3 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29315

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinden:

Tekstil Bankası Anonim Şirketinden:

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b - 2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

4 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası kulunca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

ABD/

Alanı

Ünvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Yakınçağ Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Yakınçağ Tarihi alanında Doçentlik belgesine sahip olup, Mardin Tarihi ve Süryani tarihi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

 

Yardımcı Doçent

1

1

Eğitimini ve sanatta yeterliliğini resim alanında yapmış olmak.

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Yardımcı Doçent

3

1

Kur’an ayetleri çerçevesinde insanın sevinç ve mutluluğuna dair çalışmalar yapmış olmak.

2832/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU KARARLARINI

GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketinden:

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Tekstil Bankası Anonim Şirketinden:

TEKSTİL BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketinden:

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ