telle çevrilidir. Depoya ulaşımı sağlayan toprak yol sağlı sollu olarak dikenli telle koruma altına alınmıştır. Girişte 25 m² ebadında bir adet bekçi kulübesi vardır. Depo, 2 adet binadan müteşekkil olup tek katlıdır. Ana depo yaklaşık 180 m², diğer depo ise yaklaşık 68 m² yüzölçüme sahiptir.

İhale konusu taşınmazın yeri:

Nizip Yolu üzeri, Bilek Mahallesi, Şehitkamil/GAZİANTEP

İhale konusu taşınmazın miktarı:

Toplam 323,700 m²’lik alana sahip 2809 parsel ve üzerinde yer alan 248 m²’lik depo.

İhale yeri ve usulü:

Yukarıda konusu, niteliği, yeri ve miktarı bildirilen taşınmaz; 11/04/2016 günü, saat 14:00’da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Degol Cad. No:4 PK:06330, 7. Kat, Oda No: 716 Yenimahalle/ANKARA adresinde, Kapalı Teklif Usulü (Tekliflerin muhammen bedelin altında veya birbirine eşit ya da birbirine yakın olması durumunda komisyonca, teklifleri uygun bulunan isteklilerin iştirak edebileceği açık arttırmaya gidilebilir. Ancak, ihaleye tek istekli katılmış ise, ihale pazarlık suretiyle sonuçlandırılır) ile kiralanacaktır.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

İhale dokümanı; MKE Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Daire Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Şubesi Müdürlüğü, Degol Cad. No:4 PK:06330 Kat:6 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde mesai saatleri içerisinde görülebilecek ve 250 TL bedel üzerinden satın alınabilecektir.

Tekliflerin sunulacağı yer:

İhaleye katılacak istekliler tekliflerini en geç 11/04/2016 günü saat 14:00’a kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yatırım Planlama Dairesi Başkanlığı, Degol Cad. No:4 PK:06330 7. Kat, Oda No: 718 Yenimahalle/ANKARA adresine “alındı belgesi” karşılığında verebileceklerdir.

Muhammen bedel, geçici teminat ve kesin teminata ilişkin bilgiler:

İhale konusu taşınmazların ilk yıl muhammen kira bedeli 120.000 TL+KDV’dir. Geçici teminat tutarı 24.000 TL’dir. Kesin teminat miktarı ise; ihale bedelinin % 12’si oranında olacaktır.

İsteklilerde aranan nitelikler ve İhaleye katılma şartları:

(1) İhaleye katılabilmek için; aşağıda sayılan belgeler, teklifin tamamlayıcı unsurları olarak sunulacaktır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa; faks numarası, elektronik posta adresi.

b) Kurumun, ihale veya pazarlıklarına katılacak olan;

1) Gerçek kişiler için; ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişiler için; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale veya pazarlığa ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren;

1) Gerçek kişiler için; noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişiler için; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminat.

e) İhaleye vekâleten iştirak edilmekte ise; asıl kişi tarafından verilmiş, vekil kişinin ihale veya pazarlığa katılmasına yetkili olduğunun gösterir noter tasdikli vekâletname ve vekil kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İhaleye veya pazarlığa iş ortaklığı olarak iştirak edilmekte ise; şekli ve içeriği ihale veya pazarlık şartnamesinde belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale veya pazarlık dokümanının satın alındığına dair belge.

ğ) Yer görme belgesi.

(2) İsteklinin ortak girişim olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu mevzuatına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kiraya verme işlemini yapıp yapmakta ya da kısmen yapmakta veya taşınmazın kullanım amacına göre kiraya verip vermemekte serbesttir.

İlan olunur.

2026/2-2


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

270 Adet Pancar Bıçak Kasası ile 10 adet, Ø 2200 mm'lik Pancar Bıçak Tablalarının tamiri Hizmet alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/83816

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası             :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  270 Adet Pancar Bıçak Kasası ile 10 adet, Ø 2200 mm'lik Pancar Bıçak Tablalarının tamiri Hizmet alımı

b) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  270 Adet Pancar Bıçak Kasası (30 Gün) 10 adet,

                                                            Ø 2200 mm'lik Pancar Bıçak Tablalarının tamiri (60 Gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  05.04.2016 Salı günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 (Ellidokuz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2653/1-1