30 Aralık 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29221

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(PROFESÖR)

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan adaylardan profesör kadrolarına başvuracakların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

PROFESÖR

Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten başvuru dilekçelerine (www.erzurum.edu.tr adresinden alınacaktır) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, lisans, yüksek lisans, doktora ve onaylı doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

- Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul’ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün olup, posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak, tecilli olmak veya askerlikten muaf olduğunu belgelendirmek.

- Müracaatlar 30/12/2014 – 13/01/2015 tarihleri arası mesai saati bitimine kadar alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

Birimi

Anabilim Dalı

Unvanı

Ad.

Drc.

Başvuru Koşulu

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör

1

1

"Yapısal Yapıştırıcıların Mekanik Davranışları” üzerine çalışmalar yapmış olmak

11814/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin : Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ : Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir Yardımcı Doçent adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Drc

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi

 

Doç.

1

1

Mağdur hakları, ayrımcılık ve dışlanmışlık alanlarında araştırmaları bulunmak. Sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanında doçent unvanı almış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

 

Yrd. Doç.

3

2

Resim alanında doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Yrd. Doç.

3

1

Tıp Fakültesi Tıp Anatomide doktora yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd. Doç.

3

1

Endometrial polip ve uterin leimyom da ghrelin ve obestatini doku ve serumda çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Yrd. Doç

3

1

Halk Sağlığı alanında en az beş yıl uzman olarak çalışmış olmak.

11746/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları, adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

 

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

 

11807/1-1


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak 4 Profesör alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Adaylar, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlayacakları 6 (altı) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadrolar daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi:  MEF ÜNİVERSİTESİ

                            Maslak Ayazağa Caddesi, No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

                            Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik

Bilgisayar

Prof.

1

Görüntü işleme ve bilgisayarla görme konularında araştırmalar ve yayınlar yapmış olmak; bu alanlarda araştırma projeleri yürütüp tamamlamış olmak.

Mühendislik

İnşaat

Prof.

1

GPS, Deprem Hasar Analizleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında araştırmalar ve yayınlar yapmış olmak; bu alanlarda ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yürütüp tamamlamış olmak.

Mühendislik

Makina

Prof.

1

Deneysel ve Hesaplamalı Hidrodinamik ve Aerodinamik, Akış Kararsızlıkları alanlarında uluslararası yayınları olmak.

Sanat Tasarım ve Mimarlık

Mimarlık

Prof.

1

Kentsel Tasarım, konut ve morfoloji alanlarında yayınları olmak, mimarlık ve kentsel tasarım alanlarında uygulamalar yapmış olmak, ulusal ve uluslararası mimari yarışmalarda ödülleri olmak

11825/1-1


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2 - Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a) Yardımcı Doçent ve Doçent olarak başvuracak adayların: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı kararı ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlarının sonuçlarının süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, ayrıca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b) İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent ve Doçent adayları Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardımcı Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

- Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

- Adayların, bilimsel çalışmalarını, atıflarını ve yayınlarını kapsayan dosyada ayrıca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

- Özgeçmiş ve yayın listeleri,

- Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asılları ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onayları yapılabilecektir),

- Onaylı dil belgesi,

- Doçent ve Yardımcı Doçent adayları 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

ALAN

DOÇ.

Y.DOÇ.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Bölümü

Kalibre edilmiş geometri ve Özel dolanımlı manifoldlar

-

1

Psikoloji Bölümü

Deneysel Psikoloji

-

1

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık Bölümü

Mimari Tasarım ve Anlatım Teknikleri, Mimaride Söylem Analizi

1

-

Mimarlık Bölümü

Yapı dinamiği, mekaniği ve yapısal sistemler; deprem güvenli yapı tasarımı

-

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kent Ekonomisi, Konut Politikaları ve Engelsiz Kentler

-

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kentsel Tasarım, Çevre Psikolojisi ve Katılımcı Planlama

-

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Makina Öğrenmesi

-

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Üstyapı mühendisliği, yol malzemeleri karakterizasyonu ve modellemesi

-

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bina bilgi modellemesi, kalite kontrolü, performans izleme

-

1

Kimya Mühendisliği Bölümü

Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği ve Elektrokimyasal Sistemler

-

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

Mikroekonomi

-

2

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Araştırma Yöntemleri

-

1

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği ABD

Düşük oksijenli denizel alanların biyojeokimyası

-

1

Deniz Bilim (Oşinografi) ABD

Organik kirleticilerin Denizel Etkileri ve Ekotoksikoloji

-

1

11663/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Ankara Otuzdördüncü, Bakırköy Onsekizinci ve Samsun Altıncı Noterlikleri 01.03.2015, Gaziantep Dördüncü Noterliği 03.03.2015, Büyükçekmece Yedinci Noterliği 06.03.2015, Sivas Birinci ve Beyoğlu Ellibinci Noterlikleri 10.03.2015, Gaziantep Onuncu Noterliği 11.03.2015, Mersin Sekizinci Noterliği 12.03.2015, Beyoğlu Otuzaltıncı Noterliği 13.03.2015 ve Sakarya İkinci Noterliği 15.03.2015 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

Sıra No

NOTERLİĞİN ADI

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ANKARA OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

2.040.902,18.-TL.

2

BAKIRKÖY ONSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

966.180,66.-TL.

3

BEYOĞLU OTUZALTINCI NOTERLİĞİ

1.950.393,03.-TL.

4

BEYOĞLU ELLİBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.257.961,32.-TL.

5

BÜYÜKÇEKMECE YEDİNCİ NOTERLİĞİ

2.139.282,79.-TL.

6

GAZİANTEP DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.649.427,69.-TL.

7

GAZİANTEP ONUNCU NOTERLİĞİ

1.302.104,80.-TL.

8

MERSİN SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

1.125.560,81.-TL.

9

SAKARYA İKİNCİ NOTERLİĞİ

728.530,54.-TL.

10

SAMSUN ALTINCI NOTERLİĞİ

143.935,76.-TL. (Muhdes olup        11 Kasım 2013 tarihinde faaliyete geçmiştir.)

11

SİVAS BİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.073.723,00.-TL.

11753/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 24.12.2014 Karar No:6777

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI           :  Turkish Petroleum International Co. Ltd.

- MERKEZ ADRESİ          :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS UK

- TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Cad. No.27  06510 Söğütözü - ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ    :  09.06.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                      :  Mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında Turkish Petroleum International Co. Ltd.’ye verilmiş olan AR/TPI/5031 hak sıra no.lu ruhsatın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre intibakının yapılması.

- VERİLİŞ TARİHİ ve

YÜZÖLÇÜMÜ        :

 Pafta No.

Yüzölçümü (hektar)

Veriliş Tarihi

 AR/TPI/5031

49.854

21.03.2012

 

- İNTİBAKTAN SONRAKİ

PAFTA NUMARALARI ve

YÜZÖLÇÜMLERİ   :

 

 Pafta No.

Yüzölçümü (hektar)

 AR/TPI/K/M42-a1, a2, a3

45.783

 AR/TPI/K/M42-b1

15.250

 - KAPSADIĞI İLLER

Diyarbakır, Şanlıurfa

KARAR:

Turkish Petroleum International Co. Ltdnin sahip olduğu AR/TPI/5031 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının intibakının yapılması talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Turkish Petroleum International Co.Ltd.’ye 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazetede yayımı tarihinde, yukarıda pafta numaraları belirtilen ruhsat sahalarının her birinde taahhüt etmiş olduğu iş ve yatırım programı karşılığı “Yatırım Teminatı”nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi şartıyla, beşer yıl süreler ile iki adet petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

11754/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.12.2014 Karar No: 6775

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI           :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

- MERKEZİ                        :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:163 Şişli, İSTANBUL

- TEBLİGAT ADRESİ       :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat:9 06510 Söğütözü, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ    :  09.12.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                      :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- KAPSADIĞI İLLER        :  Diyarbakır, Mardin

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  49.789, 49.744 hektar

- HAK SIRA NO.               :  AR/ÇPA/4494 AR/ÇPA/4495

- VERİLİŞ TARİHİ            :  04.01.2009

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş., sahip olduğu, yukarıda illeri, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı petrol arama ruhsatlarının sürelerinin 04.01.2015 tarihinden itibaren Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 4’üncü maddesi gereğince iki yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin 4’üncü fıkrasındaki durumdan dolayı intibak işlemleri yapılamayan arama ruhsatındaki yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiş olduğundan, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip olduğu AR/ÇPA/4494 ve AR/ÇPA/4495 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatlarının sürelerinin, 04.01.2015 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1 ve Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddeleri gereğince, bir defaya mahsus olmak üzere 04.01.2017 tarihine kadar ikişer yıl süreler ile uzatılmasına karar verilmiştir.

11755/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.12.2014 Karar No: 6776

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI           :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

- MERKEZİ                        :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:163 Şişli, İSTANBUL

- TEBLİGAT ADRESİ       :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat:9 06510 Söğütözü, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ    :  24.11.2014

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                      :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- KAPSADIĞI İLLER        :  Gaziantep, Adıyaman

- YÜZÖLÇÜMÜ                :  21.815 hektar

- HAK SIRA NO.               :  AR/ÇPA/4614

- VERİLİŞ TARİHİ            :  18.10.2010

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş., sahip olduğu, yukarıda illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresinin 18.10.2014 tarihinden itibaren Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 4’üncü maddesi gereğince iki yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin 4’üncü fıkrasındaki durumdan dolayı intibak işlemleri yapılamayan arama ruhsatındaki yükümlülükler eksiksiz olarak yerine getirilmiş olduğundan, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, sahip olduğu AR/ÇPA/4614 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının süresinin, 18.10.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici 1 ve Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddeleri gereğince, bir defaya mahsus olmak üzere 18.10.2016 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

11756/1-1

—————

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin Adıyaman ilinde sahip olduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında yer alan Şambayat-13 Altıntop-2 lokasyon sahaları arasındaki ve Doğu Şambayat-1, Doğu Şambayat-6 lokasyon sahaları arasındaki enerji nakil hatları ve pilon yerleri için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1, 2, 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Davuthan Köyündeki 41 no.lu parselin 1563,48 m²’lik, 174 no.lu parselin 1602,39 m²’lik, 274 no.lu parselin 1948,35 m²’lik, 406 no.lu parselin 2096,30 m²’lik, 1167 no.lu parselin 871,91 m²’lik, Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Karagöl Köyündeki 848 no.lu parselin 3735,11 m²’lik, 945 no.lu parselin 1836,28 m²’lik, 1007 no.lu parselin 3117,07m²’lik kısmının 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 30.10.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11757/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/

ANASANAT DALI

DOÇ.

YRD.

DOÇ

AÇIKLAMALAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

 

Üniversite öğrencileri, geç ergenler ve ergenler üzerinde ayrışma, bireyleşme konusunda çalışma yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

 

 

 

Pedodonti

 

1

Bitkisel içerikli ürünlerin çürük önleyici etkisi üzerine doktora yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

 

 

Farsça Mütercim Tercümanlık

 

1

--

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

 

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

Milletlerarası Hukuk

 

1

--

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK.

İktisat Bölümü

 

 

 

İktisat Politikası

 

1

Finansal krizler alanında çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

Tıbbi Patoloji

 

1

Servikal neoplazilerde sitolojik ve histolojik tanı ile p16 ve Ki67 boyanma oranları ve yoğunlukları arasındaki korelasyon ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

 

1

Nöronavigasyon konusunda tecrübeli olmak, Propofol ve Sitikolin Kombinasyonunun Deneysel Kafa Travması Üzerindeki Koruyucu Etkileri üzerine deneysel çalışma yapmış olmak.

TOPLAM

1

6

 

11734/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 30 Aralık 2014 – 13 Ocak 2015 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne; Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR, 553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip, Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

 

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR

ANASANAT/ANABİLİM DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

 

 

 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

 

 

Yaylı Çalgılar

Profesör

1

Yaylı Çalgılar

Doçent

1

 

 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

Periodontoloji

Yrd.Doçent(2)

1

Pedodonti

Yrd.Doçent(3)

1

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

Farmasötik Kimya

Yrd.Doçent(4)

1

 

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

 

 

Alman Dili ve Edebiyatı

Profesör(1)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Profesör(1)

1

Psikoloji

Profesör(5) 

1

Psikoloji

Profesör(6) 

1

Psikoloji

Doçent(6)

1

Psikoloji

Doçent(7)

 

Psikoloji

Doçent(8) 

1

Tarih

Doçent(9)

1

Almanca Mütercim Tercümanlık

Yrd.Doçent(1)

1

Alman Dili ve Edebiyatı

Yrd.Doçent(1)

1

 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Profesör(10)

1

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör(11)

1

Özel Eğitim

Profesör

1

Alman Dili Eğitimi

Doçent(1) (12)

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Doçent(13)

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doçent

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doçent(14)

1

Fransız Dili Eğitimi

Doçent(1) (15)

1

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent(1)

1

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

Özel Eğitim

Doçent

1

Alman Dili Eğitimi

Yrd.Doçent(1)

1

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd.Doçent(16)

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yrd.Doçent(17)

1

 

 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz

Profesör(18)

1

İstatistik Teorisi

Doçent(19)

1

Uygulamalı Biyoloji

Doçent(20)

1

Uygulamalı Matematik

Yrd.Doçent(21)

1

 

 

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

 

Resim

Profesör(22)

1

Grafik

Doçent(23)

1

Seramik

Doçent(24)

1

Heykel

Yrd.Doçent(25)

1

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

 

 

Sosyal Hizmet

Profesör(26)

1

Yerel Yönetimler ve Siyaset

Profesör(1) (27)

1

Sosyal Hizmet

Doçent(26)

1

Aile ve Tüketici Bilimleri

Yrd.Doçent

1

 

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

Bilgisayar Yazılımı

Doçent(1) (28)

1

Mineroloji ve Petrografi

Doçent(29)

1

Geoteknik

Yrd.Doçent(1) (30)

1

Maden Yatakları ve Jeokimya

Yrd.Doçent(31)

1

Otomotiv

Yrd.Doçent(1) (32)

1

Ulaştırma

Yrd.Doçent(1) (33)

1

 

 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yrd.Doçent(34)

1

Spor Biyomekaniği ve Motor Kontrol

Yrd.Doçent(35)

1

TIP FAKÜLTESİ

 

 

Göz Hastalıkları

Profesör (Türkçe)(1)(36)

1

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör (Türkçe) (1)

1

Üroloji

Profesör (Türkçe) (1)(37)

1

Üroloji

Profesör (Türkçe) (1)(38)

1

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

Profesör (Türkçe) (1)(39)

1

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Doçent (Türkçe) (1)(40)

1

Göz Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1)(41)

1

Nükleer Tıp

Doçent (Türkçe) (1)(42)

1

Adli Tıp

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)(43)

1

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)

1

Kardiyoloji

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)(44)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doçent (Türkçe) (1)

1

 

AÇIKLAMALAR

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler.

1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecek ve Web sayfamızda duyurulacaktır.

2. Hücre kültürü ve doku mühendisliğinde deneyimli olmak.

3. Halitozis konusunda deneyimli olmak.

4. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını Farmasötik Kimya alanında yapmış olmak.

5. Doçent unvanını Sosyal Psikoloji alanında almış olmak.

6. Doçent unvanını Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında almış olmak.

7. Doçent unvanını Deneysel Psikoloji alanında almış olmak.

8. Doçent unvanını Sosyal Psikoloji veya Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak.

9. Doçent unvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak.

10. Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak.

11. Doçent unvanını Özel Eğitim alanında almış ve Okul Öncesi Eğitiminde Kaynaştırma konusunda çalışmalar yapmış olmak.

12. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Alman Dili Eğitimi alanında almış olmak.

13. Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış ve Etkileşimli Web Tabanlı Öğrenme Materyalleri Tasarımı ve Geliştirme çalışmaları yapmış olmak

14. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.

15. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Fransız Dili Eğitimi alanında almış olmak.

16. Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış ve Standart Belirleme Yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

17. Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.

18. Doğrusal olmayan operatörler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

19. İstatistik alanında doktora yapmış olmak.

20. Apis grubu arı hastalıkları ile ilgili çalışmaları ve yayınları olmak.

21. Yarı sonsuz optimizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

22. Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Unvanını Resim alanından almış olmak.

23. Plastik Sanatlar alanında Doçentlik unvanını almış ve grafik tasarım ile reklam fotoğrafçılığı alanında çalışıyor olmak.

24. Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar (Alan: Seramik) ile sağlamış ve porselen konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.

25. Güzel Sanatlar alanında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi almış olmak, Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümü Heykel Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik Programını tamamlamış olmak.

26. Lisansüstü derecelerinden birini veya Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

27. Doçentlik unvanını Kamu Yönetimi alanında almış olmak.

28. Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimlerinden almış olmak.

29. Medikal Mineroloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

30. Lisansını İnşaat Mühendisliğinden almış ve Doktorasını Avrupa Bölgesi için doğrusal olmayan zemin büyütmesi modeli üretilmesi üzerine yapmış olmak.

31. Doktorasını Metalik Maden Yatakları konusunda yapmış olmak.

32. Doktorasını eşit kanallı açısal dövme yöntemi ile metalik malzemelerin şiddetli plastik deformasyonu konusunda yapmış olmak.

33. Lisansını İnşaat Mühendisliğinden almış ve Doktorasını alüvyonal vadide dalga yayılımı üzerine yapmış olmak.

34. Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış, Mesleki Gelişim ve Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk konusunda çalışmalar yapmış olmak.

35. Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış, Biyomekanik ve Kas-İskelet Sistemi simülasyonu alanında deneyimli olmak.

36. Nörooftalmoloji ve oküler elektrofizyoloji konularında deneyimli olmak.

37. Üroonkoloji ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

38. Pediatrik üroloji yandalı olmak.

39. Doçentlik unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak.

40. İnvaziv aspergilloz tanı ve tedavisi alanında araştırmalarının olması.

41. Glokom konusunda deneyimi olmak.

42. Nükleer tıp uzmanı ve bilim doktoru sahibi olmak.

43. Yenidoğan yandal uzmanı olmak.

44. Koroner BT Anjiyografi ile çalışma yapmış olmak.

11829/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Geleneksel Türk El Sanatları/Geleneksel Türk El Sanatları

Profesör

1

1

Geleneksel Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Yöresel Giysiler ve El Dokumaları konusunda çalışmış olmak.

Geleneksel Türk El Sanatları/Geleneksel Türk El Sanatları

Profesör

1

1

 Türk ve İslam Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. El Dokumacılığı ve Doğal Boyacılık konusunda çalışmış olmak.

Geleneksel Türk El Sanatları/Geleneksel Türk El Sanatları

Yardımcı Doçent

1

1

Sanatta Yeterliliğini Sanat ve Tasarım alanında almış olmak. Düz Dokumacılık konusunda çalışmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Genel Cerrahi uzmanı olmak, Yanıklarda akciğer hasarının önlenmesi konusunda çalışmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri/ Tıbbi Biyoloji

Yardımcı Doçent

3

1

Rekombinant protein ve rekombinant protein aşısı üretimi konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/ Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

3

1

Mediastinal lezyonlarda endoskopik ultrasonografi kullanımı konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/ Acil Tıp

Yardımcı Doçent

3

1

Acil Tıp Uzmanı olmak, Karaciğer sirozlu hastalarda yağ asidi bağlayıcı protein konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/ Acil Tıp

Yardımcı Doçent

4

1

Acil Tıp Uzmanı olmak, Ağaçtan düşen hastaların yaralanma durumlarının değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri/ Histoloji Embriyoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp Doktoru olmak, Histoloji Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak. Üreme histolojisi ve gastrointestinal sistem üzerine çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/ Tıbbi Farmakoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Tıp Doktoru olmak, Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Fitoöstrojenler konusunda çalışmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri/Ortopedi ve Travmataloji

Yardımcı Doçent

1

1

Alt ekstremite kemik tümörleri konusunda çalışmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri/ Nöroloji

Yardımcı Doçent

3

1

Başağrılı hastalarda büyük oksipital sinir blokajı yanıtları konusunda çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Tarımsal Biyoteknoloji/ Bitkisel Biyoteknoloji

Doçent

1

1

Bitki doku kültürü ve gen aktarımı konusunda çalışmış olmak.

Zootekni/Yemler ve Hayvan Besleme

Yardımcı Doçent

3

1

Etlik piliçlerin in ovo beslenmesinde simbiyotik kullanımı konusunda çalışmış olmak.

Tarımsal Biyoteknoloji/ Hayvansal Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

1

1

Genetik Parametre ve Genetik Yönelim Tahmini konusunda çalışmış olmak.

Tarla Bitkileri/ Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Yardımcı Doçent

3

1

Bazı yem bitkisi karışımlarının verim ve kalite özellikleri konusunda çalışmış olmak.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/ Toprak Bilimi

Yardımcı Doçent

1

1

Toprak solucanları konusunda çalışmış olmak.

Bitki Koruma/ Fitopatoloji

Yardımcı Doçent

1

1

 Bitki uçucu yağ ve ekstraktlarının antifungal ve biyoherbisidal etkisi konusunda çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Kimya/Biyokimya

Doçent

2

1

Proteomik konusunda çalışmış olmak.

Kimya/Analitik Kimya

Doçent

1

1

Enerjik malzemeler ve karakterizasyonu konusunda çalışmış olmak.

Biyoloji/Biyoloji

Doçent

2

1

Pas mantarlarının taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi konusunda çalışmış olmak.

Biyoloji/Biyoloji

Doçent

1

1

Bakterilerde toksijenite ve patojenite testleri konusunda çalışmış olmak.

Antropoloji

Doçent

2

1

Fosil ve diş antropolojisi konusunda çalışmış olmak.

Arkeoloji /Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Orta ve Geç Tunç Çağı Arkeolojisi konusunda çalışmış olmak.

Matematik/Cebir ve Sayılar Teorisi

Yardımcı Doçent

3

1

Serbest Lie cebirleri konusunda çalışmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Kamu Yönetimi

Doçent

1

1

Bilgi Yönetimi ve Yapay Zeka uygulamaları konusunda çalışmış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

3

1

İş yerinde informal davranışlar ve olumsuz duygular konusunda çalışmış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

3

1

Uluslararası tüketim kültürü ve tüketici davranışları konusunda çalışmış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

1

1

 Psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel sinizm konusunda çalışmış olmak

İktisat

Yardımcı Doçent

1

1

Avrupa Birliği maliye politikaları konusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Genetik ve Biyomühendislik

Yardımcı Doçent

3

1

Moleküler yöntemler kullanarak biyolojik mücadele ajanlarının teşhisi konusunda çalışmış olmak

Çevre Mühendisliği/ Çevre Bilimleri

Yardımcı Doçent

2

1

Sineklerde endosimbiyotik bakteri florasının belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Yardımcı Doçent

1

1

Azot uçlu ligandların spektroskopik özellikleri üzerine çözücülerin etkilesi konusunda çalışmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BÖLÜM/

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

5

1

Beden Eğitimi ve Spor öğrencilerinin akademik, sportif ve öğretmenlik öz yeterlilikleri konusunda çalışmış olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜM/ ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC.

ADET

ARANAN ŞARTLAR

İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Kırşehir’de yaşayan Türk Boyları üzerine çalışmış olmak.

Türkçe Eğitimi/Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi alanında doktorasını tamamlamış olmak ve Yazma eğitimi konusunda çalışmış olmak.

İlköğretim/İlköğretim Matematik Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

İntegral operatörleri ve Morey uzayları konusunda çalışmış olmak.

11846/1-1


 


 


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5376-2                                                                 Karar Tarihi: 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin; DEP/1503-2/23872 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Tüpraş Yolu Üzeri Yazı Mevkii Bahşılı-KIRIKKALE adresinde faaliyette bulunan Kırıkkale Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin, Teslim alma ve/veya teslim etme “depolama hizmet bedeline dahildir/fiyat listesine göre ücrete tabidir.” şeklinde olan hükmün “Teslim alma veya teslim etme fiyat listesine göre ücrete tabidir.” olacak şekilde tadil edilmesine

karar verilmiştir.

11747/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No       :  5376 – 4                                                     Karar Tarihi : 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Total Oil Türkiye A.Ş.’nin; DEP/476-163/10883 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Atatürk Mah. Karaağaç Cad. No: 9 Aliağa/İZMİR adresinde faaliyette bulunan Aliağa Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin;

1) Depolama hizmeti fiyatlarında uygulanan indirimler;

- 1.000 - 10.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler için % 0,

- 10.000 - 15.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler için % 30,

- 15.000 - 20.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler, için % 60,

- 20.000 - 35.000 m3 miktarlar arası benzin ve motorinler için % 65,

- 35.000 m3 ve üzeri benzin ve motorinler için % 71 olacak,

2) Depolanacak akaryakıt miktarı; benzin türleri, motorin türleri ve bioyakıt türleri için 1.000 m3 ve hizmet süresi 180 günden az ise talep reddedilecek,

3) En az on beş yıl süreli, yıllık asgari 750.000 m3 çekiş taahhüdü içeren ve asgari 30.000 m3'lük kapasite kiralamaları "Uzun Süreli Kapasite Kiralaması" olarak kabul edilecek ve uzun süreli kapasite kiralanması halinde uygulanacak günlük depolama hizmet bedelleri benzin türleri, motorin türleri ve bioyakıt türleri için 0,24 TL/m3 olacak, hizmet başına alınacak teslim alma ve/veya teslim etme hizmeti bedelinin ise benzin türleri, motorin türleri ve bioyakıt türleri için 2,27 TL/m3 olacak,

4) Uzun Süreli Kapasite Kiralanması durumunda, yıllık 750.000 m3'e kadar olan çekişlerde, "Teslim Alma" hizmet bedelinde % 86.8; "Teslim Etme" hizmet bedelinde % 87.7 indirim uygulanacak, 750.000 m3 ve üzeri çekişlerde ise, "Teslim Alma" hizmet bedelinde % 86.8; "Teslim Etme" hizmet bedelinde % 13.2 indirim uygulanacak,

5) Uzun Süreli Kapasite Kiralanması durumunda münferiden fiyatlandırılan hizmetler için alınacak “yan hizmet” bedeli,  Kara Yolu ile Teslim Etme hizmetleri mesai saatleri dışında yapılırsa, ilave olarak 0,25 TL/m3 ilave olarak alınacak.

şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

11749/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No       :  5376-3                                                        Karar Tarihi : 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin; DEP/3878-3/31145 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Güney Mah. Ayazma Sk. No:4 Körfez/KOCAELİ adresinde faaliyette bulunan İzmit Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisine ilişkin depolama tarifesinin, Teslim alma ve/veya teslim etme “depolama hizmet bedeline dahildir/fiyat listesine göre ücrete tabidir.” şeklinde olan hükmün “Teslim alma veya teslim etme fiyat listesine göre ücrete tabidir.”  olacak şekilde tadil edilmesine,

karar verilmiştir.

11750/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No       :  5386                                                           Karar Tarihi : 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahiplerine 2015 yılı için uygulanacak olan katılma payı oranına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 10 uncu maddesinin değişik (D) bendinin (a) alt bendi ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 41 inci maddesi uyarınca;

a) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Dağıtıcı lisans sahibi tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2015 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir),

b) LPG piyasasında faaliyet gösteren LPG Otogaz Bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları katılma payına ilişkin oran ise 0 (sıfır),

olarak belirlenmiştir.

c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2015 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarının TL. karşılığını aşmayacak şekilde hesaplanır.

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

11759/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5385                                                                   Karar Tarihi : 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Lisans alma bedeli:

LPG Dağıtıcı lisansı için                     203.600.- (ikiyüzüçbinaltıyüz)TL,

LPG Depolama lisansı için                 20.400.- (yirmibindörtyüz)TL,

LPG Tüpü İmalatı lisansı                    13.600.- (onüçbinaltıyüz) TL,

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve

Bakımı Lisansı                                    2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL,

LPG Taşıma lisansı

- Karayolu için                                    3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

- Boru hattı ile taşıma                          3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

- Demiryolu için                                  3.500.- (üçbinbeşyüz TL,

- Denizyolu için gemi başına               3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

LPG Otogaz Bayilik lisansı için          3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

b) Lisans sureti:                                  1.375.- (binüçyüzyetmişbeş)TL,

c) Lisans tadili:

LPG Dağıtıcı lisansı için                     4.100.-(dörtbinyüz)TL,

LPG Depolama lisansı için                 3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

LPG Tüpü İmalatı lisansı için             3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve

Bakımı Lisansı                                    1.375.- (binüçyüzyetmişbeş)TL,

LPG Taşıma lisansı

- Karayolu için                                    2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL,

- Boru hattı ile taşıma                          2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL,

- Demiryolu için                                  2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL,

- Denizyolu için gemi başına               2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL,

LPG Otogaz Bayilik lisansı için          2.100.- (ikibinyüz) TL,

d) Süre uzatımı (vize)                          Lisans alma bedelinin % 50’si

Madde 2 - Bu karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

11760/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5384                                                                   Karar Tarihi : 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Petrol Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2015 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1- 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 27 inci maddesi ile değişik (C) bendinin (a) alt bendi uyarınca;

a) Petrol piyasasında faaliyet gösteren rafinerici, işleme, dağıtıcı, iletim, ihrakiye teslimi, madeni yağ ve depolama lisansı sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2015 yılı katılma payına ilişkin oran, yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarının %0,1 (bindebir),

b) Taşıma ve bayilik lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2015 yılı katılma payına ilişkin oran ise alt başlıklar dahil 0 (sıfır),

olarak belirlenmiştir.

c) Kurum tarafından, katılma payı mükellefinden tahsil edilecek tutar, 31/12/2015 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruna göre, 2.000.000 (ikimilyon) ABD Dolarını aşmayacak şekilde hesaplanır.

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür

11762/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5383                                                                   Karar Tarihi : 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Petrol Piyasası Kanununun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1- Petrol Piyasası Kanunu’nun 27 inci ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesi uyarınca 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize), lisans sureti çıkartma, tarife onayı ve akaryakıt ticaret izni bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a)Lisans alma bedeli:

Rafinerici lisansı için                    475.000.- (dörtyüzyetmişbeşbin) TL,

Dağıtıcı lisansı için                       343.300.- (üçyüzkırküçbinüçyüz) TL,

Depolama lisansı için                    20.400.- (yirmibindörtyüz) TL,

İletim lisansı için                           20.400.- (yirmibindörtyüz) TL,

İhrakiye teslimi lisansı için           20.400.- (yirmibindörtyüz) TL,

İşleme lisansı

- Petrokimya için                          20.400.-(yirmibindörtyüz) TL,

- Biyodizel için                             7.000.- (yedibin) TL,

Madeni yağ lisansı için                 68.000.- (altmışsekizbin) TL,

Serbest kullanıcı lisansı için          3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

Taşıma lisansı

- Demiryolu için                           3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

- Denizyolu için gemi başına        3.500.-(üçbinbeşyüz) TL,

Bayilik lisansı için                        3.500.-(üçbinbeşyüz) TL,

b) Lisans sureti                             1.375.- (binüçyüzyetmişbeş) TL,

c) Lisans tadili:

Rafinerici lisansı için                    9.500.-(dokuzbinbeşyüz) TL,

Dağıtıcı lisansı için                       7.000.-(yedibin) TL,

Depolama lisansı için                    3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

İletim lisansı için                           3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

İşleme lisansı için                         3.500.- (üçbinbeşyüz) TL,

Madeni yağ lisansı için                 3.500.-(üçbinbeşyüz) TL,

Serbest kullanıcı lisansı için          2.100.- (ikibinyüz) TL,

İhrakiye teslimi lisansı için           3.500.- (üçbinbeşyüz) TL

Taşıma lisansı

- Demiryolu için                           2.100.- (ikibinyüz) TL,

- Denizyolu için gemi başına        2.100.- (ikibinyüz) TL,

Bayilik lisansı için                        2.100.- (ikibinyüz) TL,

d) Süre uzatımı(vize)                    Lisans alma bedelinin % 50’si

e) Dağıtıcı lisansı sahipleri arası

akaryakıt ticareti izni                     20.500.- (yirmibinbeşyüz)TL,

f) Tarife onayı                               0.- (sıfır) TL.

Madde 2 - Bu Karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür

11763/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No : 5380                                                                   Karar Tarihi : 25/12/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2014 tarihli toplantısında, Doğal Gaz Piyasasında 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Madde 1- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca 2015 yılında uygulanacak olan lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkartma bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) İthalat faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli             :  135.750.- (yüzotuzbeşbinyediyüzelli) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli            :  Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş )Kr

Birden fazla ithalat lisansına sahip olan tek bir tüzel kişi, tüm ithalat lisansları kapsamında yaptığı satışların toplamı üzerinden tek bir yıllık lisans bedeli öder.

b)İletim faaliyeti:

i) İletim:

(1) Lisans alma bedeli             :  1.018.500 (birmilyononsekizbinbeşyüz) TL.

(2)Yıllık lisans bedeli             :  İletimi yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

ii) Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) İletimi:

(1) Lisans alma bedeli             :  49.500 (kırkdokuzbinbeşyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli            :  İletimi yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

c) Depolama faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli             :  271.500.- (ikiyüzyetmişbirbinbeşyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli            :  Depolanan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

d) Toptan satış faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli             :  68.000.- (altmışsekizbin) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli            :  Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

e) Dağıtım faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli             :  68.000.- (altmışsekizbin) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli            :  Dağıtımı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr

f) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtımı, iletimi ve satışı faaliyeti:

i) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) iletim ve dağıtımı:

(1) Lisans alma bedeli             :  13.700.- (onüçbinyediyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli            :  İletim ve dağıtımı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr.

ii) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışı:

(1) Lisans alma bedeli             :  13.700.- (onüçbinyediyüz) TL.

(2) Yıllık lisans bedeli            :  Satışı yapılan kWh başına 0,0005 (sıfırtamonbindebeş) Kr.

g)İhracat faaliyeti:

a. Lisans alma bedeli               :  27.250.- (yirmiyedibinikiyüzelli) TL.

b. Yıllık lisans bedeli              :  İhracatı yapılan kWh başına 0 (sıfır) TL.

Tüm faaliyetlere ilişkin lisans yenileme, lisans tadili ve lisans sureti çıkarma bedelleri aşağıdaki gibidir:

(1) Lisans yenileme bedeli      :  İlgili faaliyet için belirlenen lisans alma bedeli

(2) Lisans tadili                       :  2.750.- (ikibinyediyüzelli) TL.

(3) Lisans sureti çıkartma       :  700.- (yediyüz) TL.

Madde 2 - Bu karar 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

11765/1-1

—————

 


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. Maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               : 30.12.2014

Başvuru Tarihi           : 31.12.2014

Son Başvuru Tarihi    : 14.01.2015

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

Tıpta uzmanlığını yapmış olup, serebral venöz tromboz, doppler ultrasonografi ve endovenöz varis tedavisi konularında çalışmaları olmak.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Yardımcı Doçent

2

1

Ruh Sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

3

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

 

4

Bulancak Kadir Karabaş UBYO

Uluslararası Ticaret Bölümü

Yardımcı Doçent

4

1

Pazarlama iletişimi üzerine çalışmaları olmak.

5

Rektörlük

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Cumhuriyet tarihi alanında doktorasını yapmış olup, Türk siyasal hayatı alanında çalışmaları olmak.

11729/1-1


Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca, profesör kadrolarına başvuranlar 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek), Doçent kadrolarına başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

TIBBİ PATALOJİ

PROFESÖR

1

1

Gastrointestinal sistem, Kemik patolojisi ve moleküler patoloji konusunda deneyimli olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Otolog ve allogeneik hematopoetik kök hücre transplantasyonu konusunda deneyimli, Faz-I ve Faz-III çok merkezli prospektif klinik araştırmalarda en az 5 yıl deneyimli Hematoloji uzmanı olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖZEL EĞİTİM

 

DOÇENT

1

1

Zihin engellilerin eğitimi alanında doçent ünvanına sahip olmak, engelli öğrencilerin kaynaştırılması ve sosyal kabulleri konularında çalışmaları bulunmak

FEN FAKÜLTESİ

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ

ASTROFİZİK

PROFESÖR

1

2

Yıldız Astrofiziğinde çalışmaları olmak,
Ege Üniversitesinin İngilizce ders verme koşullarını sağlıyor olmak.

11822/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

a) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmiş, doktora belgesi, hizmet belgesi, yabancı dil sonuç belgesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi'nin 4.maddesi) ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

6) Yardımcı Doçent kadrolarına Doçent unvanını almış olanlar ile Profesörler müracaat edemezler.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Beden Eğ. ve Spor Y.O.

Rekreasyon

 

Doçent

2

Engelliler ve Sporda psiko sosyal alanlarda akademik çalışmaları olmak

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

2

Mimarlık bilim alanı ve Mimarlık, Planlama, Tasarım temel alanında doçentliğini almış olmak, Tasarım ve tarih- kültür-sanat ilişkili üzerinden dersler vermiş olmak, mimari proje yarışmalarına katılmış olmak, mimari uygulamalar yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.

5

Paratiroid cerrahisinde deneyimli, Tiroid cerrahisinde sinir monitorizasyonu eğitimi almış olmak, Gastrointestinal sistem endoskopisi eğitimi almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ. ve Hast.

Yrd.Doç.

5

Çocukluk çağı Kawasaki hastalığı üzerine çalışması olmak. Kateterizasyon İle Atrial Septal Defekt (ASD) Kapatma İşlemi üzerinde çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bil.

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd.Doç.

5

Tıp Fakültesi mezunu ve Tıpta Uzmanlık eğitimi almış olmak,
Radyasyonun etkileri ile ilgili histolojik çalışmalar yapmış olmak.

Muğla SYO

Sağlık Yönetimi

 

Yrd.Doç.

4

İşletme doktora derecesine sahip olup, kültür ve girişimcilik ilişkisi üzerine bilimsel çalışmaları olmak.

11809/1-1


Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, aşağıda belirtilen Dalı için Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Müracaatların gerekli belgeler ile birlikte ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. Başvurular için gerekli belgeler ve adayda aranılan nitelikler Üniversitemizin http://www.tau.edu.tr web sayfasında yayımlanmıştır.

 

Sıra No

Fakülte

Bölümü

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adet

  1

İktisadi ve İdari Bilimler

İktisat

Uluslararası İktisat

Doçent

1

  2

İktisadi ve İdari Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyasal ve Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

1

  3

Fen Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

Polimer

Yardımcı Doçent

1

  4

Fen Fakültesi

Moleküler ve Biyoteknoloji

Biyoenformatik

Yardımcı Doçent

1

  5

Fen Fakültesi

Enerji Bilimi ve Teknolojileri

Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Yardımcı Doçent

1

  6

Mühendislik

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

  7

Mühendislik

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Yardımcı Doçent

1

  8

Mühendislik

Makine Mühendisliği

Termodinamik ve Isı Tekniği

Yardımcı Doçent

1

  9

Kültür ve Sosyal Bilimler

Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü

İletişim

Yardımcı Doçent

1

10

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yardımcı Doçent

1

Başvuru Adresi: Doçent başvuruları için Personel Daire Başkanlığı, Yardımcı Doçent Başvuruları için İlgili Fakülteler

11772/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Pedodonti

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Kimya Eğitiminde doktora yapmış olmak.

İlköğretim

Okulöncesi Eğitimi

Yrd.Doç.

1

Okulöncesi dönemde sosyal beceri eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yrd.Doç.

1

Kelam alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Harita Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

 

Mimarlık

 

Yrd.Doç.

2

 

Makine Mühendisliği

 

Yrd.Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd.Doç.

1

Girişimsel Radyoloji alanında deneyimli olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Çocuk Nefrolojisi yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Neonatoloji (Yenidoğan) yan dal uzmanı olmak

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Yrd.Doç.

1