6 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29347

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI

 


TEŞEKKÜLÜMÜZ ENVANTERİNE KAYITLI BULUNAN VE DETAYLARI İHALE DOKÜMANLARINDA YER ALAN İHTİYAÇ FAZLASI MUHTELİF TEZGÂHLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğünden:


ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINDA BULUNAN 11081 NO.LU RUHSAT VE BU RUHSATIN KAPSADIĞI MADEN SAHASI ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşl. Müdürlüğünden:


YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DİŞLİ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 7.100.000 KG KARBONDİOKSİT GAZI SATIN ALIMI İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


KATENER OTOLARININ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZ RAPORUNA GÖRE REVİZYONLARININ YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


BAŞKÖY İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 20000 M3 BALAST ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan


TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI YERKÖY - KAYSERİ HAT KESİMİ İÇİN 29 ADET 60 E1 RAYLI BETON TRAVERSLİ MAKAS TEMİNİ VE MONTAJI İHALESİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


KAYADİBİ İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 10000 M3 BALAST ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


400 ADET ATS KONTROL KARTI İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


YENİYAPAN İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 10000 M3 BALASTALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN63375 KG KRAPO BLONU VE SOMUNUNUN TEKNİKŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEŞEKKÜLÜMÜZ ENVANTERİNE KAYITLI BULUNAN VE DETAYLARI İHALE DOKÜMANLARINDA YER ALAN İHTİYAÇ FAZLASI MUHTELİF

TEZGÂHLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. İdarenin;

a) Adı: TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

b) Adresi: Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16    (06200) Yenimahalle / ANKARA

c) Telefon numarası: 0 312 397 55 75  

ç) Faks numarası: 0 312 397 42 60

d) Elektronik posta adresi: temsan@temsan.gov.tr

e) Tezgâhların görülebileceği adres:

TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16  (06200)   Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0 312 397 55 75 (8 Hat)     Faks: 0 312 397 42 60

1.2 İstekliler, ihaleye ilişkin diğer bilgileri ihale dokümanları içerisinde yer alan Satış Şartnamesinde isimleri yazılı görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

MADDE 2 - İHALE KONUSU:

Detayları ihale dokümanlarında yazılı bulunan ihtiyaç fazlası muhtelif tezgâhların satılması işidir.

MADDE 3 - İHALEYE KONUSU İŞE AİT BİLGİLER:

İhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886,  4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, İhale TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Satış Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca “Açık Teklif” usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 145. sok. No:16 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Genel Evrak Servisi

İhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mah. 145. sok. No:16 Yenimahalle/ANKARA

İhale tarihi: 21 Mayıs 2015

İhale saati: 14.30

Son teklif verme tarih ve saati: 21 Mayıs 2015 Perşembe günü,  saat; 14.00

İhale komisyonunun toplantı yeri: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Zemin Kat toplantı odası

İhale Dokümanının Görülmesi, Temini ve Bedeli: İhaleye ilişkin şartname bedeli 200,00 TL (ikiyüz) olup, şartname ve ekleri İdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası Pazarlama Dairesi Başkanlığında veya http://www.temsan.gov.tr/ihale_ilanlari.aspx linkinden görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur. Satış şartnamesi bedeli ihale dökümanları içerisinde yer alan şartnamede yazılı banka hesap numarasına yatırılacak olup, dekonta tezgâh ihalesine ait şartname bedeli açıklaması yaptırılacaktır.

4062/1-1


ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROGRAMINDA BULUNAN 11081 NO.LU RUHSAT VE BU RUHSATIN KAPSADIĞI MADEN SAHASI ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

İhale Konusu

Geçici Teminat

Tutarı

(ABD Doları)

İhale Şartnamesi ve

Tanıtım Dokümanı

Bedeli (TL)

Ön Yeterlilik ve

Son Teklif

Verme Tarihi

11081 No.lu Ruhsat ve Bu Ruhsatın Kapsadığı Maden Sahası

2.000.000-

(ikimilyon)

10.000-

(onbin)

28/05/2015

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahası “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

2 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması, İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının alınması ve ön yeterlilik kriterlerinden birinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

4 - 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahası ihalesine ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Gruplarının, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanını İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,

- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 10.000- (onbin) TL’nin İdare’nin;

 

T. HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

 

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:

TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:

TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL

 

hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “11081 No.lu Ruhsat ve Bu Ruhsatın Kapsadığı Maden Sahası İhale Şartnamesi - Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce belirlenecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

6 - Katılımcıların, ön yeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; en geç 28/05/2015 tarihi saat 17:00’a kadar üzerinde “11081 NO.LU RUHSAT VE BU RUHSATIN KAPSADIĞI MADEN SAHASI İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

8 - 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahası yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine devredilemez. 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasının Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli şirketlere devri yabancı yatırımlar mevzuatı, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, devrin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler.

9 - İhaleye ilişkin diğer hususlar 11081 No.lu Ruhsat ve bu Ruhsatın kapsadığı maden sahasına ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80    06600 Kurtuluş/ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07

4094/1-1


BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşl. Müdürlüğünden:              

SANTRALIMIZ 2. ÜNİTESİ O.B. TÜRBİNİ KANAT DEĞİŞİMİ VE 1. ÜNİTE Y.B. TÜRBİNİ BUHAR GİRİŞ VANALARININ MONTAJI HİZMETLERİ İLE BU İŞTE İHTİYAÇ DUYULACAK MALZEMELERİN ALIMI işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar başlıklı 3 maddesinin (g) bendi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2015/53124

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Çoğulhan Mahallesi 46500 AFŞİN /Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası                :  3445242204 - 3445242202

c) Elektronik Posta Adresi                  :  afsin@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  https:// www.euas.gov.tr/Sayfalar/Ihaleler.aspx

2 - İhalenin

a) Niteliği ve türü                                :  O.B. Türbin Kanat Değişimi ve Vana Montajı

b) Yapılacağı yer                                 :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

c) Tarihi ve saati                                  :  20.05.2015 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Buhar Türbini imalatı yapmış olmak,

4.4.2. Elektrik enerjisi üretimi yapan ve halen çalışan bir enerji santralının (kömür, nükleer, doğal gaz, fuel oıl yakıtlı) buhar türbinlerinde büyük bakım, revizyon ve tamirat (kanat değişimi, demontaj, montaj, balans işlemlerini kapsamalıdır) işlerini gerçekleştirmek,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4051/1-1


YEMEK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - THK Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli 25 personele öğle yemeği hizmeti alımı 21 Mayıs 2015 Perşembe günü saat. 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle THK Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde (Selçuk-Kuşadası Yolu 3.Km Arvalya Mevki Selçuk/İZMİR) yapılacaktır.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne (Selçuk-Kuşadası Yolu 3.Km Arvalya Mevki Selçuk/İZMİR) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nden (Selçuk-Kuşadası Yolu 3.Km Arvalya Mevki Selçuk/İZMİR) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 78 - 79 - 80

THK Selçuk Hv. Eğt. Mrk. Müdürlüğü (0 232) 892 64 47

4090/1-1


DİŞLİ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2015/51526

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  180 Adet dişli kutusu lokomotif revizyonunda kullanılmak üzere teknik şartnamelere ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  21/05/2015 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 21/05/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3916/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 7.100.000 KG KARBONDİOKSİT GAZI SATIN ALIMI İPTAL EDİLMİŞTİR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

07.05.2015 tarihinde yapılacağı duyurulan 7.100.000 KG Karbondioksit Gazı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınması ihalesi iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur.

4072/1-1


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/52288

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14 - 0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - Bölgemiz mıntıkası Karagözler-İnönü arasında yapılacak yol yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere İnönü İstasyonuna 20.000 m3 ve Çukurhisar İstasyonuna 20.000 m3 olmak üzere toplam 40.000 m3 balast temini işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 26.05.2015 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 26.05.2015 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3922/1-1


KATENER OTOLARININ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZ RAPORUNA GÖRE REVİZYONLARININ YAPTIRILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2015/52398

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14 - 0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bilecik, Arifiye, Derince, Pendik, Halkalı ve Çerkezköy katener otolarının iş sağlığı ve güvenliği risk analizi raporuna göre revizyon ikmali 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 26.05.2015 tarih ve saat: 14.00’te yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 26.05.2015 tarih ve saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3923/1-1


BAŞKÖY İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 20000 M3 BALAST ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/54605

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi:

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: BAŞKÖY İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 20000 M3 BALAST ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati: 27/05/2015 Çarşamba günü, saat 11:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27/05/2015 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4057/1-1


TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI YERKÖY - KAYSERİ HAT KESİMİ İÇİN 29 ADET 60 E1 RAYLI BETON TRAVERSLİ MAKAS TEMİNİ VE MONTAJI İHALESİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/54276

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi:

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: TCDD 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI YERKÖY - KAYSERİ HAT KESİMİ İÇİN 29 ADET 60 E1 RAYLI BETON TRAVERSLİ MAKAS TEMİNİ VE MONTAJI Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati: 26/05/2015 Salı günü, saat 11:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26/05/2015 günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 700,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4058/1-1


KAYADİBİ İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 10000 M3 BALAST ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/54597

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi:

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: KAYADİBİ İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 10000 M3 BALAST ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati: 27/05/2015 Çarşamba günü, saat 10:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 27/05/2015 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4059/1-1


400 ADET ATS KONTROL KARTI İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/54605

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi:

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: 400 ADET ATS KONTROL KARTI İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati: 28/05/2015 Perşembe günü, saat 10:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28/05/2015 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4060/1-1


YENİYAPAN İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 10000 M3 BALASTALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğünden Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/54579

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi:

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: YENİYAPAN İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 10000 M3 BALAST ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale tarihi ve saati: 26/05/2015 Salı günü, saat 10:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26/05/2015 günü saat 10:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4061/1-1


ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN63375 KG KRAPO BLONU VE SOMUNUNUN TEKNİKŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2015/54945

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Merkez/Çankırı

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29

c) Elektronik Posta Adresi         :  cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

    Adı ve Miktarı                       :  63375 KG KRAPO BLONU VE SOMUNUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 27.05.2015 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4071/1-1


AŞAĞIDA NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI BELİRTİLEN MAL ALIMI İHALELERİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                             :  TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü 43300 TAVŞANLVKÜTAHYA

b) Telefon No                      :  0274614 1007

e) Faks No                          :  02746145994 - 95

d) Elektronik Posta Adresi  :  glisatina1ma@gli.gov.tr

2 - İhalenin

 

a) Niteliği ve Türü

b) Miktarı

c) Teslim Yeri

d) İşin Süresi

1- AÇIK DİŞLİ YAĞI

İKN: 2015/50188 D.NO: 410-GLİ/2015-390

1 KALEMDE

3.780 KG

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

120 TAKVİM

GÜNÜ

2 - BASINÇLI HAVA TENEFFÜS İSTASYONU

İKN: 2015/50951 D.NO: 213-GLİ/2015-396

1 KALEMDE

550 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

60 TAKVİM

GÜNÜ

3 - RULMAN

İKN: 2015/50134 D.NO: 102-GLİ/2015-389

6 KALEMDE

126 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

60-120 TAKVİM

GÜNÜ

4 - MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ

İKN: 2015/51292 D.NO: 231-GLİ12015-397

6 KALEMDE

54 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

75 TAKVİM

GÜNÜ

5 - KOMATSU HİDROLİK EKSKAVATÖR YEDEĞİ

İKN :2015/53229 D.NO: 380-GLİ/2015-418

14 KALEMDE

24 ADET

GLİ. MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ TUNÇBİLEK TESELLÜM AMBARI

90 TAKVİM

GÜNÜ

 

3 – İlanın

 

a) Konusu

b) İhale Tarih ve Günü

c) Son Teklif Verme Saati

d) İhale Saati

e) İhale Doküman Bedeli

1 - AÇIK DİŞLİ YAĞ

20/5/2015

14.00

14.00

50,00 TL.

2 - BASINÇLI HAVA TENEFFÜS İSTASYONU

20/5/2015

15.00

15.00

50,00 TL.

3 - RULMAN

21/5/2015

14.00

14.00

50,00 TL.

4 - MUHTELİF DÖKÜM MALZEMESİ

21/5/2015

15.00

15.00

50,00 TL.

5 - KOMATSU HİDROLİK EKSKAVATÖR YEDEĞİ

21/5/2015

16.00

16.00

50,00 TL.

 

f) Yapılacağı Yer    :  Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü İhale Salonu TAVŞANLI/KÜTAHYA

g) Teklif Türü         :  İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen Birim Fiyat Teklifi

h) Sözleşme Türü   :  Yükleniciye sipariş mektubu yazılacaktır.

4 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini;

İhale dokümanları aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. İhalelere teklif verecek olan isteklilerin idarece onaylı ihale dokümanını bedeli mukabilinde (50,00 TL) temin etmeleri zorunludur.

5 - İhale Dokümanının Satın Alınacağı Yer: Tavşanlı'da TKİ-GLİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma Şube Müdürlüğü 43300 TAVŞANLI

6 - İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliye her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sipariş mektubu düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin, %3 nispetinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen teklifin geçerlilik süresi; ihale tarihinden itibaren, idari Şartnamelerinde belirtildiği şekli ile 60 takvim günü olmalıdır.

9 - Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - İhale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

11 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

l2 - İhale konusu iş alt yüklenicilere yaptırılamaz.

l3 - Açık dişli yağı ve basınçlı hava teneffüs istasyonu dolabı ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. Diğer ihalelerde kalem bazında kısmi teklif verilebilir.

l4 - Kurumumuz, ihalelerle ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

15 - İhale dokümanı bedelinin yatırılabileceği banka hesap numaraları:

T.C. ZİRAAT BANKASI : TR28000l000l8l33597564500l

T.HALK BANKASI         : TR82000l2009528000l3000005

VAKIF BANK                  : TR39000l500l580072936l9845

İlgilenenlere duyurulur.

4052/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 4,59 TL ile en çok 131.250,00 TL arasında değişen; 13.05.2015 günü saat 16.30' a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,46 TL, en çok 13.125,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikler, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen airbag, airbag motoru, far ampülü, muhtelif oto parçası, çivi tabancası, motorin tankı, cep telefonu kapağı, fotoğraf makinesi, batarya, freze uç, elmas uç, klavuz, oto beyni, ütü, hava yastığı, muhtelif fotokopi makinesi, yazıcı, toner, muhtelif oto lastiği, römork, oto cd çalar, bluz, kumaş, elektrikli aydınlatıcı, cep telefonu, tablet, dijital kantar, alkollü içecek v.b. cinsi 80 grup eşya; açık artırma suretiyle, Aşiyan Düğün Salonu Sarıca Paşa Mah. Kadirhane Cad. No:44 EDİRNE adresindeki ihale salonunda 14.05.2015 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgağ beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının ve elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4047/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 150,00 TL. ile en çok 794.010,67 TL. arasında değişen; 14/05/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 15,00 TL, en çok 79.402,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kumaş, Kol düğmesi kutusu, Ayakkabı, Motorsiklet gözlüğü, Tekstil, Terlik, Perde, Gözlük Çerçevesi, Çanta, Oto aksam ve parçası, Kol saati, Polyester keçe, Kulaklık, Şarj aleti, Batarya, Parfüm, Fotoğraf makinası, Baskı kağıdı, Abajur, Bilgisayar, Oyun konsolu, Hediyelik eşya, Güneş gözlüğü, Takı ve Eşarp cinsi 113 grup eşya; açık artırma ve pazarlık usulünce, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 15/05/2015 tarihinde saat 09:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

Not: 2/0/2015 tarihli ve 29343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan satış ilanımız geçersizdir.

İlan olunur.

4096/1-1