31 Mart 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29312

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


Ø 920 mm 20 TON DİNGİL BASINÇLI TEKERLEK TAKIMI ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1000 ADET RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET E-DEMETİ BUHARLAŞTIRMA (E BEAM EVOPORATİON) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP TELEFON SANTRAL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ KAN IŞINLAMA ETİKETİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Sincan Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


SÜRE UZATIM İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:


İPTAL İLANI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİNDE PARK VE ZEMİNALTI OTOPARK İNŞAATI YAPIMI VE ZEMİNALTI OTOPARKIN İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI 30 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ÖN YETERLİK İLANI

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 5,86 TL ile en çok 150.028,20 TL arasında değişen; 15/04/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 15.005,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 93 grup eşya (bileklik kol saati, cep telefonu ve aparatları, zift tankeri, boş tüp, boş motorin deposu, balta, kama, kol saati, kumaş, civata, muhtelif oto parçaları, ahşap gitar, seramik süs eşyası, dişli redüktör yağı, diş ölçme aleti, pirinç, çay, şeker, şekerleme, konteynır, makaron, mp3 oynatıcı, rulman ve petrol yağları, vs.); açık artırma ve pazarlık usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 16/04/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2830/1-1


Ø 920 mm 20 TON DİNGİL BASINÇLI TEKERLEK TAKIMI ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 1000 ADET RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2015/36764

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00    (Pbx)/0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  1000 adet Rulman (SKF 229750 J/C3 ve/veya FAG 502472AA ve/veya URB 25326 C/C3 ve/veya dengi)

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 20.04.2015 günü ve saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100. TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

2823/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 69,00 TL ile en çok 528.859,00 TL arasında değişen; 06.04.2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 7,00 TL, en çok 52.886,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen oyun makineleri, amonyum sülfat, matbaa makinesi, kullanılmış elektronik eşya, cep telefonları, konteyner ve muhtelif eşyalar vb. 55 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 07.04.2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2834/1-1


1 ADET E-DEMETİ BUHARLAŞTIRMA (E BEAM EVOPORATİON) SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 Adet E-Demeti Buharlaştırma (E Beam Evoporation) Sistemi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/04/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

2804/1-1


RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP TELEFON SANTRAL SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Bilgi teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen IP Telefon Santral Sistemi teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06.04.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2803/1-1


MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt numarası               :  2015/34806

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. km Şeker Sok. No: 1 Ereğli/KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  332 7345930-36 - 332 7345938

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2015/2016 Kampanya döneminde 210.000 ton boşaltma, parti biçimlendirme, figüre, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, yığma, taşıma, takviye, temizlik, sıkıştırma, düzeltme vb. işlerin 24 saat/gün aralıksız yapılması işidir. (ayrıntılı bilgi ihale dokümanında verilecektir)

b) Yapılacağı yer                 :  Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası

c) İşin süresi                        :  Fabrikanın 2015/2016 dönemi kampanya süresidir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası

b) Tarihi ve saati                  :  14/04/2015 - saat 14:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir (KDV. Dahil) 250,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüz yirmi) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

2764/1-1


TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

TTA Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ

TEMİNAT

TUTARI

(TL)

İHALE

ŞARTNAMESİ

BEDELİ

(TL)

SON

TEKLİF

VERME

TARİHİ

1

Erzurum ili, Horasan ilçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Köyaltı mevkii, 230 ada, 15 no.lu parseldeki 30,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

500.-

100.-

28/04/2015

2

Erzurum ili, Oltu ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Güllük mevkii, 8 ada, 70 no.lu parseldeki 1,00 m² yüzölçümlü ve 8 ada, 71 no.lu parseldeki 170,30 m² yüzölçümlü taşınmazlar (bir bütün halinde)

1.000.-

100.-

28/04/2015

3

Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Altınelma Mahallesi, Köyiçi mevkii, 2068 no.lu parseldeki, toplam 43,33 m² yüzölçümlü iki dükkan

2.000.-

200.-

28/04/2015

4

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Garajlar ve Kıbrıs Caddesi mevkii, 1766 ada, 33 no.lu parseldeki 160,30 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki bina

30.000.-

300.-

28/04/2015

5

Kocaeli ili, Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Eskiköy yeri mevkii, 765 no.lu parseldeki 9.440,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

50.000.-

500.-

28/04/2015

6

Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca Mahallesi, 214 ada, 18 no.lu parseldeki 338,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

15.000.-

250.-

28/04/2015

7

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk Mahallesi, 2305 ada, 2 no.lu parseldeki 6.576,65 m² yüzölçümlü taşınmaz

80.000.-

1.000.-

28/04/2015

8

Diyarbakır ili, Çermik ilçesi, Tepe Mahallesi, Hamam Başı mevkii, 276 ada, 6 no.lu parseldeki 342,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

3.000.-

200.-

07/05/2015

9

Düzce ili, Merkez ilçesi, Metek Mahallesi, 298 parsel no.lu, 288,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

5.000.-

200.-

07/05/2015

10

Erzincan ili, Tercan ilçesi, Çadırkaya Mahallesi, Köyiçi mevkii, 5906 parsel no.lu, 1.150,26 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki bina

8.000.-

200.-

07/05/2015

11

Erzincan ili, Üzümlü ilçesi, Çavuşlu Mahallesi, Köy İçi mevkii, 390 ada, 10 no.lu parseldeki 244,29 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki 4/60 arsa paylı, 2. normal katta konumlu, 12 bağımsız bölüm no.lu kargir dükkan, hamam ve işyeri vasıflı taşınmaz

5.000.-

200.-

07/05/2015

12

Hatay ili, Antakya ilçesi, 5. Mıntıka Mahallesi, 1829 no.lu parseldeki 28,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

15.000.-

250.-

07/05/2015

13

Hatay ili, Hassa ilçesi, Girne Mahallesi, Ortadüşek mevkii, 285 ada, 2 no.lu parseldeki 1.500,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

10.000.-

200.-

07/05/2015

14

Kocaeli ili, İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesi, 1045 ada, 122 no.lu parseldeki 1.512,83 m² yüzölçümlü taşınmaz

300.000.-

500.-

07/05/2015

15

Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Arslanbey Mahallesi, 2062 no.lu parseldeki 898,00 m² yüzölçümlü taşınmaz

3.000.-

200.-

07/05/2015

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7) İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

tta GAYRİMENKUL A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91     Faks: (312) 211 08 86

www.ttagayrimenkul.gov.tr

2831/1-1


KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ KAN IŞINLAMA ETİKETİ ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Kan Işınlama Etiketi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 22.04.2015 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 22.04.2015 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

2822/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Sincan Belediye Başkanlığından:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı                                        :  Sincan Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                   :  Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara

c) Telefon ve Faks numarası      :  444 4 762 - 312 271 12 72

d) İlgili personel                        :  Hamdi DİLEK - Abdulkadir SAĞLAM

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU:

2.1. Adı: Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Atatürk Mahallesi 4591 ada 1 parsel üzerindeki Çok Katlı Otopark ve Kültür Merkezi Binasının Düğün Salonu kısmının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 5 (Beş) yıllığına kiraya verilmesi işidir.

2.2. Binanın Evsafı: Bina Sincan merkezinde olup; Kolonsuz, asansörlü, yemek servisi yapmak için mutfaktan servis asansörü olan, ses ve ışık gösterisi yapılabilen xga splitter, dvd kaydedici, 3000 ansı - lümen projeksiyon cihazı dvd / vcd / cd / mp3 okuyucu olan, terası olan çift cepheden Sincan manzaralı, havalandırma sistemi kurulmuş ve enerji panosu ayrı halde olan enerji kesintilerinde devreye giren jeneratör destekli 603 kişi kapasiteli bölümdür.

Genel Özellikler: Binanın tamamında; Yangın, ses, görüntüleme sistemi kurulmuş, ikisi yangın, birisi giriş - çıkış olmak üzeri üç merdiven, dört asansör bulunmaktadır. Binanın enerji girişleri dörde bölünmüş olup; jeneratörün devreye girmesi durumunda da ayrıca harcamanın belirlenmesi için elektrik saati konulmuştur.

3 - İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: İhalenin toplam muhammen bedeli 1.542.000,00 TL (KDV HARİÇ) olup; bu ihaleye ait geçici teminat miktarı 46.260,00 TL’dir.

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın ihalesi, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7   2. Kat Meclis Toplantı Salonu 06930 Sincan/ANKARA adresinde 10.04.2015 tarihinde saat 15.00’de yapılacaktır. Teklifler en geç 10.04.2015 tarih ve saat 15.00’e kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

5.1. İstekli Gerçek Kişi İse:

a) Kanuni ikametgâh belgesi (Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir),

b) Noter tasdikli imza beyannamesi,

c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

5.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:

a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (Yazılı olarak),

ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),

d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

6 - Konu ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 250,00 TL’dir.

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.

8 - İhale şartnamesinin posta yolu ile satışı yapılmayacaktır.

9 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

2782/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

“Gerçek Zamanlı Rekolte Gözlem, Tahmin ve Otomatik Raporlama Sistemi Alımı (2015)”, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 2003/6554 Sayılı Kararnameni 19 uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                   :  2015/37968

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  İTÜ Rektörlüğü Ayazağa Yerleşkesi Maslak/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası      :  0212 285 6949-0212 285 6724

c) Elektronik posta adresi          :  kulh@itu.edu.tr

2 - Ön yeterlik konusu malın:

a) Niteliği, türü ve konusu         :  Bitki gelişimine etki eden parametrelerin zamanda sürekli ve otomatik yersel gözlemleri ile sahadaki tablet bilgisayarlardan ve daha önce kurulmuş olan biçerdöverli verim ölçme sistemlerinden gelen verilerin birarada kullanılarak otomatik olarak güncellenen tahminler, istatistiki tespitler oluşturmak ve raporlamak üzere anahtar teslimi hizmetleri içeren yazılım tedarikidir

b) Miktarı                                  :  1 Kalem

c) Yapılacağı yer                        :  İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Ankara)

d) Süresi                                    :  Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 90 gündür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin:

a) Yapılacağı yer                        :  İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul

b) Tarihi ve saati                        :  16.04.2015 Perşembe, saat 11.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen taahhütname.

4.1.6. İhale dokümanı satın aldığına dair belge.

4.1.7. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesi

4.1.8. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen, tek sözleşme içinde bitirilmiş iş en az 400.000.-TL tutarında benzeri işle ilgili deneyimini gösteren belgeler. 

4.1.9. Benzer iş tanımı: Anahtar teslim bilişim hizmetleri, tarımsal faaliyetlere ilişkin iş ve işlem süreçlerini içeren yazılım geliştirme hizmetleri, tarımsal veri analizi, sayısal veriye dayalı istatistik ve raporlama hizmetleri,   büyük ölçekli veri kullanımı içeren analiz ve raporlama hizmetleri, yazılım-donanım-hizmet sistem entegrasyonu, coğrafi bilgiye dayalı istatisik ve/veya raporlama hizmetleri, mekansal veri analiz ve derleme hizmetleri, mekan ve zaman çözünürlüklü veri işlem yazılımları veya sistemleri, Bitki gelişim modelleri, gerçek zamanlı risk analiz hizmetleri veya bilgi sistemleri.  

4.1.10. İstekliler, İhale konusu alım kapsamında idare nezdinde tüm yükümlüğü tek başına alır, alt yüklenici kullanılmaz.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 200.- TL bedelle satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Maslak/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

2791/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                 DOSYA NO : 2003/8

Fon Kurulunun 25.03.2015 tarih ve 2015/65 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve 29216 sayılı Resmi Gazete’de satış ilanı yayımlanarak satış süreci başlayan ve Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararı ile uzatılan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takviminde,

Önyeterlilik İçin Son Başvuru Tarihi 25.03.2015 saat 17:00’den, 21.05.2015 saat 17:00’ye,

Bilgi Odası Kapanış Tarihi 30.03.2015’ten 25.05.2015’e,

Son Teklif Verme Tarihi 30.03.2015 saat 17:00’den, 25.05.2015 saat 17:00’ye,

İhale Tarihi 31.03.2015 saat 14:30’dan, 26.05.2015 saat 14:30’a,

Yapılması halinde Pazarlık Tarihinin 03.04.2015 saat 14:30’dan, 29.05.2015 saat 14:30’a, uzatılmıştır.

İlanen duyurulur.

2786/1-1


İPTAL İLANI

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Taşkömürü Kurumunun mülkiyetinde olan ve 26.02.2015 tarih ve 29279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan muhtelif tarihlerde satışa sunulacağı belirtilen 24 adet taşınmazın satış ihalesi Kurumumuzca gerekli görülen sebeplerden dolayı iptal edilmiştir.

İlan olunur.

2802/1-1


İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİNDE PARK VE ZEMİNALTI OTOPARK İNŞAATI YAPIMI VE ZEMİNALTI OTOPARKIN İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI 30 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1) Encümen Kayıt No             :  782

2) İşin Konusu                        :  Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Shibuya Sokak, 8 ada içinde bulunan 4.674 m² alanlı taşınmazda, park ve zeminaltı otoparkı inşaatı yapımı ve zeminaltı otoparkın intifa hakkı karşılığı 30 yıl süreyle işletilmesi işi.

3) Takribi Yatırım Maliyeti     :  9.113.043,02 TL + KDV

4) Muhammen Bedel              :  232.217.-TL + KDV / Yıl

5) Geçici Teminat                   :  6.966,51 TL

6) a) Yapım Süresi                 :  12 ay

    b) İşletme Süresi                 :  30 yıl

7) İşin Yapılma Yeri               :  İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, Shibuya Sokak

8) Yeterlik İçin Son

Başvuru Tarih ve Saati           :  09 Nisan 2015 - 16:30

9) İhale Tarihi ve Saati            :  15 Nisan 2015 - 13:00 Son teklif verme saati: 13:00

10) İhalenin Yapılacağı Yer    :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane / İstanbul

11) Yeterlik Başvurusunun

      Yapılacağı Yer                  :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk. No: 62 Kat: 3 Merter - İstanbul

12) İhale Usulü                       :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

13) İhale şartnamesinin

     görülebileceği veya

    satın alınabileceği yer          :  İhale Şartnamesi 300.- TL bedelle Yapı İşleri Müdürlüğü - M. Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi, Kasım Sk. No: 62 Kat: 3 Merter/Güngören/İstanbul adresinden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

                                                  Tel. 0212 449 41 90    Fax: 0212 449 44 64

14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

a. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

b. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (Tüzel kişiler)

c. Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

e. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.

f. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

g. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

h. SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge

i. Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 911.304,30 TL’den az olamaz.)

j. İhale dosyası satın alındığına dair belge.

2) İhaleye katılmak için istenen belgeler: 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a. Teklif mektubunu havi iç zarf,

b. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)

c. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (Tüzel kişiler)

d. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.

e. Mevzuatı gereği siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

g. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.

h. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (15/04/2015) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Encümen Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.

17) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

18) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen yere ve belirtilen tarihe kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

19) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

2839/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden:

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi, Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi, Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi, Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurullarından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurullarımız ve Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi Bileşeni olan “KARA BORU HATTI İNŞAATI” yapım işi ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  İsmetpaşa Mah. Fatih Blv. No. 6 Kapaklı / TEKİRDAĞ

b) Telefon ve faks numarası                   :  0282 758 11 56   Fax: 0282 758 11 60

c) Elektronik posta adresi                       :  cosb@cosb.org.tr

2 - Ön yeterlik konusu yapım işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Ergene Havzası OSB Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Atıksuların Marmara Denizine Deşarjını Sağlayacak Toplama Hatları, Tüneller ve Derin Deşarj Sistemi Bileşeni olan “KARA BORU HATTI İNŞAATI”’nın uygulama projelerine göre, 370 m Ø1000 BA boru, 6.250 m Ø630 PE boru, 16.280 m Ø2438 ÇELİK boru, 510 m Ø1400 BA boru, 18.490 m Ø1200 PE boru, 3.080 m Ø1800 BA boru, 900 m Ø1400 PE boru, 390 m Ø1800 PE boru inşaatı, mekanik ve elektrik işleri ile tüm bağlantı ekipmanların temini ve montajı, testleri, iş sonu projeleri (as-built) yapılması işidir.

b) İşin yapılacağı yer                              :  TEKİRDAĞ

c) İşe başlama tarihi                                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 10 (on) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                           :  Yer tesliminden itibaren 900 (dokuzyüz) takvim günüdür.

d) İşin yaklaşık maliyeti                         :  146.222.569,74 TL

                                                                  (yüzkırkaltımilyonikiyüzyirmiikibinbeşyüz altmışdokuzTL,yetmişdörtkr.)

3 - Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı, son başvuru ile değerlendirmesinin;

3.1.

a) İhale usulü                                          :  Ön yeterlik, kapalı zarf ve pazarlık

b) Ön yeterlik başvurusunun

     sunulacağı adres                                :  Çerkezköy OSB Çerkezköy/TEKİRDAĞ

c) Ön yeterlik değerlendirmesinin

    yapılacağı adres                                  :  Çerkezköy OSB Çerkezköy/TEKİRDAĞ

ç) Ön yeterlik değerlendirme

    (son başvuru) tarihi                            :  16 NİSAN 2015

d) Ön yeterlik değerlendirme

    (son başvuru) saati                             :  Saat:14:00

e) İhale komisyonu toplantı yeri             :  Çerkezköy OSB Çerkezköy/TEKİRDAĞ

3.2. Ön yeterlik başvuruları, ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Ön yeterlik değerlendirme (son başvuru) saatine kadar İdareye ulaşmayan ön yeterlik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Ön yeterlik başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. Ön yeterlik değerlendirmesi tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, ön yeterlik değerlendirmesi takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen ön yeterlik başvuruları kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ön yeterlik değerlendirmesi ihale davet mektubunda yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen, Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, Başvuru Mektubu,

4.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

29.244.513,95 TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak, banka referans mektubu, (Bu belge,  ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının en fazla 0,50 olması göz önünde bulundurulacaktır.

Son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalamasına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Adayın cirosunun 40.000.000TL (Türk Lirası), taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 25.000.000 TL (Türk Lirası) az olmaması gereklidir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların güncellenmiş parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 75.000.000TL (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bu ilanın 4.4 maddesindeki benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri aslı veya noter onaylı “aslı gibidir” şerhli sureti ile bu belgeyi tevsik amacıyla şartnamenin 7.5.1. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerini adaylar sunmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği”nde yer alan;

A/II Grubu (Tünel)

A/III Grubu (Boru ve İletim Hatları)

A/IV Grubu (İçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon) işleridir.

4.4.2.İş Deneyimi gösteren belgeler İş Bitirme Belgesi ve İş Durum Belgesidir. İş Denetleme, İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik ve ihale dokümanı 1.000TL (Bin Türk Lirası) karşılığında İsmetpaşa Mah. Fatih Blv. No. 6 Kapaklı /TEKİRDAĞ adresinden satın alınabilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik ve ihale dokümanını satın almaları ve dosya alındı makbuzunun ibrazı zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İsmetpaşa Mah. Fatih Blv. No. 6 Kapaklı/TEKİRDAĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Yönetim Kurullarımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

2798/2-1