10 Eylül 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29471

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


1 ADET ICP-MS CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


6 ADET DEMİR ÇEKME TEST CİHAZI “60 TON KAPASİTELİ” SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BÜTÜNLEŞİK ALTYAPI ÇÖZÜMÜ PROJESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


93 KALEM BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KAPIKULE VAGON SERVİS ŞEFLİĞİNE VAGON ELEKTRİK BESLEME SİSTEMİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


ÇERKEZKÖY-KAPIKULE ARASI KAMERA SİSTEMİ BULUNAN 30 ADET HEMZEMİN GEÇİDE AİT KAMERA SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA “DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU” ALIMI İŞİ “AÇIK İHALE USULܔ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


KARADON 17 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASININ RÖDÖVANS KARŞILIĞI 10 YIL SÜRE İLE MADEN İŞLETMECİLİĞİ VERİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KİRAYA VERİLECEKTİR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:


HAVZA BELEDİYESİ TURİSTİK TERMAL TESİSLER VE ÇOK KATLI OTOPARK (4 YILDIZLI ANCERE TERMAL OTEL) KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun İli Havza Belediye Başkanlığından:


TIP MERKEZİ VE HASTANELER İÇİN İLAÇ SERUM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın üretim alanında bulunan şekil verme ve konveyörlerde kullanılmak üzere 70’lik 100 mt, 84’lük 100 mt, 90’lık 100 mt bant, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneleri Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 16.09.2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

8194/1-1


BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 150.000 Kg buz alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Buzun şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 16.09.2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

8195/1-1


1 ADET ICP-MS CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 Adet Icp - Ms Cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8197/1-1


6 ADET DEMİR ÇEKME TEST CİHAZI “60 TON KAPASİTELİ” SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 6 adet Demir Çekme Test Cihazı “60 Ton Kapasiteli”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8198/1-1


BÜTÜNLEŞİK ALTYAPI ÇÖZÜMÜ PROJESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı Bütünleşik Altyapı Çözümü Projesi ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 30/09/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8199/1-1


93 KALEM BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Şırnak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 93 kalem büro mobilyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/09/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8241/1-1


KAPIKULE VAGON SERVİS ŞEFLİĞİNE VAGON ELEKTRİK BESLEME SİSTEMİ TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/117042

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14 - 0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Kapıkule Vagon Servis Şefliğine 3x380 V AC giriş 1000-1500-3000 V AC - DC çıkış gerileme ayarlanabilen 100 kVA gücünde vagon elektrik besleme sistemi temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 02.10.2015 tarih saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 02.10.2015 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8070/1-1


ÇERKEZKÖY-KAPIKULE ARASI KAMERA SİSTEMİ BULUNAN 30 ADET HEMZEMİN GEÇİDE AİT KAMERA SİSTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/117026

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14 - 0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Çerkezköy-Kapıkule arası kamera sistemi bulunan 30 adet hemzemin geçide ait kamera sistemlerinin iyileştirilmesi için ihtiyaç listesinde miktarı ve cinsi belirtilen 3 kalem malzemenin montajı dahil temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 02.10.2015 tarih saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 02.10.2015 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8071/1-1


YÜKLENİCİ NAM VE HESABINA “DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME BORU” ALIMI İŞİ “AÇIK İHALE USULܔ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2015/118931

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Ayaş Yolu 18. km.   06930   Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası  :  0 312 293 44 00 (15 Hat)/2774 - 0 312 243 14 47

d) Elektronik Posta Adresi     :  a_daldal_@hotmail.com

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

Sıra No

Malzemenin adı ve özelliği

Miktarı

Metre

1

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø76,1x7,1x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

48

2

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x3,6x7500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

540

3

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x4,5x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1000

4

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x6,3x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

60

5

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x4,5x7500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1500

6

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø101x6,3x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

90

7

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø159x16x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

78

8

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø168,3x14,2x7500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

60

9

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø219,1x16x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

13

10

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø21,3x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

960

11

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø48,3x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

18

12

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

600

13

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø88,9x8x6000 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

30

14

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø159x16x6500 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

13

15

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø273x7,1x6500 mm. TSEN 10216-2 - 16 Mo3

32,5

16

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8x3,6x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

15000

17

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø31,8x4,5x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

32,5

18

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø33,7x6,3x6500 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

32,5

19

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø48,3x4x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

18

20

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø51x3,6x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

1000

21

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø57x4,5x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

15000

22

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø57x6,3x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

180

23

Dikişsiz Çelik Çekme Boru Ø60,3x2,9x6000 mm. TSEN 10216-2 - St 35.8 III.

150

 

b) Teslim Yeri                        :  Ankara Makina Fabrikası-Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 100 (Yüz) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ankara Makina Fabrikası-Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  21/09/2015 Pazartesi günü, saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale bu şartnamedeki katılma şartlarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 21/09/2015 Pazartesi günü, saat: 14:00'a kadar Ankara Makina Fabrikası-Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (yüzdeüç)'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

11 - İş bu şartname konusu mal alımı; ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. İhale, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8200/1-1


KARADON 17 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASININ RÖDÖVANS KARŞILIĞI 10 YIL SÜRE İLE MADEN İŞLETMECİLİĞİ VERİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

HUKUKU KURUMUMUZ UHDESİNDE KALMAK ŞARTIYLA AŞAĞIDA AYRINTILI DURUMU BELİRTİLEN KARADON 17 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASININ RÖDÖVANS KARŞILIĞI 10 YIL SÜRE İLE MADEN İŞLETMECİLİĞİ YAPABİLECEK EHİL GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİNDEN UYGUN TEKLİF YAPANA İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR.

 

RÖDÖVANS İHALESİ

DOSYA NO

İHALE TARİHİ

AÇILIŞ SAATİ

Ş.BEDELİ

KARADON 17 NOLU TAŞKÖMÜRÜ SAHASI

1513605

30.09.2015

15.00

1.000,00 TL

 

a) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekmektedir.

1 - Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon numarası ve faks numarası, varsa elektronik posta adresi,

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

- Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı.

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı.

3 - Tüzel kişiler için Ana statüsünün yer aldığı ve şirket ortaklarının ortaklık hisselerini ve ilgililerin görevlerini belirten, ticaret sicil gazetesi veya sicil memurluğundan alınmış belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

4 - İstekliye ait imza sirküleri;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı,

- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişilik yetkilerini de gösterir noter onaylı imza sirkülerinin aslı.

5 - Ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi veya konsorsiyumu oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin a.2, a.3, a.4, a.16, a.17 fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vereceklerdir.

6 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi

7 - İsteklilerin ihale konusu sahayı gördüğüne dair, Karadon Müessesesinden alınmış yer görme belgesi.

8 - Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat verilmesi. (İsteklinin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde geçici teminatın veya konsorsiyumu oluşturan diğer ortakların hepsinin adına veyahut bölüştürülmüş olarak ortaklar adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

9 - İsteklilerin ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak verilecek ortak girişim beyannamesi veya konsorsiyum üyelerince imzalanan ortaklık sözleşmesinin vermesi. (İhale üzerinde kaldığı taktirde noter onaylı ortaklık veya konsorsiyum sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, iş ortaklığını oluşturan ortaklık veya konsorsiyum yetkilileri; TTK ile yapılacak rödövans sözleşmesini imzalayacaktır.

10 - Ortak girişim veya konsorsiyum üyeleri ihale konusu iş ile ilgili TTK’ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını ortaklık sözleşmesinde taahhüt edeceklerdir.

11 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen form teklif mektubu.

12 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

13 - Şartnamenin 7.b Maddesinde belirtilen şekilde düzenlenmiş olan yeterlik belgeleri.

14 - Kuruma borcu olmadığına dair beyanname.

15 - Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı beyan veya her sayfası istekli tarafından firma kaşesi vurulmuş ve imzalanmış şartname ve ekleri.

16 - Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname.

17 - Türkiye’nin (SGK) veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

18 - Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge,

Bu belgeleri tam ve usulüne uygun olarak vermeyen istekliler ile TTK’ya borcu olduğu tespit edilenlerin teklifleri geçersiz sayılır.

b) Ekonomik, Mali, Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

Bankalardan temin edilecek belgeler

Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, işletmeci tarafından 10 yıllık sözleşme dönemi için üretilmesi taahhüt edilen kömür miktarının, teklif rödövans payı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın %10’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit veya teminat kredisini gösteren belgedir. Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) İstekliler bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı beyan edeceklerdir.

b) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi; mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sunulabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu belgeler verilebilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

19 - Teklif mektubunun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır.

1) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edilecektir.

2) Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olarak yazılacaktır.

3) Tekliflerin üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmayacaktır.

4) Teklif mektubu, ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle kaşelenerek, yetkili kişilerce imzalanacaktır.

5) Birinci üretim yılı için teklif edilecek taahhüt üretim miktarı en az 28.700 ton (yirmisekizbinyediyüz ton) olacaktır. Birinci yıldan sonraki yıllarda işletmeci taahhüt üretim artış miktarları, bir önceki yılın taahhüt üretim miktarının %10’undan fazla olmayacaktır. Belirtilen şekle uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) İstekliler; rödövans payını KDV hariç 10,00 TL/ton’dan (On Türk Lirası / ton) az olmamak üzere teklif vereceklerdir. Bu bedelin altında verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7) Teklif mektubunda, yıllar itibarıyla taahhüt üretim miktarları (ton), ihalede teklif edilen ton başına rödövans bedeli (TL/ton) ve 10 (on) yıl için toplam üretim taahhüdü ile ton başına rödövans bedelinin çarpımı,  yazı ve rakamla açık olarak yazılacaktır.

8) Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi Türk Lirası (TL) olacaktır.

20 - Sahadaki taşınır ve taşınmaz yatırım malları:

Karadon 17 Nolu sahanın önceki işletmecisi ile yapılan sözleşmenin protokolle 5 yıllık süre uzatımı hususunda işletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle, ihalenin yeni isteklide kalması halinde ekte verilen komisyonun tespitlerinden ve ekli listede belirtilen demirbaşlardan;

Enerji Hattı Bedeli olan 250.000,00 TL,

İhaleyi kazanan istekli tarafından sözleşmenin imzalanmasından önce, sahanın bir önceki işletmecisine ödenmek üzere Kurum hesaplarına yatırılacaktır. Sahanın bir önceki işletmecisinin Kuruma borcu olması durumunda bu bedel Kurum alacaklarına mahsup edilir.

İhale kararının istekliye tebliğinden itibaren bir ay içerisinde bu ödemenin yapılmaması ve/veya noter onaylı ödeme planını içeren mutabakat zaptının TTK’ya ibraz edilmemesi durumunda istekliyle sözleşme imzalanmayacaktır.

Bu durumda ihale iptal edilmiş sayılır ve geçici teminat irat kaydedilir.

21 - İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale dosyasını TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi Bahçelievler Mahallesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 68. Sok. No:22 ANKARA adresinden 1.000,00TL karşılığında temin edebileceklerdir.

22 - İhaleye katılmak isteyen istekliler tekliflerini en geç 30.09.2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Haberleşme ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Genel Haberleşme Şefliği, Fener Mahallesi İhsan Soyak Sok. No:2 ZONGULDAK adresine vermiş olacaklardır. Teklif zarfları aynı gün saat 15.00’de Satınalma Daire Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonunda hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır.

23 - Postadaki vaki gecikmeler, telgraf, teleks ve faks ile yapılan teklifler dikkate alınmaz

24 - Bu ihale Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Alım, Satım, Kiralama, Tesis ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği hükümlerine göre tertiplenmiştir.

8187/1-1


ADNAN MENDERES OTOBÜS TERMİNALİ İŞLETMECİLİĞİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Nevşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz 1110 ada 45 parselde inşa edilmiş bulunan Adnan Menderes Otobüs Terminalinin bir bölümü ile buna ait otopark, işyerleri ve eklentilerinin temizlik, güvenlik, peyzaj, ısıtma-soğutma, bakım-onarım, aydınlatma ile her tür idari-teknik işin yapılması şartıyla 10 yıl süre ile işletilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 37. maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiralanması ihalesidir.

2 - İhale, 28 Eylül 2015 Pazartesi günü saat: 14.00’de Nevşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, (2015 yılına ait)

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (2015 yılına ait)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

G. İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

H. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Muhammen bedel ve teminatlar;

 

Adres

10 Yıllık Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Terminal Bulvarı No: 7

4.000.000,00

250.000,00

 

6 - Usulüne uygun olarak hazırlanmış teklifler en geç 28.09.2015 günü saat: 13.55’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

7 - İhale bedelini ve İhale bedeli üzerinden %18 KDV’yi 36 eşit taksitte aylık dilimler halinde her ayın 21’inde ödeyecek olup ilk ödeme 21.12.2015 tarihinde yapılacaktır.

8 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, 1. taksitle birlikte ödeyecektir.

10 - İhale Komisyonu (Encümen) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesih etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

8156/1-1


HAVZA BELEDİYESİ TURİSTİK TERMAL TESİSLER VE ÇOK KATLI OTOPARK (4 YILDIZLI ANCERE TERMAL OTEL) KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samsun İli Havza Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu: Mülkiyeti Havza Belediyesine ait aşağıda tapu bilgileri yazılı olan, İmaret Mahallesinde bulunan, Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark (4 yıldızlı Ancere Termal Otel) mevcut durumu ile, ekli listedeki menkul mallarla birlikte, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilerek iş bu ihale şartnamesi doğrultusunda, Belediyemiz Encümeninin 07.09.2015 Tarih ve 97 Sayılı Kararı ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK TURİSTİK TERMAL TESİSLER TAPU VE BİNA BİLGİLERİ;

1.1 Ana tesis;

Ada No                               :  267

Parsel No                            :  8-11

Pafta No                              :  471-537.T.A

Mahallesi                             :  İmaret Mah

Yüzölçümü                          :  2155.63

Hisse Durumu                     :  Tam

Mevkii                                 :  -

Sokağı                                 :  Atatürk Caddesi

Cinsi                                    :  Betonarme Sekiz Katlı Otel Kaplıca Hamamı Ve Müşt. Arsası

Tapu Tarihi                          :  06.02.2003

Cilt No                                :  4

Sahife No                            :  323

Bina Kullanım Alanı            :  10328.00

 

2.2 Otopark;

Ada No                               :  254

Parsel No                            :  9

Pafta No                              :  471-537.T.B

Mahallesi                             :  İmaret Mah

Yüzölçümü                          :  1103.63

Hisse Durumu                     :  Tam

Toplam Otopark alanı          :  3680 m2

Mevkii                                 :  -

Sokağı                                 :  Atatürk Caddesi

Cinsi                                    :  Otopark

Tapu Tarihi                          :  25.02.2000

Cilt No                                :  4

Sahife No                            :  9

 

İşin Niteliği                         :  KİRALAMA İHALESİ

Muhammen Bedeli              :  60.000,00 TL.+NET/AYLIK

İhale Süresi                         :  10 YIL

Geçici Teminat (%3)           :  216.000,00 TL

İhale Usulü                          :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-c bendi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ

Şartname Bedeli                  :  500,00 TL

İhale Tarihi                          :  21/09/2015 Pazartesi günü

İhale Saati                            :  14:30

3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER:

3.1- İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerden aşağıda belirtilen şartlar aranır:

3.2- Kanuni ikametgahının olması, tasdikli ikametgah belgesi ile nüfus cüzdanı örneğini ibraz etmek.

3.3- Türkiye sınırları içerisinde tebligat için adres beyanı,

3.4- Şartnamenin ilgili maddesinde yazılı geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi ve 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) ihale dökümanının satın alındığına dair belgeyi ibraz etmek.

3.5- Tüzel kişilerde ihale ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmış mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.6- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

3.7- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili gazetesi veya bu hususları tesvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.8- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noterce tanzim edilmiş vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesini ibraz etmeleri şarttır.

3.9-İsteklilerin ortak girişimi halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imza edilen ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli olarak ihale komisyonuna ibraz edilmesi. Ayrıca ortaklarda gurubun bütün ortakları Şirket ile yapılacak ihale sözleşmesinin şahsen veya tayin edecekleri kanuni vekilleri vasıtası ile imzalarlar.

3.10 Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

3.11- Havza Belediyesinden borcu yoktur belgesi getirilmesi şarttır.

4. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

4.1- 2886 Say. Kan. 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale bozularak kesin teminatı gelir kaydolur.

4.2- Yukarıdaki maddede belirtilen ihaleye katılamayacak olanlar;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

e) Devlet ihale kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

5 - MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT

5.1- İhaleye çıkartılan Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark muhammen bedeli aylık net 60.000.00 TL (Atmış Bin Türk Lirası) üzerinden on yıllık 7,200,000.00 TL (Yedi Milyon İkiyüz BinTürk Lirası)’dir. On Yıllık Muhammen bedelin % 3’ü 216.000,00 TL (İkiyüz Onaltı Bin Türk Lirası)’ geçici teminattır.

5.2- İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının (10 yıllık) %6'sı oranında kesin teminat alınır. Ayrıca, Yıllık ÜFE-TÜFE ortalama oranlarına göre Yıllık Kira artışları oranında ek kesin teminat hesaplanarak alınacaktır.

5.3- Bir yıllık kira bedeli ihaleden sonra 15 gün içinde peşin olarak ödenir. Diğer yılların kira bedeli ÜFE-TÜFE artış oranları ortalaması üzerinden hesaplanarak alınır.

6 - KİRA SÜRESİ:

6.1- İhale edilen Turistik Termal Tesisler ve Çok Katlı Otopark kira süresi 10 (On) yıldır. Bu süre işletmenin kiracıya teslim tarihinden itibaren başlar. Teslim Tarihi kira sözleşmesinin yapıldığı tarihtir. Yeni müstecir ile idare arasında, noterden kira sözleşmesi yapılmadan, tesis müstecire teslim edilmez. Kiracı sözleşenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunamaz.

7 - İhale Komisyonu kararda SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihale yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonların ihaleyi yapmama kararma itiraz edilemez.)

İlanen duyurulur.

8237/1-1


TIP MERKEZİ VE HASTANELER İÇİN İLAÇ SERUM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezleri ve hastaneleri için ilaç serum idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklifleri ile birlikte en az 90.000,00 TL tutarındaki geçici teminatı vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 09.10.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Merkez Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8226/1-1


KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işi anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.10.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.10.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8227/1-1