1 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29519

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya Unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

 

Temel Tıp Bil.

Tıbbi Biyoloji

Profesör

1

1

* 1

Cerrahi Tıp Bil.

KBB

Doçent

2

1

* 2

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Ed.

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

* 3

Türk Dili ve Ed.

Yeni Türk Dili

Doçent

3

1

* 4

Felsefe

 

Doçent

3

1

* 5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararsı İlişk.

Avr. Bir. Siy. Ulus. İlişk.

Doçent

2

1

* 6

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bil.

Tefsir

Doçent

3

1

* 7

 

*1 Proteomik ve biyoinformatik alanlarında çalışma yapmış olmak.

*2 Mikrolaringeal laser cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

*3 Yeni Türk Dili alanında çalışmış olmak.

*4 İbrani harfli Türkçe metinler çalışıyor olmak.

*5 Devlet ve Hukuk Felsefesi alanında çalışmış olmak.

*6 Ortadoğu, Suriye üzerine uzmanlaşmış ve konu ile ilgili yayınlanmış eserleri olmak.

*7 Klasik ve çağdaş bilginlerin Kur'an'a yaklaşımları ve şerh geleneği konularında çalışmaları bulunmak.

9710/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.10.2015      Karar No: 6901

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  DMLP Ltd.

• MERKEZ ADRESİ                :  P.O Box 2070 AMS 4, Avenue de I’Avant Poste 1002 Lausanne Switzerland

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ    :  Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak No: 10 Gaziosmanpaşa 06700 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  27.07.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İLİ                    :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇE                :  Besmil

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  2.931 hektar

• PAFTA NUMARASI            :  ARİ/DMP/K/M45-a1-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

37º53’56’’40’’’

40º37’30’’00’’’

b

37º52’30’’00’’’

40º37’30’’00’’’

c

37º52’30’’00’’’

40º30’00’’00’’’

d

37º53’56’’40’’’

40º30’00’’00’’’

KARAR:

DMLP Ltd. Şirketi’nin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 11.09.2015 tarihli Olur’ları alınmıştır.

DMLP Ltd. Şirketi’ne 03.12.2014 tarihinden itibaren, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince ARİ/DMP/K/M45-a1-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının, sahanın mevcut üretimi ile kalan üretilebilir rezerv durumu da dikkate alınarak 5 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda sahada yapılacak üretim geliştirme faaliyetlerinin sonucuna ve tespit edilecek ilave rezerv üretilebilmesine göre; Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde DMLP Ltd. Şirketi’ne bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

9702/1-1

—————

Thrace Basın Natural Gas Türkiye Corporation Şti., Corporate Resources B.V. Şti ve Pinnacle Turkey Inc. Şti.’nin Tekirdağ ili sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CBV/3931 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/ TGT-PIN-CBV /K/G18-b1-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsat almak için 14.10.2015, 16.10.2015 ve 19.10.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

9701/1-1