16 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29534

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


900 ADET AKS KUTUSU (KOMPLE) SFERO DÖKÜM SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SERTİFİKASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ANKARA ÜNİVERSİTESİNE AİT PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTENİN DE İHTİYACI OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ VE AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA HASILAT KİRALAMASI YOLU İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:


SABİT SPEKTROMETRİK KİMYASAL ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


STOKERLİ YAKMA SİSTEMİ VE BUHAR TESİSATIEKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


24.000.000 ADET 500 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


PLASTİK ŞEFFAF BEYAZ BANT SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


OBRUK HES REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 3. ve 4. ÜNİTELERİN YÜZEY HAZIRLAMA, BOYAMA ve KAPLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Komatsu Kamyonlarda kullanılmak üzere (17 Kalem) yedek parça alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2015/156344

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0286-4162001   Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli. gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüzde çalışmakta olan Komatsu kamyonların yedekleri

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  02/12/2015 Çarşamba saat 15:00

d) Dosya no                            :  246-KÇLİ/2015-0675

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 02/12/2015 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10182/1-1


900 ADET AKS KUTUSU (KOMPLE) SFERO DÖKÜM SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/155342

1 - İdarenin a) Adresi                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                     :  900 Adet Aks Kutusu (Komple) Sfero Döküm teknik şartname ve resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  30/11/2015 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 30/11/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10174/1-1


SERTİFİKASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/155340

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                     :  ECM Sertifikasyonu (TÜLOMSAŞ’ın bakımını yaptığı / yapacağı açık ve kapalı - Sarnıç Vagonu hariç - tüm yük vagonları için ön değerlendirme denetiminin yapılması (pre - audit), sertifikasyon işlemleri ve denetim hizmeti), teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  01/12/2015 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 01/12/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10175/1-1


ANKARA ÜNİVERSİTESİNE AİT PARÇACIK HIZLANDIRICI SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTENİN DE İHTİYACI OLAN KISA YARI ÖMÜRLÜ RADYOAKTİF MADDELERİN ÜRETİLEBİLMESİ VE AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA HASILAT KİRALAMASI YOLU İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” üniversitenin de ihtiyacı olan kısa yarı ömürlü radyoaktif maddelerin üretilebilmesi ve ar-ge projelerinin desteklenmesi amacıyla 10 (on) yıl süre ile hasılat kiralaması yolu ile kiraya verilecektir.

İHALENİN ZAMANI, YERİ, ŞEKLİ:

İhale;

a) Zamanı:

aa - Günü: 26/11/2015

ab - Saati: 14:00’de

b) Yeri: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat: 3 İhale Komisyon Odası Samanpazarı/ANKARA

c) Şekli:

ca - İlk teklifler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 - c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

cb - Pey artırımı her tur için asgari 10.000-TL ve katları olacaktır.

d) Müracaat yeri ve zamanı: Tekliflerin en geç 26/11/2015 günü saat 14:00’a kadar elden Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Akademik Yerleşke L Blok Kat: 3 Satınalma Bürosu Samanpazarı/ ANKARA adresine teslim edilecektir.

TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATLARA İLİŞKİN ESASLAR:

a - Kiraya verilecek “Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin” muhammen kira bedeli;

aa) Bir yıllık 600.000,00 TL, 10 yıllık 6.000.000,00 TL dir.

ab) Teklifler KDV hariç olarak verilecektir.

b - Bu ihale ile ilgili ihale dokümanının satın alma bedeli 250,00 TL’dir.

c - Bu ihale ile ilgili geçici teminat KDV dahil muhammen bedel üzerinden 212.400,00 TL’ dir.

d - İhale ile ilgili geçici teminatı Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının;

da) T.C. Ziraat Bankası Ankara ili Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şubesindeki TR110001002532070593635060 nolu hesabına veya,

db) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine

yatırılacak, alınacak dekont/tahsilat makbuzu aslı ihale şartnamesinin 19 uncu maddesinde yazılı evraklarla birlikte ihale dosyasına (zarfına) konularak ihaleden önce ihale komisyonuna verilecektir.

Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin kiraya verilme ihalesi hakkındaki ihale şartnamesi;

a) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden ücreti mukabilinde temin edilebilir.

b) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün (ihale.ankara.edu.tr) adresinde yayınlanmaktadır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

a) Faaliyet Belgesi (Ticaret, sanayi odası v.s.)

b) İmza sirküleri (Noterden)

c) İhaleye katılacak için yetki belgesi

d) Geçici teminata ilişkin belge

e) Doküman Satın Alındı Belgesi, Başvuru Dilekçesi, Adres Beyanı, İhale Konusu Tesisin Yerinde Görüldüğüne Dair Beyan

f) Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğunu gösteren belge

g) İhale ilan tarihinden sonra alınmış bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge

h) İhale ilan tarihinden sonra alınmış Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belge

ı) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

j) Mali durum bildirimi (Banka referans mektubu)

k) Sahip olduğu FDG ilaç ruhsatına ait belge

l) İsteklilerin ihaleye konu olan iş veya benzerlik arz eden faaliyetlerini ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde gerçekleştirdiğini gösterir belge

m) İsteklilerin Türkiye’de bir PET Radyofarmasötik Üretim Tesisi işletme tecrübesi ve/veya satış tecrübesi olmasına ilişkin belge,

İlanen duyurulur.

07/11/2015 Tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21/11/2015 tarih saat 14:00’de yapılacağı ilan edilen “Ankara Üniversitesine Ait Parçacık Hızlandırıcı Sisteminin Üniversitenin De İhtiyacı Olan Kısa Yarı Ömürlü Radyoaktif Maddelerin Üretilebilmesi ve Ar-Ge Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Hasılat Kiralaması Yolu İle İhale Edilmesi İşi” iptal edilmiştir.

10257/1-1


SABİT SPEKTROMETRİK KİMYASAL ANALİZ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/157548

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                     :  1 Adet Sabit Spektrometrik Kimyasal Analiz Cihazı, teknik bilgiye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  26/11/2015 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 26/11/2015 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10228/1-1


STOKERLİ YAKMA SİSTEMİ VE BUHAR TESİSATI EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Stokerli Yakma Sistemi ve Buhar Tesisatı Ekipmanları %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.11.2015 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - 1.Grup (Stokerli Yakma Sistemi) kısmi teklife kapalı, 2. Grup (Buhar Tesisatı Ekipmanları) kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9994/1-1


24.000.000 ADET 500 GR. TİRYAKİ ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 24.000.000 adet 500 gr. Tiryaki çay poşeti, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.11.2015 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - Kısmi teklife kapalıdır.

9 - İhale, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

9864/1-1


PLASTİK ŞEFFAF BEYAZ BANT SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 29.000.000 metre 0,05x100 metrelik Bopp’li Plastik Şeffaf Beyaz Bant %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 75,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.12.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10037/1-1


OBRUK HES REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 3. VE 4. ÜNİTELERİN YÜZEY HAZIRLAMA, BOYAMA VE KAPLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketinden:

1 - İKN NO: 2015/157567

2 - Obruk HES Rehabilitasyon Çalışmaları Kapsamında 3. ve 4. Ünitelere ait elektromekanik ekipmanların anti korozyon tedbir işleri (yüzey hazırlama, boyama ve kaplama) yaptırılacaktır.

3 - Bu işe ait ihale dokümanları, Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 Yenimahalle / ANKARA (Tel: 0312 397 55 75 Dahili: 289) Kurumumuzun Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilebilir.

4 - İsteklilerin ihale dokümanları hükümlerine göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, en geç 26 KASIM 2015 Perşembe günü Saat 14.30’a kadar yukarıdaki adreste bulunan genel evrak servisinde bulundurmaları gerekmektedir. Posta ve diğer sebeplerden dolayı meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5 - Kurumumuz 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi olmayıp, bahis konusu ihale TEMSAN Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü şeklinde yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, işi bölmekte, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

6 - 07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca; 01.01.2015 tarihi itibariyle ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadır.

10178/2-1