9 Ağustos 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29440

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/296 Esas 2012/255 Karar sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

7172/1-1

—————

Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/1107 Esas, 2012/216 Karar ve 2008/523 Esas, 2012/115 Karar sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

7173/1-1

—————

Çerkezköy Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/437 Esas 2012/165 Karar, 2010/630 Esas 2012/164 Karar, 2010/750 Esas 2012/60 Karar ve 2010/843 Esas 2010/184 Karar sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

7174/1-1

—————

Yeşilova İcra Müdürlüğünün 2003/148 Esas sayılı takip dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

7175/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5723-1                                                                 Karar Tarihi: 06/08/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/08/2015 tarihli toplantısında, TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2015 yılı 3. çeyreği için 3,61 TL/MWh olarak onaylanmasına karar verilmiştir.

Karar No: 5723-2                                                                 Karar Tarihi: 06/08/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/08/2015 tarihli toplantısında, TEİAŞ tarafından önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2015 yılı 4. çeyreği için 2,05 TL/MWh olarak onaylanmasına karar verilmiştir.

7179/1-1


Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. maddesine göre Bakanlığımız personeli hakkında Bakanlık Makamınca verilen 29/08/2013 tarihli ve 2013/8 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın bir fotokopisi tebliğ edilmek üzere şikayetçi Zeynel Abidin TÜZÜN'ün İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 20/02/2013 tarihli ve 2013/18158 kayıt nolu şikayet dilekçesinde belirttiği "Manavkuyu Mah. 249/2 Sok. No: 18/C-D Bayraklı/İZMİR", 25/07/2013 tarihli ifade tutanağında belirttiği "Haydaraliyev Bulvarı No: 63 K: 4 D: 8 Bayraklı/İZMİR" ve Mernis kayıtlarındaki ikametgah adresi olan "Bahriye Üçok Mah. Atatürk Bulvarı No: 54/l Karşıyaka/İZMİR" adreslerine gönderilmiş, ancak PTT gönderilerinden anılan kararın ilgiliye tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen şikayetçi Zeynel Abidin TÜZÜN'e, yukarıda belirtilen Bakanlık Makamı kararı ile bu karara 4483 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca 10 günlük süre içerisinde itiraz edebileceği hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7100/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

                   TEMMUZ 2015 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

TEKŞENLER PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ. OTOM. GIDA TURZM. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-505

30.07.2015

TALİMATA AYKIRILIK

BODRUM AKARYAKIT VE TURİZM TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ LTD.ŞTİ.

TS 11939

09-HYB-77

13.07.2015

FİRMA İSTEĞİ

7189/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 08.07.2015 tarihli toplantısında, Rize ili nüfusuna kayıtlı 10.11.1987 doğumlu Sadık oğlu Murat Eyüp ÇAVUŞOĞLU'nun İngiltere'deki "London South Bank University"den aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24.07.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 88607 seri numaralı "Mimarlık" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi”'nin iptal edilmesine karar verilmiş olup söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

7123/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Blacksea Petrol Arama Araştırma Sondaj Madencilik İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.’nin F37-C numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 21.07.2015 ve bunu tamamlayan 04.08.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7196/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Tarihi: 03.08.2015 No: 6867

• HAK SAHİBİ ŞİRKETİN ADI    :  Turkish Petroleum International Company Ltd.

• MERKEZİ ADRESİ                     :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal  ISLANDS UK

• TEBLİGAT ADRESİ                   :  Söğütözü Cad. No.27 Söğütözü, ANKARA

• HAK TESİSİ YAPILACAK

  ŞİRKETİN ADI                            :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ                       :  Adıyaman-Kahta karayolu 17. km Uludam Köyü Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

• TEBLİGAT ADRESİ                   :  Söğütözü Cad. No.23 Söğütözü, ANKARA

• TESİS VE TESCİL EDİLECEK

   PETROL HAKKININ MAHİYETİ                                                                       :                           AR/TPI/K/N48-b2, b3 ve AR/TPI/K/N49-A pafta no.lu petrol arama ruhsatlarının dosyalarında krokisi ve koordinatları belirtilen kısımları üzerinde; aşağıda (a), (b), (c) maddelerinde belirtilen hususların Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş. lehine bir hak, TPIC aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili.

• MÜRACAAT TARİHLERİ         :  10.04.2015 ve 21.05.2015

KARAR:

Turkish Petroleum International Company Ltd. (TPIC) ve Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş. (Güney Yıldızı); TPIC’nin Şırnak il sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPI/K/N48-b2, b3 ve AR/TPI/K/N49-A pafta no.lu petrol arama ruhsatlarının dosyalarında krokisi ve koordinatları belirtilen kısımları üzerinde;

a) Ruhsat alanlarının müracaat dosyalarındaki kroki ve koordinatları belirtilen kısımlarında %100 hakkın Güney Yıldızı lehine hak ve TPIC aleyhine takyit olarak tesis edilmesi.

b) Şirketlerin aralarında imzaladıkları 03.12.2014 tarihli “AR/TPI/4905 ve AR/TPI/4906 Ruhsatlarının İntibakı Amacıyla İşbirliği Anlaşması”nın 5. maddesinde tanımlandığı üzere, AR/TPI/K/N48-b2, b3 ve AR/TPI/K/N49-A pafta no.lu petrol arama ruhsatları üzerinde, Güney Yıldızı sadece TPIC tarafından Güney Yıldızı lehine hak tesisi yapılan alanlarda hak sahibi olacak ve bu alandaki operasyonları yürütecek ve sorumlu olacaktır.

c) TPIC, AR/TPI/K/N48-b2, b3 ve AR/TPI/K/N49-A pafta no.lu petrol arama ruhsatlarının operatörlüğünü yapacak ve taahhüt edilen asgari iş programının gerçekleştirilmesinden sorumlu olacak ve ilgili tüm masrafları karşılayacaktır. TPIC, AR/TPI/K/N48-b2, b3 ve AR/TPI/K/N49-A ruhsatlarında Güney Yıldızı’na hak tesisi yapacağı alanlarda hak sahibi olmayacak ve bu alanlarda Güney Yıldızı tarafından yapılacak operasyonlardan sorumlu olmayacaktır.

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 03.12.2014 tarihli “AR/TPI/4905 ve AR/TPI/4906 Ruhsatlarının İntibakı Amacıyla İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/Ç ve Yönetmeliğin 8/D maddelerine istinaden Güney Yıldızı lehine bir hak, TPIC aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescili için 10.04.2015 ve 21.05.2015 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Milli menfaatlere ve Kanunun maksadına uygunluğu yönünden Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.07.2015 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

TPIC’nin Şırnak il sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPI/K/N48-b2, b3 ve AR/TPI/K/N49-A pafta no.lu petrol arama ruhsat alanlarının dosyalarında krokisi ve koordinatları belirtilen kısımları üzerinde; yukarıda (a), (b), (c) maddelerinde belirtilen hususların, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi ve taraflar arasında 03.12.2014 tarihinde imzalanan “İntibak Amacıyla İşbirliği Anlaşması”nın kendi aralarında geçerli olması şartlarıyla, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş. lehine bir hak, Turkish Petroleum International Company Ltd. aleyhine bir takyit olarak tesisine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir.

7197/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.08.2015 Karar No: 6868

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Adıyaman-Kahta karayolu 17. km Uludam Köyü Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Cad. No.23 Söğütözü, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  11.06.2014

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  14.404 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Adana

• PAFTA NUMARASI      :  AR/GYP/K/N34-d2

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı % 2 oranındaki “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

7198/1-1