5 Temmuz 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29407

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maden İşleri Genel Müdürlüğü teknik heyetlerince mahallinde yapılan denetimler sonucunda hammadde üretim izin alanı dışında veya hammadde üretim izni alınmadan üretim yaptıkları tespit edilen şirketlere 3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesinin 6. fıkrası gereği idari para cezası uygulanmıştır. İdari para cezalarının yatırılması için ilgililerin mevcut adreslerine tebligat gönderilmiş ancak yazılar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle aşağıdaki tabloda durumları belirtilen şirketlere uygulanan idari para cezalarının, ilgililer tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanununun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12.05.2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 nolu Tahsilat Genel Tebliğine göre bağlı bulunulan Vergi Dairesine bir ay içerisinde ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi gerektiği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra

İli

İlgili Saha

İzin No.

İdari Para Cezası Uygulananın Adı/Ünvanı

Uygulanan İdari Para Cezası Tutarı

1

Muğla

48/2005-06

Tek-Yön İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

183.233 TL. (Yüzseksenüçbinikiyüzotuzüç Türk Lirası)

2

Çanakkale

17/2006-17

Kolsan İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

138.484 TL. (Yüzotuzsekizbindörtyüzseksen-dört Türk Lirası)

3

Ankara

06/2005-24

Orhan İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

360.243 TL. (Üçyüzatmışbinikiyüzkırküç Türk Lirası)

4

Gaziantep

27/2005-14

Orhan İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

320.201 TL. (Üçyüzyirmibinikiyüzbir Türk Lirası)

6158/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2013 - Ekim dönemi ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına ek yerleştirmelerine Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalında ilan edilen araştırma görevlisi (ÖYP) kadrosuna yerleştiği bildirilen Musab Joshua ATASOY’un belirtilen kadroya yapılan ataması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın görüş yazısı üzerine iptal edilmiş olup, ilgilinin bildirdiği adresine tebligat yapılamadığından ilanen duyurulur.

6155/1-1


İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.

1 - İlanda belirtilen Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları http://ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/UniversitemizMevzuati/Yonergeler/ Ogretim ElemaniKadrolarinaBasvurmaAtamaVeYukseltmeIlkeleriYonergesi) taşımaları, Doçent adayların dilekçelerine özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne (Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No: 90 Beyoğlu / İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Fakülte/MYO

Böl./Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Ticari Bilimler

İktisat İngilizce

(Mikro İktisat ve Sanayi İktisadı konularında eserleri bulunması ve Yabancı dilde eğitim verme kriterlerini sağlamış olmak)

Doç. Dr.

1

6174/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 22L-IV-C pafta, 13922 ada, 1 parsel üzerindeki 544885 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 268 no’lu yapı denetim izin belgesine sahip Avrasya Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Mehmet ONARAN tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 02.06.2015 tarihli ve E. 2015/518 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 04.02.2015 tarihli ve 29257 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mehmet ONARAN (Denetçi No: 4511, Oda Sicil No: 4368) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 25.06.2015 tarih ve 17682 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6156/1/1-1

—————

Çorum İli, Merkez İlçesi, 19.k.III.c pafta, 3523 ada, 8 parsel üzerindeki 923543 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1221 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çorum Pozitif Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 03.06.2015 tarih ve E. 2015/849 sayılı kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çorum Pozitif Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 25.06.2015 tarih ve 17802 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6156/2/1-1

—————

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4047 ada, 5 parsel üzerindeki 555824 YİBF nolu (C Blok) yapının denetimini üstlenen Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Ragıp ÇETİN (Denetçi No: 12212, Oda Sicil No: 18993) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 13.05.2015 tarihli ve E.2015/565 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 14.08.2014 tarihli ve 29088 Resmi Gazete ilanı ile Ragıp ÇETİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 26.06.2015 tarihli ve 17803 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6157/1/1-1

—————

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin kuruluş ortağı veya yetkilisi Şirket müdürü, Kontrol Elemanı, Elektrik Mühendisi Bahadır ÖNER (Oda Sicil No:31992) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28.05.2015 tarihli ve E.2015/206 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 21.07.2014 tarih ve 29067 Resmi Gazete ilanı ile Bahadır ÖNER hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 25.06.2015 tarihli ve 17727 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6157/2/1-1

—————

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Halil Ayhan GÜLEN (Denetçi No:16108, Oda Sicil No:24525) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28.05.2015 tarihli ve E.2015/204 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 21.07.2014 tarih ve 29067 Resmi Gazete ilanı ile Halil Ayhan GÜLEN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 22.06.2015 tarihli ve 17046 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

6157/3/1-1

—————

17.06.2015 tarihli ve 29389 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Mehmet POLAT ile ilgili ilanda sehven yazılan “Torbalı ilçesi” ifadesinin çıkarılarak “Aliağa İlçesi” ifadesinin eklenmesi 25.06.2015 tarihli ve 17729 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6157/4/1-1

—————

21.06.2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Sönmez AKGÜN ile ilgili ilanda sehven yazılan “119307 YİBF” ifadesinin çıkarılarak “119337 YİBF” ifadesinin eklenmesi 25.06.2015 tarihli ve 17728 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6157/5/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                36.00/511

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 10.06.2015-77                                  Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 10.06.2015-917                                     KARS

Kars İli, Merkez İlçesi, Hafızpaşa Mahallesi, tapunun 161 ada 9, 10 parsel numaralarına kayıtlı, özel Mülkiyete ait taşınmazın tescil talebine ilişkin; Kars Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 13.08.2014 tarih ve 4007 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.05.2015 tarih ve 893 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 08.06.2015 gün ve 1635 sayılı Uzman Raporu okundu. Ekleri, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kars İli, Merkez İlçesi, Hafızpaşa Mahallesi, tapunun 161 ada 9, 10 parsel numaralarına kayıtlı, özel Mülkiyete ait taşınmazın tescil talebine ilişkin; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği göstermeleri nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca 19. yy geleneksel konut mimarisi özellikleri taşıdığından tescil edilmesinin uygun olduğuna, yapı grubunun II olarak belirlenmesine ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına; karar verildi.


aaa

6079/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  45.11/4

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 29.05.2015-217                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 29.05.2015-5266                                  İZMİR

Manisa İli, Soma İlçesi, Darkale Köyü’nde bulunan, Taşınmaz ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 24.02.1984 tarihli ve 134 sayılı kararı ile sit alanı olarak tescillenen, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.01.2012 tarihli ve 448 sayılı kararı ile sit türü “Kentsel Sit” olarak belirlenen alana ilişkin olarak Soma Belediye Başkanlığının 24.09.2014 tarih ve 1810/3826 sayılı yazısı ve ekleri, konuya ilişkin Kurulumuzun 26.02.2015 tarih ve 4908 sayılı kararı, Müdürlük Evrak Kaydında 28.05.2015 tarih ve 533 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler neticesinde:

Kararımız eki Liste-I’de anılan parsellerdeki yapıların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, korunma gruplarının listede geçtiği şekilde belirlenmesine, tescil fişlerinin uygun olduğuna karar verildi.

 

45.11.4-RESMİGAZETE_Sayfa_2

45.11.4-RESMİGAZETE_Sayfa_3

5995/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                   05.00/769

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 01.06.2015-120                                   Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 01.06.2015-2639                                  SAMSUN

Amasya İli, Merkez, Bulduk köyü sınırları içerisinde Amasya Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 105 ada, 1 parsel ile tapulama harici alanda tespit edilen Nekropol alanının III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 30.01.2015 gün ve 305 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 16.03.2015 tarih ve 49388 sayılı, Amasya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.03.2015 tarih ve 1738 sayılı, Amasya Valiliği İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 13.04.2015 gün ve 3728 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2015 tarih ve 251802 sayılı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 14.05.2015 tarih ve 309584 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 28.05.2015 tarih ve 213 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Amasya İli, Merkez, Bulduk köyü sınırları içerisinde Amasya Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan rapor doğrultusunda 105 ada, 1 parsel ile tapulama harici alanda tespit edilen Nekropol alanının ekli 1/1000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi.


5998

5998/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           78.08/2511 R.B.

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 15.06.2015-149                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 15.06.2015-2319                          SAFRANBOLU

Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Konarı Köyü, Köyiçi Mevkii, 126 ada, 8 parselde yer alan taşınmazın tespit ve tescil çalışmalarının Müdürlüğümüzce yapılmasını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.08.2014 tarih ve 1796 sayılı kararı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.06.2015 tarih ve 569 sayılı raporu okundu; ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Konarı Köyü, Köyiçi Mevkii, 126 ada, 8 parselde yer alan taşınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine (OLUMLU), taşınmazın grubunun "2" olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), söz konusu taşınmazın koruma alanı olarak karar ekinde yer alan, 1/500 ölçekli haritada kordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.


5987

5987/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  09.14.7

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 11.06.2015-100                                Toplantı Yeri

KARAR TARİHİ VE NO        : 11.06.2015-3936                                 AYDIN

Aydın İli, İncirliova İlçesi, Karabağ Mahallesi, Sarayçukuru Mevkiinde bulunan ve tapunun 163 ada 39 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/2000 ölçekli kadastral harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinatlandırıldığı şekliyle III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin prensipte uygun olduğuna, ancak tescil edilmeden önce “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereğince ilgili Kurum görüşlerinin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine ilişkin Koruma Bölge Kurulu’nun 27.3.2015 tarih ve 3704 sayılı kararı, Kurum görüşlerinin talep edildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.4.2015 tarih ve 1199 sayılı yazısı, Kurum görüşünün gönderildiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.05.2015 tarih ve 142-1682-7232 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü’nün 25.05.2015 tarih ve 100884 sayılı yazısı, konuya ilişkin Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarının 09.6.2015 tarih ve 3103 kayıt numaralı raporları okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, İncirliova İlçesi, Karabağ Mahallesi, Sarayçukuru Mevkiinde bulunan ve tapunun 163 ada 39 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden ekli 1/2000 ölçekli kadastral sit haritası üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinatlandırıldığı şekliyle III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin ve Aydın Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.


5986/1-1