29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29429

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Ahmet ÖZEL (Denetçi No: 12454, Oda Sicil No: 17192) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 25.06.2015 tarihli ve E.2015/978 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ahmet ÖZEL hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 15.07.2015 tarihli ve 20061 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6827/1-1

—————

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Hüseyin Atilla ZAĞPUS (Denetçi No: 2773, Oda Sicil No: 7768) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.05.2015 tarihli ve E.2015/468 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Hüseyin Atilla ZAĞPUS hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 15.07.2015 tarihli ve 20063 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6828/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Kadir TAN (Denetçi No: 12474, Oda Sicil No: 3810) tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/1532 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.04.2015 tarihli ve E.2014/1532-K.2015/717 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kadir TAN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.07.2015 tarihli ve 19715 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6829/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Küçükçiğli Mahallesi üzerindeki 788771 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Metin DİNÇER (Denetçi No: 12519, Oda Sicil No: 11970) tarafından, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2014/1469 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 26.05.2015 tarihli ve E.2014/1469-K.2015/878 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Metin DİNÇER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.07.2015 tarihli ve 19709 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6830/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 633 ada, 22 parsel üzerindeki 886549 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Tarkan BAŞ (Denetçi No: 1045, Oda Sicil No: 16752) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 03.06.2015 tarihli ve E.2015/506 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Tarkan BAŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.07.2015 tarihli ve 19683 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6831/1-1

—————

 

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 28 LII pafta, 1977 ada, 4 parsel üzerindeki 86942 ve 218718 YİBF nolu (yapı tektir.) inşaatın denetimini üstlenen Met Yapı Denetim A.Ş.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Servet Mücella ÇELİK (BAYTUĞ) (Denetçi No: 7975, Oda Sicil No: 31629) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2013/1824 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 28.04.2015 tarihli ve E.2013/1824-K.2015/551 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Servet Mücella ÇELİK (BAYTUĞ) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 13.07.2015 tarihli ve 19679 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6832/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Prof. Dr. Faruk Erzengin Eğitim, Sağlık Hizmetleri ve Yoksullara Yardım Vakfı.

VAKFEDENLER: Prof. Dr. Faruk Erzengin.

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Beykoz 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.06.2015 tarihinde tavzih edilen 04/06/2015 tarih ve E:2013/354, K:2015/l17 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yüksek tahsili kazanan ve ekonomik durumu kısıtlı gençlerimiz, çocuklarımız ve her yaştakiler için eğitim, sağlık, geçim sıkıntısı konularında maddi ve manevi her türlü yardım ve destek hizmetleri vermek, bu amaçla eğitim, sağlık ve bilim merkezlerini kurarak her alanda ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlayacak hizmetlere öncülük etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Faruk Erzengin, Esra Özdemir, Ömer Mehmet Erzengin, Kemal Erdem Erzengin, Sevil Uzdil, Ayhan Çelebi, Hatice Gülten Ölçer, Şengül Pakcan, Seyfettin Çınar, Fatih Parlakyiğit, Abuzer Koçhan.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan her türlü mal ve hakları vakfın gayesine benzer faaliyette bulunan bir vakfa veya resmi kuruma devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

6869/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ALANI

ÖĞRETİM

ÜYESİ

KADRO

ADEDİ

İletişim Fakültesi

Sinema Televizyon

Sinema Televizyon Çalışmaları- Belgesel Yapım Yönetimi

Profesör

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9282    F: 0216 474 53 53 e-posta: iletisim_info@sehir.edu.tr

6871/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile "Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim neleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin" de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir, (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (l'er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör aylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Adaylar ilanın Resmi Gazete’de ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) müracaatlarını yapmalıdır.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

Birimi

Bölüm/Anabilim/

Anasanat

Prof

Açıklama

Doç

Açıklama

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe

1

 

 

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonk. Analiz

1

 

 

 

Ziraat Fakültesi

Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller

1

 

 

 

Bafra Meslek YO.

Bitki Koruma

 

 

1

 

6796/1-1


Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesine, 2547 Sayılı Kanun ve 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince devamlı statüde 1 (bir) adet Profesör ve belirli süreli statüde 4 (dört) adet Yardımcı Doçent alınacaktır.

Başvuracak adayların; Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne, başvurdukları uzmanlık alanını belirten bir dilekçe, ekinde öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, varsa yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, kongre ve konferans tebliğlerini, H faktörü değerini, eğitim - öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve eserlerini; Profesör adaylarının doçentlik belgelerinin onaylı suretini ve “başlıca araştırma eseri”nin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan 6 kopya (Profesör adayları) ve 4 kopya (Yardımcı Doçent adayları) dosyayı vermeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır.

2 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diploma/belgelerin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

5 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.

6 - 0 (332) 223 5488 veya 444 4883 numaralı telefonlardan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir.

7 - İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte

Uzmanlık Alanı

Kadro

Adet

Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Makine öğrenmesi veri madenciliği, optimizasyon ve bulanıkkontrol konularında bilimsel çalışmaları bulunmak, ilgili konularda elektronik tasarım yapabilmek.

Gıda Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak ve gıda prosesi, gıda kimyası, makro kaplama, mikroenkapsülasyon konularında çalışmış olmak.

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Yardımcı Doçent

1

Doktora tezini Su Ürünleri Yetiştiricilik ve Hastalıklar Anabilim Dalında yapmış ve balık besleme-fizyolojisi üzerinde çalışmış olmak. Alanında yurt dışı tecrübeye ve Tilapia yetiştiriciliği konusunda deneyime sahip olmak.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını Ziraat ve Biyoloji Mühendisliği alanında yapmış olmak ve bitki doku kültürü ve biyoreaktör sistemleri konularında Science Citation Index kapsamındaki dergilerde yayınları bulunmak.

Bitkisel/Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Yardımcı Doçent

1

Doktorasını mera agronomisi konusunda yapmış olmak, doktora sonrası en az dört yıl ulusal ve uluslararası ve proje yönetimi tecrübesine sahip olmak, Science Citation Index (SCI), veya SCI-Expanded kapsamında yer alan dergilerde bilimsel yayınları bulunmak.

6859/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UNVANI

Derece

Bölüm

Anabilim Dalı

Doçent

Adet

Yardımcı Doçent

Adet

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

 

1

4

Felsefe

Felsefe Tarihi

1

 

2

Matematik

Uygulamalı Matematik

 

1

4

Kürt Dili ve Edebiyatı

 

 

1

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Üretim Yönetimi ve Paz.

 

1

5

Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

1

5

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Sanatları Tar.

 

1

4

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

 

1

4

6870/1-1


 


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan olunur.

 

Birim Adı

Bölümü

Anabilim Dalı - Anasanat Dalı - Program

Kadro Unvanı

Adedi

Aranan Şartlar

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fotoğraf

Fotoğraf

Yardımcı Doçent

1

Ulusal ve Uluslararası araştırma projesi yürütücülüğü deneyimine sahip olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası iktisat alanında doktora yapmış olmak, AB sermaye piyasaları ve iktisadi entegrasyonlar alanlarında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat (İngilizce)

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak, beşeri sermaye ve kadın iş gücü konularında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat (İngilizce)

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yardımcı Doçent

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak ve sağlık ekonomisi alanında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Yardımcı Doçent

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak, rekabet gücü ve biyoteknoloji alanında çalışmaları olmak.

İktisat Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Yardımcı Doçent

1

Mali İktisat alanında doktora yapmış olmak, kamu borçlanması ve vergi adaleti konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Yardımcı Doçent

1

-

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

1

Tefsir Alanında Doktora yapmış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme

Muhasebe Finansman

Yardımcı Doçent

1

İşletme, Ekonomi, Finans alanında Doktora eğitimini tamamlamış olmak.

İşletme Fakültesi

Almanca İşletme Enformatiği

Yazılım Sistemleri Geliştirme

Yardımcı Doçent

1

İşletme Enformatiği alanında bilimsel yayını olmak.

İşletme Fakültesi

İngilizce İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliğinde doktora yapmış olmak.

Simulasyon (benzetim) alanında yayınları olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Pazarlama

Yardımcı Doçent

1

Dağıtım kanallarında Bağlılık ve Tüketici Davranışları konularında çalışmaları bulunmak.

İşletme Fakültesi

İşletme

Ticaret Hukuku

Yardımcı Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak

Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak

Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku alanlarında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Yardımcı Doçent

1

Lisans ve doktora eğitimini bilgisayar bilimleri veya bilgisayar mühendisliği bölümlerinde tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon

Yardımcı Doçent

1

Konstrüksiyon alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Yardımcı Doçent

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktorası olmak ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında klinik deneyimi ve akademik çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kardiyopulmoner Fizyoterapi Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve/veya ilgili alanlardan birinde doktora yapmış olmak. Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon alanında klinik deneyimi ve akademik çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Politikaları

Yardımcı Doçent

1

Hastane Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Kültür alanında doktora yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi (Türkçe)

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Yardımcı Doçent

1

Kentsel dönüşüm, kültür mirasının korunması, afet yönetimi, Osmanlı döneminde kent kimliği ve mahalle konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kamu Yönetimi (Fransızca)

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

1

Türk iç/dış politikası ve sınır komşuları ile ilişkiler konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İng.)

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

Siyasi coğrafya, küreselleşme, göç, soğuk savaş ve dış politika konularında yayımlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

Yardımcı Doçent

1

Belediye yatırımları, yerel siyaset ve sosyal politika alanlarında yayınlanmış bilimsel çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

1

Görüntü işleme, video işleme, yapay sinir ağları, yüksek boyutlu veri madenciliği konularında uzman olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

1

Biyomedikal Sinyal işleme, gömülü sistemler ve yapay sinir ağları konularında uzman olmak.

Teknoloji Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

1

Sinyal işleme, yapay sinir ağları, karınca koloni, genetik algoritma, arıza teşhisi konularında uzman olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yardımcı Doçent

1

Erişkin ve Pediatrik Nöroanestezi uygulamalarında deneyimli Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak.

Araştırıcılar için Deney Hayvanları Kullanımına ait sertifikası bulunmak.

Perioperatif klinik ultrasonografi ve trasözefageal ekokardiyografinin anesteziyolojide kullanımında yeterliği bulunmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi onkoloji uzmanı olmak ve üro-onkoloji konusunda yurtdışı deneyimi bulunmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Laboratuvar

Yardımcı Doçent

1

Yüzey aktif maddeler konusunda çalışmaları olmak.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama

Yardımcı Doçent

1

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.

Kültür Pazarlaması, Ulus Ötesi Pazarlama ve Markalama konularında çalışma yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Basım Teknolojileri

-

Yardımcı Doçent

2

Matbaa Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

6874/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinden:

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Özel Başvuru Koşulları;

• Kadrolarının karşılığında belirtilen koşulların yanında,

• Her kadro ile ilgili olarak adayların, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Atama-Terfi Kriterlerini sağlamaları gerekir.

• Fakültemizin her bölümünde, eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almış olmaları ve/veya %100 ingilizce eğitim yapılan bölümlerde İngilizce ders almış/vermiş olmaları gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi

• Detaylı YÖK formatında özgeçmiş

• Eser listesi

• Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• Yurt dışında doktora alan adaylar için YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• KPDS / ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği.

• 2 Adet fotoğraf

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

İnsan Kaynakları Direktörlüğü

Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26

34217 Bağcılar

İstanbul

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM/ ABD

UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve/veya Lisans üstü eğitimlerini bu alanda yapmış olmak.

Bilgisayar ağları, Bilgisayar grafikleri veya Veritabanı Sistemleri alanlarından birinde çalışıyor olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya  Lisans üstü eğitimlerini bu alanlarda yapmış olmak

Güç sistemleri, Elektromanyetik, İşaret işleme, Elektronik veya Gömülü sistemler alanlarından birinde çalışıyor olmak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr

2

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve veya Lisans üstü eğitimlerini bu alanlarda yapmış olmak.

Güç sistemleri, Elektromanyetik, İşaret işleme, Elektronik veya Gömülü sistemler alanlarından birinde çalışıyor olmak.

Makine Mühendisliği

Prof. Dr.

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak.

Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Termodinamik, ya da Makine Tasarımı ve Makine Elemanları alanlarından birisinde uzmanlaşmış olmak

İnşaat Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Lisans eğitimini inşaat mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak.

Lisansüstü eğitimlerini Yapı, Yapı Malzemesi veya Hidrolik alanlarında yapmış olmak

İnşaat Mühendisliği

Yrd. Doç.Dr.

1

Lisans eğitimini inşaat mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak.

Lisansüstü eğitimlerini Yapı, Yapı Malzemesi veya Hidrolik alanlarında yapmış olmak

Mimarlık

Yrd. Doç. Dr

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak.

Lisans Üstü eğitimini Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak,

Yapı bilimleri/bilgisi alanında uzmanlaşmış olmak.

İç Mim. Çev. Tas.

Profesör veya Doçent

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümleri lisans mezunu olmak,

Lisans üstü eğitimlerini “tasarım disiplinleri” ile ilgili alanlarda yapmış olmak

Endüstri Mühendisliği

Yrd. Doç.Dr.

1

Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak,

Lisans üstü derecelerini endüstri mühendisliği veya yöneylem araştırması programlarından almış olmak.

Üretim planlama, bilgisayar destekli üretim ve imalat usulleri konularında uzman olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve/veya Lisans üstü eğitimlerini bu alanda yapmış olmak.

Yazılım Mühendisliği alanında uzman olmak

İç Mim. Çev. Tas.

Yrd. Doç. Dr.

2

İç Mimarlık ya da Mimarlık Lisanslı olmak,

Lisans üstü eğitimlerini İç Mimarlık ya da Mimarlık ile ilgili alanlarda yapmış olmak,

Tercihen “İç Mimarlık” Alanında ders vermiş olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası İlişkiler Lisans ve Avrupa Tarihi alanında Lisans üstü eğitim almış olmak

Osmanlı - Rus ilişkileri konusunda doktora yapmış olmak

Yakınçağ Avrupa Tarihi alanında deneyimli olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasötik Anabilim Dalı

Doçent

1

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalında uzman olmak

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Takı Tasarımı

Prof.

1

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

Takı tasarımı konusunda çalışmış olmak

Ulusal ve uluslararası ölçekte sanat ve sanat eğitimi konularında deneyimli olmak.

Plastik Sanatlar

Prof.

Heykel alanında Ulusal ve Uluslararası alanda akademisyen ve sanatçı olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Grafik Tasarım Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1

Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema TV mezunu olmak

Sinematografi, Kakafoni, Fotoğraf, Göresel İletişim Tasarımı alanında çalışmış olmak.

İngilizce bilmek

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası Ticaret

Yard. Doç. Dr.

1

Dış Ticaret yönetimi ya da uluslararası işletmecilik alanında uzmanlaşmış olup, İhracat-İthalat Yönetimi, Dış Ticaret Finansmanı, E-Ticaret, Uluslararası satış ve Müzakere,

Uluslararası Şirket Yönetimi gibi dersleri İngilizce olarak verebilmek.

İşletme Bölümü

Yard. Doç./ Doç./Prof

1

Muhasebe alanında uzmanlaşmış, Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi derslerini lisans ve yüksek lisans seviyesinde İngilizce olarak verebilmek.

Uluslararası İlişkiler

Yard. Doç./

Doç./Prof

1

Lisans üstü çalışmalarını uluslararası hukuk alanında yapmış olmak veya bu alanda uzmanlaşmış olmak.

Eğitim ve araştırma konularında tecrübeli olmak.

Yard. Doç./ Doç./ Prof.

1

Genel Uluslararası İlişkiler disiplininde uzmanlaşmış olmak.

Eğitim ve araştırma konularında tecrübeli olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Milletlerarası Özel Hukuk

Prof.

1

İlgili alanda Almanya'da Lisans veya Lisansüstü eğitimini tamamlamış olmak.

İş Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd. Doç./ Doç./ Prof.

1

Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç.

1

Özel Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

6863/1-1


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

İşletmecinin Unvanı

Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Ücret Dayanağı

Borç Türü

Borç Dönemi

Son Ödeme Tarihi

ALKOR TELEKOMÜNİKASYON HABERLEŞME TİC. LTD. ŞTİ.

0550482041

Çankaya Mh. Kuloğlu Sk. No:4/5 Çankaya\ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

10/03/2014-31/12/2014

30/06/2015

APEKSKOM TELEKOM HİZMETLERİ TİC. VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

0710425250

Vişnelik Mah. Atatürk Bulvarı Sevgi Apt. A Blok No:179/1 ESKİŞEHİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/06/2015

ATAK NET TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM VE HABERLEŞME HİZ. LTD. ŞTİ.

3340535280

1717. Sok. Osmanbey İşhanı No:144 K:1 D:104 Karşıyaka/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

27/06/2014-31/12/2014

30/06/2015

AYCON İLETİŞİM TİCARET LTD. ŞTİ.

1090414015

Güzeloba Mah. 2102 (ŞELALE) Sk. No:14/2 Muratpaşa/ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/04/2015

AYCON İLETİŞİM TİCARET LTD. ŞTİ.

1090414015

Güzeloba Mah. 2102 (ŞELALE) Sk. No:14/2 Muratpaşa/ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30/04/2015

BASE TELEKOMÜNİKASYON İNTERNET HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

1430650432

Büyükesat Mah. Koza Sok. 59/3 Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/04/2015

BASE TELEKOMÜNİKASYON İNTERNET HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

1430650432

Büyükesat Mah. Koza Sok. 59/3 Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30/04/2015

BİRCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

1770356324

Güzeltepe Mah. 747 Sok. A5 Blok No:11/71 06540 Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/06/2015

BOSTON BİLGİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AŞ

1810362884

Esenevler Mh. Berra Sk. No:12 D:39 Ümraniye/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

25/04/2014-31/12/2014

30/04/2015

BOSTON BİLGİ BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AŞ

1810362884

Esenevler Mh. Berra Sk. No:12 D:39 Ümraniye/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30/04/2015

CİTYNET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

2110675561

Cumhuriyet Mah. 1993. Sok. Papatya 2 Recidence A Blok No:35 K:14 D:270 Esenyurt/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

23/06/2014-31/12/2014

30/06/2015

CLI ROUTER HABERLEŞME HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2110671567

Atatürk Cad. No:10/2 Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1 Kat:99 No:3 Bakırköy/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

25/04/2014-31/12/2014

30/04/2015

CLI ROUTER HABERLEŞME HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2110671567

Atatürk Cad. No:10/2 Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1 Kat:99 No:3 Bakırköy/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30/04/2015

DESTİNANET BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

2930489498

13 Mart Mh. Mehtap Kent Cd. Duygu Miran Apt. Altı No:18/Z 8 Artuklu/MARDİN

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

25/09/2014-31/12/2014

30/06/2015

DİGİMEDYA DİGİTAL PLATFORM UYDU ALTYAPI İŞLETMECİLİĞİ AŞ

2950484665

Birlik Mah. 472. Sok. No:5 İç Kapı No:2 Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

10/06/2014-31/12/2014

30/06/2015

EE TELEMATİC BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ.

3240429165

Mansuroğlu Mah. 293/1 Sokak Diva Plaza No:10 K:2 D:11 Bayraklı/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/04/2015

EE TELEMATİC BİLİŞİM TELEKOMÜNİKASYON YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ.

3240429165

Mansuroğlu Mah. 293/1 Sokak Diva Plaza No:10 K:2 D:11 Bayraklı/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30/04/2015

ESC HABERLEŞME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3770452528

847/1 Sok. No:4 D:107 Kemeraltı Konak/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

10/01/2014-31/12/2014

30/04/2015

ESC HABERLEŞME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3770452528

847/1 Sok. No:4 D:107 Kemeraltı Konak/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30/04/2015

ESMS İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ.

3800519210

Pınarbaşı Mah. Atatürk Bulvarı No:46 Zeynel Şahin Apt. Kat:6 D:13 Konyaaltı/ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/06/2015

KASAT UYDU İNT. TEL. VE BİLG.HİZMET DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

5270470033

Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Bulvarı Semerkant Evleri No:76/15 K:4 Esenyurt/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

KPN EURORİNGS TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

5890429090

Ortaklar Cad. No:12/1 D:6 Mecidiyeköy İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

NETTE İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

6310593956

Kızılay Bulvarı Özler Apt. No:16/8 KARTAL İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

GEDPAY TELEKOMÜNİKASYON AŞ

3900518480

Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers Sitesi B Blok No:77 Kartal/İstanbul

. EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

MC GRUP TEKNOLOJİLERİ TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZM. LTD. ŞTİ.

6130712731

Sağlık Sokak No:13/4 Sıhhıye Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

İDEAL NET BİLİŞİM İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

4700568606

Cumhuriyet Mah. Zeytinlik Cad. Gül Apt. No: 1 Kat:1 TRABZON

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.04.2015

İDEAL NET BİLİŞİM İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

4700568606

Cumhuriyet Mah. Zeytinlik Cad. Gül Apt. No: 1 Kat:1 TRABZON

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30.04.2015

LEVEL 3 OMMUNICATIONS PEC TELEKOMÜNİKASYON HİZ.LTD.ŞTİ.

6080498550

Eski Büyükdere Cad. No:29 Bilek İş Merkezi K:7 Dördüncü Levent Kağıthane/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

FOÇA TEKNOLOJİLERİ TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM LTD. ŞTİ.

3880708113

Kavaklıdere Mh. Beykoz Sk. No:5/2 Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

17/04/2014-31/12/2014

30.06.2015

MOBASİS GRUP TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6220433062

Bahçelievler Mah. Ankara Cad. No:97/7 Gölbaşı/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.04.2015

MOBASİS GRUP TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

6220433062

Bahçelievler Mah. Ankara Cad. No:97/7 Gölbaşı/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30.04.2014

KRİTER İNTERNET İZMETLERİ BİLGİSAYAR TUR. REKL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

5900063108

Girne Mahallesi Küçükyalı İş Merkezi A Blok No: 25/3 Maltepe/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

GOONET TELEKOMÜNİKASYON HİZ. AŞ

3960669780

Merkez Mah. Hasat sok. No: 52/1 Şişli/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

HALKNET BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İLETİŞİM TELEKOMİNİKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ

5770507160

Kanal Mah. Yasemin Cad. Nil Apt. 7/C Kepez/ANTALYA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

LONGSON İLETİŞİM AŞ

6090471228

Orta Mah. Demirkapı Cad. No:5/99 Bayrampaşa İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

KABLOSUZ İNTERNET TELEKOMÜNİKASYON HABERLEŞME İLETİŞİM HİZ. LTD. ŞTİ.

4850708081

Turgutreis Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvari Marina pasaji No: 4/101 Bodrum/MUĞLA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi.

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

MOBİLJET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

6220648820

Mahmudiye Mah. Bahçeler Cad. No:27 Matiat İş Merkezi 62\F Akdeniz\MERSİN

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

KUZEYTEL İLETİŞİM SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

4780519235

Mansuroğlu Mah. 283/12 Sok. No:5 B Blok Kat:3 D:12 Bayraklı/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

LEOSAT TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ VE UYDU TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. AŞ

6080498550

Kemankeş Mah. Akçe Sok. No:6 Kat:1 Oda No:2 Karaköy-Beyoğlu-İSTANBUL"

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2015

30.06.2015

MCH YAYINCILIK VE İLETİŞİM AŞ

6130634067

Zeytinoğlu Cad. Sari Konaklar İş Merkezi c Blok Kat: No:14 Akatlar-İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

KÜRECELL İLETİŞİM TİC. LTD. ŞTİ.

6060321990

Akdeniz Mh. Şehit Fethi Bey Cad. 99 Basamak İş Merkezi No:43/505 Konak/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.04.2014

KÜRECELL İLETİŞİM TİC. LTD. ŞTİ.

6060321990

Akdeniz Mh. Şehit Fethi Bey Cad. 99 Basamak İş Merkezi No:43/505 Konak/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2014

30.04.2015

KURNET ILETİŞİM İZMETLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

5940853186

Barış Manço Cad. No:65/9 Balgat Çankaya/ANKARA

. EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30.06.2015

SAT UYDU İNTERNET VE TELEKOM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

8500327932

Cumhuriyet Mah. Nazım Hikmet Bulvarı Kent Plas Apt. No:75/158 Esenyurt/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/06/2015

SYSNET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

7880415150

Koza Sok. No:60/7 Gaziosmanpaşa/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/06/2015

TEBİCOM TELEKOMÜNİKASYON AŞ

8330498588

Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:31/1 Smart Plaza B Blok Kat:4 Ofis:423G Kavacık Beykoz/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

18/07/2014-31/12/2014

30/04/2015

TEBİCOM TELEKOMÜNİKASYON AŞ

8330498588

Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:31/1 Smart Plaza B Blok Kat:4 Ofis:423G Kavacık Beykoz/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30/04/2015

TEL TELEKOM İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

8360437112

İnkilap Mah. Küçüksu Cad. Akçakoca Sok. No:21 Akkom Ofis Park 2.Blok Kat:l0 Ümraniye/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/04/2015

TEL TELEKOM İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

8360437112

İnkilap Mah. Küçüksu Cad. Akçakoca Sok. No:21 Akkom Ofis Park 2.Blok Kat:l0 Ümraniye/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30/04/2015

TELECOM SERVICE FIBER TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ.

8370536329

Sabuni Mah. Tahmis Sok. No:9 Kat:3 EDİRNE

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/06/2015

TELE-FAKS TELEKOMİNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

8370004644

Barbaros Mah. 5227 Sok. No:22/A Çamdibi Bornova/İZMİR

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/06/2015

TNS İŞLEM VE AKTARIM HİZ. LTD. ŞTİ.

8450307925

Ayazağa Mah. Meydan Sk. Maslak 34396 ŞİŞLİ/İSTANBUL Özel ve Özel Avukat Bürosu Büyükdere Cad 195 Plaza 6 Levent 34394 İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/06/2015

TSM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HİZ.TİC. VE SAN. AŞ

1480150683

Zühtüpaşa Mah. Kolej Sok. Park Apt. B Blok No: 6/16 Kızıltoprak-İstanbul

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/04/2015

TSM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HİZ.TİC. VE SAN. AŞ

1480150683

Zühtüpaşa Mah. Kolej Sok. Park Apt. B Blok No: 6/16 Kızıltoprak-İstanbul

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2014

30/04/2015

ÜNİVERSAL TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

9130273369

Kemalpaşa mah. Ordu Cad. Selimpaşa sok. No: 30/1 34134 Aksaray/Fatih/İstanbul

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/06/2015

VEGA TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ.

8830409218

Osmanağa Mah. Yoğurtçu Şükrü Sok. No:26/A Kadıköy /İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

23/05/2014-31/12/2014

30/04/2015

VEGA TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ.

8830409218

Osmanağa Mah. Yoğurtçu Şükrü Sok. No:26/A Kadıköy /İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30/04/2015

VERA TELEKOM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM BİLGİSAYAR BİLİŞİM YAZILIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

9240472767

Emek Mah. 22. Sok. 17/1 Emek Çankaya/ANKARA

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2014-31/12/2014

30/06/2015

VİTAMİN MOBİL MEDYA İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

9250477500

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul C Blok D:48 Başakşehir/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

18/09/2014-31/12/2014

30/04/2015

VİTAMİN MOBİL MEDYA İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

9250477500

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul C Blok D:48 Başakşehir/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/01/2015-31/03/2015

30/04/2015

VOİPPA İLETİŞİM HİZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

9250460932

Çankaya Mah. 4716 Sok. İskender Apt. No:32/2 Akdeniz/MERSİN

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

09/05/2014-31/12/2014

30/06/2015

YENİVİZYON TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

9040791177

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No:414 A Blok Kat:4 D:38 Maltepe/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

02/10/2014-31/12/2014

30/04/2015

YENİVİZYON TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

9040791177

Bağlarbaşı Mah. Bağdat Cad. No:414 A Blok Kat:4 D:38 Maltepe/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

01/03/2015-31/03/2015

30/04/2015

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme Ücreti” başlıklı 11’inci maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin (Yetkilendirme Yönetmeliği) “İdari Ücret” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan hükümler uyarınca; yukarıda adı geçen firmaların borç dönemlerine ait net satışlarının %035 (onbindeotuzbeş)'ine tekabül eden idari ücret borcu bulunmakta olup, 2014 yılına ait  söz konusu tutarların son ödeme günü 30/04/2015 ve 30/06/2015 tarihi olmasına rağmen, bu tarihe kadar ödenmemiştir.

Bu itibarla; bahsi geçen idari ücret tutarları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 16 0001 2009 4110 0005 0000 54 numaralı hesabına, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

6821/1-1