5 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29377

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığından:

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 862 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı veya yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Can YALIN tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2015 tarihli ve 2015/843 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Can YALIN (Denetçi No: 20128, Oda Sicil No:66196) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 27.05.2015 tarih ve 14586 sayılı Olur ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

4990/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

2009 yılı tahmini gayrisafi geliri 500.000.-TL. olan ve Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün Beşiktaş Onaltıncı Noterliğinin ihdas bölgesinden çıkartılarak, Levent Semtinde, Çilekli Caddesi ile Ebulula Mardin Caddesinin Çilekli Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Ülgen Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Çilekli Caddesine açılan Cadde ve Sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, ihdas bölgesi bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF BEŞİKTAŞ YİRMİDOKUZUNCU NOTERLİĞİ münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

4975/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2009 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri ve ihdas bölgeleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1 - Ereğli (Zonguldak) Beşinci Noterliğinin; Suphi Konak Caddesinin Şehit Rıdvan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, devamında 1. Abalı Sokak, 2. Abalı Sokak ve 2. Abalı Sokağın Abalı Cami ile kesiştiği köprünün bulunduğu yere kadar olan kısımda ve Suphi Konak Caddesi ve 2. Abalı Sokağına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Salihli Dördüncü Noterliğinin; Belediye Caddesinin 18. Sokak ile kesiştiği yerden 2. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmının Salihli İkinci Noterliğinin ihdas bölgesinden çıkartılarak, Belediye Caddesinin 18. Sokak ile kesiştiği yerden 2. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ile 2. Sokaktan yukarıya doğru Abay Bulvarına kadar olan kısımda, Abay Bulvarında ve Site Caddesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Van Sekizinci Noterliğinin; Hacıbekir Caddesinin Şabaniye ve Doğu Caddesiyle kesiştiği yerden Esen ve Meteoroloji Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve caddenin bu kısmına açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4976/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2011 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

1 - Adıyaman Beşinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının 604.sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, 1 Aralık caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Bulvarın bu bölümüne açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Aksaray Yedinci Noterliğinin; Nevşehir Caddesinin (22.Cadde), Atatürk Bulvarı (7.Bulvar) ile kesiştiği yerden başlamak üzere Ihlara Caddesi (3.Bulvar) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Ihlara Caddesinin Hassa Mahallesi Caddesi (46.Cadde) ile kesiştiği yere kadar, buradan devamla Hassa Mahallesi Caddesi ve devamındaki Şifahane Caddesinin (3101. sokak) Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar ve Atatürk Bulvarının Nevşehir Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve bu çerçeve caddde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Çanakkale Altıncı Noterliğinin; Atatürk Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Piri Reis Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerine kadar; Piri Reis Caddesinin Tuğsavul Caddesi ve Bayrak Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde; İnönü Caddesinin Stadyum Caddesi ile kesiştiği yerden Bahriye Üçok Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, Mehmet Akif Ersoy Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayan sahile kadar olan bölümünde ve bu caddeye açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Çorlu Dokuzuncu Noterliğinin; Şinasi Kurşun Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yerden başlayarak Bağlariçi 4. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Dörtyol Üçüncü Noterliğinin; Özel Caddesinin Özel Sokak ve karşısındaki Garaj üstü 1. Sokaktan başlamak üzere Migrosun bulunduğu yere (Öğretmen Musa Kazım Arıkan Caddesine) kadar olan bölümünde, bu bölümün Çaylı Caddesi (güney) tarafına açılan cadde ve sokakların 40 metre derinliklerinde, diğer tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Elbistan Üçüncü Noterliğinin; Dulkadiroğlu Caddesinin Muratoğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Pınarbaşı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Erzincan Dördüncü Noterliğinin; Dedekorkut Caddesinin Fevzipaşa Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Fevzipaşa Caddesinden devamla bu caddenin 867. Sokak ile kesiştiği yere, buradan 867. Sokak ve devamında 865. Sokak, devamında 864. Sokak ve devamında 970. Sokağın başlangıçtaki yer olan Dedekorkut caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içinde ve bu alanı çerçeveleyen cadde ve sokaklardan; Fevzipaşa Caddesinin Kırklar Caddesi ile kesiştiği yerden Hacı Bektaşi Veli Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmının bu alana bakan tarafında diğer cadde ve sokakların her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Iğdır Üçüncü Noterliğinin; Şamil Caddesinin 509. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak bu cadde ve devamındaki Nihat Polat Caddesinin İlham Aliyev Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla İlham Aliyev Caddesinin Sanayi Sokak ile kesiştiği yere, Sanayi Sokaktan devamla bu sokağın Çevre Yolu ile kesiştiği yere, Çevre Yolundan devamla bu yolun İskender Iğdır Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla İskender Iğdır Caddesinin Yüksel Caddesi ile kesiştiği yere buradan devamla bu Caddenin Işın Caddesi ile kesiştiği yere, Işın Caddesinden devamla bu Caddenin Hal Sokak ile kesiştiği yere, bu Sokaktan devamla 509. Sokak ile kesiştiği yere ve 509. Sokağın Şamil Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Kemalpaşa Dördüncü Noterliğinin; İzmir Caddesinin 85.sokak ile kesiştiği yerden başlayarak 8 Eylül Caddesi ile kesiştiği yere, buradan devamla 8 Eylül Caddesinin 85. Sokak ile kesiştiği yere ve 85.Sokaktan devamla bu sokağın İzmir Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve caddelerden İzmir Caddesinin güney (8 Eylül Caddesine bakan tarafı) tarafında, 8 Eylül Caddesi ile 85. Sokağın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Keşan Üçüncü Noterliğinin; Kurtuluş Caddesinin Mustafa Bey Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Beğendik Caddesi ve Paşa Yiğit Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümü üzerinde ve Kurtuluş Caddesine açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Kırşehir Dördüncü Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin Şehit Ahmet Doğangün Caddesi (ve Ahi Evran Bulvarı) ile kesiştiği yerden, Atatürk Caddesi (Kırıkkale-Kırşehir yolu) ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve bu bölüme açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Kuşadası Beşinci Noterliğinin; Kuşadası 3. ve 4. Noterliklerin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle, Adnan Menderes Bulvarının Beyazgül Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Bulvarı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünün güney tarafı (Adliye Binası tarafı) üzerinde ve bu tarafa açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Mardin Üçüncü Noterliğinin; 1. Caddenin Üçyol ile kesiştiği yerden başlayarak, 1. Caddenin Hava Radar Komutanlığı yol ayrımı ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde ve her iki cephesinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Niğde Beşinci Noterliğinin; Vali Ünal Özgödek Caddesinin Arapdede Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Vali Konağı Caddesi ile birleştiği yere kadar olan bölümünde, buradan Vali Konağı Caddesinden devamla bu caddenin Depboy Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmında, Depboy Sokaktan devamla bu sokağın İkizler Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, İkizler Sokaktan devamla bu sokağın Süleyman Fethi Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, buradan devamla Süleyman Fethi Caddesinin Arapdede Sokak ile birleştiği yere kadar olan kısmı ile çevrili alanda ve çerçeve cadde ve sokakların her iki tarafında, Ayrıca Arapdede sokak ve devamında Tepeayran Caddesinin Kemal Ummiye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Rize Beşinci Noterliğinin; Şehirlerarası Otobüs Terminalinin (Otogarın) doğusundaki İtfaiye Sokağının batı kısmından itibaren, Bu sokağın kuzeyde Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar inen sokak, güneyde İtfaiye Sokağın Atatürk Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Saraç Sokak ve Tatoğlu Sokak ile çevrili, batıda Mermerdelen Mahallesi 1 nolu Soğuksu Sokağı ve devamındaki Murat Sokağının Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Menderes Bulvarını keserek sahile kadar uzanan yol ile çevrili alanda ve bu alanı çerçeveleyen bulvar, cadde ve sokakların bu alana bakan kısımlarında diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Siirt İkinci Noterliğinin; Hükümet Caddesinin Bankalar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Bankalar Caddesinden devamla bu caddenin Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Cengiz Topel Caddesinden devamla bu caddenin Şeyh Aziz Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Şeyh Aziz Caddesinden devamla bu caddenin Hükümet Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Hükümet Caddesinden devamla bu caddenin başlangıçtaki yer olan Bankalar Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisindeki cadde ve sokaklarda ve çerçeve caddelerden Bankalar Caddesi, Hükümet Caddesi ve Cengiz Topel caddelerinin bu alana bakan kısımlarında, Şeyh Aziz Caddesinin ise her iki tarafa bakan bölümü üzerinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Tekirdağ Altıncı Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Peştemalcı Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Peştemalcı Caddesinden devamla bu caddenin Tintinpınar Caddesi ve Fethiye Sokakla kesiştiği yere kadar, Fethiye Sokaktan devamla bu sokağın Vali Konağı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Vali Konağı Caddesinden devamla Vali Konağı Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Peştemalci Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve çerçeve cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Turgutlu Dördüncü Noterliğinin; Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Piyaleoğlu Caddesinin Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar Piyaleoğlu Caddesi üzerinde ve caddenin her iki tarafında, Halis Kavak Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının Muallim İsmail Hakkı Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve Muallim İsmail Hakkı Sokağın Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu caddesi ile kesiştiği kısım üzerinde, Atatürk Bulvarı ve Piyaleoğlu Caddesinin belirtilen kısımlarına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Uşak Yedinci Noterliğinin; Uşak Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 111. Cadde üzerinde ve bu caddeye açılan diğer caddelerin 200 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4977/1-1


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik kadro ihtiyaçları için, 657 sayılı DMK.nun 48. Md. genel şartlarını taşımak, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri (5772 sayılı kanunuyla değiştirilen 23,25 ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak), "Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" uyarınca Ek’li akademik kadro ihtiyaçları için öğretim elemanları alınacaktır.

(Kriterlere Üniversitemizin www.cankaya.edu.tr (Türkçe) Web adresinde 'Yönetmelik ve Yönergeler' başlığı altında ulaşılabilir.

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (Hukuk Fakültesi hariç) adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerinden en az birisini tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan bir üniversiteden almamış olan adaylar, başvuru yapacakları dalı belirtir dilekçelerine İngilizce bilgi düzeyi için aşağıda belirtilen verilen en az puanları sağladığını gösteren belgelerden birisinin fotokopisini ekleyeceklerdir:

İngilizce ÜDS ve KPDS sınavları ile Uluslararası düzeyde yapılan İngilizce dil sınavlarının sonuçlarının eşdeğerliğine ilişkin, ÖSYM Yönetim Kurulu’nunca kabul edilen (14 Şubat 2014) asgari aşağıdaki puanlar esas alınacaktır:

KPDS/ÜDS/YDS                        TOEFL IBT

           80                                              96

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, öngörülen kriterleri sağladıklarını belirten puan listesini, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.(Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa,” YÖK Diploma Denklik Komisyonu tarafından Denklik Belgesi alınması gereklidir).

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent aday başvuruları Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları 5 (beş) adet, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları ise 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir.

• Yrd. Doç. kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanısıra, başvuruları kabul edilen Yrd. Doç. Adayları, 2547/23b(2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yrd. Doç. liğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavını başarmak zorundadırlar.

Öğretim üyesi adayları başvurularını, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mah. Mimar Sinan Cad. No:4 06790, Etimesgut/ANKARA Adresindeki İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na, şahsen yapacaklardır. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

Son Başvuru Tarihi 22.06.2015 günü saat 17:00'dir.

 

Meslek Yüksekokulu

Açıklama

Prof./Doç. Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Ekonometri 1106

Finansal İktisat

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Açıklama

Prof./Doç. Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler

1

İktisat Bölümü

İktisadi Modeller ve Programlama

1

Uluslararası Ticaret Bölümü

Uluslararası İktisat

1

Hukuk Fakültesi

Açıklama

Prof./Doç. Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

1

Mühendislik Fakültesi

Açıklama

Prof./Doç. Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

İnşaat Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği 911

Su Kaynakları ve Su Yapıları Risk Analizi

1

Malzeme Bilimi ve Müh. Bölümü Malzeme ve Metalurji Müh.915

Toz Teknolojisi, Metalik Malzemeler Kaplama Teknolojisi

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği 911

Ulaşım Mühendisliği Proje ve Yapım Yönetimi

1

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği 914

Makine Tasarımı ve Makine Elemanları

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Açıklama

Prof./Doç. Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Böl.

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Çeviribilim

1

Psikoloji Bölümü

Gelişim Psikoloji, Klinik Psikoloji, Öğrenme-Bilişsel -Biyo-Deneysel Psikoloji

1

Mimarlık Fakültesi

Açıklama

Prof./Doç. Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

İç Mimarlık Bölümü 804

Mim. ve Tas. Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kentsel Planlama, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması

1

4921/1-1


 


 


Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular, ilanın resmi gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 6 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine 4 nüsha başvuru dosyasını ekleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5 - Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemezler.

İlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Dilekçe ve Ekleri

1 - Başvuru dilekçesi http://amasya.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/formlar.aspx adresinden temin edilecektir.

2 - Fotoğraf ( 6 adet )

3 - Özgeçmiş

4 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Noter Onaylı)

5 - Yayın listesi

6 - Kurum dışından başvuranlardan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için onaylı hizmet belgesi

7 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ( Kurum dışından başvuranlardan )

8 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

Başvuru Dosyası

1 - Özgeçmiş

2 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Doçentlik Belgesi

3 - Yayın Listesi

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAMI

ÜNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMALAR

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları ABD

Profesör

1

1

Kulak Hastalıkları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi ABD

Profesör

1

1

Kronik Yara Yönetimi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp ABD

Profesör

1

1

Nükleer Kardiyoloji konusunda uluslararası tecrübeye sahip olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

Profesör

1

1

İleri Programlama Dillerinin Uygulamaları alanında uluslararası düzeyde yayınlar yapmış olup, en az 10 yıl Eğitim Fakültesi’nde çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD

Doçent

1

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi ABD

Doçent

1

1

İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olup, Sayılar Teorisi ve Cebir alanında uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

4891/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İLANI

Teşekkülümüze bağlı Doğankent HES İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen: 2014/53556 İhale Kayıt Numaralı Primer Frekans Kontrol Performans Testlerinin Yaptırılması ve Sertifikalandırılması Hizmet Alımı ihalesi ile ilgili olarak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26'ncı maddesi hükmü gereğince İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı S+Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Ticaret Sicil No: 271317) ile Şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı Cemal SİLAN (T.C. Kimlik No: 26479994268) hakkında 1 (bir) yıl süreli bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmiş ve yasaklama kararı Resmi Gazete’nin 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Ankara 5. İdare Mahkemesinin E:2015/329 sayılı esasına kayıtlı dosyayla açılan davada verilen "yürütmenin durdurulması kararı" gereğince, söz konusu şirket ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı hakkında verilen bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelere katılmaktan yasaklama kararı kaldırılmıştır.

İlan olunur.

5001/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Profesör

1

1

Endodontide kullanılan kanal dolgu patlarının sızıntısı ve bağlantıları konusunda çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Protetik Diş Tedavisi

Yrd.Doç.

5

1

Dental seramiklerin güçlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Doçent

2

1

Alan Eğitimi (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Matematik Eğitiminde ölçme ve değerlendirme konularında çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

2

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doçentliğini almış olmak. Sınıf disiplini konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Sosyal Bilgilerde teknoloji okuryazarlığı konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

1

Fizik Eğitimi alanında doçentliğini almış olmak. Fizikte performans değerlendirme ve öğretim teknikleri konusunda çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji

Doçent

2

1

Moleküler Biyoloji ve gen klonlaması alanında çalışmaları bulunmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Psikoloji

Profesör

1

1

Sosyal ve Örgütsel Psikoloji alanında doçent ünvanı almış olmak. Örgüt kültürü, kimlik ve performans yönetimi konularında çalışmış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Doçent

2

1

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Doçent

2

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Tarım ekonomisi alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Doçent

2

1

Doçentlik ünvanını Muhasebe alanında almış olmak. Maliyet ve yönetim muhasebesi, bütçeleme ve performans konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyasi Tarih

Profesör

1

1

Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye'de din ve siyaset ilişkisi konularında çalışmaları olmak.

İlahiyat Fakültesi

Din Bilimleri

Yrd.Doç.

5

1

Dinler tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi

Yrd.Doç.

5

1

Yazma eserler, arşiv belgeleri ve Osmanlı Devletinde fetva eminliği konularında çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Doçent

2

1

Gazetecilik ve Medya çalışmaları bilim alanında doçent ünvanı almış olmak. Spor gazeteciliği konusunda çalışmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Doçent

2

1

Yapay sulak alanlar ve toprakta termo-fiziksel modelleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yrd.Doç.

5

1

Hekimlerin kardiyopulmoner resüsitasyon konusundaki yaklaşımları üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Biyokimya

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve klinik biyokimya alanında doçent ünvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Doçent

2

1

Deneysel diyabetik retinopati konusunda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Genel Dahiliye alanında doçent ünvanı almış olmak. Kanserli hastalarda adipositokin ve akut böbrek hasarı belirteçleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Nefroloji bilim dalında doçent ünvanı almış olmak. Kronik böbrek hastalıklarında sitokinlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Jinekolojik Endokrinoloji alanında deneysel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Profesör

1

1

Radyodiagnostik alanında doçent ünvanı almış olmak. Girişimsel radyolojide en az 5 yıl deneyimli olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Entomoloji

Yrd.Doç.

5

1

Ziraat Fakültesi mezunu olmak. Mısır zararlıları konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Yrd.Doç.

5

1

Ziraat Fakültesi mezunu olmak. Bitki besin elementleri konusunda çalışmış olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi

Yrd.Doç.

5

1

Ziraat Fakültesi mezunu olmak. Toprak faunası ve biyoçeşitliliği konusunda çalışmış olmak.

4989/1-1