23 Temmuz 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29423

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 3 YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


Ø 1000 MM.LİK VAGON TEKERLEK TAKIMILARININ TAMİRİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP SİLİNDİRİK MAKARALI PİRİNÇ KAFESLİ RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:


BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI, YAN ÜRÜNLER İLE HAYVANSAL YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


BÜYÜKBAŞ SIRTTAN DÜŞME DERİ (KELLE DERİLERİ DAHİL) SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ VE BAĞIRSAK SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:


AĞLI İLÇESİNDE BULUNAN İŞ HANININ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


OTOMATİK YÜKLEME VE ARA DİNLENDİRME ZİNCİRİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FABRİKA VE SATIŞ MAĞAZALARININ İLAÇLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


8 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HEMEN KAZAN OYUN BİLETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


INSTANT WIN LOTTERY TICKETS WILL BE PURCHASED

By The State Supply Office General Directorate:


AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: ANKARA


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Konya Karatay Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesine göre “ Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

 

Sıra No

Ada-Parsel Adres

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Türkoba Mahallesi 113 Ada 2 parsel

9.298,00 m2

Ticaret Alanı

3.533.240,00 TL

105.997,20 TL

 

1 - İhale Şartnamesi Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilecektir.

2 - İhale 04/08/2015 Salı günü saat 09:00’da Büyükçekmece Belediyesi Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2 Caddesi No: 24 adresindeki Ek Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Geçici teminat makbuzu ile Şartname bedeline ait makbuz ile Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Müdürlüğümüzden alınacak hesap ekstresi getireceklerdir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 03/08/2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Büyükçekmece Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6616/1-1


AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 3 YILLIK PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 3 Yıllık Personel Taşıma Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar 65.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 14 Ağustos 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 14 Ağustos 2015 saat 14:00’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6-  Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6690/1-1


Ø 1000 MM.LİK VAGON TEKERLEK TAKIMILARININ TAMİRİNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP SİLİNDİRİK MAKARALI PİRİNÇ KAFESLİ RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/92986

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  1) 250 adet Ø 120x240 WJ silindirik makaralı pirinç kafesli rulman

                                                     2) 250 adet Ø 120x240 WJP silindirik makaralı pirinç kafesli rulman

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 25/08/2015 günü ve 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6699/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5,21 TL ile en çok 160.684,89 TL arasında değişen; 11.08.2015 günü saat 16.30' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,52 TL, en çok 16.068,49 TL arasında olan, yeniden ihraç amaçlı satışa sunulmak üzere filtreli sigara kağıdı cinsi 85 grup eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 12.08.2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6650/1-1


DÜZELTME İLANI

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:

11.07.2015 tarihinde yayınlanan idaremize ait arsa satışı ilanındaki 1. Maddeyi takiben eklenen tabloda yer alan geçici teminat (TL) bedeli 2.319.420,00 TL olması gerekirken sehven 2.319,42 TL olarak yayınlanmıştır. Doğrusu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İlgililere önemle ilan olunur.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan

(m²)

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih/Saat

100. Yıl

7811

2

38.657,00 m²

77.314.000,00

2.319.420,00

TİCK E=1.60

Y en çok = Serbest

05.08.2015/16:00

6694/1-1


BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI, YAN ÜRÜNLER İLE HAYVANSAL YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatat ve yan ürünler ile hayvansal yağlar ihale ile satılacaktır.

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 05 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

6697/1/1-1


BÜYÜKBAŞ SIRTTAN DÜŞME DERİ (KELLE DERİLERİ DAHİL) SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme deriler (kelle derileri dahil) ihale ile satılacaktır.

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 05 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

6697/2/1-1


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAKATATI SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek olan sakatatlar ihale ile satılacaktır.

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 05 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

6696/1/1-1


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ VE BAĞIRSAK SATIŞI YAPILACAKTIR

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2015 yılı Eylül-Aralık aralığını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak küçükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek deri ve bağırsaklar ihale ile satılacaktır.

2 - İhaleler Kombina Müdürlüklerince yapılacak olup her Kombina Müdürlüğü kendi bölgesi (hinterlandı) için diğerleri ile aynı tarih ve saatte ihale yapacaktır.

3 - İstekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihale günü olan 05 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar ilgili Kombina Müdürlüklerine teslim edecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler ilgili Kombina Müdürlüklerinden 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.

6696/2/1-1


AĞLI İLÇESİNDE BULUNAN İŞ HANININ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Ağlı İlçesi Merkez Mahallesi Elecekpınar mevkiinde 299 Ada, 180 Parselde kayıtlı 845,69 m2 yüzölçümlü vasfı kargir bina ve arsası olan taşınmazın (zemin + üç katlı olup, 38 bağımsız bölümden oluşmakta olan) iş hanının blok halinde, “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği” satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İş hanının muhammen bedeli 692.750,00 olup, geçici teminatı 20.782.50

3 - İhalesinin 04.08.2015 Salı günü; saat:11.00’de İl Özel İdaresi hizmet binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresinde mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyenlerin;

a) Yerleşim yeri belgesi,

b) 2015 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,

c) Vekaleten katılanlar için 2015 yılına ait noter tasdikli vekaletname,

d) İhaleye ortak olarak katılacakların 2015 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

e) İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2015 yılına ait noter tasdikli sureti

f) Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzunu Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.

6 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

6705/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

03.07.2015 TARİHLİ VE 29405 SAYILI RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLEN EREĞLİ ŞEKER FABRİKASI İÇİN TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJLERİNİN AÇIK İHALE USULÜNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN 2015/84044 İHALE KAYIT NUMARALI İHALEMİZİN SON TEKLİF VERME (İHALE) TARİHİ 28 AĞUSTOS 2015 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00’E UZATILMIŞTIR.

6709/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi 21J-3C pafta 631 ada 198 parsel nolu 12.280,79 m2 alana sahip konut arsası vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 05.08.2015 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da Encümen huzurunda 8.385.000,00 - muhammen bedel ve 251.550,00- geçici ihale teminatı ile satılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Biriminde görülebilir.

Çetinkaya Mahallesi, 21J-3C pafta, 631 ada, 198 parsel nolu 12.280,79 -m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 05.08.2015 tarihi saat 14:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir.

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul K.D.V.’den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

3 - Satış İhalesine katılacak olanlar için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

3 - İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

4 - Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu ( 50,00-)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1 - Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

2 - Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

3 - Ticaret Sicil Belgesi

4 - Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

5 - Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

7 - Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu ( 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T. saat ayarı esastır.

İlan olunur.

6657/1-1


KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın konveyörlerinde kullanılmak üzere 200 mt 84’lük ve 200 mt 90’lık olmak üzere konveyör bant, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Tekliflerin en geç 30.07.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

6677/1-1


OTOMATİK YÜKLEME VE ARA DİNLENDİRME ZİNCİRİ ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız Üretim alanında kullanılmak üzere, 150 metre Otomatik Yükleme Zinciri ve 200 Metre Ara Dinlendirme Zinciri teklif alma yoluyla alınacaktır.

2 - Numuneler Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünde görülebilir.

3 - Teklifler en geç 30.07.2015 Perşembe günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

6678/1-1


FABRİKA VE SATIŞ MAĞAZALARININ İLAÇLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız ve satış mağazalarının 1 yıllık ilaçlanması, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğünden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 30.07.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

6679/1-1


8 KALEM MUTFAK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Foça İkmal Destek Komutanlığı ihtiyacı 8 kalem mutfak malzemesi, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

NO

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE DOKÜMAN BEDELLERİ

1

8 Kalem Mutfak Malzemesi

100. -TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş ve döküm alınabilmekte olup, bu nedenle ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/08/2015 günü, en geç saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik şartnamesine uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlerin markası, modeli ve teslim süreleri teklif mektuplarında belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6692/1-1


HEMEN KAZAN OYUN BİLETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır.

 

Malzemenin Grubu

Miktar

Neye Göre Alınacağı

Son Teklif Verme Tarihi

Hemen Kazan Oyun Bileti (6,10x10.20 cm)

250.000.000 adet

Teknik Şartname

06.08.2015

1 -

a) İHALE EVRAKI BEDELİLİDİR. EVRAK BEDELİ 140.-TL’dir.

b) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu Satınalma Daire Başkanlığından incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler.

c) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

d) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. ve 5. maddelerinde yazılı belgeler, şartname bedeline ait banka makbuzu veya kasa tahsil fişinin aslı ve bir örneği ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklif fiyatlarının değerlendirmesi, 250 milyon adet biletin tamamı üzerinden yapılacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para cinsinden verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

Duyurulur.

6693/1/1-1


INSTANT WIN LOTTERY TICKETS WILL BE PURCHASED

By The State Supply Office General Directorate:

The commodities mentioned below shall be purchased from domestic and foreign market by taking open bids, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications, and with additional conditions concerning the tender.

 

COMMODITY

QUANTITY (pcs.)

BASIS OF PURCHASING

BIDDING DEADLINE

6,10 x 10,20 cm Hemen Kazan Instant Win Lottery Tickets

250.000.000

Technical Specification

06.08.2015

1 -

a) THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS 140.-TL

b) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara without any charge.

c) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document price mentioned above to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

d) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope by adding to the tender document. The original of the receipt will be returned to the bidder after opening all the bids. In case of canceling the bid completely or giving up the order, the price of tender document will be refunded to the bidders.

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the 2nd and 5th articles of the commercial specification, the original and a copy of the bank or cashier receipt, the documents specified in the additional conditions and the inner envelope should all be put in the outer envelope.

3 - The bids should reach or be submitted to the 3rd Purchasing Department of our Headquarters Office until at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to postal processes.

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to submit. The inner envelopes of the bidders, whose outer envelopes of the bids have no deficiency, will also be opened. Bidders shall be inspected in terms of financial and technical sufficiency, if necessary.

5 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the inner envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender

6 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration. The evaluation of the bids shall be made out of the whole quantity of 250 million tickets.

7 - Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months from the date of final submission in the same currency of their offers at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they have submitted.

8 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with paragraph (g) (exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right to tender, not to tender, partially tender or award the tender to whichever bidder it may please regarding the above-mentioned material to be purchased.

9 - The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally.

To be announced to all candidates.

6693/2/1-1


AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI/KÜTAHYA

b) Telefon No                            :  0274 614 10 07

c) Faks No                                 :  0274 614 59 94 - 95

d) Elektronik Posta Adresi        :  glisatinalma@gli.gov.tr

2 - İhalenin;

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1 - HAYAT HATTI

İKN: 2015/87138

D.NO: 213-GLİ/2015-650

1 KALEMDE 11.000 m.

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

150 TAKVİM GÜNÜ

2 - WABCO V KOMATSU KAMYON YEDEK PARÇALARI

İKN: 2015/87433

D.NO: 246-GLİ/2015-655

17 KALEMDE 1307 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

90 TAKVİM GÜNÜ

3 - HITACHİ EKSKAVATÖR MOTOR (MITSUBISHI) YEDEKLERİ

İKN: 2015/87688

D. NO: 242-GLİ/2015-657

43 KALEMDE

9 TAKIM 226 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

120 TAKVİM GÜNÜ

4 - DALGIÇ TİP ŞLAMLI SU POMPASI

İKN: 2015-88577

D.NO: 591-GLİ/2015-673

1 KALEMDE

2 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

90 TAKVİM GÜNÜ

5 - INGERSOLL-RAND DELİK MAKİNASI YEDEKLERİ

İKN:2015-90884

D.NO:241-GLİ/2015-698

1 KALEMDE

4 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

120 TAKVİM GÜNÜ

 

3 - İlanın,

 

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1 - HAYAT HATTI

05.08.2015 ÇARŞAMBA

14.00

14.00

50,00 TL

2 - WABCO V KOMATSU KAMYON YEDEK PARÇALARI

05.08.2015 ÇARŞAMBA

15.00

15.00

50,00 TL

3 - HITACHİ EKSKAVATÖR MOTOR (MITSUBISHI) YEDEKLERİ

05.08.2015 ÇARŞAMBA

16.00

16.00

50,00 TL

4 - DALGIÇ TİP ŞLAMLI SU POMPASI

06.08.2015 PERŞEMBE

14.00

14.00

50,00 TL

5 - INGERSOLL-RAND DELİK MAKİNASI YEDEKLERİ

06.08.2015 PERŞEMBE

15.00

15.00

50,00 TL

 

f) Yapılacağı Yer                       :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü                            :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü                      :  Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini;

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, idarece onaylı ihale dokümanını bedelsiz olarak temin etmeleri zorunludur.

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer:

Tavşanlı’da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, İdari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

12 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Hayat Hattı ve Dalgıç Tip Şlamlı Su Pompası ihalelerinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer ihalelerde ise kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

14 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dökümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları:

T.C. ZİRAAT BANKASI  : TR280001000181335975645001

T.HALK BANKASI           : TR820001200952800013000005

VAKIFBANK                    : TR390001500158007293619845

İlgilenenlere duyurulur.

6700/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:

ANKARA

TMİ-16/8-1 Grubunda yer alan 154 kV. Kalecik, Hacılar, Baştaş, Hasköy İletim Trafo Merkezleri ile, TMİ-16/8-2 Grubunda yer alan 154 kV. İncek, Beylikköprü, Çiğdem GİS, Eryaman GİS İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2015/94097

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254    06105 - Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL: 0.312.397 24 00  -  FAX: 0.312.397 24 14

c) Elektronik posta adresi          :  8bolgemd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            : www.8iletim.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          : TMİ-16/8-1 Grubunda yer alan 154 kV. Kalecik, Hacılar, Baştaş, Hasköy İletim Trafo Merkezleri ile,

                                                     TMİ-16/8-2 Grubunda yer alan 154 kV. İncek, Beylikköprü, Çiğdem GİS, Eryaman GİS İletim Trafo Merkezlerinin İşletilmesi (Bakım ve Güvenlik Hariç)

b) Yapılacağı yer                       : TMİ-16/8-1 Grubu:

                                                     Kalecik Trafo Merkezi Kalecik/ANKARA,

                                                     Hacılar Trafo Merkezi Hacılar/KIRIKKALE,

                                                     Baştaş Trafo Merkezi Elmadağ/ANKARA,

                                                     Hasköy Trafo Merkezi Keçiören/ANKARA

                                                     TMİ-16/8-2 Grubu:

                                                     İncek Trafo Merkezi Gölbaşı/ANKARA,

                                                     Beylikköprü Trafo Merkezi Polatlı/ANKARA,

                                                     Çiğdem GİS Trafo Merkezi Çankaya/ANKARA,

                                                     Eryaman GİS Trafo Merkezi Etimesgut/ANKARA

c) İşin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  03/08/2015 Pazartesi günü, Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

a) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a)Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.

Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.4.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

3 Trafo Merkezli bir grup için

12

12 x 45 = 540

4 Trafo Merkezli bir grup için

16

16 x 45 = 720

5 Trafo Merkezli bir grup için

20

20 x 45 = 900

6 Trafo Merkezli bir grup için

24

24 x 45 = 1080

Grup Mühendisi

1 (*)

1 x 45 = 45

 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer alan trafo merkezlerini Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

4.5. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu Sektöründen alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme belgeleridir.

4.5.1. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

b) İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı İdarenin adresinde görülebilir ve 150,00 TL (YüzelliTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No:254 06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 160 TL doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Necatibey/ANKARA Şubesi IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - Kısmi teklif verilmesi:

10.1 Bu hizmet alımı ihalesinde her bir grup için kısmi teklif verilebilir.

10.2. Grup içerisinde yer alan trafo merkezlerinin tamamı bir kısım olarak değerlendirilecektir.

Ayrıca ;

İstekliler her bir grup için ayrı ayrı olmak üzere, birden fazla grup için teklif verebilecektir. (Verilen teklif o grupta yer alan trafo merkezlerinin tamamı içindir.)

Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecek, her kısım (grup) için ayrı ayrı birim fiyat sözleşme İmzalanacaktır. Bu ihalede kısım (grup) sayısı 2 (iki) dir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

6708/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Konya Karatay Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda tapu kayıtlı ve muhammen bedeli yazılı gayrimenkuller 2886 sayılı kanun ve şartnamesi dahilinde kapalı teklif ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale 05.08.2015 Çarşamba günü saat 15.00 da belediye encümenince, encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 sıra numaralı gayrimenkullerin tamamı 630 adet daire (78 adet 80 m2, 184 adet 100 m2 344 adet 130 m2, 24 adet 185 m2) ve 50.000.000 (elli milyon) TL + K.D.V bedelle satışa sunulmuştur. Satışlardan doğacak KDV ile ilgili 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre işlem yapılacaktır.

 

Sıra

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Alan (m²)

Devredilecek

Hisse

Devredilecek

Alan (m²)

Bedel (TL)

Toplam Bedel

(TL)

Geçici Tem.

(TL)

  1

Şeyh Ulema Cemre

M29A11D2A

32344

1

12.975,50

5590/20340

3.566,03

375.000,00

50.000.000,00

1,500.000,00

  2

”

”

32345

1

7.018,85

2340/8200

2.002,94

55.000,00

  3

”

”

32345

4

5.309,77

1/1

5.309,77

146.000,00

  4

”

M29A11D1B

32353

1

10.406,46

1950/11200

1.811,84

50.000,00

  5

”

”

32353

3

4.274,40

1/1

4.274,40

117.000,00

  6

”

”

32354

1

35.721,96

10660/54168

7.029,91

296.000,00

  7

”

”

32355

1

8.890,23

1/1

8.890,23

505.000,00

  8

”

”

32355

3

4.396,02

1/1

4.396,02

250.000,00

  9

”

”

32355

4

1.078,97

1/1

1.078,97

62.000,00

10

”

M29A11D2A

32345

2

7.173,24

1/1

7.173,24

17.335.499,84

11

”

M29A11D1B

32352

1

6.921,80

1/1

6.921,80

16.727.847,22

12

”

”

32356

2

5.826,42

1/1

5.826,42

14.080.652,94

 

4 - Artırma Türk Lirası üzerinden yapılacaktır. Konutlar şartnamedeki şartlar doğrultusunda belediyeye teslim edilecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sıra numaralı gayrimenkuller konut imar planlı arsa, 10, 11 ve 12 sıra numaralı gayrimenkuller otel ve ticaret alanı imar planlı arsadır.

5 - İstekliler ihaleye katılmak için şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A. Dış Zarf

a. Müracaat dilekçesi (ADNKS’nde bulunan adres yazılacak.)

b. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

c. Geçici Teminat (2886 sayılı D.İ.K.’nun 26. Maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)

d. Tüzel kişiler, şirket veya kurumlar için yetki belgesi, imza sirküleri

e. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi,

f. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

g. Son beş yıla ait (2011-2015) gelir ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair belge.

h. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

ı. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

j. İsteklilerin dilekçeyle beraber istenilen belgeleri 05.08.2015 tarih Çarşamba günü saat 12:30’a kadar Karatay Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

k. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

B. İç Zarf

a. Teklif Mektubu

6 - İhale dosyası şartnamesi ve diğer evrakları, mesai saatleri içerisinde Karatay Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görülebilir.

7 - İş bu ihale ilanı bilgi niteliğinde olup, satış işleminden sonra yapılacak dairelerde ihale şartname hükümleri geçerlidir.

8 - Belediye Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

6349/1-1