18 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29628

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Hastanesinden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 8821 ada, 13 parsel üzerindeki 233074 YİBF (B Blok) nolu inşaatın denetimini üstlenen Akademi Yapı Denetim Mühendislik Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Şükrü TAYLAN (Denetçi No:5313, Oda Sicil No:8475) tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2015/1010 esasına kayden açılmış olan davada 10.12.2015 tarihli ve E.2015/1010-K.2015/2135 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Şükrü TAYLAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.02.2016 tarihli ve 3278 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1452/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555816 YİBF (A Blok) nolu inşaatın denetimini üstlenen 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 18.09.2015 tarihli ve E.2014/1878-K.2015/1265 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 14.08.2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 05.02.2016 tarihli ve 2912 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1451/1/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Uğur TORUNOĞLU tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 11.12.2015 tarihli ve E.2014/1453-K.2015/1975 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Uğur TORUNOĞLU (Denetçi No: 11807, Oda Sicil No: 11885) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.02.2016 tarihli ve 3274 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1451/2/1-1

—————

Antalya İli, Demre İlçesi, Demre (Mülga Antalya İl Özel İdaresi) Belediyesi, 101 ada, 359 parsel üzerindeki 751913 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 416 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ersa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kazım DUYGUN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 27.11.2015 tarihli ve E.2015/1109-K.2015/1726 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Kazım DUYGUN (Denetçi No:2830, Oda Sicil No:20062) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.02.2016 tarihli ve 3280 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

1451/3/1-1

—————

İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, 32272 ada, 3 parsel üzerindeki 501116 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 445 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atlas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ramazan ELVAN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 30.12.2015 tarih ve E.2015/1435-K.2015/2392 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Ramazan ELVAN (Denetçi No: 13380, Oda Sicil No: 24986) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 10.02.2016 tarihli ve 3281 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

1451/4/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_20.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_21.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_22.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_24.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_25.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_26.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_27.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_28.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_29.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_30.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_31.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_32.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_33.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_34.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_35.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_36.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_37.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_38.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_39.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_40.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_41.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_43.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_44.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_45.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_46.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_47.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_48.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_49.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_50.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_51.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_52.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_53.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_54.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_55.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_56.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YSK_Sayfa_57.jpg


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan;

''Gölbucağı Mahallesi Aladağ Caddesi No: 11 Merkez/BARTIN'' adresli ve 1420594662 Vergi Kimlik Numaralı Bartın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin 2886 sayılı Kanunun 84'üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereği Bakanlığımızca yapılacak bütün ihalelere katılmaktan  6 (Altı) ay süreyle yasaklanmasına ilişkin işlem ilan metninde Vergi Kimlik Numarası olarak yazılan 74440021710 numaranın, kiralama ihalesine adı geçen şirket adına katılan Bülent SOYÖZ'e ait T.C. Kimlik Numarası olduğu anlaşılmış olup, anılan ilan metninin Vergi Kimlik Numarası kısmında yer alan 74440021710 numaranın, Bartın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ait Vergi Kimlik Numarası: 1420594662 olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

İlan olunur.

1540/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84220/EK29 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

ADA/PARSEL

MEVKİİ

60408/5

60408/6

YUKARI YAHYALAR

YUKARI YAHYALAR

1536/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi'nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı'na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

1458/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.03.2016 günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 03.03.2016 günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.03.2016 günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir

Başvurular 03/03/2016 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ PROGRAM

ÖĞRETİM ÜYESİ

ALANI

EK AÇIKLAMA

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

2

Psikoloji/Klinik Psikoloji alanında doktora veya doçentlik derecesine sahip olmak. İngilizce Yeterliliği bulunmak

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik (İngilizce)

1

Grafik alanında doktora veya doçentlik derecesine sahip olmak. İngilizce Yeterliliği bulunmak

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Grafik (Türkçe)

1

Grafik alanında doktora veya doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Meslek Yüksekokulu

İnsan Kaynakları Yönetimi

1

İşletme Yönetimi Organizasyonu

Yrd. Doç. Dr.

 

Duyurulur.

1545/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör/Doçent adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Hasbahçe Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM /

PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

Mühendislik Yönetimi alanında Yüksek Lisans ve Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

* Makine Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

* Doğalgaz alanında doktora seviyesinde uzmanlığı olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

* Makine Mühendisliği alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış olmak,

* Kompozit Malzemeler alanında doktora seviyesinde çalışma yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

* Tıp alanında Lisans ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yrd. Doç. Dr.

1

* İstatistik alanında Lisans, Ekonomi alanında Yüksek Lisans ve doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yrd. Doç. Dr.

1

Uluslararası Ticaret ve AB Hukuku alanında doktorasını tamamlamış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Prof. Dr.

1

İş Hukuku alanında Doçentliğini almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

* Sosyoloji alanında Lisans ve Doktora mezunu olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

* Psikoloji alanında doktora mezunu olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

İnşaat Mühendisliği alanında Lisans ve Doktora yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yrd. Doç. Dr.

1

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

Turizm İşletmeciliği veya Gıda alanında doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Prof. Dr.

1

Radyoloji alanında doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Prof. Dr.

1

Göz Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Odyometri

Yrd. Doç. Dr.

1

Kulak Burun Boğaz alanında uzmanlığını tamamlamış olmak,

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Yrd. Doç. Dr.

2

Anesteziyoloji ve reanimasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Diyaliz

Yrd. Doç. Dr.

1

Nefroloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr.

1

Protez alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Yrd. Doç. Dr.

1

Endodonti alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Yrd. Doç. Dr.

1

Ortodonti alanında doktorasını tamamlamış olmak.

1511/1-1


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yasanın ilgili maddelerine ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlüğümüz http://www.alanyaaku.edu.tr/duyuru adresinden öğrenilebilir.

Doçent unvanı Yurtdışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

DOÇENTLER İÇİN

2547 sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

1 adet fotoğraf

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ABD

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

3

1

Eğitim yönetimi teftişi, planlaması ve ekonomisi dalında Doçent Unvanını almış olmak ve öğretmen liderliği kültürü konusunda çalışmaları olmak

1351/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çocuk Gelişimi

1

2

2

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği alanlarından birinde doktora yapmış ve ya bu alanlarda eserler vermiş olmak.

Hemşirelik

1

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Hemşirelik

 

 

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak, uzmanlığını Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında tamamlamış olmak.

Spor Bilimleri

1

2

2

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri mezunu olmak, doktorasını bu alanda tamamlamış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

1

1

2

Halk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri alanlarından birinde Doktora yapmış olmak ve ya eserler vermiş olmak.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

1

2

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında akademik çalışmalar yapmış olması (Dil-Edebiyat)

Biyokimya

2

2

2

Biyokimya Bilim dalında Doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Psikoloji

2

2

1

Psikoloji Ana Bilim Dalında Doktora yapmış olması ve ya bu alanda eserler vermiş olmak

Psikoloji

 

 

1

Mentörlük alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

Rusça Mütercim Tercumanlık

1

1

2

Rusça Mütercim Tercümanlık, Rus Dili ve Edebiyatı alanlarından birinde doktora yapmış veya eserler vermiş olmak

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

1

2

Biyoteknoloji, Moleküler ve Biyoloji alanlarından birinde doktora yapmış olmak veya eserler vermiş olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

2

2

2

İktisat, Tarım Ekonomisi, Kırsal Kalkınma veya Hukuk alanında doktora yapmış veya ilgili alanlarda eserler vermiş olmak

İşletme

2

2

2

Muhasebe ve Finans alanında doktora yapmış ve ya eserler vermiş olmak.

Maliye

2

2

2

Maliye alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak..

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

2

2

2

Uluslararası Ticaret veya Uluslararası İşletmecilik alanında doktora yapmış veya eserler vermiş olmak.

Bankacılık ve Finans

2

2

2

Bankacılık ve Finans alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1

2

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak ve ya eserler vermiş olmak

Kamu Yönetimi

2

2

2

Kamu Yönetimi veya Hukuk alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

1

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Ağları alanında Doktora yapmış veya eserler vermiş olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

1

Bilgisayar Mühendisliği Veri Tabanı alanında Doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İç Mimarlık

1

1

1

İç Mimarlık ana bilim dalında Doktora yapmış olmak.

İç Mimarlık

1

1

1

Mimarlık Bina Bilgisi dalında Doktora yapmış olmak

Gıda Mühendisliği

1

1

2

Genel Kimya, Organik Kimya, Analitik Kimya, Fiziko Kimya dallarından birinde Doktora yapmış veya eserler vermiş olmak.

Endüstri Mühendisliği

2

2

2

Endüstri Mühendisliği alanında Doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Mimarlık

2

1

1

Mimarlık alanında Doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

Makine Mühendisliği

1

1

2

Makine Teorisi ve Makine Dinamiği konusunda Doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

1

1

İnşaat Mühendisliği Geoteknik alanında Doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

1

1

İnşaat Mühendisliği Ulaşım alanında Doktora yapmış öğretim üyesi olmak

Harita Mühendisliği

2

2

2

Fotogrometri, Uzaktan Algılama ve Uydu Jeodezisi, Matematik Jeodezisi, Dengeleme Hesabı, Kartoğrafya alanlarından birinde Doktora yapmış olmak

Elektrik elektronik mühendisliği

1

1

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği Haberleşme konusunda doktora yapmış veya eserler vermiş olmak

Elektrik elektronik mühendisliği

1

1

1

Elektrik elektronik mühendisliği yüksek gerilim konusunda yüksek lisans yapmış olmak ve profesyonel tecrübesi olmak

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1

1

2

Turizm ve Otel İşletmeciliği ve ya Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış veya eserler vermiş olmak. 

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON

Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

1526/1-1