11 Ekim 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29499

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 30.09.2015      Karar No: 6892

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                        :  1) Petrako Petrol, Doğalgaz, İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

                                                             2) Petroz Limited

• MERKEZ ADRESLERİ               :  1) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis No: 180/31 Çankaya/ANKARA

                                                             2) 189 Carl Place Leederville 6007 Western AUSTRALIA

• TEBLİGAT ADRESİ                   :  1-2) Oran Mah. Turan Güneş Bulvarı Oran Ofis No: 180/31 Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHLERİ         :  18.09.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                  :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                            :  60.671 hektar

• BÖLGESİ                                     :  Kara

• KAPSADIĞI İL                            :  Manisa

• PAFTA NUMARASI                  :  AR/PTK-PTZ/K/L21-A

KARAR:

Petrako Petrol, Doğalgaz, İnş. Taah. İşl. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve Petroz Limited’in sırasıyla % 25 ve % 75 hisselerle ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için müşterek petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirketlere;

Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş oldukları iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermeleri şartıyla, beş yıl süre ile müşterek petrol arama ruhsatı verilmiştir.

8912/1-1

—————

Naturgaz Doğalgaz İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.’nin N41-b1 numaralı paftada petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu müracaatından 17.09.2015 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

8957/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/3 maddesi gereğince Bir yıl süre ile denetimli serbestlik yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

S. No

Dosya No

Savcılık No

Adı Soyadı

Cezası

1

2015/1592 DS

2015/7094

Shaheen ASLAM

TCK 191/3

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon Mah. Ebenazire Sok. Yeni Adliye Binası Kat: l Edirne Telefon:0 (284) 212 71 08

8991/1-1


 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 137 ada, 1 parsel üzerindeki 210534 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Mehmet ERDEM (Oda Sicil No: 26888) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 04.08.2015 tarihli ve E.2015/1371 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat aranmaksızın dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mehmet ERDEM hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 01.10.2015 tarihli ve 26658 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

8989/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1816 dosya nolu BEYDAĞI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1544 dosya nolu KENTSEL Yapı Denetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti., 160 dosya nolu DOĞUŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 1346 dosya nolu ÇAĞRIŞIM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Van ilinde faaliyet gösteren 1709 dosya nolu VAN GÖLÜ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 1432 dosya nolu ERTAŞ 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 1158 dosya nolu CINGILOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 29.09.2015 tarih ve 26382 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

8990/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 29.09.2015 tarih ve 26383 sayılı Makam Olur’una istinaden,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 724 dosya nolu ÇAĞDAŞ FEN Yapı Denetim Ltd. Şti., 719 dosya nolu YARIKKAYA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 738 dosya nolu AS-TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 423 dosya nolu GÜNEYDOĞU ANADOLU Yapı Denetim Müh. Ltd. Şti., 816 dosya nolu MÜHENDİS Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 937 dosya nolu METZEL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Adana ilinde faaliyet gösteren 218 dosya nolu ADANA Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 806 dosya nolu ALAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 66 dosya nolu İZMİR MÜHENDİSLİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 210 dosya nolu KUTLUOĞLU Mühendislik Yapı Denetim A.Ş.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 174 dosya nolu ŞANTİYE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1205 dosya nolu LİDER GRUP Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8990/2/1-1

—————

Samsun ilinde faaliyet gösteren 1602 belge nolu REFORM Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Bursa ilinde faaliyet gösteren 633 belge nolu AKTEST Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin yeni kuruluş ortaklarının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 30.09.2015 tarih ve 26483 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemleri yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8990/3/1-1

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ