22 Temmuz 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29068

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Güney (kapatılan) Sulh Hukuk Mahkemesinin 1997/190 Esas ve 1998/11 Karar sayılı dosyasının kaybolması nedeniyle olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6645/1-1

—————

Bodrum İcra Müdürlüğünün 1985/46 Talimat sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

6646/1-1


Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

18.07.2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi ilanında İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı için ilan edilen 3. Derece 1 adet Yardımcı Doçent kadrosu için açıklamalar kısmına “Osmanlı Devri Dar’ul Hadisleri ve Hadis Eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.” İbaresi yazılması gerekirken sehven, yazılmamıştır, düzeltilerek ilgililere duyurulur.

 

ÜNVANI ==>>

DOÇ.

YRD. DOÇ.

AÇIKLAMALAR

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

DRC. ADET

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Hadis

3-1

Osmanlı Devri Dar’ul Hadisler ve Hadis Eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.

6620/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük : 0-326-221 33 17-18

 

BİRİMİ/BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ

 

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ANATOMİ

PROFESÖR

1

1

Tıp doktoru ve ilgili alanda uzmanlık yapmış olmak

6545/1-1


Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe,

İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

İlgililere duyurulur.

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

 

Eğitim Bilimleri

Eğitim yönetimi ve Denetimi Planlaması ve Ekonomisi

Doçent

2

1

 

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

 

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçent

3

1

 

Özel Eğitim

 

Profesör

1

1

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Batı Dilleri ve Ed.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Doçent

1

1

 

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

İktisat

İktisat Politikası

Doçent

1

1

 

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

 

Siy. Bil. ve Kamu Yön

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

 

Uluslararası Finans.

Uluslararası Finansman

Doçent

1

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

 

Jeoloji Mühendisliği

Genel Jeoloji

Doçent

1

1

 

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

 

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

2

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

2

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Profesör

1

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

DENİZLİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UN.

AD.

DER.

AÇIKLAMA

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hast. Hemşireliği

Doçent

1

1

 

6634/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir. İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Doçent

Adet

Dahili Tıp Bil.

Kardiyoloji

Profesör

1

1

 

Nükleer Tıp

Doçent

2

1

 

Deri ve Zührevi Hast.

Doçent

2

1

Temel Tıp Bil.

Tıbbi Biyoloji

Doçent

3

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Doçent

Adet

İnşaat Müh.

Hidrolik

Profesör

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Doçent

Adet

Türk Dili ve Ed.

Halk Bilimi

Profesör

1

1

Matematik

Analiz ve Fonk. Teo.

Doçent

2

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Doçent

Adet

Halkla İlişk. Tan.

Halkla İlişkiler

Doçent

3

1

KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Doçent

Adet

Bilgisayar Tek.

Bilgisayar Programcılığı

Profesör

1

1

6621/1-1


Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Psikoloji

Prof. Dr.

2

Tıp Fakültesi Mezunu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamlamış olmak

Psikoloji

Prof. Dr.

2

Psikoloji ve PDR alanında doçentliğini almış olmak

Psikoloji

Doç. Dr.

2

Psikoloji ve PDR alanında Doktoralı olmak

Çocuk Gelişimi

Prof. Dr.

1

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uzman olmak

Çocuk Gelişimi

Doç. Dr.

2

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uzman olmak

Hemşirelik

Prof. Dr.

1

Doktorasını Psikiyatri Hemşireliği alanında almış olmak

Hemşirelik

Doç. Dr.

1

Doktorasını Halk sağlığı hemşireliği alanında almış olmak

Ergoterapi

Doç. Dr.

1

Fizyoterapi alanında lisans mezunu olup, deneyim sahibi olmak

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Doç. Dr.

1

Sağlık Yönetimi alanında uzmanlaşmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr.

1

Biyomühendislik (biyomekanik, biyomedikal işaret işleme, uygulamalı matematik, enzimler, biyorisk) İngilizce dilinde ders verme yetkinliğine ve deneyimine sahip, yurt dışı ve endüstri tecrübesi olması

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr.

1

Doçentliğini Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri Eğitimi bilim alanında almış olmak, medikal görüntü inceleme ve EEG sinyal izleme alanında yayınları olmak, İngilizce dilinde ders verme yetkinliği ve deneyimine sahip olmak

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

Doç. Dr.

1

Doktora ve Doçentliğini Tefsir anabilim dalında almış olmak

 

Adayların başvurdukları bölüm ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Başvuru Adresi:

Üsküdar Üniversitesi

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No: 14 Üsküdar - İSTANBUL Tel: 0 216 400 2222

6679/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Abdulkadir Güneş Vakfı

VAKFEDENLER: Metin GÜNEŞ, Hülya GÜNEŞ, Mehmet Ali EZER, Sevim EZER, Ayfer ÖZALP

VAKFIN İKAMETGAHI: BATMAN

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28/05/2014 tarih ve E. 2014/191, K. 2014/353 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor, doğayı koruma, dini hizmetler ve turizmin gelişmesi ve mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak yüksek ve etkin düzeyde, bu hizmetlerin yerine getirilmesine, bu itibarla ve en büyük zenginlik kaynağının eğitimli sağlıklı ve kültürlü olarak yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla güvenli, gelişen güçlü bir Türkiye idealine hizmet etmek, girişimci ruhu taşıyan, bilimsel düşünce, araştırma ve çalışma yöntemlerini benimsemiş, inançlı, insana ve doğaya saygılı nesillerin yetişmesine, eğitim ve öğretim yolu ile yardımcı olmak, böylece Türk insanına, Türk Devletine ve bütün insanlığa faydalı çalışmalar yapıp, maddi ve manevi katkılar sağlayarak, mevcut özel eğitim kurumlarına destek vermek, çeşitli branşlarda ve çeşitli düzeylerde anaokulu, ilköğretim, lise birimleri kurmak ve işletmek, özel bir üniversite açmak, yurtlar camiler ve mescitler, konferans salonları, kütüphaneler, laboratuarlar ve araştırma merkezleri, sosyal tesisler içeren lokaller, misafirhaneler spor tesisleri ve bunlara benzer kültür merkezleri inşa ve tesis etmek, eğitim, kültür ve sanatla ilgili yayınlar çıkartmak, çeşitli kurslar açmak, sanat, kültür, sağlık ve turizm ile ilgili her tür faaliyetlerde bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000-TL nakit

YÖNETİM KURULU : Metin GÜNEŞ, Hülya GÜNEŞ, Mehmet Ali EZER, Sevim EZER, Ayfer ÖZALP

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Vakfı devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.                6611/1-1

—————

VAKFIN ADI: Kilimli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

VAKFEDENLER: Murat KÜTÜK, Ali ASLANKILIÇ, Şaban Gazi KOÇ, Ayhan YILMAZ, Gökhan Emre ÇAÇAMER, İrfan MUTLU, Nedim ÖZKAL, Sezayi SEZGİN, Ahmet TERLEMİŞ, Yunus ÇELEBİ, Hayati ALTUN, İbrahim DEMİR

VAKFIN İKAMETGAHI: ZONGULDAK

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11/06/2014 tarih ve E. 2014/288, K. 2014/420 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amaç ve kapsamına giren faaliyet ve çalışmalar yapmak, diğer kanun ve bu doğrultuda düzenlenmiş mevzuatla vakıflara açıkça tevdi edilmiş görevleri ifa etmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000,-TL nakit

YÖNETİM KURULU :

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Tasfiyesi sonucu artan mal ve haklar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna intikal eder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6609/1-1


İçişleri Bakanlığından:

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 60 (altmış) kaymakam adayı ataması yapılacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1 - Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

2 - 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2. ve 657 sayılı DMK’nın 48/A maddesinde yer alan şartlara haiz olmak.

3 - 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (01.01.1979 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

4 - Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5 - 2013 veya 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 80 ve üzeri olmak.

6 - Kaymakam adaylığı mülakatında daha önce üç defa başarısız olmamış olmak.

BAŞVURU USULÜ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE TARİHLERİ

Adaylar başvurularını iki aşamada tamamlayacaklardır.

Birinci Aşama Başvurular: Adaylar başvurularını e-Devlet şifre numarası ile 04-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr internet adresinden “Kaymakam Adaylığı Müracaat Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurunun tamamlanması için, “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklaması mutlaka görülmelidir. Elektronik ortamda müracaat formuna yüklenilecek fotoğraf, fiziksel olarak adayın tanınmasını sağlayacak nitelikte (250x360 piksel boyutunda) vesikalık fotoğraf olacaktır. Birinci aşama başvurular için tanınan son gün saat 18:00’de sistem müracaatlara kapatılacaktır. Birinci aşama başvuruları Bakanlıkça kabul edilenlerden KPSSP37 puanı en yüksek 1200 kişi ve 1200. kişiyle aynı puanı paylaşan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Bu adayların isim listesi Bakanlıkça 18 Ağustos 2014 tarihinde Bakanlığın www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İkinci Aşama Başvurular: Listede ismi bulunan adaylar sınav ücreti olarak 20-27 Ağustos 2014 tarihleri arasında Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla, T.C. Ziraat Bankasının ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden sınav ücreti olarak ÖSYM adına 90,00 TL yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Banka işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacağından, dekont bilgileri aday tarafından dikkatle kontrol edilmelidir.

Sınav ücretini yatıran adaylar, aynı tarihler içerisinde ÖSYM’nin htpp://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi ile Aday Başvuru Formuna başvuru bilgilerinin girişini yapacaklardır. Adayların, başvurularının tamamlanması için, “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasını mutlaka görmeleri ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Sınav ücretini yatırdığı halde ÖSYM’nin internet adresinden Aday İşlemleri Sistemine giriş yapmayan adayların sınav başvuruları tamamlanmamış olacağından bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek ve yazılı sınava alınmayacaklardır.

Başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşıdığı halde ikinci aşama başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, birden fazla sınav ücreti yatıran adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

YAZILI SINAV, MÜLAKAT VE ATAMA

Yazılı sınav 20 Eylül 2014 Cumartesi günü saat 09:30’da Ankara’da yapılacak ve 2 saat sürecektir. Adaylar Sınava Giriş Belgesini sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği bina, salon bilgileri, sınav tarih ve saatini gösteren bilgiler ile fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile birlikte, üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası (T.C. Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) bulunan nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport bulunduracaklardır. (Sadece zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı veya pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.) Bunların dışındaki diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belge sayılmayacaktır. Yanında bu özelliklere sahip kimlik belgeleri olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. Sağlık durumunda sonradan oluşan bir nedenle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullananlar sınava alınmayacağından durumlarını sağlık raporu ile belgelendirerek dilekçe ile 17.09.2014 günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığına ulaştırmalıdırlar.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri” ile “Sınava Giriş Koşulları” bölümünde yer alan mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

Yazılı Sınav Soruları: Sınavda adaylara, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, Ekonomi, Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı ile Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacak test uygulanacaktır.

Yazılı sınav değerlendirmesi: 100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda 70 puanın altında olmamak kaydıyla puanı en yüksek 240 aday ve 240. adayla aynı puanı alanlar yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. ÖSYM 30 gün içinde yazılı sınav sonuçlarını internet sitesinden duyuracak, ayrıca adayların adreslerine sonuç belgesi göndermeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenebileceklerdir. Sınavı kazanan adaylara Bakanlıkça yazılı tebligat yapılacak ve gerekli belgeler bu aşamada alınacaktır.

Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluşacak nihai başarı listesi Bakanlık kapılarındaki ilan panosundan ve www.icisleri.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınavı kazananların atama işlemleri; yetiştirme planına ve staj programı dönemlerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenecek tarihte yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuracaklardır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaktır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

Adayların, www.icisleri.gov.tr internet adresinden ve htpp://ais.osym.gov.tr internet adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecek, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

SINAV BÜR. TLF. NO: (0312)422 41 70-71-72

6607/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veysel ÇAĞLAYAN'a Oda Disiplin Kurulu'nun 04.12.2013 gün ve 2013/384-487 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.06.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.12.2014 tarihinde son bulacaktır.

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hüseyin TAŞGIN'a Oda Disiplin Kurulu'nun 29.01.2014 gün ve 2014/409-512 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezamın uygulanmasına 26.05.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 26.11.2014 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yafes GÜLSAR'a Oda Disiplin Kurulu'nun 26.03.2014 gün ve 2014/441-544 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 11.06.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 11.12.2014 tarihinde son bulacaktır.

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Hasan Rıza ÖZDEMİR'e Oda Disiplin Kurulu'nun 19.02.2014 gün ve 2014/417-520 sayılı kararı ile "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 11.06.2014 tarihinde başlanmıştır.

6606/1-1


 


 


 

—————


 

—————

—————

—————

—————

—————

—————


 

—————


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                       31.07.158

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 26.06.2014-106                                 TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 26.06.2014-3868                                       ADANA

Hatay ili, Samandağ ilçesi, Vakıflı mahallesi, 907 parselde Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen iki adet kaya mezarının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 26.03.2014 gün ve 1301 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 26.03.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hatay ili, Samandağ ilçesi, Vakıflı mahallesi, 907 parselde Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen iki adet kaya mezarının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özellikleri taşıdıkları anlaşıldığından tesciline(OLUMLU), tespit ekibince hazırlanan kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

 

6569/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 08.07.2014-86              TOPLANTI YERİ: ANKARA

KARAR TARİHİ VE NO        : 08.07.2014-970

Kırıkkale İli, Balışeyh İlçesi, Merkez, 20 Pafta 1008 Parselin 2863 sayılı yasa kapsamındaki durumunun bildirilmesine ilişkin, Kırıkkale Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.01.2014 tarih ve 293 sayılı yazısı ve eki gereği, anılan parsel ve çevresinde yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı  yasanın  7. Maddesi ile 13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince 45 (kırkbeş) gün içinde Kurum görüşlerinin iletilmesi…” yazısı  gereğince iletilen Kurum görüşleri okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda,

Kırıkkale ili, Balışeyh ilçesi, Merkez, 20 pafta, 1008 parselin bir bölümün de dahil olduğu ve Ballı Mahallesi sınırları içerisinde karar eki 1/25.000 ölçekli haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin ve karar eki 1/25.000 ölçekli haritasının onaylanmasına, haritada gösterilen alan içerisinde kalan Ballı Baba Türbesi dahilinde bulunan sütün altlığı ve mezar steli gibi Kültür Varlıklarının ilgili Müze Müdürlüğünce zimmet işlemlerinin yapılarak, sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı kararının 3. maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

6570/1-1

—————

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                      19.09/34

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 08.07.2014-86              TOPLANTI YERİ: ANKARA

KARAR TARİHİ VE NO        : 08.07.2014-967

Çorum İli, Sungurlu İlçesinde yapılması planlanan Sungurlu Delice Barajı, Sulaması, Malzeme Ocakları Kırma Eleme Tesisi ve beton santrali projesi göllenme alanı sınırları içerisinde tespit edilen höyüğün 2863 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği ve 1/25000 ölçekli öneri sit sınırlarını gösterir paftanın iletildiği 21.02.2014 gün, 657 sayılı uzman raporu, öneri sit sınırlarının işaretlendiği 1/2000 ölçekli kadastral paftanın iletildiği Çorum Kadastro Müdürlüğünün 24.04.2014 gün, 30602/352 sayılı yazısı, tescile esas kurum görüşlerinin iletildiği yazılar okundu, dosyası ve fotoğrafları incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Kırankışla ve Büyükincesu Köyleri sınırları içerisinde tespit edilen höyüğün 2863 Sayılı Kanun kapsamında Durlahuyu Tepesi I. Derece Arkeolojik Siti olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının işaretlendiği 1/2000 ölçekli kadastral harita ve 1/25000 ölçekli koordinatlı paftanın onaylanmasına, sit sınırı içerisinde kaldığı anlaşılan Büyükincesu Köyü 218, 219, 220, 221 ve Kırankışla Köyü, 234 parsel numaralı (22a kadastro çalışması sonucu 164 ada 23 parsel)    taşınmazların tapu kaydının beyanlar hanesine “I. Derece Arkeolojik Sit” şerhinin konulmasına, kültür varlığının korunmasına ilişkin önlemlerin ilgili kurumlarca alınmasına, sit sınırları içerisinde Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşullarına ilişkin 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak geçerli olduğuna, Kültür Varlıklarını koruma Yüksek Kurulu’nun 10.04.2012 gün, 36 sayılı ilke kararının “söz konusu alanda taşınmaz kültür varlıklarının ve arkeolojik sit alanlarının bulunması halinde ilgili kuruluşlar tarafından planlanan alanın dışında baraj alanı olarak başka yerlerin planlamasının yapılmasına” hükmü uyarınca proje sınırlarının I. derece arkeolojik sit sınırları dışında kalacak şekilde revize edilmesine, söz konusu alanda kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

 

6571/1-1


Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi    1 (Bir) Takım

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Doktora veya Uzmanlık Belgesi    1 (Bir) Takım

Doçentlik Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;

Lisans Belgesi

Yüksek Lisans Belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi             1 (Bir) Takım

Doktora veya Uzmanlık Belgesi

 

2 (İki) Adet Fotoğraf

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların yabancı dillerini belirten dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ile birlikte ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

 

Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Sistematik Akaroloji Üzerine Çalışma Yapmış Olmak

 

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Tıpta Uzman Olmak ve İmmünoloji Konusunda Çalışmış Olmak

Tıbbi Biyokimya

Profesör

1

1

Enzim Saflaştırılması ve Karakterizasyonu Konusunda Çalışma Yapmış Olmak

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Botanik

Profesör

1

1

Bitki Sistematiği Konusunda Çalışma Yapmış Olmak.

 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Bölümü

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

1

5

Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalında Doktora Yapmış Olmak.

6749/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesine 27 öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikolog

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

İkstisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

1

Maliyet Muhasebesi

Profesör

İkstisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat (Türkçe)

1

Ekonometri

Yardımcı Doçent

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık (İngilizce)

2

İç Mimarlık/Mimarlık

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık (Türkçe)

1

Mimarlık

Doçent

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (İngilizce)

1

Mimarlık/Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Mimarlık (Türkçe)

1

Mimarlık/Şehir ve Bölge Planlama

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

1

Endüstri Mühendisliği/ İşletme Mühendisliği

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

2

Grafik Tasarım

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema - TV (Türkçe)

2

Sinema - TV

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi

1

Medeni Hukuk/Medeni Usul

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

1

Ceza Hukuku

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

1

İdare Hukuku

Yardımcı Doçent

1

Milletlerarası Özel Hukuk

Yardımcı Doçent

İletişim Fakültesi

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

1

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

1

İletişim Çalışmaları

Doçent

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim

2

Gazetecilik/Görsel İletişim/Görsel İletişim Tasarım/İletişim Bilimleri/İletişim Sanatları/İletişim Tasarımı/Medya ve İletişim Sistemleri

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)

2

Endüstri Ürünleri Tasarımı/İç Mimarlık/ Mimarlık

Prof., Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

3

Diş Protez Teknolojisi

Yardımcı Doçent

Meslek Yüksekokulu

Makine

1

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

6656/1-1