22 Eylül 2014 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29127

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KAMUOYU ARAŞTIRMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 184,00 TL ile en çok 400.735,00 TL arasında değişen; 30/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 19,00 TL, en çok 40.074,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, cep telefonu, güneş gözlüğü, kupa bardak, conta, oto aksamı, elektronik aksam, boyun askılığı, soket, oto arıza tespit cihazı, aliminyum profil, kablo, led aydınlatma, cıvata, batarya, deri numunesi, kart okuyucu, oto cam aksamları, cep telefonu dokunmatik ekran camı, hafıza kartı, örme kazak, tunik gömlek, naylon çocuk yağmurluğu, trafo, elle kullanılan sıkıştırma anahtarı, cep telefonu filmi, müzik çalar, halı, direksiyon simidi, güç kaynakları, boş konteynır, çanta, zayıflama kemeri, şal, araç koltuk arkasına takılan tv görünümlü eşya, kol saati, ekranlı oto teybi, usb kablo, kontakt anahtarı, uzaktan kumanda cihaz kapağı, tablet bilgisayar, gazete kağıdı v.b. 39 (otuz dokuz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 01/10/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

8527/1-1


KAMUOYU ARAŞTIRMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1. Türk Kızılayının ihtiyacı olan Kamuoyu Araştırması Hizmeti ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.

2. Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3. İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4. Firmaların ihale zarflarını en geç 20 EKİM 2014 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5. 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 21 EKİM 2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7. Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8. Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

8505/1-1