19 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29391

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5632-2                                                                 Karar Tarihi: 11/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2015 tarihli toplantısında, Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.’nin PİL/4567-3/33154 sayılı İletim lisansı kapsamında Kutlukent Beldesi Çay Çiçeği Sokak Tekkeköy/SAMSUN adresinde faaliyette bulunan iletim tesisine ilişkin iletim tarifesinin,

1 - İletim hizmet fiyatları için, yıllık 36.000 m3 ve üzerinde yapılan iletim hizmetlerinde %75,

2 - Yan hizmet fiyatları için, iki yıl ve üzeri depolama hizmetlerinde % 85 indirim olacak,

şekilde tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

5398/1/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 5632-3                                                                 Karar Tarihi: 11/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2015 tarihli toplantısında, Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş.’nin; DEP/767-16/17137 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Kutlukent Beldesi Çay Çiçeği Sokak Tekkeköy/SAMSUN adresinde faaliyette bulunan Samsun Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin;

1 - Depolama hizmeti fiyatları için, iki yıl ve üzeri depolama hizmetlerinde % 85 indirim,

2 - Depolama/teslim alma-etme/yan hizmet fiyatları için, yıllık 36.000 m3 ve üzeri teslim alma hizmeti verilmesi durumunda teslim alma ücretlerinde % 91,65, yıllık 36.000 m3 ve üzeri teslim etme hizmeti verilmesi durumunda teslim etme ücretlerinde % 91,65 indirim olacak,

şekilde tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

5398/2/1-1


Adalet Bakanlığından:

Gaziosmanpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/323 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5404/1-1

—————

Bakırköy 16. İş Mahkemesinin 2014/11 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5405/1-1

—————

İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/136 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

5406/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’nin F47-A numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 27.05.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5396/1-1

—————

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’nin G45-a1, a4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 27.05.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5395/1-1

—————

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’nin G44-A numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 27.05.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5394/1-1

—————

Thrace Basin Natural Gas Turkey Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şirketlerinin F18-d3 numaralı paftada müşterek bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 29.05.2015 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5393/1-1

—————

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’nin G44-B numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 27.05.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5392/1-1

—————

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik İnşaat Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.’nin F46-b2,b3 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 27.05.2015 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5391/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME VE İPTAL İLANI

10.06.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak öğretim üyelerine ilişkin ilanın 1. satırında yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı 1. dereceli lisansüstü eğitimlerini nümerik analizde tamamlamış ve indeksli dergilerde yayın yapmış olmak açıklamalı yardımcı doçent alım ilanı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

5431/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

Kule İnşaat Turizm Mühendislik ve Ticaret Limited Şirketi, bu şirketin hisselerinin yarısından fazlasına sahip ortağı 22627962578 TC Kimlik No'lu Mehmet Pişirir ve Efeyol İnşaat Alt Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25. maddesi gereğince verilen ve 27.12.2014 tarih ve 29218 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemi, Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 03.06.2015 Tarih ve 2015/168 E. sayılı yürütmeyi durdurma kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

İlan olunur.

5434/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz biriminde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür.

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile özgeçmişi, yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan bir dosyayı altı nüsha (Doçent kadrosu için 4 nüsha) halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini eklemelidirler.

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim/Anasanat Dalı

Profesör

Doçent

Açıklama

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

 

 

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

1

 

Çelik üretim proses geliştirme konusunda çalışma yapmış olmak.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1

 

Yapay zeka ile elektrik motorlarında hata teşhisi konusunda çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

 

1

İngiliz dili ve edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

 

1

Sayısal fligramlama konusunda çalışma yapmış olmak.

MALZEME BİLİMİ

1

 

Kompozit malzemeler konusunda çalışma yapmış olmak.

SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ

 

 

 

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

 

1

Doçentlik unvanını turizm alanından almış olmak.

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

1

 

Rekabet politikası konusunda çalışma yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

ÜROLOJİ

 

1

Prematüre ejekulasyon tedavisinde akapunkturun etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

5403/1-1


 

ŞABLON Namık_Sayfa_1


 

ŞABLON Namık_Sayfa_2


 

ŞABLON Namık_Sayfa_3


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi.

Üniversitemizde görev yapan akademik Personelin atama işlemlerinde güncellenmiş AVES bilgilerinin bir çıktısının başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir. Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Doktora ve Doçent unvanı Yurtdışında alınmış ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

• 2547 sayılı Yasanın 26.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

• Dilekçe (Adayların dilekçelerinde Başlıca Araştırma Eserlerini belirtmesi)

• Özgeçmiş

• Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

• Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

• Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

• 1 adet fotoğraf

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi

DOÇENTLER İÇİN

• 2547 Sayılı Yasanın 25.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

• Dilekçe

• Özgeçmiş

• Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

• Lisans, Yüksek Lisans belgesi,

• Doktora belgesi, Doçentlik belgesi,

• 1 adet fotoğraf

• Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

Profesör

1

1

Tıp Doktoru olmak. Tıp Eğitimi bilim alanında Doçentliğini almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

1

Nöroloji uzmanı olmak. Demans konusunda akademik deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak. Karaciğer ve böbrek nakli ruhsatı alabilecek yetkinlikte olmak. Robotik cerrahi eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Bitki Biyoteknolojisi alanında gen susturma-gen aktarma konularında doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Doçent

1

1

Peyzaj Tasarımı bilim dalında akademik deneyimi olmak.

Fen Fakültesi

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Uzaktan Algılama

Doçent

1

1

Kentsel uzaktan algılama, otomatik obje çıkarımı ve yer seçimi konularında akademik deneyimi olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Makromolekül-ilaç etkileşimleri ve adsorpsiyon konularında akademik deneyimi olmak.

Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Bölgesel Coğrafya

Doçent

1

1

Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Bilim Dalı'nda Doçent unvanı olmak, Turizm Coğrafyası, Alternatif Turizm kaynakları  konusunda akademik deneyimi olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

3

1

Doçentliğini Finans alanında almış olmak. Kurumsal yatırımcı davranışları ve Finansal Piyasalar üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak, Finansal krizler ve kriz politikaları alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

1

1

Jeolojik uzaktan algılama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Doçent

3

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim.Yönt.Tef.Plan.ve Ek.

Doçent

1

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak ve Eğitim Denetimi alanında deneyime sahip olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

2

Çocuk Gelişimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Mat. Al. Eğt.

Fizik Eğitimi

Profesör

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Seramik

Seramik

Doçent

1

1

Seramik alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik yapmış olmak. Çağdaş Seramik Sanatı ve Seramik Teknolojisi konularında akademik deneyimi olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

1

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Profesör

1

1

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Temel Bilimleri

Balıkçılık Temel Bilimleri

Doçent

1

1

Su Ürünleri pazarlaması alanında akademik deneyimi olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

1

Hadis-Kelam ilişkisi ve Hadis rivayeti-Tefsir ilişkisi alanlarında akademik deneyimi olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

1

Stereoloji konusunda deneyimli ve Temporomandibular eklem cerrahisi konusunda yurt dışı deneyimi olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Doçent

1

1

Diş Hekimliğinde Lazer Doppler Flowmetre ve Pulse Oksimetre kullanımı üzerine akademik deneyime sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Doçent

3

1

Sitotoksisite, renk ve fiber postlar konusunda deneyimli olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

İşletme alanında Doktora yapmış olmak, Doçentliğini turizm alanında almış olmak, Konaklama İşletmeciliği Yönetimi alanında akademik deneyimi olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Doçent

1

1

Turizm İşletmeciliği ve Eğitimi alanında Doktora yapmış olmak, Doçentliğini Turizm alanında almış olmak, Konaklama işletmelerinde farklı kültürlerde yönetim ve örgütsel davranış alanında akademik deneyimi olmak.

Antalya Dev. Kons.

Müzik

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

Doçent

3

1

Müzik Anabilim Dalı Müzik programında Yüksek Lisansını yapmış olmak. Kompozisyon alanında doktorasını yapmış olmak. Doçent unvanını Müzik Bilimleri alanında almış olmak.

Ayşe Sak Uygulamalı Bil. Y .O.

Pazarlama

Doçent

1

1

Pazarlama alanında doçentlik unvanını almış olup, müşteri şikâyet davranışları ve hizmet kalitesi konularında  akademik deneyimi olmak.

5381/1-1

 


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan Başvuru Tarihi    :  19.06.2015

İlan Bitiş Tarihi          :  03.07.2015

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

DOÇENTLER:

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 19.06.2015 - 03.07.2015 tarihlerinde; Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AÇIKLAMA

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

DOÇENT

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

TÜRKÇE EĞİTİMİ

DOÇENT

1

Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanında almış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

Değme metrikmonifoltlar üzerinde çalışmaları olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

DOÇENT

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK DİLİ

DOÇENT

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

PROFESÖR

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

1

Ortaçağ veya öncesi İngiliz Edebiyatında doktora yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

YARDIMCI DOÇENT

1

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

ANAYASA HUKUKU

DOÇENT

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET VE KAMU YÖNETİİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

DOÇENT

1

Doçentliği siyasal hayat ve krurumlar alanında almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENSDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

SOSYAL SİYASET VE SOSYAL GÜVENLİK

DOÇENT

1

Doçentliğini sosyal politik alanında almış olmak.

DEVLET KONSERVATUVARI

MÜZİK

TÜRK HALK MÜZİĞİ

DOÇENT

1

Doçentliğini Müzik alanında almış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDSİLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

DOÇENT

1

Aktif karbon ve adsorpsiyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL

YARDIMCI DOÇENT

3

Biyomedikal mühendisliği alanında doktora yapmış olmak veya Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış ve biyomedikal alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOELEKTRONİK

YARDIMCI DOÇENT

3

Biyomedikal ile ilgili konularda Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde doktora yapmış olmak veya Biyomedikal Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

BEYİN SİNİR CERRAHİSİ

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

Kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanı olmak ve Odyoloji alanında deneyim sahibi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

DOÇENT

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

YARDIMCI DOÇENT

1

Gastroenteroloji cerrahisi yandal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DOÇENT

1

Çocuk allerjisi yandal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ FARMAKOLOJİ

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

PROFESÖR

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

DOÇENT

1

İnce film sistemleri üzerinde çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP VE RAHBİLİTASYON

YARDIMCI DOÇENT

1

EMG konusunda en az 6 ay deneyimli olmak.

5306/1-1


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25.ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Profesör ve Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, Özgeçmiş, Puanlar Çizelgesi, Doçentlik ve Doktora Belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25.ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük:  0 322 338 62 85 dahili 105

                   0 322 338 60 84, 85   dahili  2331-2333/105

                   0 322 338 60 84, 85   dahili  2944

 

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Unvanı

Derecesi

Sayısı

TIP FAKÜLTESİ

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

Profesör

1

1

ÇOCUK CERRAHİSİ

Profesör

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

Profesör

1

1

SINIF EĞİTİMİ

Profesör

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Profesör

1

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

DİN SOSYOLOJİSİ

Profesör

1

1

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı/Program

Unvanı

Derecesi

Sayısı

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAK.

OTOMOTİV MÜH. BÖL.

Profesör

1

1

HİDROLİK

Profesör

1

1

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Doçent

1

1

Temel İmmünoloji Dalında Doçentlik unvanını almış olmak.

5310/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın ulusal gazetelerde yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇENTADET

YARDIMCI DOÇENT

ADET

Sosyoloji

Sosyometri

 

1

4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

1

 

2

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

Beden Eğt. ve Spor Eğt.

 

1

3

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

İktisat Teorisi

1

 

2

İktisat

İktisat Politikası

 

1

5

İşletme

Sayısal Yöntemler

 

1

4

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

1

1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Kelam

 

1

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Makine Mühendisliği

Mekanik ve Makine Elm.

 

1

4

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

 

1

4

Bitkisel ve Hay. Üretim

Organik Tarım

 

1

4

5437/1-1