29 Aralık 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29220

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesinin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması ve Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Arkeoloji

Arkeoloji

Doçent

3

1

Tıp Fakültesi

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

2

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

11689/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum International Company Ltd.'nin Batman ve Siirt illerinde sahip bulunduğu AR/TPI/4742 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 20.11.2014 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

11669/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sahip bulunduğu AR/ÇPA/5078 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatını terk için 16.12.2014 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

11670/1-1

—————

Atlı Makina İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mersin ili sınırlan dahilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4874 ve 4949 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatını 14.12.2014 tarihinde terk etmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

11671/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI / ADET

Açıklama

Profesör

Doçent

Yardımcı

Doçent

DEVLET KONSERVATUVARI

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR (OBUA)

 

 

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ORTODONTİ

 

 

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

 

1

 

Felsefe alanında Doçent unvanı almış olmak.

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ

 

 

1

Psikoloji alanında çalışmaları olmak.

MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA)

 

 

1

 

FEN FAKÜLTESİ

HİDROBİYOLOJİ

 

1

 

 

UYGULAMALI MATEMATİK

 

1

 

 

KEŞAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

 

 

1

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİNA BİLGİSİ

 

1

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

Alanında doktora yapmış ve Uluslararası proje deneyimine sahip olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BESLENME VE DİYETETİK

 

 

1

 

ERGOTERAPİ

 

 

2

 

HEMŞİRELİKTE YÖNETİM

 

 

1

 

ODYOLOJİ

 

 

1

 

SAĞLIK YÖNETİMİ

 

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ BİYOLOJİ

1

 

 

Hücrelerde sinyal iletimi üzerine çalışmaları olmak.

11683/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

(YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

AD.

DRC.

BAŞVURU KOŞULU

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Spor Yöneticilerinde Girişimcilik ve Liderlik üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora çalışması yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Globalleşme ve Tüketim alanında doktora çalışması yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd. Doç. Dr.

1

5

Yatırım Teşvikleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora çalışması yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik/

Topoloji

Yrd. Doç. Dr.

1

4

 Kardinal Fonksiyonlar alanında doktora çalışması yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Eskiçağ Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Eskiçağ (İlkçağ) Tarihi’nde doktora çalışması yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Yeniçağ Tarihi

Yrd. Doç. Dr.

1

3

Osmanlı Devletinin Budin eyaleti politikası üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Temel Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.

1

4

Azido ve Amino Furan Türevleri üzerine doktora çalışması yapmış olmak.

11686/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 20 (yirmi) Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

SINAV KILAVUZU

Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr) internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

 

Alanı

Kadro

Adedi

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Sınav Türü

ve Puanlar

Hukuk

7

Hukuk Fakültesi

KPSS-P79

Kamu Yönetimi

4

Kamu Yönetimi Bölümü

KPSS-P37

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

Matematik, Matematik Öğretmenliği Böl.

KPSS-P10

Türk Dili ve Edebiyatı

2

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

KPSS-P3

Arap Dili ve Edebiyatı

2

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü

KPSS-P3

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

KPSSP36

İstatistik

1

İstatistik Bölümü

KPSS-P25

Bilgisayar

1

Bilgisayar Mühendisliği

KPSS-P3

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki tabloda yer alan uzmanlık alanlarının karşılarında belirtilen puan türüne göre asgari 70 puana sahip olmak.

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki bölümlerden birini bitirmiş olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

4) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01 Ocak 1980 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)

5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da engeli bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ:

2013 veya 2014 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan, Başkanlığımızdan görev talebinde bulunacakların, elektronik ortamda doldurulacak EK-1 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri 29.01.2015-06.02.2015 tarihleri arasında Başkanlığımıza şahsen, elden veya posta (iadeli taahhütlü) yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza girişi yapılan evraklar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da sonuç belgesi kontrol kodlu bilgisayar çıktısı.

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı veya belgenin teslim edildiği Başkanlığımız birimince onaylanmış örneği.

c) İki adet vesikalık fotoğraf.

ç) Adayın özgeçmişi.

SÖZLÜ SINAV:

Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde olmak üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer alan her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler.

Sözlü sınavda adaylar,

a) Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Genel Kültür, Genel Yetenek, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Teşkilat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Avrupa Birliği Hukuku, Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. Anayasası’nın ilgili hükümleri, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar) konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınav sonuçlarının ilânını takip eden 5 (beş) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyonca en geç 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır.

UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA

Sınavda başarılı olan adaylar;

a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,

b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,

ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,

sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim ederler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sınavda başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Telefon : (312) 298 75 68-70-71

Not 1: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Başkanlığımızın www.yok.gov.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

11675/1-1


Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 29.12.2014

Son Başvuru Tarihi    : 12.01.2015

Üniversitemizin ilgili biriminde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent Kadrosu İçin Gerekli Belgeler

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, Özgeçmiş, Yayın listesi, 2 adet fotoğraf, Nüfus cüzdanı örneği, askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek lisans, Doktora) (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması), Çalışanların (daha önceden çalışıp ayrılmış olanlar dahil) onaylı hizmet belgesi dökümü, Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

Notlar

1 - Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve saat, daha sonra www.tunceli.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Başvuru Adresi ve iletişim

Tunceli Üniversitesi

Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

 

Birimi/Bölüm

Anabilim

Dalı

Unvan

Adet

Derece

İlan Şartı

Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

1

Üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin Klasik ve SSR Markörlerle belirlenmesi konusunda doktora yapmış olmak.

11694/1-1


Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Başkanlık 5978 sayılı Kurum yasasının 23’üncü maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınavla 10 adet Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı alacaktır.

I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava katılacaklarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 ve 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak kaydıyla müracaat edenlerden en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde öğrenim dalları itibariyle alınacak Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

c) Giriş sınavı yapıldığı tarih itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak, (21 Şubat 1980 ve sonraki tarihte doğanlar)

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin ilandaki tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Almanca, Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça, İtalyanca, Çince ve İspanyolca dillerinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ( KPDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavın (YDS)’dan en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak (Yabancı dil sınavların eşdeğerlikleri; ÖSYM'nin http://osym.gov.tr internet adresinin "Basın Açıklamaları ve Genel Duyurular" bölümünde yayınlanan Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri tablolarından, ilanda belirtilen sınav başvuru tarihleri itibariyle güncel olanına göre yapılacaktır.) şartları aranır.

KPDS ve YDS belgelerinin 5 yıl, Uluslararası geçerliliği olan belgelerin geçerlilik süreleri 2 yıl olarak kabul edilecek ve sürelerin hesaplanmasında; sınav son başvuru tarihi esas alınacaktır.

II. ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzman Yardımcısı alınacak öğrenim dalları, kadro adedi, yazılı sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Gruplar

Mezun Olunan Alan/Bölüm

Kadro

Adedi

Yazılı Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

KPSS Puan

Türü

Taban

Puan

1.Grup

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümleri

2

40

KPSSP33, KPSSP48, KPSSP112, KPSSP117

70

2.Grup

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri

3

60

KPSSP33, KPSSP48, KPSSP112, KPSSP117

70

3.Grup

İktisat, İşletme ve Maliye Bölümü Mezunları

1

20

KPSSP66, KPSSP82, KPSSP91, KPSSP115, KPSSP117

70

4.Grup

Sosyoloji Bölümü Mezunları

1

20

KPSSP33, KPSSP48, KPSSP112, KPSSP117

70

5.Grup

İletişim Fakültesi Mezunları

1

20

KPSSP33, KPSSP48, KPSSP112, KPSSP117

70

6.Grup

Hukuk Fakültesi Mezunları

1

20

KPSSP79, KPSSP11

70

7.Grup

İstatistik Bölümü Mezunları

1

20

KPSSP25, KPSSP111

70

 

Toplam

10

200

 

 

 

NOT: Başkanlık tabloda belirtilen mezun olunan alan, bölüm ve kadro adetlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

III. BAŞVURU TARİHLERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 12 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 30 Ocak 2015 tarihinde günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.

2) Adaylar, başvuru tarihi bitimine kadar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 145   06520 Balgat/ANKARA adresine başvurularını, şahsen, elden veya posta yolu ile yapacaklardır. Postadaki                gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan veya eksik belgeler ile yapılmış olduğu veyahut gerçeğe aykırı beyanlar olduğu anlaşılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Başvuru için istenen belgeler:

a) Başkanlıktan veya www.ytb.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş iş talep formu,

b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği (Yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),

c) KPSS sınav sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınmış bilgisayar çıktısı,

ç) KPDS, YDS sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı,

d) T.C. kimlik numarası beyanı,

e) El yazısıyla doldurulmuş özgeçmiş,

f) 3 adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çekilmiş),

g) Kamu görevlisi olmaya engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı.

4) Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ytb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olup yazılı sınav klasik olarak yapılacaktır.

Yazılı sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) ilk 200 (ikiyüz) kişi çağrılacaktır. Belirtilen miktarda adayın olmaması halinde başvurular nispetinde aday sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının (1) %60’ı lisans eğitimine ait mesleki bilgilere (2) %20’si Başkanlığın görev alanına ait temel bilgilere (3) %20’si ise genel kültür, genel yetenek konularına dair bilimsel yeterliliği, analitik düşünebilmeyi ve muhakeme gücünü ölçen sorulardan oluşmaktadır.

Genel kültür ve genel yetenek soruları ile Başkanlığın görev alanına ilişkin sorular bütün gruplar için ortak olacaktır.

Yazılı sınav 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilecektir. Adaylara yazılı sınavda: Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları alanlar itibariyle;

a) 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup Adayları için alan bilgisi konuları:

İktisat Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Türkiye ekonomisi, Uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

Maliye Grubu: Kamu maliyesi, maliye politikası.

Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Grubu: Yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

b) 4. Grup Adayları için alan bilgisi konuları:

Genel Sosyoloji ve metodolojisi, toplumsal yapı ve değişim, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, Türkiye’nin sosyolojik yapısı.

c) 5. Grup Adayları için alan bilgisi konuları:

İletişim, iletişim süreci ve iletişim çeşitleri, kitle iletişim araçları, insan ilişkileri ve iletişim, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, iletişim ve teknoloji.

ç) 6. Grup Adayları için alan bilgisi konuları:

Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları ve terörle mücadeleye ilişkin mevzuat.

d) 7. Grup Adayları için alan bilgisi konuları:

Olasılık, matematiksel istatistik, örnekleme ve ölçüm yöntemleri.

V. SINAVIN YERİ ve TARİHİ

Yazılı sınav 21 Şubat 2015 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Yazılı sınavın yapılacağı yer adaylara www.ytb.gov.tr adresinden bilahare duyulacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport )bulundurmaları gerekmektedir.

VI. SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınav sonucunda 70 (yetmiş) puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) 40 (kırk) kişi sözlü sınava çağrılır. Belirtilen miktarda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacak olan sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesi www.ytb.gov.tr adresinde ilan edilir.

Sözlü sınavda adayların:

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için (10) onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

VII. GİRİŞ SINAV SONUCU

Başarı sıralaması, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı en yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Adaylar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar Komisyon tarafından en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya bildirilir.

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ

Sınavı kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmalarına ilişkin işlemler, 5978 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

Sınavı kazananların Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı’na atanmaları için atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir. Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

11739/1-1


Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Adaylar üniversitemizin web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine göre düzenleyecekleri Yardımcı Doçent kadroları için 4 takım dosyayı; ikişer vesikalık resim ile birlikte ilan edilen birimlere ve Doçent kadroları için (4 takım dosyayı) ise Personel Daire Başkanlığına imzalı bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde mesai saatlerinde bizzat teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD/PR.

UNVANI

AD.

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD.

Yrd.Doç.

1

Kavram öğretimi konusunda, değerler eğitimi ve çocuk hakları konusunda çalışmaları olmak

İlköğretim Matematik Eğitimi ABD.

Yrd.Doç.

 

1

Öğretmen adaylarının problem çözme stratejileri ve öğrencilerin orantısal akıl yürütme stratejileri üzerine çalışma yapmış olmak

Sınıf Öğretmenliği ABD.

Yrd.Doç.

1

Eğitim yazılımının okuma becerileri üzerindeki etkisi ve okuma saatleri ile ilgili çalışmaları olmak

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD

Yrd.Doç.

1

 

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretimi ABD.

Yrd.Doç.

1

Türk Eğitim Tarihinde Köy Muallim Mektepleri ve faaliyetleri, Ortaöğretimde Ekonomi ve İşletme Dersleri üzerine çalışması olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Geometri ABD

Yrd.Doç.

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü

Su Ürünleri ve Hastalıkları ABD.

Yrd.Doç.

1

Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği anabilim dalında doktorasını bitirmiş olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir ABD.

Yrd.Doç.

1

İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Tefsir anabilim dalında doktora yapmış, Kıraat farklılıkları konusunda deneyimli ve araştırmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Teknolojisi ABD.

Doçent.

1

Doktorasını Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak, Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanında almış olmak,

Anaerobik arıtım ve ileri kimyasal oksidasyon yöntemleri alanında bilimsel eserleri olmak.

Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans Bölümü

 

Yrd.Doç.

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü

 

Yrd.Doç.

1

İktisat alanında doktora yapmış olmak.

Güzelyurt Meslek Yüksekokulu

Otel Lokanta ve Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği PR.

Yrd.Doç.

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak.

11736/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI : Pınar HAZER

ADRESİ        : Bilinmiyor.

İmarın 6484 ada 34 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 16/09/2014 gün ve 144/7274 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 680,00.-TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 23/09/2014 gün ve 3771 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi Belediye Encümeninin 04/11/2014 gün ve 4539 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizinde tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 23/09/2014 gün ve 3771 sayılı karar ile 04/11/2014 gün ve 4539 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.                                                                      11121/1-1


İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK KADRO İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Karan kapsamında tam zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir. İlan ile ilgili ayrıntılı bilgi www.ipek.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Ünvan

Kadro

Adedi

Açıklama

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Endüstri

Ürünleri

Tasarım

Bölümü

Öğretim

Üyesi

(Yrd.

Doç.)

1

Doktorasını Endüstriyel Tasarım veya Endüstri Ürünleri Tasannu alanlarından Etkileşimli Ürün Tasarımı (Interactive Product Design) üzerine yapmış olmak,

Doktora eğitimini yurtdışında İngilizce eğitim veren bir üniversitede tamamlamış olmak,

Web of Knowledge tarafından taranan bilimsel dergilerde yayınlanan veya kabul durumunda olan en az bir makaleye veya diğer hakemli bilimsel dergilerde tam metni basılmış en az iki ulusal makaleye sahip olmak,

YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanan yabancı dil sınavlarından en az 75 veya dengi puana sahip olmak.

 

Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Karan kapsamında tam zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir. İlan ile ilgili ayrıntılı bilgi www.ipek.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

 

 

Fakülte

Bölüm

Ünvan

Kadro

Adedi

Açıklama

Konservatuvar

Müzik

Bölümü

Öğretim

Üyesi

(Doç.)

1

1. Müzik Eğitimi/Yaylı Çalgılar Pedagojisi alanında Doçentlik derecesine sahip olmak,

2. Doçent olduktan sonra en az 1 yıl bir Yükseköğretim Kurum’unda Doçent olarak çalışmış olmak,

3. Müzik Eğitimi/Yaylı Çalgılar Pedagojisi alanında Yurtdışı’nda İngilizce eğitim veren bir üniversiteden Doktora derecesine sahip olmak,

4. Yaylı Çalgılar Pedagojisi alanında Yurtdışında (tercihen Üniversite düzeyinde) ders vermiş olmak,

5. KPDS, YDS yada UDS’den 70 ve üzeri puan almak,

Konservatuvar

Müzik

Bölümü

Öğretim Üyesi (Yrd. Doç.)

1

1. Oda Müziği alanında İngilizce eğitim veren bir kurumda Doktora yada Sanatta yeterliliğe sahip olmak

2. En az 5 yıllık Piyano Öğretimi deneyimine sahip olmak,

3. Lisansüstü Eğitimini tercihen Yurtdışı’nda İngilizce eğitimi veren bir Üniversitenin Piyano Bölümünde yapmış olmak,

4. KPDS, YDS yada ÜDS’den 70 ve üzeri puan almış olmak.

 

Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir.

 

Fakülte

Bölüm

Ünvan

Kadro

Adedi

Açıklama

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İngiliz Dili ve

Edebiyatı

Bölümü

Öğretim Üyesi (Yard. Doç.)

1

- Yüksek lisansını yurtdışında İngilizce eğitim veren bir üniversitede yapmış olmak,

- AHCI/SSCI tarafından taranan indeksli dergilerde en az 1 adet yayın yapmış olmak,

- Üniversite düzeyinde en az on yıllık ders verme deneyimine sahip olmak,

- Fantastik Fiction üzerine çalışmalarda bulunmak.

- KPDS/YDS/ÜDS veya muadili yabancı dil sınavlarından 90 puan ve üzeri bir puan almış olmak.

 

Not: İlanımızın başvuru süresi, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

11737/1-1