9 Temmuz 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29055

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. ile N.V. Turkse Perenco’nun Diyarbakır il sınırları içerisinde AR/TPO/3341 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO-NTP/K/L44-d4-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 18.06.2014 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

5919/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. ile Amity Oil International Pty. Ltd. Şti.’nin Tekirdağ, İstanbul illeri sınırları içerisinde AR/TPO/3792 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/TPO-AOI/K/F19-b4-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 18.06.2014 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5920/1-1

—————

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin F17-d1, d4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 27.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5921/1-1

—————

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin F17-b1 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 27.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5922/1-1

—————

 Türkiye Petrolleri A.O. ile N.V. Turkse Perenco Şti. Diyarbakır ilinde Türkiye Petrolleri A.O’nın sahip bulunduğu AR/TPO/3341 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO-NTP/K/ L43-c2-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 18.06.2014 tarihinde ayrı ayrı tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

5923/1-1

—————

 Türkiye Petrolleri A.O. ile N.V. Turkse Perenco Şti. Diyarbakır ilinde Türkiye Petrolleri A.O’nın sahip bulunduğu AR/TPO/3341 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO-NTP/K/ L43-c4-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 18.06.2014 tarihinde ayrı ayrı tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

5924/1-1

—————

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin N48-c1,c4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 11.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5925/1-1

—————

 Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman ve Şanlıurfa illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/TPO/4946 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO/K/M41-c1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 18.06.2014 tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5926/1-1

—————

ABE Era Petrol Doğalgaz Maden A.Ş.’nin M32-a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 25.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5927/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin M31-b2,b3,b4 numaralı paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5928/1-1

—————

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin L31-c numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 23.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5929/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O ile Amity Oil International Pty. Ltd. Şti.’nin Tekirdağ,İstanbul illeri sınırları içerisinde AR/TPO/3792 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen doğalgaz ile ilgili olarak ARİ/TPO-AOI/K/F20-d2-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 18.06.2014 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5930/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. ile N.V. Turkse Perenco’nun Diyarbakır il sınırları içerisinde AR/TPO/3341 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO-NTP/K/L44-d1-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 18.06.2014 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

5931/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi :30.06.2014        Karar No: 6710

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :  N.V.Turkse Perenco

- MERKEZİ                            :  Parnassustoren Locatellikade 1, 1076 AZ

                                                  Amsterdam HOLLANDA

- TÜRKİYEDEKİ ADRESİ   :  Mahatma Gandi Cad. No. 97 Gaziosmanpaşa

                                                  06700 ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ       :  13.05.2014

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :  Sahadan kısmi terk

- SAHA İŞARETİ                 :  NTP/E

- KAPSADIĞI İLLER           :  Mardin, Batman

- TADİLDEN SONRAKİ

   YÜZÖLÇÜMÜ                  :  37.432 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/NTP/4296

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Mardin, Batman İlleri hududu dahilinde 18.08.2007 tarihli ve 2880 sayılı petrol arama ruhsatıyla alınmış olan 49.442 hektarlık sahadan M46-c1,c2, M47-c1, M47-d1,d2 paftalarında yer alan kısmının terki için yukarıda ünvanı ve adresi yazılı şirket 13.05.2014 tarihinde müracaat etmiş ve terk 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince 14.06.2014 tarihinde kesinleşmiştir.

KARAR:

N.V.Turkse Perenco Şti’nin sahadan kısmi terk suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince sahanın tadiline karar verildi.

5932/1-1

—————

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin F17-a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 27.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5933/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. ile N.V. Turkse Perenco’nun Diyarbakır il sınırları içerisinde AR/TPO/3341 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO-NTP/K/L43-c1-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 18.06.2014 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

5934/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. ile N.V. Turkse Perenco’nun Diyarbakır il sınırları içerisinde AR/TPO/3341 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak ARİ/TPO-NTP/K/L43-c3-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 18.06.2014 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur.

5935/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd.ve Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ili, sınırları içerisinde müştereken sahip bulundukları AR/AME-GYP/2677 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için ARİ/AME-GYP/K/L44-d3-1 paftasında 1 adet müşterek petrol işletme ruhsatı almak için 30.05.2014 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5936/1-1

—————

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin N34-d2 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 11.06.2014 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

5937/1-1


 


 


 


 

—————

—————

—————

—————

—————


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirtir dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

BİRİMİ

ANABİLİM DALI/PROĞRAMI

ÜNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

Aydın Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

1

Gıda, Beslenme ve Sağlık Bölümünde doktora yapmış olmak ve Gıda Patojenleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Profesör

1

1

Doktora ve Doçentlik derecelerini Beşeri Coğrafya alanında almış olmak; Beşeri Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretimi konularında çalışmaları bulunmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Sistematik Felsefe ve Mantık

Profesör

1

1

Bilim Tarihi ve Felsefesi Alanında Makale ve Kitaplar Yayınlamış Olmak.

Tıp Fakültesi

Fizyoloji

Doçent

1

1

Ghrelin ve adiponektin hormonlarının büyüme ve gelişme üzerine etkileri konusunda çalışmaları olmak.

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama

Profesör

1

1

Koyunlarda Gebelik, Doğum ve Postpartum 45. Güne Kadar Olan Dönemde Kırmızı ve Beyaz Kan Tablosu üzerine araştırma yapmış olmak.

Veteriner Fakültesi

Parazitoloji

Profesör

1

1

Fasciola ve Sarcocystis türleri ile ilgili moleküler çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Hayvan Yetiştirme

Profesör

1

1

Süt Sığırcılığı alanında çalışmaları olmak.  

5982/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23 (c), 25 (c) ve 26 (a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr  Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör 

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

İlgili alanda doçent olup labyrinth seal’lerdeki hava kaçağı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilgisayar

Geometri

Geometri alanında doçent olup, Lorentz-Minkowsk ile ilgili çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı Edebiyat alanında doçent olup Karşılaştırmalı Türk-Fransız Edebiyatları alanında çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik ve Rekonstrk. Cer.

Doçentliğini Plastik - Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında almış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik ve Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

İlgili alanda doçent olup Liner olmayan oluşum denklemleriyle ilgili çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

İlgili alanda doçent olup Birleşmiş Milletler ve insani müdahaleler konusunda çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği alanında doçent olmak. Türkçe eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği alanında doçent olmak. Fen eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İlahiyat Fak.

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Tefsir alanında doçent olup Kur’an ve gelenek açısından itaat ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

İlköğretim alanında doktora yapmış olup doktora çalışmaları İlköğretim Fen eğitimi alanında olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

İlköğretim alanında doktora yapmış olup doktora çalışmaları İlköğretim Fen eğitimi alanında olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Eğitim Fak.

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Özel Eğitim alanında doktora yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

İlahiyat Fak.

İslam Tar. ve Sanatları

İslam Tarihi

İlgili alanda doktora yapmış olup, Osmanlı-Kırım ilişkileri konularında çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Koklear implantasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Genel Türk Tarihi

İlgili alanda doktoralı olup, Rus tarihi üzerine çalışmaları olmak.

5981/1-1