16 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29328

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Merkez Bankasından:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki tabloda belirtilen şartlarda tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

PROGRAM

KADRO ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Türkçe)

Profesör

1

Elektrik Teknolojileri, Elektrik Makineleri ve Manyetik Alan Uygulamaları ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak. Profesör müracaatı resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

Doçent

1

Kaya Mekaniği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Kaya Mekaniği, Zemin Mekaniği, Geoteknik Mühendisliği ve Sayısal Modelleme ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak. İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak.

Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

(İngilizce)

Doçent

1

Yapı Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Yapı Mühendisliği ve Yapı Dinamiği ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaları ve yayınları olmak. İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak.

 

Başvuruların söz konusu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.bou.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İstenen Belgeler:

Başvuru formu, YÖK formatlı Özgeçmiş, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Fotoğraf (2 Adet), Noter Onaylı Diploma fotokopileri (veya asıllarını göstermek şartı ile başvuru anında fotokopiler onaylanabilecektir), Daha önce başka bir üniversitede Doçent veya Profesör kadrosuna atanmış ise atama yazısı fotokopisi, Yurt dışından alınan diplomalar için Denklik Belgesi, Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan Doçentlik kadrosu için dört, Profesörlük kadrosu için altı takım dosya, KPDS/ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi, Onaylı askerlik durum belgesi.

Müracaat Adresi:

Bursa Orhangazi Üniversitesi, Yıldırım Yerleşkesi, Personel Daire Başkanlığı, Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Bulvarı, No: 177     16310 Yıldırım/BURSA

3451/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

44326 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3457/1-1

—————

61391 ada 8 parsele ait 1/1000 ölçekli plan Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3458/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İlan

Kodu

Birimi

Böl/ABD/

ASD/Prog

Unvanı

Drc

Adet

Açıklama

1001

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Genel Cerrahi Uzmanı Olmak.

1002

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak. Çocuk Göğüs Hastalıkları Alanında Deneyimli Olmak.

1003

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak.

Çocuk Kardiyolojisi Alanında Deneyimli Olmak.

1004

Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak. Çocuk Hematolojisi Alanında Deneyimli Olmak.

1005

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Profesör

1

1

Kardiyoloji Uzmanı Olmak.

1006

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

İç Hastalıkları Uzmanı Olmak. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Alanında Deneyimli Olmak.

1007

Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu

Elektrik ve Enerji

Profesör

1

1

Güneş Enerjisi Sistemleri Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak. Enerji Sistemlerinin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellemesi Konusunda Yayınları Olmak.

1008

Edebiyat Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

Osmanlı Kurumlar Tarihi Alanında Araştırma Yapmış Olmak.

1009

Edebiyat Fakültesi

Genel Türk Tarihi

Profesör

1

1

Balkanlarda Türkler Üzerine Çalışma Yapmış Olmak.

1010

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Gövde-Motor

Profesör

1

1

Uçak Motorları, Yanma ve Hidrojen Enerjisi Konularında Çalışmaları Olmak.

1011

Seyrani Ziraat Fakültesi

Yemler ve Hayvan Besleme

Profesör

1

1

Ziraat Fakültesi Mezunu Olmak. Kanatlı ve Ruminant Hayvanların Beslenmesi Konusunda Çalışmaları Olmak.

1012

Mühendislik Fakültesi

Yöneylem Araştırması

Doçent

1

1

-

1013

Eczacılık Fakültesi

Farmasotik Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Farmasotik Biyoteknoloji Alanında Doçentliğini Almış Olmak veya Biyoteknoloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

1014

Edebiyat Fakültesi

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

-

1015

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Doçent

1

1

Rekreasyon Konusunda Çalışmış Olmak.

1. Kademe Golf Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak.

1016

Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

-

1017

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Dinamik Denklemlerde Salınım Teorisi Üzerine Çalışmaları Olmak.

1018

Fen Fakültesi

Genel Fizik

Doçent

1

1

Manyetik Sistemler ve Nano Yapılar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

3439/1-1


 


Merkez Bankasından:


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Sıra No

İşletmeci Unvanı

İşletmecinin Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Yaptırımın Dayanağı

İdari Yaptırım Türü

1

TEKLAN İnternet Erişim Hizmetleri Komünikasyon Elektronik San. ve Tic. AŞ

8360142391

Kemeraltı Cad. Ada Han No:87/1 Karaköy-İSTANBUL

23/02/2015 tarihli ve 18973038-155.01/68802 sayılı Makam Oluru

Uyarı

2

EBR İletişim Bilişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

3230506177

Yenişehir Mah. 1202 Sokak No:122/1-101 Konak İZMİR

23/02/2015 tarihli ve 18973038-155.01/68802 sayılı Makam Oluru

Uyarı

3

KUZEYTEL İletişim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.

4780519235

Mansuroğlu Mah. 283/12 Sok. No:5 B Blok Kat:3 D:12 Bayraklı/İZMİR

23/02/2015 tarihli ve 18973038-155.01/68802 sayılı Makam Oluru

Uyarı

4

RADORE İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.

7340705646

Esentepe Mah. Müşir İsmail Hakkı Sok. No:1 D:4 Şişli/İSTANBUL

23/02/2015 tarihli ve 18973038-155.01/68802 sayılı Makam Oluru

Uyarı

 

Yukarıda yer alan İşletmeciler hakkında, Elektronik Haberleşme Kanunu’nun; “Yetkilendirme ücreti” başlıklı 11’inci maddesi, “Kurumun yetkisi ve idari yaptırımlar” başlıklı 60’ıncı maddesi, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin “İdari ücret” başlıklı 16'ncı maddesi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin; “Bilgi ve/veya belgelerin süresinde verilmemesi” başlıklı 23'üncü maddesi, “Ölçütler” başlıklı 44'üncü maddesi, “Yetki” başlıklı 45'inci maddesi ile diğer ilgili mevzuata istinaden 23/02/2015 tarihli ve 18973038-155.01/68802 sayılı Makam Olur’unun 3’üncü maddesi; “Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Tebligat” başlıklı 64’üncü maddesi gereğince yapılan tebligatlar sonucunda bilinen adresinde bulunamayan TEKLAN İnternet Erişim Hizmetleri Komünikasyon Elektronik San. ve Tic. AŞ, EBR İletişim Bilişim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti, KUZEYTEL İletişim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti, RADORE İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. olmak üzere toplam 4 İşletmeci hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin 44'üncü maddesinde yer alan ölçütler çerçevesinde söz konusu ihlalin herhangi bir zarara yol açmaması ve herhangi bir iktisadi kazanç elde etmemesi, tekrarlanan veya devam eden bir ihlalin bulunmaması hususları dikkate alındığında; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği'nin "Bilgi ve/veya belgelerin süresinde verilmemesi" başlıklı 23'üncü maddesinde yer alan hüküm ve aynı Yönetmeliğin 45'inci maddesi hükmü çerçevesinde, idari para cezası uygulanmayarak konuyla ilgili olarak uyarılmalarını” gereği yukarıda yer alan İşletmeciler uyarılmıştır.

3444/1/1-1

—————

 

Sıra No

 

İşletmecinin

Unvanı

Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Ücret Dayanağı

Borç Türü

Borç Miktarı (TL)

1

BİZFONİK Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ

3960465678

Akşit Plaza Ayazmadere Cad. No: 12 Kat: 5 Fulya 34340 Beşiktaş/İSTANBUL

EHK’nın 11’nci maddesi ile EHSİYY’nin 16’ncı maddesi

İdari Ücret

51.517,45

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme ücreti” başlıklı 11’nci maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin (EHSİYY) “İdari ücret” başlıklı 16’ncı maddesinde yer alan hükümler uyarınca, BİZFONİK Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ’nin 01/01/2012-31/12/2012 dönemine ait Onaylı Gelir Tablosunda net satışlar kaleminde yer alan meblağın % 0,35 (on binde otuz beş)’ine tekabül eden 51.517,45 TL tutarında idari ücret borcu bulunmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin “İdari ücret” başlıklı 16’ncı maddesinin 3’üncü bendinde yer alan; “3) (Değişik:RG-26/4/2013-28629) İdari ücret, aksi Kurum tarafından belirlenmedikçe, yetkilendirmenin yapıldığı yılı takip eden her yılın Haziran ayının son gününe kadar Kurumun banka hesabına veya veznesine yatırılır.” hüküm ile 6’ncı bendinde yer alan “(6) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda öngörülen son ödeme tarihine kadar, idari ücretin işletmeci tarafından ödenmemesi halinde, bu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.” hükmü gereği söz konusu idari ücretin son ödeme günü 30/06/2013 tarihi olup bu tarihe kadar ödenmemiştir.

Bu itibarla, bahsi geçen idari ücret tutarı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 numaralı hesaba, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3444/2/1-1

—————

 

İşletmecinin Unvanı

Vergi Kimlik Numarası

İşletmecinin Bilinen Adresi

İdari Ücret Dayanağı

Borç Türü

Borç Miktarı

(TL)

BİZFONİK Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ

3960465678

Akşit Plaza Ayazmadere Cad. No: 12 Kat: 5 Fulya 34340 Beşiktaş/İstanbul

EHK’nın 11’nci maddesi ile EHSİYY’nin 16’ncı ve 19’uncu maddesi

İdari Ücret

13.186,11

 

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun (EHK) “Yetkilendirme ücreti” başlıklı 11’nci maddesi ile 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSİYY)’nin; “İdari ücret” başlıklı 16’ncı maddesi, “İşletmecinin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinde yer alan hükümler uyarınca, BİZFONİK Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ’nin yetkilendirilmesi 31/12/2013 tarihinde iptal edilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin “İdari ücret” başlıklı 16’ncı maddesinin 4’üncü bendinde yer alan; “(4) Tüm yetkilendirmeleri iptal edilen/devredilen işletmeci ise, iptal/devir tarihinden itibaren bir ay içerisinde, ödenmeyen bir önceki yıl net satışları ile yetkilendirmenin iptal/devir edildiği tarihe kadar geçen döneme ait net satışları üzerinden birinci fıkrada belirtilen oran esas alınmak suretiyle idari ücret öder.” hüküm ile 6’ncı bendinde yer alan “(6) (Değişik:RG-23/9/2011-28063) Üçüncü ve dördüncü fıkralarda öngörülen son ödeme tarihine kadar, idari ücretin işletmeci tarafından ödenmemesi halinde, bu tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen usule göre hesaplanacak gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır.” hükmü gereği, anılan İşletmecinin 01/01/2013-31/12/2013 dönemine ait 13.186,11 TL tutarında idari ücret borcu bulunmakta olup söz konusu tutarın son ödeme günü 31/01/2014 tarihi olmasına rağmen, bu tarihe kadar ödenmemiştir.

Bu itibarla, bahsi geçen idari ücret tutarı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Anıt Şubesi nezdindeki IBAN No: TR 72 0001 2009 4110 0005 0000 16 numaralı hesaba, gecikme zammı oranı kadar faizi ile birlikte yatırılması aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre vergi dairesi aracılığıyla tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3444/3//1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               : 16.04.2015

Başvuru Tarihi           : 16.04.2015

Son Başvuru Tarihi    : 30.04.2015

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Profesör

1

1

Kentsel gelişme, ekolojik planlama ve çevre politikaları üzerine çalışmaları olmak.

2

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yapay sinir ağları ve bulanık mantık konusunda çalışmaları olmak.

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yarı iletkenlerde katkı atomlarının elektron yapısının NMR ve ESR yöntemleri ile incelenmesi alanında çalışmaları olmak.

4

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Lazer boyalarının optik, gecikmeli floresans özellikleri ve yarı iletken tabanlı devre elemanları konusunda çalışmaları olmak.

5

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Ağır metal ve balık stokları üzerine çalışmaları olmak.

6

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Konveks fonksiyonlar ve integral eşitsizlik üzerine çalışmaları olmak.

7

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Triazol içeren heterosiklik bileşiklerin sentezi üzerine çalışmaları olmak.

8

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1

Alfa, beta ve gama radyasyonu sistemlerinin tasarımı, iyonize radyasyon dedektörü üretimi, yarıiletken radyasyon sensörleri ve devre elemanları konusunda çalışmaları olmak.

9

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

1

Triboloji konusunda çalışmaları olmak.

10

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Yüksek enerjili proton hızlandırıcı sistemlerinin  magnetik, optik ve demet hatlarının tasarımı, demet dinamiği ve hızlı nötron görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.

11

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

2

1

 

Endokrinoloji alanında yan dal yapmış olmak.

12

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Alanında uzmanlığını yapmış olup, kırım Kongo kanamalı ateşi ve kronik hepatit B üzerine çalışmaları olmak.

3384/1-1


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 5 takım halinde Personel Daire Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO DER.

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

Kelkit Aydın Doğan MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Organik Tarım Programı

Profesör

1

1

Organik Hayvansal Üretim alanında çalışmış olmak.

3274/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          65.09/11

Toplantı Tarihi ve No    :  24/03/2015 - 59                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  24/03/2015 - 823                                         VAN

Van İli, Edremit İlçesi, Çayırbaşı Köyünde bulunan Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23/11/2011 tarih ve 15 nolu kararı ile tescillenen Çayırbaşı Köyü Ermeni Mezarlığı’nın mülkiyet ve kadastral durumunun belirlenmesine ilişkin; Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20/03/2015 tarih ve 100 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Van İli, Edremit İlçesi, Çayırbaşı Köyünde bulunan Çayırbaşı Köyü Ermeni Mezarlığı’nın mülkiyet ve kadastral durumunu belirlenmesine ilişkin; Müdürlük uzmanlarının yerinde yapmış oldukları çalışma sonucunda Çayırbaşı Köyü Ermeni Mezarlığı’nın Van İli, Edremit İlçesi, Çayırbaşı (Köyü) Mahallesi, Dağ Mevkii, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait L50a15c pafta, 400 nolu parsel ile Çayırbağı (Köyü) Mahallesi, Dağ Mevkii, mülkiyeti Köy Orta Malına ait L50a15c pafta, 421 nolu parselde olduğu tespit edilmiştir. I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Çayırbaşı Köyü Ermeni Mezarlığı’nın mülkiyet ve kadastral durumunun karar ekinde koordinatları verildiği şekliyle güncellenmesine, mezarlıkta yapılan kaçak kazıların ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, I.Derece Arkeolojik Sit Alanlarına dair Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların söz konusu sit alanında "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

3352/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          65.09/14

Toplantı Tarihi ve No    :  24/03/2015 - 59                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  24/03/2015 - 826                                         VAN

Van İli, Edremit İlçesi, Doğanlar Köyünde bulunan Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24/11/2011 tarih ve 18 nolu kararı ile tescillenen Doğanlar Köyü Ermeni Mezarlığı’nın mülkiyet ve kadastral durumunun belirlenmesine ilişkin; Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20/03/2015 tarih ve 103 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Van İli, Edremit İlçesi, Doğanlar Köyünde bulunan Doğanlar Köyü Ermeni Mezarlığı’nın mülkiyet ve kadastral durumunu belirlenmesine ilişkin; Müdürlük uzmanlarının yerinde yapmış oldukları çalışma sonucunda Doğanlar Köyü Ermeni Mezarlığı’nın Van İli, Edremit İlçesi, Doğanlar (Köyü) Mahallesi, Kehriz Mevkii, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait L48b08d pafta, 107 ada, 203 nolu parselde olduğu tespit edilmiştir. I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Doğanlar Köyü Ermeni Mezarlığı’nın mülkiyet ve kadastral durumunun belirlendiği şekilde güncellenmesine, I.Derece Arkeolojik Sit Alanlarına dair Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların söz konusu sit alanında "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

3353/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          65.09/08

Toplantı Tarihi ve No    :  24/03/2015 - 59                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  24/03/2015 - 821                                         VAN

Van İli, Edremit İlçesi, Ayazpınar Köyünde bulunan Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 23/11/2011 tarih ve 12 nolu kararı ile tescillenen Ayazpınar Köyü Müslüman Mezarlığı’nın mülkiyet ve kadastral durumunun belirlenmesine ilişkin; Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20/03/2015 tarih ve 98 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Van İli, Edremit İlçesi, Ayazpınar Köyünde bulunan Ayazpınar Köyü Müslüman Mezarlığı’nın mülkiyet ve kadastral durumunun belirlenmesine ilişkin; Müdürlük uzmanlarının yerinde yapmış oldukları çalışma sonucunda Ayazpınar Köyü Müslüman Mezarlığı’nın Van İli, Edremit İlçesi, Ayazpınar (Köyü) Mahallesi, 2 paftada karar ekinde koordinatları verilen tapulama harici alanda bulunduğu tespit edilmiştir. I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenen Ayazpınar Köyü Müslüman Mezarlığı’nın mülkiyet ve kadastral durumunun belirlendiği şekilde güncellenmesine, I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına dair Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. maddesinde belirtilen koşulların söz konusu sit alanında "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları" olarak belirlenmesine karar verildi.

 

3354/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         11.01/126

Toplantı Tarih ve no      :  26.02.2015 - 151                                   Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no          :  26.02.2015 - 3030                                 ESKİŞEHİR

Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Dodurga Beldesi’nde yer alan tescilli Gavur Tepesi Yerleşimi sit sınırlarının ve sit derecesinin güncellenmesi konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 03.12.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 31.12.2014 tarih, 20913469-101.29.02-257675 sayılı yazısı, 06.02.2015 tarih, 829 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Söz konusu alana ilişkin sehven ilgili temsilcinin çağırılmadığı tespit edilen 11.02.2015 tarih, 2964 sayılı Kararımızın iptaline, Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Dodurga Beldesi’nde yer alan ve Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.07.1990 tarih ve 1203 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Gavur Tepesi Yerleşimi’nde tescillendiği tarihte de herhangi bir tabaka ve yapı kalıntısına rastlanılmaması ve yalnızca bilimsel envanterinin yapılabilmesi için I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenmiş olan alanın I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit niteliği taşımadığı kanaatiyle III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenen tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanlarda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve söz konusu sit sınırlarına ilişkin hazırlanan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının uygun olduğuna, alanda kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

3355/1-1

—————

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                          37.06/96

Toplantı Tarihi ve No    :  26/03/2015 - 121                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  26/3/2015 - 2250                                    ANKARA

Kastamonu İli, Cide İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Sınırları içerisinde Tuğtepe Mevkiinde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.11.2014 gün ve 1880 sayılı kararı, İlbank Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2015 gün ve 87 sayılı yazısı, Cide Belediye Başkanlığı,Fen İşleri Müdürlüğünün 05.03.2015 gün ve 2366 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kastamonu İli, Cide İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Sınırları içerisinde Tuğtepe Mevkiinde tespit edilen ve ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları belirlenen alanın 3.Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,

Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

3356/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         20.10.213

Toplantı Tarihi ve No    :  26.03.2015 – 91                                    Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  26.03.2015 – 3676                                    AYDIN

Denizli İli, Tavas İlçesi, Kızılcabölük Mahallesi, Çatalarmut Mevkiinde Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemelerde tespit edilen arkeolojik yerleşim ve nekropol alanın tesciline ilişkin; Denizli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20/10/2014 tarih ve 4907 sayılı yazısı ekinde iletilen 15.10.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu neticesinde alınan tescil haritasının koordinatlı kadastral harita üzerine aplike edilmesinin talep edildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.12.2014 tarih ve 3423 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 25.03.2015 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Tavas İlçesi, Kızılcabölük Mahallesi, Çatalarmut Mevkiinde bulunan ve tapunun 57 pafta 1986, 1987, 1991, 1993, 1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 parsellerinde kayıtlı taşınmazlardaki Çatalarmut Arkeolojik Yerleşim Yeri ve Nekropol Alanı’nın I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin ve sit sınırlarını gösteren koordinatlı kadastral haritaların uygun olduğuna karar verildi.

 

3358/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         45.06/689

Toplantı Tarihi ve No    :  23.01.2015-196                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  23.01.2015-4781                                       İZMİR

Manisa ili Kula ilçesi Gökçeören Mahallesi mülki Hudutlarında bulunan alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin 24.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve ekleri İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 219.11.2014 tarihli ve 4228 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.05.2015 tarihli ve 74 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Kula ilçesi Gökçeören Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Armutarası Höyüğü” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

3392/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         45.01/360

Toplantı Tarihi ve No    :  28.11.2014 - 187                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  28.11.2014 - 4579                                     İZMİR

Manisa ili Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın  Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri; 06.11.2008 tarihli ve 201503 sayılı yazısı ve ekleri ve  24.11.2008 tarihli ve 212148 sayılı yazısı ve ekleri İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün  05.05.2014 tarihli ve1992 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.11.2014 tarihli ve 1264 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesi  Mülki Hudutlarında bulunan alanın  kararımız  eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Tepetarla  Höyüğü” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

3393/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                         45.07/393

Toplantı Tarihi ve No    :  13.03.2015 - 204                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  13.03.2015 - 4960                                     İZMİR

Manisa İli, Salihli İlçesi, Poyrazdamları Mahallesi, Koca Dere Mevkiinde bulunan alanın tescil önerisinin değerlendirilmesinin istendiği 23.07.2012 tarihli Marmara Gölü Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması Bakanlık Sonuç Raporu ve ekleri, İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 04.11.2014 tarihli ve 4025  sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 5177 sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.03.2015 tarihli ve Müdürlük evrak kaydında 12.03.2015 tarihli ve 238 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Salihli İlçesi, Poyrazdamları Mahallesi, Alaca Mezar Mevkiinde kaldığı anlaşılan bir bölümü 258 parselde kalan, kararımız eki koordine özet çizelgesinde koordinat değerleri belirtilen toplam 26 (yirmialtı) köşe noktası ile sınırlı, sınırları 1/5000 ölçekli kadastro paftası üzerinde gösterilen alanın 2863 sayılı kanun kapsamında I.(birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

 

3394/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    :  01.04.2015 - 126                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  01.04.2015 - 1528                                ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Avlak Mahallesi sınırlarında tespit edilen, halk arasında Kaplan Dede Ziyareti olarak bilinen, Kaplan Dede Arkeolojik Yerleşimi'nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25/03/2015 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Avlak Mahallesi sınırlarında bulunan roma dönemine ait arkeolojik buluntuların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle: Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, taşınmazın tapu kütüğüne Tapu Müdürlüğünce korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır şerhinin düşülmesine; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

"Kaplan Dede I. Derece Arkeolojik Sit Alam" Koruma ve Kullanma Şartlarının:

1 - Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2 - Yeni yapılaşmaya izin verilemez.

3 - Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4 - Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

5 - Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6 - Yeni mezar açılamaz. Mevcut mezarlara defin yapılamaz.

7 - Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

 

3337/1-1

—————

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        43.00/2251

Toplantı Tarihi ve No    :  31.03.2015-108                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        :  31.03.2015-2320                                   KÜTAHYA

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kireç Mevkiindeki Nekropolün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.01.2015 tarih ve 70728218.168.01/90 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.01.2015 tarih ve 38092246-165.02-43.00-2251/186 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 05.02.2015 tarih ve 28164726.045.01/760 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, V. Bölge Müdürlüğünün 05.02.2015 tarih ve 88570880- 045.01-29913 sayılı yazısı ve eki, Kütahya İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 06.02.2015 tarih ve 35867791-754-1504 sayılı yazısı, Kültür Bakanlığı, Yatırım İşleri Genel Müdürlüğünün 10.02.2015 tarih ve 96709717-304.99[430100001]-26634 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 11.02.2015 tarih ve 44812147.202.99-3560 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 26.02.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-250892/36688 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.01.2015 tarih ve 38092246-165.02-43.00/202 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 03.02.2015 tarih ve 65820641-170/484 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.03.2015 tarih ve 1658 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Kireç Mevkiinde yer alan, Nekropolün I. (birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 09.01.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda, sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile kadastro paftasında gösterildiği şekliyle belirlenen Nekropolün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parsel listesinin ve tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna; karar verildi.

 

 

3357/1-1