5 Aralık 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29553

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

17.08.2015 tarihinde Türk Hava Yolları A.O. envanterinde yer alan Cessna 172S tipi TC-JZB tescil işaretli havaaracı, yalnız eğitim uçuşu gerçekleştirme amacıyla öğrenci pilotun LTBD Havalimanı 09 pisti iniş - kalkış çalışması sırasında pistin sağ istikametinden pist dışına çıkmasını müteakip ağır hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

10984/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

18.03.2015 tarihinde Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık Tic. A.Ş. envanterinde yer alan Piper Aircraft Inc. PA-34-200T tipi TC-SEB tescil işaretli hava aracının Adana Havalimanı 05 pistine iniş - kalkış çalışması aşamasında burun iniş takımının kapanması neticesinde ağır hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu'nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

10985/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

26.03.2015 tarihinde Nevşehir'de Kapadokya Kaya Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-BKY tescil işaretli Lindstrand A-425A tipi sıcak hava balonu sepetinin, kalkışın hemen akabinde yerde kalkış hazırlığı yapmakta olan Air Kapadokya Balonculuk Havacılık Turizm Reklamcılık A.Ş. envanterinde yer alan TC- BYT tescil işaretli Ultramagic N-210 tipi sıcak hava balonunun kubbesine çarpması sonucu TC-BYT tescil işaretli sıcak hava balonu kubbesinin yırtılması sonucu hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

10986/1-1

—————

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

12.06.2015 tarihinde ER-AH Havacılık Ticaret Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-ERS tescil işaretli Cessna R172S tipi hava aracının öğrenci pilotun ilk yalnız uçuşu sırasında Isparta Havalimanı 05 pistine inişi sırasında kontrolü kaybederek pistten çıkmasıyla ağır hasarlı hava aracı kazası meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Kaza Raporu' nu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

10987/1-1


Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17. maddesine göre Dicle Tem. Sos. Hiz. İnş. Tur. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında verilen ve 26 Ekim 2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak; Ankara 6'ncı İdare Mah. Bşk.lığının 21 Ekim 2015 tarih ve 2014/1924 E. 2015/1466 K. sayılı karar ile, yasaklama işleminin iptaline karar verilmiştir. Bu karar gereğince idarenin, davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

Duyurulur.

11062/1-1


Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MALİ DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANINDA

DÜZELTME

4/12/2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Mali Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanının II. kısmındaki tabloda kadro unvanı olarak yer alan “Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı” ibaresi “Mali Denetçi Yardımcısı” ve “Giriş Sınavı Sonucunun Duyurulması” kısmının sıra numarası “XIV” olarak düzeltilmiştir.

11061/1/1-1

—————

YÖNETİM HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAVI İLANINDA

DÜZELTME

4/12/2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı İlanının “Giriş Sınavı Sonucunun Duyurulması” kısmının sıra numarası “XIV” olarak düzeltilmiştir.

11061/2/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sait Ulusoy Sağlık Eğitim ve Teknoloji Vakfı.

VAKFEDENLER: Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy, Enis Ulusoy.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/11/2015 tarihinde kesinleşen 01/10/2015 tarih ve E: 2015/150, K: 2015/504 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Genel ve mesleki sağlık, sosyal ve toplumsal hizmetler, eğitim ve öğretim, teknoloji ve sanayi üretimleri konularında ulusal ve gerekli izinlerin alınması kaydıyla uluslararası hizmetler üretmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 200.000 TL Nakit

YÖNETİM KURULU: Sait Ulusoy, Akgül Ulusoy, Kubilay Hakkı Ulusoy, Enis Ulusoy, Nazmi Şarvan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın amacına en yakın olan bir başka vakfa veya bir kamu vakfına veya kamu kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

10969/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 17.09.2015 tarih ve 1294/2841 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.11.2015 tarih ve 2513/6086 sayılı kararları ile onaylanan Demetlale Mahallesi 13828 adaya ilişkin 71560/8 nolu parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur

11016/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 20.08.2015 gün ve 1192/2597 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.10.2015 gün ve 2473/5873 sayılı kararı ile onaylanan Yuva Mahallesi imarın 43035 ada 1 parsele ait 84138/32 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

11017/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\11037.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_01.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_02.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_06.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\Yeni klasör (2)\11058_Sayfa_14.jpg


 


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yer alan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. (Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO UNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FALTE

Tıp Tarihi ve Etik A.D.

PROFESÖR

1

1

 

TIP FALTE

Kardiyoloji A.D.

PROFESÖR

1

1

 

TIP FALTE

Deri ve Zührevi Hastalıklar A.D.

PROFESÖR

1

1

 

MÜHENDİSLİK FALTE

Bilgisayar Mühendisli A.D.

PROFESÖR

1

1

 

ZİRAAT FALTE

Tarla Bitkileri A.D.

PROFESÖR

1

1

Tarla Bitkileri Bölümünde Tane Baklagiller Alanında Doktora Yapmış Olmak. Soya Fasülyesi Yetiştirme ve Islahı İle İlişkili Çalışmalar Yapmış Olmak.

FEN-EDEYAT FALTE

Fiziko Kimya A.D.

PROFESÖR

1

1

 

FEN-EDEYAT FALTE

Moleler Genetik A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans derecesine sahip olmak, Kardiyovasküler hastalıkların genetiği alanında Yüksek lisans ve Doktora Yapmış Olmak.

EĞİTİM FALTE

Fen Bilgisi Eğitimi A.D.

PROFESÖR

1

1

Lisans ve Yüksek Lisansta Biyoloji Eğitimi Almış Olmak

FEN-EDEYAT FAK.

Türk ve İslam Sanatları A.D.

PROFESÖR

1

1

 

FEN-EDEYAT FAK.

Felsefe Tarihi A.D.

PROFESÖR

1

1

Eğitim Felsefesi Tarihi alanında uzman olmak

MÜHENDİSLİK FALTE

Konstriksiyon ve İmalat A.D.

DOÇENT

1

1

 

MÜHENDİSLİK FALTE

Telekominikasyon A.D.

DOÇENT

1

1

Telekominikasyon Konusunda Çalışmış Olmak

MÜHENDİSLİK FALTE

Elektrik Tesisleri A.D.

DOÇENT

1

1

Güç Sistemleri Konusunda Çalışmış Olmak

MÜHENDİSLİK FALTE

Çevre Teknolojisi A.D.

DOÇENT

1

1

Zeytin Karasuyunun Fizikokimyasal ve İleri Oksidasyon Yöntemleri ile Arıtabilirliği konusunda Çalışmış Olmak

ZİRAAT FALTE

Arazi ve Su Kaynakları A.D.

DOÇENT

1

1

Biyosistem Mühendisliği Alanında Doçent Olmak, Toprak-Bitki-Su İlişkileri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

SPOR LİMLERİ FALTESİ

Antnörlük Eğitimi lümü

DOÇENT

1

1

Yüzme Branşında çalışıyor olmak.

10981/1-1

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 57.01/85

Toplantı Tarihi ve No    : 11.11.2015 - 134                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11.11.2015 - 2996                                          SAMSUN

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Söküçayırı Köyü, Armutluk Mevkii, 140 ada, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 73, 80, 81, 82, 83 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleşim yerinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 11.09.2015 gün ve 2781 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2015 gün ve 191341 sayılı, Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü’nün 06.10.2015 gün ve 203524 sayılı, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 16.10.2015 gün ve 675699 sayılı, Sinop İl Özel İdaresi’nin 26.10.2015 gün ve E.11508 sayılı sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 06.11.2015 gün ve 389 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Söküçayırı Köyü, Armutluk Mevkii, 140 ada, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 73, 80, 81, 82, 83 nolu parsellerde tespit edilen antik yerleşim yerinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına III. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\892.jpg

10892/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                57.00/488

Toplantı Tarihi ve No    : 11.11.2015 - 134                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 11.11.2015 - 2988                                          SAMSUN

Sinop İli, Merkez, Demirci Köyü, 165 ve 166 parsellerde bulunan Kocagöz Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanında 22-a kadastro uygulaması yapıldığına ve son duruma dair Sinop Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 22.11.2013 gün ve 5304 sayılı, 09.12.2013 gün ve 5601 sayılı yazıları, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28.06.1988 gün ve 99 sayılı, 12.01.1989 gün ve 283 sayılı kararları, Sinop Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 16.01.2014 gün ve 198 sayılı yazısı, Sinop İl Özel İdaresinin 31.01.2014 gün ve 1230 sayılı yazısı, sit alanına ait kadastral bilgilerin kadastro yenilemesi sonucu oluşan duruma göre güncellenmesi ve sit sınırlarının sayısallaştırılması gerektiğine dair Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.11.2015 gün ve 397 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Sinop İli, Merkez, Demirci Köyü, 165 ve 166 parsellerde bulunan Kocagöz Höyüğü I. derece arkeolojik sit alanında, sayısallaştırma çalışmaları kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, kadastro yenilemesi sonucunda oluşan duruma göre kadastral adres bilgilerinin 151 ada, 35, 36 ve 37 parseller olarak güncellenmesine; sit alanında kalan parsellerin tapu kayıtlarına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair şerh konulmasına,

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\891.jpg

10891/1-1