3 Ağustos 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29434

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ARDEŞEN VE TİREBOLU ÇAY FABRİKALARI ÇELİK BACA İMALATI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ve 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALAŞEHİR - EŞME VE OVAKÖY - UŞAK İSTASYONLARI ARASINDA RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF ÖZELLİKTE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


2015/2016 KAMPANYA DÖNEMİ DÂHİLİ MEYDAN HİZMETLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ KOMPLEKSİNİN İRTİFAK VE İŞLETME HAKKI VERİLMEK SURETİYLE KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TESİS YAPILMAK VE İŞLETİLMEK ÜZERE İRTİFAK VE İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BUZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 100 Ton buz alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Buzun Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 10.08.2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

6990/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN /16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 12,71 TL. ile en çok 106.920 TL. arasında değişen; 10/08/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2 TL. en çok 10.692 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen çay, hurda bakır, makaron, oyuncak, sigara filtresi, ceviz içi, kabuklu ceviz, konserve, kahve, makarna, toz deterjan, güneş gözlüğü, ampul, iç fıstık ve petrol türevi v.b. cinsi 26 grup eşya açık artırma suretiyle, NESİMİ MAHALLESİ NESİMİ KÜME EVLERİ NO: 20 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde 11/08/2015 tarihinde Saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6903/1-1


ARDEŞEN VE TİREBOLU ÇAY FABRİKALARI ÇELİK BACA İMALATI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz l00. Yıl Çay Paketleme Fabrikası'nın ihtiyacı, Ardeşen ve Tirebolu Çay Fabrikaları Çelik Baca İmalatı işi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık ihale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL ihale doküman bedeli yatırılarak temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.08.2015 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6960/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)    Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği-Türü- Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1

ELİ Müessesesi Müdürlüğü TRIJEN - “Biyokütle ve Kömürden Sıvı Yakıt Üretim Sistemi” için 15 kişi ile pilot tesisi, montaj, devreye alma, tamir bakım ve çalıştırma hizmet alım işi

2015/96212

2015-1535

12.08.2015

14:00

300 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                           :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

6877/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ve 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 28,14TL ile en çok 36.367,60 TL arasında değişen; 17/08/2015 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,81 TL, en çok 3.636,76 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 29 Kalem muhtelif eşya (Cep Telefonu, Oto teyp, Güneş Paneli, Viski Şisesi kapağı, Panel Radyatör vs.); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 18/08/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6864/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ALAŞEHİR - EŞME VE OVAKÖY - UŞAK İSTASYONLARI ARASINDA RAY KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/94204

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Alaşehir - Eşme ve Ovaköy - Uşak İstasyonları Arasında Ray Kaynağı Yapılması Hizmeti Alımı İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/08/2015 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6804/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması Hizmet Alımı İşi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2015/97237

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                            :  0 312 293 44 00

c) Faks No                                 :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2015/2016 Kampanya döneminde Fabrikamız yer silosundaki ± % 20 toleranslı 120.000 ton pancarın damperli kamyonlarla pancar kanallarına taşınarak boşaltılması Hizmet Alımı İşidir

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  112 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13.08.2015 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6889/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Bakım, Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2015/97229

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ayaş Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon No                            :  0 312 293 44 00

c) Faks No                                 :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Ankara Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde Kırıkkale (Balışeyh) ve Polatlı (Karacaahmet, Sarıoba, Yaralı ve Yenice) Bölgesindeki Kantarındaki toplam ± % 20 toleranslı 116.000 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve makinenin, bakım-onarım ve revizyonu işidir.

 

Kırıkkale Balışeyh (Elektrikli)

21.000 Ton

Polatlı Yenice (Elektrikli)

24.000 Ton

Polatlı Karacaahmet (Dizel)

27.000 Ton

Polatlı Sarıoba (Dizel)

14.000 Ton

Polatlı Yaralı (Elektrikli)

30.000 Ton

 

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikasına bağlı Polatlı ve Kırıkkale Bölge Şefliklerine bağlı Balışeyh, Yenice, Karacaahmet, Sarıoba ve Yaralı Kantarları.

c) İşin Süresi                             :  17 Eylül 2015 İle 05 Aralık 2015 Tarihleri arası (Tahmini 72 Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2015/2016 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  13.08.2015 Saat 10:00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6890/1-1


MUHTELİF ÖZELLİKTE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

17 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ Alımı, ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/96313

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Cumhuriyet Caddesi 60300 Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  3562753530 - 3562753539

c) Elektronik Posta Adresi         :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa):

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  17 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ

b) Teslim yeri                            :  MUAMMER TUKSAVUL - TURHAL ŞEKER FABRİKASI

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşme Sonrası en geç 15 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  13/08/2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6872/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                :  2015/95573

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük Köyü Mevkii/37070 KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11  - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  2015/2016 kampanya döneminde muhtelif kantarlardan Fabrikamıza 57.000 ton pancarın karayolu ile nakliyesi

 

 

Kantar Adı

Yüklenici Tarafından Taşınacak Pancar Miktarı(Ton)

Pancar

Günlük Sevk Programı (Ton)

1.

Tüney

  2.000

   100

2

Devrekani

16.000

   350

3.

Seydiler

  4.000

   150

4.

Göl

  5.000

   150

5.

Taşköprü

30.000

1.000

TOPLAM

57.000

1.750

 

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası ve Pancar Kantarları.

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren tahmini 60 (Altmış) takvim günü olup kampanya başlamadan önce verilecek termin programına göre belirlenecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  13.08.2015 - 14:00

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ğ) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.)

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. - İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.nci maddesinin (a), (b) ve (ğ) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır”

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Yok

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1 İş deneyimini gösteren belgeler

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.4.2. Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bkz. Liste (Madde 5.1.f)

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

6 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (K.D.V. Dahil) 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya Kanuni Temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve  4735 Sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri  Kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve uygun bedeli saptamakta serbesttir.

6904/1-1


2015/2016 KAMPANYA DÖNEMİ DÂHİLİ MEYDAN HİZMETLERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2015/97823

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası      :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 1353 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Tahmini 125 gün boyunca fabrikamız sahasında günlük 24 saat çalışmak koşuluyla 4 adet damperli kamyon çalıştırılması hizmeti

                                                     4 Adet Damperli Kamyon (Çelik Kasalı): her biri 20-25 tonluk kapasiteye sahip ve en çok 10 yaşında olacaktır. Damperli kamyonların 4’ü de 24 saat kesintisiz olarak kullanıma hazır bir vaziyette fabrika sahası içerisinde bulundurulacaktır.

                                                     Fabrikamız 2015/2016 Kampanya Döneminde Tahmini 125 gün boyunca fabrikamız sahasında günlük 24 saat çalışmak koşuluyla 2 adet lastik tekerlekli yükleyici çalıştırılması hizmeti

                                                     2 Adet Lastik tekerlekli yükleyici: her bir yükleyici en az 175hp (129 kw) gücünde, kepçe hacmi en az 2,3 m3 bakımlı ve en çok 10 yaşında olacaktır. Yükleyici fabrika sahasında 24 saat sürekli arızasız, aktif olarak bulundurulacaktır.

b) Yapılacağı yer                         Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14.08.2015 Cuma Günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

4.2.2.İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:

Aşağıda yazılı işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

a) Kamyon ve kepçe ile yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye işleri

b) İş Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri

c) Her türlü hafriyat çalışmaları ve nakliyesi ile ilgili işler

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 14.08.2015 Cuma günü Saat 14:00’de kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

12 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

6977/1-1


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ KOMPLEKSİNİN İRTİFAK VE İŞLETME HAKKI VERİLMEK SURETİYLE KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemiz Çağdaş Sanatlar Müzesi Kompleksinin İrtifak ve İşletme Hakkı Verilmek Suretiyle Kurulması ve İşletilmesi İşini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve müteakip maddeleri hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle ihale edecektir.

2 - İdari Şartname hükümlerine göre yapılacak olan ihale, İlimiz, Odunpazarı İlçesi, Şarkiye Mahallesi, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 40 (389,45-m2 lik ifraz yapılacak kısmı) ile 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20 ve 21 nolu parseller nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerine Müze Kompleksi inşa edilmek üzere İrtifak Hakkı Sahibince her türlü maliyeti karşılanmak suretiyle yapılması ile irtifak hakkı süresince, her türlü kâr, zarar ve ticari riski kendisine ait olmak üzere işletilmesi; bakım onarım ve yenilemelerinin muntazaman yapılması ve irtifak hakkı süresi sonunda tesisin her türlü borçtan arî, bakımlı ve kullanılabilir durumda, mefruşatı ile birlikte bedelsiz olarak İdareye devrini kapsamaktadır.

3 - İrtifak Hakkının süresi, yapım (2 yıl) ve işletme (28 yıl) süreleri toplamı olarak 30 yıldır.

4 - İhale 19/08/2015 Çarşamba günü saat 16:00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Satınalma Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 2.000,00- TL bedelle makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aşağıda yazılı belgeleri sıra numaralı alındı karşılığında Belediyemiz İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir:

a) İdari Şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanmış Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat alındı belgesi,

c) Gerçek kişiler için İkametgâh ilmühaberi (tüzel kişiler için Ticaret Odası Kayıt Belgesi ikametgâh yerine kabul edilir),

d) 2015 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

e) İmza sirküleri,

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde İdari Şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi

h) İdareden alınacak dosya satın alındı makbuzu,

i) İdarece verilecek olan ve İsteklilerce Tesis alanının görülüp incelendiğini gösteren iş yeri görme belgesi,

j) Tahmini bedelin en az % 50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve ayrıca %10’undan az olmamak üzere de kullanılmamış mektup kredisi olduğunu gösterir genel müdürlük teyitli banka referans mektubu,

k) İhale tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik bakanlığınca ‘Yapı , tesisi ve onarım işleri ihalelerinde kullanılan mütehhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin 2015 yılına ait değerlendirme kat sayıları hakkında tebliğ” ile tespit edilen katsayıya göre güncellenmiş tutarı en az Yatırım bedelinin %80 oranında bir üst yapı işine ilişkin işbitirme belgesi,

Ortak Girişim halinde (6) fıkrasının (j) ve (k) fıkralarında istenilen belgelerin ortaklardan biri tarafından münferiden veya birlikte sağlanması yeterlidir.

7 - Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.

8 - 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sayılanlar ile İdari Şartnamenin 10 uncu Maddesinde belirtilen şartları taşımayan ve/veya belgeleri teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

9 - İhale konusu işin İdarece hesaplanmış olan itibari yatırım tutarı 6.159.146,40- Türk Lirasıdır.

10 - Bu işin Geçici Teminatı 185.674,39-TL’dır. Sadece tedavüldeki Türk Parası ve 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları ile Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller Geçici Teminat olarak kabul edilecektir.

11 - İhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

13 - Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir.

14 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15 - İşbu İlan ile İş’e ait İdari Şartname ve eki ihale dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır.

İlan olunur.

6919/1/1-1


TESİS YAPILMAK VE İŞLETİLMEK ÜZERE İRTİFAK VE İŞLETME HAKKI İHALE EDİLECEKTİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemizce Tesis yapılmak ve işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 ve müteakip maddeler hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulüyle İrtifak ve İşletme Hakkı Verilecektir.

2 - Söz konusu ihale, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültürel tesisi olarak da yararlanılmak üzere İlimiz Tepebaşı İlçesi, Eskibağlar Mahallesi 479 ada 46 parseldeki 831,00 m2 arsa üzerinde yaptırılacak en az üç yıldızlı otelin; 30 (otuz) yıllık İşletme ve İrtifak Hakkı Verilmesi karşılığında, bütün masrafları İrtifak Hakkı Sahibi tarafından karşılanmak suretiyle yaptırılması ve işletilmesini kapsamaktadır.

3 - İrtifak Hakkının süresi, yapım (2 yıl) ve işletme (28 yıl) süreleri toplamı olarak 30 yıldır.

4 - İhale 19/08/2015 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin İdari Şartname ile ekleri ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Satınalma Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir veya KDV dâhil 2.000,00- TL bedelle makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İdari Şartname ve eklerini satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılabilmeleri için isteklilerin, ihale tarih ve saatine kadar aşağıda yazılı belgeleri sıra numaralı alındı karşılığında Belediyemiz İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir:

a) İdari şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanmış Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat alındı belgesi,

c) Gerçek kişiler için İkametgâh ilmühaberi(tüzel kişiler için Ticaret Odası Kayıt Belgesi ikametgâh yerine kabul edilir),

d) 2015 yılı Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

e) İmza sirküleri,

f) İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde İdari Şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi,

h) İdareden alınacak dosya satın alındı makbuzu,

i) İdarece verilecek olan ve İsteklilerce Tesis alanının görülüp incelendiğini gösteren iş yeri görme belgesi,

j) Örneği İdari Şartnameye ekli Şirket Kurma Taahhütnamesi,

k) İhale tarihi itibariyle Çevre ve Şehircilik bakanlığınca ‘Yapı, tesisi ve onarım işleri ihalelerinde kullanılan mütehhitlik karneleri ve iş bitirme belgelerinin 2015 yılına ait değerlendirme kat sayıları hakkında tebliğ” ile tespit edilen katsayıya göre güncellenmiş tutarı en az Yatırım bedelinin %80 ini oranında bir üst yapı işine ilişkin işbitirme belgesi,

l) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde yurt içi veya yurt dışında en az 100 yataklı bir turistik tesisi veya benzeri bir tesisi kurduklarını ya da benzeri bir tesisi işlettikleri, işlettirdikleri, işletilir halde teslim ettiklerini kanıtlayan belgeler,

m) İsteklilerin İtibari Yatırım Bedelinin %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve ayrıca % 10’undan az olmamak üzere de kullanılmamış mektup kredisi olduğunu gösterir banka referans mektubu,

Ortak Girişim halinde (6) fıkrasının (k), (l) ve (m) fıkralarında istenilen belgelerin ortaklardan biri tarafından münferiden veya birlikte sağlanması yeterlidir.

7 - Yurtdışındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğunca onaylanmış olması gerekir.

8 - 2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde sayılanlar ile İdari Şartnamenin 10 uncu Maddesinde belirtilen şartları taşımayan ve/veya belgeleri teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

9 - İhale konusu işin İdarece hesaplanmış olan itibari yatırım tutarı 5.798.784,00- Türk Lirasıdır.

10 - Bu işin Geçici Teminatı 175.943,32-TL’dır. Sadece tedavüldeki Türk Parası ve 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları ile Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller Geçici Teminat olarak kabul edilecektir.

11 - İhaleye katılabilmek için istekliler tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

13 - Belgeleri eksik olan isteklilerin teklifleri açılmadan iade edilecektir.

14 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

15 - İşbu İlan ile İş’e ait İdari Şartname ve eki ihale dokümanları arasında çelişki bulunması halinde, İdari Şartname hükümleri geçerli olacaktır.

İlan olunur.

6919/2/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Encümeni Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir belediyesine ait, taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

 

İli

Mahallesi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Mevcut Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Miktarı (TL)

İhale Saati

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

1

2.056,05

Boş Arsa

  5.551.335,00

166.540,05

11.10

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

2

2.056,06

Boş Arsa

  5.654.165,00

169.624,95

11.20

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

3

2.056,05

Boş Arsa

  5.859.742,50

175.792,58

11.30

Şanlıurfa

Karaköprü

5740

4

2.056,06

Boş Arsa

  5.756.968,00

167.309,04

11.40

Şanlıurfa

Yenişehir

83

1020

5.000,00

Boş Arsa

15.000.000,00

450.000,00

11.50

 

2 - İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda 20/08/2015 Perşembe günü Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 250,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

b) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

f) Noter tasdikli imza sirkülerini,

g) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 20/08/2015 tarihinde Perşembe günü saat 11:00’a kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

6 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8 - İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

Bilgi İçin:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı

Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası - ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 313 1607 Dahili 17 08    Faks : 0 414 313 0649     www.sanliurfa.bel.tr     kalite@sanliurfa.bel.tr

e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com

İlan olunur.

6953/1-1