29 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29608

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

11.01.2016 tarihli ve 29590 sayılı Resmi Gazete’de yarışma sonuç metni yayımlanmış, ancak Börklüce Mustafa Heykeli ve Alanı Tasarım Yarışması Birincilik Ödülü iptal edilmiştir.

744/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Mustafa Kemal Gençlik Vakfı, Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/11/2015 tarihinde kesinleşen 03/07/2014 tarihli ve E: 2013/481, K: 2014/285 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

739/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN İLAN

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Siemed Tıbbi Sistemleri Elektrik Elektronik İletişim Sağlık Hizmetleri Danışmanlık Bilgisayar ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen ve 24 Kasım 2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete’nin 65’inci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 1’inci İdare Mahkemesinin 24 Aralık 2015 tarihli ve Esas No.: 2015/3236 sayılı kararı ile, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

755/25/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ İPTALİNE İLİŞKİN İLAN

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26’ncı maddesine göre Mega Danışmanlık Temsilcilik Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında verilen ve 02 Mayıs 2015 tarihli ve 29343 sayılı Resmi Gazete’nin 147’nci sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 1’inci İdare Mahkemesi tarafından 24 Aralık 2015 tarihli ve 2015/2033 Esas, 2015/2978 Karar numaralı kararı ile iptal edilmiştir.

Duyurulur.

755/26/1-1

—————

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_16.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_17.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_18.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_19.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_20.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_21.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_22.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_23.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_24.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_25.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_26.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_27.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_28.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_29.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_30.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_31.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_32.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_33.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_34.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_35.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_36.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_37.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_38.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_39.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_40.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_41.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_42.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_43.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_44.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_45.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_46.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_47.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_48.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_49.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_50.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_51.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_52.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_53.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_54.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\yassahlar\ŞABLONNN -_Sayfa_55.jpg


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:  

HATAY

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük: 0-326-221 33 17-18

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

PEDODONTİ

PROFESÖR

1

1

Auto Cad programı kullanılarak sızıntı çalışması yapmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Türkçe eğitimi alanında doçentlik belgesine sahip olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

YENİ TÜRK DİLİ

PROFESÖR

1

1

Hatay ağzı konusunda çalışmış olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

GRAFİK BÖLÜMÜ

GRAFİK

DOÇENT

1

1

Sosyal içerikli reklam kampanyaları üzerine çalışmış olmak

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

 

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

KALP DAMAR CERRAHİSİ

PROFESÖR

1

1

Uzmanlık sonrası kalp ve/veya karaciğer nakli yapılan bir merkezde en az bir yıl süreyle çalışmış olmak.

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

PROFESÖR

1

1

El cerrahisinde uzmanlık belgesine sahip olmak

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

NÖROLOJİ

PROFESÖR

1

1

Hareket bozuklulukları ve derin beyin stimilasyon üzerine yurt dışı tecrübesi olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Üremeye yardımcı tedavi yöntemleri eğitim sertifikasına sahip olmak ve hücre kültüründe FEM yöntemi ile çalışmış olmak

636/1-1