23 Şubat 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29633

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mudanya Gümrük Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_22.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_23.jpg


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı, Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 555 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesinin 16.10.2015 tarihli ve E.2014/1882-K.2015/1334 sayılı iptal kararı ile Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 555 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi, ancak Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, mahkemenin yürütmenin durdurulması kararına konu olan geçici faaliyet durdurma cezaları dışında, 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı, 29.06.2014 tarihli ve 29045 sayılı, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazetelerde ilan edilen 6 (altı) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki “Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü gereğince 555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi’nin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 17.02.2016 tarihli ve 3896 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1618/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Antalya ilinde faaliyet gösteren 2194 dosya no’lu DİM Yapı Denetim A.Ş.,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 1868 dosya no’lu MAHYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 1691 dosya no’lu BİLGİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1635 dosya no’lu GTK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1110 dosya no’lu BARAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 137 dosya no’lu ÖLÇÜ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 417 dosya no’lu ÖZ FEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 268 dosya no’lu AVRASYA Yapı Denetim A.Ş.,

Konya ilinde faaliyet gösteren 1004 dosya no’lu HANE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1955 dosya no’lu ÜSTÜN Yapı Denetim Ltd. Şti., 652 dosya no’lu SÖZEN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 588 dosya nolu ÖZTEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2324 dosya no’lu HİCRET Yapı Denetim Ltd. Şti., 344 dosya nolu KALİTELİ DENETİM MERKEZİ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 178 dosya no’lu ATEŞ Yapı Denetim A.Ş.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 17.02.2016 tarih ve 3890 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

1619/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 17.02.2016 tarih ve 3892 Makam Olur’larına istinaden,

Kastamonu ilinde faaliyet gösteren 1226 dosya no’lu KASTAMONU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  İzmir ilinde faaliyet gösteren 547 dosya nolu KORDELYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 164 dosya nolu ERTAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  Muğla ilinde faaliyet gösteren 1026 dosya no’lu SOLMAZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 319 dosya no’lu YÖRÜNGE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mardin ilinde faaliyet gösteren 1836 dosya no’lu DANIŞMANLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 772 dosya no’lu AMANOS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet 1270 dosya no’lu HARİKA Yapı Denetim Ltd. Tic. Şti.

Eskişehir ilinde faaliyet 379 dosya no’lu ESGEN Yapı Denetim Ltd. Şti., ve 54 dosya nolu ESKİŞEHİR ANADOLU Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1619/2/1-1

—————

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 640 belge nolu RUMİ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 808 belge nolu BAL Yapı Denetim Ltd. Şti., Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 829 belge nolu MERİÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin yeni kuruluş ortaklarının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 17.12.2016 tarih ve 3893 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemleri yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1619/3/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yunus Emre Mahallesi 44095 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1617/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                     : 23.02.2016

Son Başvuru Tarihi       : 08.03.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 7/3’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi: : (232) 4888311

Fax: : (232) 2792626

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör / Doçent /

Yardımcı Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik ve ilgili alanlarında doktorası olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör / Doçent /

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyokimya

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Profesör / Doçent /

Yardımcı Doçent

1

Gıda Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör / Doçent /

Yardımcı Doçent

1

Fizyoterepi ve Rehabilitasyon

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör / Doçent /

Yardımcı Doçent

1

Ortepedi ve Travmotoloji uzmanı olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Profesör / Doçent /

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında doktora eğitimini tamamlamış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Profesör / Doçent /

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Psikiyatrisi uzmanı olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Profesör / Doçent /

Yardımcı Doçent

1

Psikoloji / psikolojik rehber danışmanlık ve ilgili alanlarda doktorası olmak

1623/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Profesör

1

1624/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Fen - Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik - Mimarlık Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 5 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

BÖLÜM/PROGRAM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMALAR

Fen - Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji (İngilizce)*

1

Sosyoloji

Profesör

Matematik - Bilgisayar

1

Fizik

Profesör

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği**

1

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Biyomedikal Mühendisliği

2

Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Prof. Doç. - Yrd. Doç.

 

*Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

**Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

1632/1-1


Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Orhangazi Üniversitesi’ne Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki Tablo ’da belirtilen, bölüm, unvan ve sayıda tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

(PROGRAM)

KADRO UNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

(Türkçe)

Profesör

1

Mimarlık doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak ve profesörlük müracaatı resmi şartlarını sağlamak.

Mimarlık ve Tasarım

Mimarlık

(Türkçe)

Yardımcı Doçent Doktor

1

Mimarlık lisans ve doktora unvanı sahibi olmak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

Profesör

1

Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarının birinde doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  (İngilizce)

Doçent Doktor

1

Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı doktora ve doçent unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mimarlık ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  (İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

2

Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarının birinde doktora unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

Doçent Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Yapı alanında doktora ve doçent unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

Yardımcı Doçent Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Yapı alanında doktora unvanına sahip olmak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Zemin Mekaniği alanında doktora unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Hidrolik alanında doktora unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarında lisans, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

Yardımcı Doçent Doktor

1

Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

(İngilizce)

Profesör

1

İşletme Bölümünün alt alanlarında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

(İngilizce)

Doçent

1

İşletme Bölümünün alt alanlarında doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

(İngilizce)

Yardımcı Doçent

1

İşletme Bölümünün alt alanlarında doktora derecesine sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

(Türkçe)

Yardımcı Doçent

1

İşletme Bölümünün alt alanlarında doktora derecesine sahip olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Bankacılık ve Finans

(İngilizce)

Profesör

1

Muhasebe veya Finans alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Bankacılık ve Finans

(İngilizce)

Doçent

1

Muhasebe veya Finans alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Bankacılık ve Finans

(İngilizce)

Yardımcı Doçent

1

Muhasebe veya Finans alanında çalışmaları olup, doktora unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret

(İngilizce)

Profesör

1

Uluslararası Ticaret Bölümü alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. Profesörlük müracaatı ve İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret

(İngilizce)

Doçent

1

Uluslararası Ticaret Bölümü alanında çalışmaları olup, doktora ve doçentlik unvanına sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Uluslararası Ticaret

(İngilizce)

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası Ticaret Bölümü alanında çalışmaları olup, doktora derecesine sahip olmak. İngilizce ders verme resmi şartlarını sağlamak.

 

Üniversitemizin tablodaki ilgili bölüme (açıklamada yazan: İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak) başvuru yapacak olanların; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin (3). Fıkrasında belirtilen yabancı dil şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Öğretim üyelerinin atamaları 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara kriterleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1 - Başvuru formu

2 - YÖK formatında Özgeçmiş

3 - Bursa Orhangazi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

4 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5 - 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

6 - Noter onaylı Diploma fotokopileri (veya asıllarını göstermek şartı ile başvuru anında fotokopiler onaylanabilecektir),

7 - Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise atama yazısı fotokopisi,

8 - Yurt dışından alınan diplomalar ve unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmış Denklik Belgesi,

9 - Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan yardımcı doçent ve doçent için dört (4) takım dosya, profesör için altı (6) takım dosya,

10 - KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi,

11 - Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

Müracaat Adresi:

Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Personel Daire Başkanlığı

Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı, No: 177

16310 Yıldırım/BURSA

Tel: + 90 (224) 400 00 00 - +90 444 8 268

Faks: + 90 (224) 211 44 06

www.bou.edu.tr

1630/1-1


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların: başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

ABD/Alanı

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe

Doçent

 

l

Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi ve Ekonomi Katma Değer alanında çalışmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe

Yardımcı Doçent

1

1

Ağırlıklı ve Değişken Üslü Lebesgue Uzayında Hardy Operatörünün Kompaktlığı hk. Çalışma yapmış olmak.

1654/1-1


Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 6 adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi [Belgeler noter onaylı gönderilecektir.] ), doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya;

Doçent, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, askerlik belgesi, sağlık raporu, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylarından istenmektedir.), öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi [Belgeler noter onaylı gönderilecektir.]), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya; eklenerek Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuracaklardır. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 75 19

 

BİRİMİ

BÖLÜM / ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih / Ortaçağ Tarihi

Prof.

1

1

Hısnıkeyf Artukluları üzerine doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları / Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

Prof.

1

1

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Prof.

1

1

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Prof.

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Siyaset ve Sosyal Bilimler

Doç.

1

1

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Halk Bilimi

Doç.

1

1

Karşılaştırmalı Folklor üzerine doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Halk Bilimi

Yrd. Doç.

4

1

Altay Destanları konusunda doktora yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Halk Bilimi

Yrd. Doç.

4

1

Kuzeydoğu Anadolu Masalları konusunda doktora yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Yrd. Doç.

4

1

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Yrd. Doç.

5

1

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Yrd. Doç.

4

1

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Yrd. Doç.

4

1

 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Yrd. Doç.

5

1

 

Posof Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

4

1

 

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Tarih / Yakınçağ Tarihi

Yrd. Doç.

5

1

Türkistan’da Bağımsızlık Mücadelesi üzerine doktora yapmış olmak.

1633/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mudanya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda adı ve soyadı belirtilen şahıslar tarafından yurda geçici olarak getirilen araçların yurtta kalma sürelerinin bitmesine rağmen yurtdışı edilmemesi ve söz konusu araçların ülkemizde kullanma hakkı olmayan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik T.C. Vatandaşları tarafından kullanılırken Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce el konularak, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ambarına teslim edildiğinin bildirilmesi nedeniyle, Müdürlüğümüzce 1 Seri No'lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin 5, 6/3. ve 19. maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238/1. maddesi gereğince araçları yurda sokan şahıslar adına isimlerinin karşısında yazan tutarda Para Cezası düzenlenmiştir.

Adı geçen şahısların araçsız olarak yurtdışına çıkış yaptığı ve halen yurtdışında bulunduğu EGM Yolcu Sorgulama Programından anlaşılmış olup, şahısların yurtdışı ikametgah adresleri tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, Müdürlüğümüzce düzenlenen aşağıda tutarları belirtilen Para Cezalarının 15 gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye işletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinde bulunan aşağıda plakaları belirtilen araçların Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

CEZA KARARININ TARİHİ

CEZA KARARININ SAYISI

ADI SOYADI

ARACIN PLAKASI

PASAPORT NO

CEZA TUTARI

1

16.10.2015

15CK160200375

Algın HASAN

K9680AX

8801078460

1.080,25.-TL

2

20.10.2015

15CK160200384

Yordanka VASILEVA

PB2527KH

38283270

894,00.-TL

1587/1-1