22 Eylül 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29127

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Orman Genel Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) “Mühendis, Hava Trafik Kontrolörü, Kontrol Pilotu ve Uçuş Tabibi” ve 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/b hizmet sözleşmeli “ Uçuş Teknisyeni ve Kontrol Pilotu” alınacaktır.

 

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

UNVANI

ARANAN NİTELİKLER

SAYI

STATÜ

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava Trafik Kontrolörlüğü eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya mesleğinde tecrübeye sahip olmak (*). İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (2012 Kasım, 2013 Nisan-Eylül, 2014 Nisan-Eylül) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. *Mesleğinde tecrübeye sahip olmak; Sivil hava trafik kontrolör lisansı ile çalışmış olmak.

Ücret (Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:      5.765.05 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:  5.414.11 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:    5.038.10 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

3

İHS

UÇUŞ TABİBİ

Tıp Fakültesinden mezun olmak, geçerli Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Ücret (Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:      5.765.05 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:  5.414.11 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:    5.038.10 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

1

İHS

KONTROL PİLOTU

ATPL veya CPL lisansı ile uçuş öğretmeni ve aletli uçuş geçerli yetkisine, toplam 2000 saat uçuş tecrübesine, toplam 1000 saatlik PIC uçuşuna, 200 saat alet uçuşuna ve toplam 500 saat öğretmenlik uçuşuna sahip olmak.

Ücret (Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:      7.244,04 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:  6.792,82 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:    6.341,61 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

1

İHS

MÜHENDİS

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak. KPSS P-7 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak. İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (2012 Kasım, 2013 Nisan-Eylül, 2014 Nisan-Eylül) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş pozisyon sayısının beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.

Ücret (Brüt):

5 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:        6.065.08 TL

2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:     5.613.19 TL

0-2 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:     5.161.30 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

1 Kişi Çevre Mühendisliği

 

 

2 Kişi Bilgisayar Mühendisliği

 

 

2 Kişi Meteoroloji Mühendisliği

 

 

2 Kişi Harita Mühendisliği

İHS

UÇUŞ TEKNİSYENİ

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Ücret (Brüt):

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:      6.983.63 TL

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:    6.625.30 TL

0-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:     5.908.59 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

2

4/B

KONTROL PİLOTU

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce bilmek.

(68 yaşından gün almamış olmak.)

Ücret(Brüt):

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:    10.768.93 TL

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 10.101.41 TL

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar:    9.875.06 TL

Çalışılacak Yer:

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

1

4/B

İSTENİLEN BELGELER

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep Formu",

2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

3. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği,

4. Adli sicil beyanı,

5. Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan,

6. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri,

Kontrol Pilotu Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

7. http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,

8. Pilot lisansı,

9. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi

Uçuş Tabibi Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

10. Uçuş tabipliği kurs sertifikası veya hava-uzay hekimliği uzmanlık belgesi

Mühendis Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

11. KPSS belgesinin çıktısı,

12. Yabancı dil belgesinin çıktısı

Hava Trafik Kontrolörü Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

13. Yabancı dil belgesinin çıktısı

Uçuş Teknisyeni Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak);

14. Hava aracı bakım lisansı ve daha önce çalışmış olduğunu gösteren belge.

BAŞVURU

1. Başvurular en geç 30.09.2014 Salı günü saat 16:00’a kadar “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli ve Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır.

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

8504/1-1


Orman Genel Müdürlüğünden:

TAŞRA TEŞKİLATI ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI İLANI (2014)

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Muhafaza Memurlarının Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için 175 adet Orman Muhafaza Memuru alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

1-ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

e) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

f) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak,

2. BAŞVURU VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI

Başvurular 22.09.2014 günü başlayıp 27.09.2014 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Adaylar www.ogm.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSS puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar www.ogm.gov.tr adresinde 30.09.2014 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

3 . SINAV KURULLARI VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 10.10.2014 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup uygulamalı sınavlar 20.10.2014 -24.10.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adayların uygulama gelirken yanlarında;

a) Başvuru formu,  (www.ogm.gov.tr adresinde doldurulan formun çıktısının ıslak imzalı hali)

b) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmak zorundadır.

4. UYGULAMALI SINAV KONULARI

a) Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması,

b) Orman ürünlerinin; üretimi, standardizasyonu, ölçülmesi ve değerlendirilmesi,

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri,

ç) Bireysel muhakeme, kavrama, özetleme, ifade yeteneğinin ölçülmesi,

d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları,

esas alınarak bu fıkrada belirtilen  her bir bent  yirmi puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulama Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçilecek olup, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uygulama sınav puanı tespit edilir. Uygulama sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Adayların, merkezi sınav (2012-KPSS) ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Asil ve yedek olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlik süresi altı aydır.

İlan olunur.

                                                             EK:1

İLİ

ADET

ADANA

5

ÇORUM

3

TOKAT

2

ANTALYA

15

BALIKESİR

6

ÇANAKKALE

7

BOLU

3

DÜZCE

2

BİLECİK

2

DENİZLİ

10

UŞAK

1

ERZURUM

4

ERZİNCAN

3

AĞRI

1

ARDAHAN

7

KARS

5

ESKİŞEHİR

1

A.KARAHİSAR

4

ISPARTA

2

BURDUR

8

İZMİR

6

MANİSA

12

HATAY

1

KASTAMONU

10

YOZGAT

3

SİVAS

2

KÜTAHYA

4

MUĞLA

31

AYDIN

12

ZONGULDAK

3

BARTIN

TOPLAM

175

8534/1-1

—————

2014 YILI ORMAN MUHENDİSİ ALIMI İLANI

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlüğü Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla EK 1 listede belirtilen yerler için sözlü ve uygulamalı sınavla 80 adet orman mühendisi alımı yapılacaktır.

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak.

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

e) 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2014-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

f) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

2. BAŞVURU, SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI

Başvurular 29.09.2014 günü başlayıp 10.10.2014 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Adaylar www.ogm.gov.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini çevrimiçi(online) olarak yapacaklardır. Adayların sistem üzerinden dolduracakları başvuru forumunu ıslak imzalı olarak en geç başvuru tarihinin son günü mesai bitimine kadar kendilerine en yakın Orman Bölge Müdürlüğüne Genel Müdürlüğümüze iletilmek üzere teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday en fazla 10 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 3 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin sözlü sınav listesinde yer alacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.ogm.gov.tr adresinde en geç 20.10.2014 tarihine kadar yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

3. SINAV KURULLARI, SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati 20.10.2014 tarihine kadar www.ogm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup sözlü ve uygulamalı sınavlar 30.10.2014 günü ve devam eden günlerde yapılacaktır.

Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava gelirken yanlarında;

a) Fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)

4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI

1 - Uygulamalı mülakat konuları;

a) Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması, 10 Puan

b) Orman ürünlerinin; üretimi, standardizasyonu, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, 10 Puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri,10 puan

d) Ormancılık hukuku bilgi seviyesi,10 puan

e) Coğrafi bilgi sistemleri bilgi seviyesi,10 puan

2 - Uygulamalı mülakat diğer konuları;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 12.5 puan

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, 12,5 puan

c) Genel kültürü ve genel yeteneği, 12,5 puan

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 12,5 puan

konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden 70 puan alması gerekmektedir.

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Adayların, 2014-KPSSP3 puanı, sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3’ü yüksek olan adaya öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenir. Asil ve yedek olarak başarılı kabul edilenleri belirtir liste www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Başarılı olan adayların atama işlemi yapılmadan önce yapmaları gereken işlemler www.ogm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile ilanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılması nedeniyle ataması yapılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır.

İlan olunur.

 

EK:

Ek-1 Tercih yapılabilecek kadroları gösterir liste

                                                                                         EK-1

UNVAN       : MÜHENDİS

TEŞKİLATI  : TAŞRA

SINIFI          : THS

DERECE       : 5

 

İL

ADET

AMASYA

1

SAMSUN

1

ÇORUM

2

ARTVİN

2

ÇANAKKALE

2

BOLU

5

DÜZCE

2

BİLECİK

2

ELAZIĞ

1

MUŞ

1

MALATYA

1

HAKKARİ

1

VAN

1

TUNCELİ

1

BİNGÖL

1

ERZURUM

5

ERZİNCAN

1

AĞRI

1

ARDAHAN

1

KARS

3

ESKİŞEHİR

3

A.KARAHİSAR

1

GİRESUN

1

ORDU

3

K.MARAŞ

2

KİLİS

1

KASTAMONU

12

SİNOP

3

YOZGAT

3

SİVAS

1

KONYA

3

KÜTAHYA

2

BATMAN

1

ŞIRNAK

1

ZONGULDAK

4

BARTIN

1

KARABÜK

3

TOPLAM

80

8535/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8’nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11’nci maddesinin 1’nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20’nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                                          :  21.02.2011

Başvuru No                                               :  C2011/010         

Başvuru Sahibi                                          :  Balıkesir Aşçı Köfteci Ve Benzerleri Esnaf Odası

Başvuru Sahibinin Adresi                         :  Hasanbaba Çarşısı Kat:5 No:436 Merkez Balıkesir

Coğrafi İşaretin Adı                                  :  Balıkesir Höşmerim Tatlısı

Ürünün Adı                                               :  Höşmerim

Coğrafi İşaretin Türü                                 :  Mahreç İşareti

Coğrafi Sınırı                                            :  Türkiye

Coğrafi İşaretinin Kaynaklandığı Alan      :  Balıkesir

Kullanım Biçimi                                        :  Markalama

 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Geleneksel ürünler kültür zenginliğini belirtmesi bakımından büyük bir önem taşıyan höşmerim tatlısı Orta Anadolu ve Karadeniz bölgelerimizde de tanınmasına rağmen asıl ortaya çıktığı yer Balıkesir’dir ve Osmanlı döneminden günümüze değin ulaşmıştır.

Balıkesir Höşmerim Tatlısının yapılış tarzı diğer bölgelerdeki benzerlerinden farklıdır. Höşmerim tatlımız doğadan kaynaklanan nedenlerden dolayı değil de beşeri nedenlerden dolayı yöremize ait bir ürün olarak uzun yıllardır yerini almış ve Balıkesir Höşmerim Tatlısı adı ile meşhur olmuştur. Genel olarak höşmerim tatlısı tuzsuz peynir, şeker, irmik, yumurta sarısı ve renklendirici ile kaynatılarak yapılmaktadır. Höşmerim tatlısının içerisinde bulunan toplam malzemelerin oranları yüzde olarak değerlendirildiğinde % 50 çiğ süt, %40 şeker, % 9 irmik, %0,98 yumurta sarısı ve %0,01 renklendirici (riboflavin /tartrazin) kullanılır.

Üretim Metodu:

Yapılış usulü 100 kg taze çiğ süt alınıp 20 -25 gr lık peynir mayası ile mayalanır. 20/25 dakika sütün pıhtılaşması beklenir. Süt pıhtılaştıktan sonra (taze peynire dönüşmek üzere) süt karıştırma aparatı (telli mikser) ile karıştırılarak kırılması/dağılması sağlanır.

Peynirin kırılması işlemi ile oluşan peynir parçacıklarının top halinde büyük parçalar halinde değil de tatlının her yerine dağılacak şekilde küçük parçalara ayrılmasını sağlamak için yapılmaktadır. Karıştırma yapılırken, oluşan peynir altı suyu ısıtılmaya başlanır ve içerisine 20/25 adet yumurta sarısı ilave edilip karıştırılarak kaynatmaya bırakılır. 65 dereceye geldiğinde 70 kg şeker ilave edilir ve 85 dereceye gelene kadar şekerin erimesi sağlanır ve karıştırma işlemi devam eder. 85 dereceye ulaşıldığında 10/15 kg arası irmik ilave edilerek bir- birbuçuk saat karıştırılarak pişirilir. Pişirme işlemi sona erdikten sonra kazanın altı kapatılarak 10/15 dakika dinlenmeye alınır. Dinlenme süresi sona erdikten sonra sıcak olarak ambalajlarına konularak soğumaya bırakılır. Bu şekilde servise hazır hale gelmiştir.

Denetleme:

Balıkesir Aşçı Köfteci ve Benzerleri Esnaf Odası’nın koordinatörlüğünde; Balıkesir Üniversitesinden bir kişi, Balıkesir Belediyesinden bir kişi, Balıkesir İl Tarım Müdürlüğünden bir kişi olmak üzere toplam üç kişilik bir komisyonla denetim işleri yürütülür.

Balıkesir Höşmerim Tatlısı’nın üretim metodunda belirtilen özelliklere uygun olarak üretilmesini, üretim aşamaların doğru ve eksiksiz yapıldığının kontrolünü ayrıca coğrafi işaretlemenin takibi konusunda gerekli denetim işlemlerini yürütür.

Denetimini periyodik olarak ya da gerekli görüldüğünde yapar. Ayrıca şikayet olması halinde her zaman ve her an yapabilir.

8515/1-1