16 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29388

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KİREÇTAŞI TEMİNİ VE İSTİFLEME HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ VE DAMPERLİ KAMYON KİRALANMASI HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇAMUR VE DENGELEME BETON HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ESKİ BOYAHANENİN MODERNİZASYONU VE PARÇA BOYAMA TESİSİ KURULUMU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM KABLO ÖLÇÜM ALETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


6.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ İLE 6.000.000 ADET 3289 FORM BÖLGESEL VE TREN İÇİ YOLCU BİLETİ BASIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


SIHHIYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ONARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


Standard advertisement for local publication

of local open tender procedures


İPTAL İLANI

Burdur Şeker Fabrikasından:


TAŞINMAZIN İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:


45 KALEM MUTFAK MALZEMESİ ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ ERENKÖY MAHALLESİ 2964 ADA 95 NOLU PARSELDE KAYITLI 10 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KİREÇTAŞI TEMİNİ VE İSTİFLEME HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2015 - 2016 Kampanyası ihtiyacı kireçtaşı temini ve istifleme hizmeti yaptırılacaktır

İhale kayıt numarası                            :  2015/73913

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)      :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                 :  20.000 ton kireçtaşının Fabrikamız stok sahasına teslimi ve istiflenmesi

b) Yapılacağı Yer                                :  Fabrikamıza 27 km. uzaklıktaki Hacılar Köyü mevkiindeki Burdur İl Özel İdaresi - Yol ve Ulaşım Müdürlüğü’ne ait taş Ocağı ve Burdur Şeker Fabrikası stok sahası

c) İşin Süresi                                       :  Tahmini 122 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                                 :  01/07/2015 Çarşamba günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 60,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 01/07/2015 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir

5307/1-1


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası               :  2015 / 72327

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/ KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik posta adresi       : -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya döneminde 210.000 ton boşaltma, parti biçimlendirme, figüre, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, yığma, taşıma, takviye, temizlik, sıkıştırma, düzeltme, nakliye vb. işlerin 24 saat/gün aralıksız yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) İşin süresi                           :  Fabrikanın 2015/2016 dönemi kampanya süresidir. (Tahmini 121 gündür.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası

b) Tarihi ve saati                     :  29/06/2015 - saat 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 118,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

5282/1-1


LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ VE DAMPERLİ KAMYON KİRALANMASI HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Meydan Hizmetlerinde kullanılmak üzere Lastik Tekerlekli Yükleyici ve Damperli Kamyon Kiralanması Hizmetleri işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası               :  2015/72316

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası :  332 7345930 - 36 - 332 7345938

c) Elektronik Posta Adresi: -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya döneminde kullanılmak üzere 1 Ad. Lastik Tekerlekli Yükleyici ve 1 yıl süre ile kullanılmak üzere 1 Ad. Damperli Kamyon Kiralanması işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Lastik Tekerlekli Yükleyici için Fabrikamız kampanya süresi (tahmini 121 gün), Damperli Kamyon için ise 1 yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve Saati                    :  29/06/2015 - saat: 10:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV Dahil) 118,00- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

5280/1-1


ÇAMUR VE DENGELEME BETON HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Çamur ve Dengeleme Beton Havuzlarının Temizlenmesi Hizmet Alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/73357

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No.164 Ereğli/ KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  332 7345930 - 36 - 332 7345938

c) Elektronik Posta Adresi         :  -

2- İhale Konusu Hizmetin

    Niteliği, Türü ve Miktarı        :  3 adet Çamur Havuzu ve 1 adet dengeleme beton havuzunun taban kodlarına kadar tahmini 36.473 m3, harfiyatının yapılarak temizlenmesi ve yaklaşık 1000 metre mesafeye nakledilmesi ve tesviyesi işi.

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  İş yeri teslimine müteakip 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası

b) Tarihi ve Saati                       :  26/06/2015 - Saat: 10:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 150,00. - TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

5324/1-1


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İhale Makamı             :  BURSA Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İşin Adı                      :  “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, İntam Blokları Kentsel Dönüşüm Alanı 4162 Ada 25 Parselin ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI işi.

İşin Yapılacağı Yer    :  BURSA

İhale Tarihi                 :  30/06/2015 Salı - Saat: 15:00

İhale Şekli                  :  Kapalı Teklif Usulü

İhale Yeri                   :  BURSA BUYUKSEHIR BELEDIYESI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU

Şartname Bedeli         :  KDV Dahil 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası)

1 - “Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, İntam Blokları Kentsel Dönüşüm Alanı 4162 Ada 25 Parselin ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İhale 30/06/2015 Salı günü saat 15.00’te BURSA Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. Değerlendirme sonucu uygun görülen İSTEKLİLER’ e, ihalenin pazarlık (Açık Arttırma) bölümünü içeren ikinci oturumunun yapılmasına aynı gün devam edilir veya yapılacağı yer, tarih ve saat davet mektubu ile bildirilir.

3 - Geçici Teminatlar Belediyemiz veznesine nakit ödenebileceği gibi, 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre hazırlanmış teminat mektupları da kabul edilebilecektir.

4 - İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. No: 1/26 Yıldırım / BURSA adresinde ücretsiz görülebileceği gibi, KDV Dahil 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası) bedel ile yine aynı yerden temin edilebilecektir.

5 - İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararına istekliler tarafından itirazda bulunulamaz

İhaleye katılacak olanlar;

5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

5.3. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

5.4. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

5.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

5.6. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce düzenlenmiş belge.

5.7. Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.

5.8. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak/katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

5.9. İSTEKLİLER’in, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiş olan tarihten önceki son on beş yıl içinde, kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 23.000 m2 (Yirmiüçbin m2) inşaatı, (konut, ofis, AVM, otel vb.) tamamlamış olduklarını gösteren İş Bitirme belgelerinin (Yapı Kullanma İzin belgesi) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur.

5.10.  Ortak girişimler ihaleye katılabilir, konsorsiyumlar İDARE’ye teklif veremez.

5.11. Mali Durum Bildirisi; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, Teklif edilen İDARE payı gelir oranı (ASKİPGO) %....... (………………………..) karşılığı, asgari İDARE payı toplam gelirinin (ASKİPTG) %20'sinden az olmaması gerekmektedir.

5.12. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na işin adına alınmış, teklif edilen Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinin (ASKSTG) %3'ünden az olmamak üzere geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu, 

5.13. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun)

5.14. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname,

5.15. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

5.16. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti;

İSTEKLİLER son 1 (bir) yıllık bilânçolarını ve gelir tablolarını vereceklerdir.

Ayrıca İSTEKLİLER’ den;

“ Dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar” ın en az 0,50 olması.

“ Öz kaynaklar / toplam aktif ” in en az 0,15 olması.

“ Kısa vadeli banka borçları / öz sermaye” nin 0,75’den küçük olması.

Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan 3 (üç) kriter birlikte aranır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birisinin belirtilen şartları sağlaması yeterlidir.

Son bir yıllık bilânço ve gelir tablolarında yukarıdaki kriterleri sağlayamayanlar son beş yıla kadar bilânço ve gelir tablolarını vermek şartıyla bu kriterleri sağladıklarını ibraz edebilirler.

Bilânço ve gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış olması gerekir.

Bu maddede istenen yeterlilik kriterlerinin sağlandığının Yeminli Mali Müşavir veya serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporuyla onaylanması gerekir.

5.17. Banka referans mektupları aslı,

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamış teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, İSTEKLİ’ nin Teklif edeceği İDARE payı gelir oranı (ASKİPGO) %....... (………………………..) karşılığı, asgari İDARE payı toplam gelirinin (ASKİPTG) % 20'sinden az olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Ortak girişim olması halinde Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin bu şartın tamamını karşılaması halinde ise diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

İSTEKLİLER’in, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmış teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri şarttır. Teklif dosyasında belirtilen bu şartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan İSTEKLİLER, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık / Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumuna katılamaya yeterlik alamazlar.

5.18. İhale dosyası aslı (varsa zeyilnameler veya açıklamalar dâhil),

Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların (varsa zeyilnameler veya açıklamalar dâhil) her sayfası İSTEKLİ tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Ortak girişim olması halinde belirtilen evraklar tüm ortaklarca kaşelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.

Dış Zarf aşağıdaki belgelerden oluşacaktır.

A - İç Zarf

- Teklif Mektubu

B - 5. nci maddede yazılı ihaleye katılma şartlarını belirtilen evraklar

A ve B fıkralarında belirtilen belgeler Dış Zarfa konularak kapatılacaktır. Kapatılan Dış Zarfın üzerine isteklinin (Özel veya Tüzel Kişinin adı, Ortakları) adı veya Ticari unvanı, açık adresi ve teklifin hangi ihale için verildiği yazılacaktır.

Teklifler: 30/06/2015 saat 14:00’a kadar sıra numaralı makbuz alındı karşılığında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. No: 1/26 Yıldırım / BURSA adresine teslim edilecektir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müraacatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İhale.sbmd@bursa.bel.tr

İlan olunur.

5210/1-1


ESKİ BOYAHANENİN MODERNİZASYONU VE PARÇA BOYAMA TESİSİ KURULUMU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/74598

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  1 Kalem eski boyahanenin modernizasyonu ve parça boyama tesisi kurulumu işi teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  01/07/2015 saat: 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 01/07/2015 günü saat: 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5361/1-1


MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/74616

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  52 adet DE 22000-33000 GM ve 63 adet TLM 16 V 185 tipi Motorların Demonte, Parça Yıkama ve Ambalajlama Hizmet Alımı, teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  01/07/2015 - Saat 14:45

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 01/07/2015 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5360/1-1


2 KALEM KABLO ÖLÇÜM ALETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/72242

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon Şefliklerine, 1 set kablo hata tespit sistemi ve 3 set el tipi kablo hata yer tespit cihazı temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 07.07.2015 tarih saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 07.07.2015 tarih ve saat: 14.00’te kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5145/1-1


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/72325

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - Bölgemiz mıntıkası Sirkeci-Uzunköprü arasında demiryolu hattının bakımı için gerekli olan balast ihtiyacının karşılanması için Çorlu İstasyonuna teslim kaydıyla 25.000 m3 balast temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 07.07.2015 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 07.07.2015 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5146/1-1


6.000.000 ADET 3101 FORM ANAHAT VE YHT YOLCU BİLETİ İLE 6.000.000 ADET 3289 FORM BÖLGESEL VE TREN İÇİ YOLCU BİLETİ BASIMI İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/74299

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (312) 309 05 15/ 4309-4679– 0 (312) 311 13 06

c) Elektronik Posta Adresi         :  yolcudairesi@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  3101 Form Anahat ve YHT Yolcu Bileti 6.000.000 adet 3289 Form Bölgesel ve Tren İçi Yolcu Bileti

                                                     6.000.000 adet

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/06/2015 Perşembe günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yolcu Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şubesinde (419 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dahil 150,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5372/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 186.000 adet 270x525x295 mm lik Oluklu Karton Kutu %20 artar - azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.07.2015 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

5149/1/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 154.000 adet 350x400x350 mm lik Oluklu Karton Kutu %20 artar - azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.07.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

5149/2/1-1


AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Osmaniye Mah. 59 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine bulunan Türk Kızılayı Akçakoca Yaşlılar Konukevi Binasının Doğalgaz Dönüşümü, PVC Doğrama ve Isıcam Dönüşümü, Mutfak Ekipman Tadilatı ve Yalıtım Onarımı Yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 09.07.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 10.07.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5365/1-1


SIHHIYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ONARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Sıhhıye Semt Polikliniği, asansör bakım onarımı ve kalorifer kazanı yenilenmesi işi anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 08.07.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 09.07.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

5366/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5,86 TL ile en çok 16.143,75 TL arasında değişen; 29/06/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 1.615,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 53 grup eşya (cep telefonu, şeker, çay ve su ısıtıcı vs.); açık artırma ve pazarlık usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 30/06/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0 432) (223 40 26-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5355/1-1


Standard advertisement for local publication

of local open tender procedures

Contract title: Construction of Mobitek in Kayseri

Publication reference: EuropeAid/137275/ID/WKS/TR

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - Directorate of EU Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP)  intends to award a work contract for Block A- R/C Structure (1480 m2 area) and Block B- Prefabricated Structure (6966 m2 area) based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book - First Edition 1999) in Kayseri with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey. The tender dossier is available on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and

http://ipa.sanayi.gov.tr

The deadline for submission of tender is 17.08.2015 at 12:00 noon (Local Time- Turkey). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and http://ipa.sanayi.gov.tr

5363/1-1


İPTAL İLANI

Burdur Şeker Fabrikasından:

07.06.2015 tarih ve 29379 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Fabrikamızda 22.06.2015 Pazartesi Günü yapılacak olan Fabrikamız vakum kazanı borularının değişimi ihalesi, İdari şartnamenin uygun olmaması nedeniyle iptal edilmiştir.

5359/1-1


TAŞINMAZIN İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çarşamba Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Çarşamba Belediyesine ait 1010 ada, 1 Parsel ve 19L1D Pafta üzerinde inşa edilmiş olan şartnamesinde niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz üzerinde kurulu Vefa Yaşam ve Alışveriş Merkezi 10 yıl süre ile işletilmesi amacıyla; Çarşamba Belediyesi tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin (c) bendi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

1 - İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 26.06.2015 Cuma günü saat 10'00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İsteklilerin, 26.06.2015 günü en geç saat 10.00’e kadar teklif zarfını Belediyemize vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

a) İhaleye katılacak gerçek kişilerin kimlik belgesi ile ikametgah belgesi, tüzel kişilerin ikametgah belgesi,

b) Tebligat adresi, telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresleri,

c) Gerçek veya tüzel kişilerin, ilk ilan tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde kesintisiz olarak ticari faaliyette bulunduğuna dair ilgisine göre Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasından aldığı belge,

İstekli (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) İş bu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, Türkiye genelinde en az 3 (üç) adet Alışveriş Merkezi ve veya Organize Ticaret birimleri tesisi geliştirmesi ve işletmesini maliki veya kiracısı olarak yaptığını belgelemelidir.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde pilot ortağın ilk ilan tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde kesintisiz olarak ticari faaliyette bulunduğuna dair ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından aldığı belge,

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu,

f) İhaleye katılacak gerçek kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişilerin, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) İhaleye katılacak olan istekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

i) İhaleye katılan isteklilerin, bağlı bulunduğu Meslek veya Esnaf Odasından alınan ihaleden men yasağı olmadığına dair belgeleri,

j) İhaleye katılacak gerçek kişilerin veya tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin sabıka kayıtları, İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise ihaleye katılacak kişilerin sabıka kayıtları,

k) İhaleye katılacak İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve ortakların ayrı ayrı (a), (b), (f), (i) ve (j) fıkralarında belirtilen belgeleri, vermesi gerekmektedir.

İlan olunur.

5330/1-1


45 KALEM MUTFAK MALZEMESİ ALINACAKTIR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 45 Kalem Mutfak Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2015/70514

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054

c) Elektronik posta adresi             :  bap@hitit.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)               :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  45 Kalem Mutfak Malzemesi

b) Teslim [yeri/yerleri]                  :  Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İdari Bina 6. Kat Mutfak Laboratuvarı/ ÇORUM

c) Teslim [tarihi/tarihleri]              :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Tarihi ve saati                           :  03.07.2015 Cuma günü - Saat: 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik şartnameye cevaplarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (Altmış Beş Türk Lirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - Söz Konusu İhale 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5309/1-1


MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikasından:

Sıvı ve Gres Madeni Yağ alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                           :  2015/72348

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No: 164 Ereğli/ KONYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik Posta Adresi :      

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)           : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Muhtelif cins ve miktarlarda 11.051 kg Sıvı ve Gres Madeni Yağ (Aşağıda gösterilmiştir.)

b) Teslim Yeri                           :  Ereğli Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içinde tek partide teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ereğli Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve Saati                       :  30.06.2015 - 10:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV Dahil 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

 

No

Ürün Adı

Miktarı (kg)

1

Spesiyal SAE 30

1.620

2

HYDRO OİL 46

1.440

3

Kompresör Yağı 68

720

4

Üniversal Keban EP 85 W 140

2.220

5

M 320 GRAVİS

3.700

6

Süper Gres EP-2 (16 Kg. Tenekelerde)

960

7

SAE 46

180

8

HD 46

80

9

ATF 2

35

10

SAE 90

32

11

EP 0 Kışlık

32

12

EP 2 Yazlık

32

Toplam

kg: 11.051

5281/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Yazır

26M1

29409

3

4.894,37

Tam

Arsa

Ticaret Alanı

E: 1.20

Hmax: 10.50

MaxTaks: 0.40

Kat adeti: 3

4.900.000,00 TL

147.000,00 TL

Tamamı peşin

15.00

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhale, 30.06.2015 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp - yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkulün toplam yüzölçümü olan, 4.894,37 m²’nin 2.446,87 m²’lik kısmına tekabül eden satış bedeline KDV uygulanacak olup, 2.447,50 m²’lik kısmına tekabül eden satış bedeli KDV’den muaf tutulacaktır.

4 - Tek katlı ve en fazla iki bağımsız bölümlü projeler hariç, konut alanlarında imar planında belirtilmedikçe brüt 75 m²’den küçük konut projelendirilemez.

5 - Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

6 - İsteklilerin, 30.06.2015 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 Dilekçe,

5.2 Tebligat için adres beyanı,

5.3 Gerçek kişi olması halinde:

5.3.1 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

5.3.2 İmza beyannamesi,

5.4 Tüzel kişi olması halinde:

5.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

5.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

5.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

5.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

5.7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

5.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D. İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8 - Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

5283/1-1


1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ ERENKÖY MAHALLESİ 2964 ADA 95 NOLU PARSELDE KAYITLI 10 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Erenköy mahallesinde bulunan 1.141,67m2 miktarlı 2964 ada 95 nolu parselde kayıtlı, kat irtifaklı, mesken vasıflı A blok 1,2,3,4,5,6,7,9,11 nolu bağımsız bölümler ve B blok 1 nolu bağımsız bölümdeki (eski eser) TCDD hisse payı satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası asma katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL. yatırılarak, üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir.

4 - İhale konusu 2964 ada 95 nolu parselde bulunan her bir bağımsız bölümün geçici teminat miktarı 30.000,00 (otuzbin) TL olarak belirlenmiştir

 

Blok

Kat

Bağımsız Bölüm No

Hisse oranı

Arsa Payı

Niteliği

Brüt m2

Son Teklif Tarihi

ve saati

İhale Tarihi ve saati

A

Zemin

1

Tam

4300/114167

Mesken

108

29.06.2015 12:00

29.06.2015 14:00

A

Zemin

2

Tam

4300/114167

Mesken

108

29.06.2015 12:00

29.06.2015 15:00

A

1

3

Tam

5400/114167

Mesken

138

29.06.2015 12:00

29.06.2015 16:00

A

1

4

Tam

5400/114167

Mesken

138

01.07.2015 12:00

01.07.2015 14:00

A

2

5

Tam

5400/114167

Mesken

138

01.07.2015 12:00

01.07.2015 15:00

A

2

6

Tam

5400/114167

Mesken

138

01.07.2015 12:00

01.07.2015 16:00

A

3

7

Tam

5400/114167

Mesken

138

02.07.2015 12:00

02.07.2015 14:00

A

4

9

Tam

5400/114167

Mesken

138

02.07.2015 12:00

02.07.2015 15:00

A

5

11

27/100

5400/114167

Mesken

138

02.07.2015 12:00

02.07.2015 15:30

B

Zemin + 1

1

Tam

7167/114167

Eski Eser (Mesken)

144

02.07.2015 12:00

02.07.2015 16:00

5197/1-1