25 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29543

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Profesör ve Doçentlerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları, adayların http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_Yonergesi.pdf web adresinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri Profesörler 6 (altı) takım, Doçentler 4 (dört) takım dosya.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

PROFESÖR

DOÇENT

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Derece

Adet

Derece

Adet

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Analitik sayılar teorisi alanında çalışmaları olmak.

Matematik Bölümü

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Ana Bilim Dalı

2

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Zemin Dinamiği üzerine çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

2

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Doçentliğini Din Sosyolojisi alanında almış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

1

1

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Psikiyatri Hemşireliği alanında çalışmaları olmak.

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Ana Bilim Dalı

1

1

BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

Doçentliğini İşletme alanında almış olmak.

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Pazarlama Programı

2

1

10563/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

20.11.2015 tarih ve 29538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Erörsoğulları İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.” ile Küranlıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Emlak ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı ilanında ihale kayıt numaraları sehven 2012/78014 olarak yazılmıştır.

Her iki firmanın yasaklama kararına ilişkin ihale kayıt numaraları 2012/75042 olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

10668/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 18.11.2015                                                    Karar No: 6926

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI             :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

● MERKEZİ ADRESİ           :  Adıyaman-Kahta Karayolu 17.Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

● TEBLİGAT ADRESİ         :  Söğütözü Cad.No.: 23 Söğütözü 06520 ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ      :  02.10.2014

RUHSATIN:

● MAHİYETİ                        :  Arama ruhsatı

● YÜZÖLÇÜMÜ                  :  60.671 hektar

● BÖLGESİ                           :  Kara

● KAPSADIĞI İL                 :  Manisa

● PAFTA NUMARASI        :  L21-A

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Manisa ilinde 60.671 hektarlık L21-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10656/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 18.11.2015                                                    Karar No: 6927

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI             :  Energia Iberica Limited

● MERKEZ ADRESİ            :  64 New Cavendish Street London W1G 8TB England United Kingdom

● TEBLİGAT ADRESİ         :  Piyade Sok. No: 18/10 Çankaya Ankara

● MÜRACAAT TARİHİ      :  23.06.2014

RUHSATIN:

● MAHİYETİ                        :  Arama ruhsatı

● YÜZÖLÇÜMÜ                  :  60.671 hektar

● BÖLGESİ                           :  Kara

● KAPSADIĞI İL                 :  Manisa

● PAFTA NUMARASI        :  L21-A

KARAR:

Energia Iberica Limited’in Manisa ilinde 60.671 hektarlık L21-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10657/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 18.11.2015                                                    Karar No: 6928

ŞİRKETİN:

● TİCARİ UNVANI             :  Özmen Akaryakıt Üretimi ve Petrol Arama San. Tic. A.Ş.

● MERKEZ ve TEBLİGAT

   ADRESİ                              :  Sahil Yolu Cad. Turgut Özal Bulv. No: 65 Maltepe Küçükyalı İSTANBUL

● MÜRACAAT TARİHİ      :  25.07.2014

RUHSATIN:

● MAHİYETİ                        :  Arama ruhsatı

● YÜZÖLÇÜMÜ                  :  60.671 hektar

● BÖLGESİ                           :  Kara

● KAPSADIĞI İL                 :  Manisa

● PAFTA NUMARASI        :  L21-A

KARAR:

Özmen Akaryakıt Üretimi ve Petrol Arama San. Tic. A.Ş.’nin Manisa ilinde 60.671 hektarlık L21-A paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9, 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

10658/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

1/1000 ölçekli 43053 ada 1 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10659/1-1

—————

1/1000 ölçekli 60491 ada 2 ve 3 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10660/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, 63539 ada 1 ve 2 nolu parseller, Belediye Encümenimizin 03.09.2015 gün ve 1226/2719 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.10.2015 gün ve 2371/5652 sayılı kararı onaylanan 84312/Ekl Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

10661/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce Sena Tekstil Tur. Gıda İnş. Deri Mam. San. A.Ş. adına tescilli aşağıda sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan ihtilafa ilişkin Bölge Müdürlüğümüzün 20.07.2015 tarihli 9327835 ve 21.07.2015 tarihli 9360380 barkod sayılı yazıları eki Bakanlığımız Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen Kararları yükümlü firmanın Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı Skypord Rezidans No. l D. 70 Beylikdüzü/İSTANBUL ve Hadımköy Hoşdere Kuruşan Çiftliği mevkii B. Çekmece/İSTANBUL adreslerine yapılan tebligatlarımız adreste bulunamadığından PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle yükümlü firmanın Geri Verme başvurusunun Gümrük Kanunu'nun 211/2 maddesinde belirtilen 3 yıllık süre içerisinde yapılmadığı görüldüğünden, Bölge Müdürlüğü'nün red kararına yapılan itirazın yerinde olmadığı sonucuna ulaşıldığı, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren Gümrük Kanunun 242/4 maddesi doğrultusunda idari yargı mercilerine başvuru yolu açık olmak üzere itirazın reddine karar verilmiştir. Tebliğ olunur.

 

TCGB/TARİHİ

KARAR NO

G.V

KDV

EMY.

EMYÜK.KDV

IM005196/01.04.2010

2015/24

26.363,28

14.619,59

93.966,20

7.515,30

IM001621/01.02.2011

2015/32

46.368,23

25.754,75

149.131,13

11.930,49

IM011058/18.07.2011

2015/18

39.463,41

21.931,55

107.724,97

8.618,00

IM008257/18.05.2011

2015/20

32.027,63

17.759,97

96.306,90

7.704,55

IM010184/28.06.2011

2015/21

32.854,10

18.273,14

79.852,06

6.388,46

IM004169/10.03.2011

2015/22

56.867,91

31.773,60

205.110,97

16.408,88

IM003753/04.03.2011

2015/23

31.712,00

17.636,30

112.043,47

8.963,48

IM003150/02.03.2010

2015/25

45.664,15

25.349,05

151.365,42

12.109,23

IM003438/05.03.2010

2015/26

32.996,30

18.180,25

93.957,22

7.516,58

IM003788/11.03.2010

2015/27

37.046,83

20.556,89

117.950,81

9.436,06

IM002021/11.02.2010

2015/28

43.242,20

24.050,90

85.795,00

6.863,60

IM013849/13.08.2010

2015/29

33.374,18

18.546,48

139.265,01

11.141,20

IM003075/01.03.2010

2015/30

49.397,28

27.431,50

131.757,78

10.540,62

IM000339/11.01.2011

2015/31

38.709,13

21.423.95

125.223,61

10.017,89

IM001447/27.01.2011

2015/19

54.832,41

30.432,82

153.402,40

12.272,19

10600/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyonu’nun 13.11.2015 tarih ve 506/7 no’lu kararı ile; Makina Mühendisi Ömer YALÇIN adına düzenlenmiş olan 15100 numaralı Proje ve Uygulama Denetçi Belgesi ile Makina Mühendisi Denetçi Bayram POLAT adına düzenlenmiş olan 15977 numaralı Proje ve Uygulama Denetçi Belgesi iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10599/1-1