28 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29013

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TEDAŞ Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarında açık bulunan Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 26. maddesine göre, Doçent kadrolarına 25. maddesine göre tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır. Doçent kadrosu na başvuracak olan adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, (tüm diploma, nüfus cüzdanı ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretlerini), bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Tıp Fakültesi Doçent Kadrolarına başvuracak olan adayların İngilizce ders anlatabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve Aile Hekimliği A.B.D. Doçent kadrosu ilanı için; klinik ve mesleki beceri eğitiminde standart hasta, maket uygulamaları ve OSCE sınavları konularında yurt dışı eğitimi ve deneyimi olması, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar A.B.D. Doçent kadrosu ilanı için; çocuk acil ve yoğun bakım konusunda deneyiminin bulunması ve/veya çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme konularında deneyimli olması, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları A.B.D. Doçent kadrosu ilanı için; ses ve yutma fonksiyonları konuları üzerine çalışmalarda bulunmuş olması, İç Hastalıkları A.B.D Doçent kadrosu ilanı için; böbrek transplantasyonu konusunda çalışmalarının bulunması, Farmakoloji A.B.D. Doçent kadrosu ilanı için; klinik farmakoloji alanında tecrübesinin olmaları beklenmektedir. Profesör kadrosuna başvuracak olan adayların, 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, (tüm diploma, nüfus cüzdanı ve doçentlik belgelerinin noter onaylı suretlerini) bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

2

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doçent

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Profesör

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doçent

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Profesör veya Doçent

1

Hemşirelik Bölümü

Profesör

1

Hemşirelik Bölümü

Doçent

1

4574/1-1


Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayrisafı gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvuru dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.

Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

İLİ

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

AĞRI DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

 

71.143,67.-TL.

2-

ALTINYAYLA NOTERLİĞİ

BURDUR

27.153,15.-TL.

3-

ARALIK NOTERLİĞİ

IĞDIR

59.187,33.-TL.

4-

AVANOS NOTERLİĞİ

NEVŞEHİR

202.082,80.-TL.

5-

ÇEMİŞGEZEK NOTERLİĞİ

TUNCELİ

28.966,83.-TL.

6-

DİCLE NOTERLİĞİ

DİYARBAKIR

48.508,66.-TL.

7-

DURAĞAN NOTERLİĞİ

SİNOP

60.440,13.-TL.

8-

ESKİPAZAR NOTERLİĞİ

KARABÜK

65.793,13.-TL.

9-

GÖKÇEADA NOTERLİĞİ

ÇANAKKALE

76.465,28.-TL.

10-

GÜDÜL NOTERLİĞİ

ANKARA

50.101,54.-TL.

11-

HACIBEKTAŞ NOTERLİĞİ

NEVŞEHİR

60.480,16.-TL.

12-

HAYMANA NOTERLİĞİ

ANKARA

139.595,11 .-TL.

13-

KALECİK NOTERLİĞİ

ANKARA

57.541,20.-TL.

14-

KINIK NOTERLİĞİ

İZMİR

124.403,66.-TL.

15-

MARMARA NOTERLİĞİ

BALIKESİR

71.233,85.-TL.

16-

MİHALGAZİ NOTERLİĞİ

ESKİŞEHİR

17.487.77.-TL.

17-

PAZAR NOTERLİĞİ

RİZE

243.430.69.-TL.

18-

SAİMBEYLİ NOTERLİĞİ

ADANA

37.603.22.-TL.

19-

SEBEN NOTERLİĞİ

BOLU

26.348,63.-TL.

20-

ŞEYDİLER NOTERLİĞİ

KASTAMONU

31.136,59.-TL.

21-

ŞIRNAK İKİNCİ NOTERLİĞİ

 

180.400,41.-TL.

22-

ULUBORLU NOTERLİĞİ

ISPARTA

37.074,81.-TL.

23-

YEŞİLHİSAR NOTERLİĞİ

KAYSERİ

100.368,25.-TL.

4532/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

AFYONKARAHİSAR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

213.242,60.-TL.

2-

BATMAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

651.277,34.-TL.

3-

BATMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ

367.193,40.-TL.

4-

BULANCAK NOTERLİĞİ

415.022,40.-TL.

5-

BURDUR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

329.564,65.-TL.

6-

ÇARŞAMBA İKİNCİ NOTERLİĞİ

487.420,25.-TL.

7-

ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ

225.086,75.-TL.

8-

ERDEMLİ İKİNCİ NOTERLİĞİ

505.451,99.-TL.

9-

EREĞLİ (ZONGULDAK) ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

349.812,05.-TL.

10-

KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

312.886,46.-TL.

11-

KEMALPAŞA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

336.182,88.-TL.

12-

KEŞAN İKİNCİ NOTERLİĞİ

520.587,95.-TL.

13-

KIRŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ

445.330,75.-TL.

14-

ÖDEMİŞ İKİNCİ NOTERLİĞİ

588.403,97.-TL.

15-

SERİK İKİNCİ NOTERLİĞİ

694.098,37.-TL.

16-

SERİK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

312.997,10.-TL.

17-

ŞEREFLİKOÇHİSAR NOTERLİĞİ

337.415,70.-TL.

18-

TOKAT İKİNCİ NOTERLİĞİ

370.020,82.-TL

19-

VAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ

596.062,99.-TL.

4533/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN BU NOTERLİKLERE atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

İlan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1-

ANKARA OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ

689.246,12.-TL.

2-

ANKARA OTUZALTINCI NOTERLİĞİ

1,212.405,04.-TL.

3-

ANTALYA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1,025.287,96.-TL.

4-

BEŞİKTAŞ ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

766.686,41.-TL.

5-

GAZİANTEP ONUNCU NOTERLİĞİ

1.302.104,80.-TL.

6-

İSTANBUL ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.074.412,00.-TL.

7-

İSTANBUL OTUZALTINCI NOTERLİĞİ

655.451,30.-TL.

8-

İZMİR SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

567.071,77.-TL.

4534/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

Aşağıda 2013 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Beyoğlu Kırkbirinci Noterliği 23.07.2014, İzmir Otuzbirinci Noterliği 25.07.2014 ve Bursa Onuncu Noterliği 30.07.2014 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

 

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2013 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1-

BEYOĞLU KIRKBİRİNCİ NOTERLİĞİ

2.502.157,86.-TL.

2-

BURSA ONUNCU NOTERLİĞİ

1.786.523,46.-TL.

3-

İZMİR OTUZBİRİNCİ NOTERLİĞİ

1.191.627,00.-TL.

4531/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu'nun 22.04.2014 gün ve 499.01-S-59 sayılı kararı

Deniz Cemre ERGENÇ- Dikmen Öğretmen Necla Kızılbağ Ortaokulu Eski Hizmetlisi

1 - 03-04-05-06-07.06.2013 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz beş (5) gün görevinize gelmediğiniz,

2 - 31.07.2013-01-02-03-04-05.08.2013 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz altı (6) gün görevinize gelmediğiniz iddiaları sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/D-b "özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek" maddesi uyarınca 1 (bir) yıl müddetle "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" cezası ile tecziye edildiniz.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

4523/1-1


 


 


 

—————


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

K A R A R

                                                                                                                    17.10.288

Toplantı Tarihi ve No    : 24.02.2014 / 75                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi No             : 24.02.2014 / 1418                                             ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Sindal ve Akçaalan köyleri arasında yer alan 1/1000 ölçekli haritada yeri işaretli alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin Çanakkale Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 24.12.2013 tarih ve 4437 sayılı yazısı ve ekleri ile uzman raporu okundu, dosyası, incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Sindal ve Akçaalan Köyleri arasında kalan alanın, 2863 sayılı Kanunun 6. ve 7. maddelerinde belirtilen tescil kıstaslarını taşıdığı anlaşıldığından kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada sınırları belirtildiği şekliyle I.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı İlke Kararı içeriğinde belirtilen koşulların geçerli olduğuna karar verildi.

 

4565/1-1

—————

 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

 

K A R A R

                                                                                                                    17.08.230

Toplantı Tarihi ve No       : 24.02.2014 / 75                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi No                :24.02.2014 / 1424                                          ÇANAKKALE

 

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Bolayır Beldesi’nde yer alan, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.04.1992 gün ve 2412 sayılı kararıyla kısmen 3. Derece doğal sit olarak tescillenen alanda kalan ve Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.08.1996 gün ve 3290 sayılı kararıyla I.derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen Maltepe Höyüğü’ne bitişik olan, 1/5000 ölçekli haritada yeri işaretli alanın I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Bolayır Beldesi’nde tespit edilen alanın, 2863 sayılı Kanunun 6. ve 7. maddelerinde belirtilen tescil kıstaslarını taşıdığı anlaşıldığından kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekliyle I.ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 

 

4564/1-1

—————

 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

                                                                                                                 03.00/1856

Toplantı Tarih ve no         : 08.05.2014 – 122                                          Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no             : 08.05.2014 - 2423                                         ESKİŞEHİR

 

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Tepetarla Mevkii’nde yer alan tescilli Çakır Höyük’ün öneri III. (Üç) Derece Sit sınırlarının değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 02.05.2014 tarih, 16586271-169/1538 sayılı faks yazısı, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar ve OEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün söz konusu alanda enerji nakil hattının bulunduğunu belirtildiği 17.03.2014 tarih, 17.03.14/227-201417912 sayılı yazısı; 05.05.2014 tarih, 3144 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Tepetarla Mevkii’nde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.01.2006 gün, 913 sayılı Kararı ile tescilli Çakır Höyük ile etkileşim içinde olan alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, sit sınırlarının aktarıldığı 1/2000 ölçekli koordinatlı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, tescilli alanda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

 

4559/1-1

—————

 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

03.13/48

Toplantı Tarih ve no         : 08.05.2014 – 122                                          Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no             : 08.05.2014 - 2427                                         ESKİŞEHİR

 

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Çalışlar Köyü, Acısu Mevkii’nde yer alan tescilli Acısu Nekropol Alanı ve Yerleşim Yeri’ne ilişkin genişletilen öneri sit sınırlarının değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 05.11.2013 tarih, 24632497-165/1362 sayılı yazısı ve Afyonkarahisar Valiliği’nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 07.04.2014 tarih, 16586271-168-1161 sayılı yazısı, İscehisar Asliye Ceza Mahkemesi’nin 20.05.2013 tarih ve 2010/101 dosya no’lu yazısı eki Cumhuriyet Başsavcılığı 27.01.2010 tarih 2009/926 soruşturma nolu yazısı, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) alanda ER: 3232723 numaralı jeotermal kaynaklar ve mineralli sular arama ruhsat sahasının bulunduğunun belirtildiği 12.12.2013 tarih, 66637 sayılı yazısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) alanda 3 adet maden buluculuk haklarının bulunduğunun ve ruhsat süresi dolan jeotermal kaynak sahasının bulunduğunun belirtildiği 30.12.2013 tarih, 65116061-045.01/43435-1244 sayılı yazısı, 05.05.2014 tarih, 3139 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Çalışlar Köyü, Acısu Mevkii’nde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 29.03.2002 tarih, 1869 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Acısu Nekropol Alanı ve Yerleşim Yeri’nin genişletilen sit sınırlarının uygun olduğuna, hazırlanan tescil fişi, 1/5000 ölçekli koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; alanda bulunan mevcut ve yeni kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27.01.2010 tarih 2009/926 soruşturma nolu yazısında kaçak kazıyı gerçekleştirenlerin cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildiğinden ayrıca yasal kovuşturma başlatılmasına gerek olmadığına, kaçak kazı yapılan alanın çevresinde yerel idareler ve kolluk kuvvetlerince güvenlik tedbirlerinin artırılmasına, söz konusu alanlarda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

4560/1-1

—————

 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

26.00/3404

Toplantı Tarih ve no         : 17.04.2014 - 119                                           Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no             : 17.04.2014 - 2370                                         ESKİŞEHİR

 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kızılinler Köyü ile Odunpazarı İlçesi, Uluçayır Köyü sınırları içerisinde tespit edilen kaya mezarları ve kutsal alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında tesciline ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08.01.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 06.02.2014 tarih ve 251174-35315 sayılı, MTA Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2014 tarih ve 5480-154 sayılı, BOTAŞ Anonim Şirketi'nin 11.02.2014 tarih ve 4669 sayılı, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nün 27.02.2014 tarih ve 35982 sayılı, Eskişehir Kadastro Müdürlüğü'nün 11.03.2014 tarih ve 3309 sayılı, Sebat Proje Limited Şirketi'nin 26.11.2013 tarih ve 1730 sayılı, Tanap Doğalgaz İletişim Anonim Şirketi'nin 06.02.2014 tarih ve 47 sayılı yazıları okundu, 08.04.2014 tarih, 2549 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınırı paftası, kadastral paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kızılinler Köyü ile Odunpazarı İlçesi, Uluçayır Köyü sınırları içerisinde tespit edilen Emir Çiftliği Kaya Mezarları ve Kutsal Alan (?)'ın I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı Sit sınırı paftası ve koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh konulmasına, söz konusu alanlarda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

4561/1-1

—————

 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

26.09/145

Toplantı Tarih ve no         : 18.04.2014 - 120                                           Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no             : 18.04.2014 - 2392                                         ESKİŞEHİR

 

Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Kümbetakpınar Köyü'nde tespit edilen yamaç yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamında tescili konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 07.01.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Türk Telekom Eskişehir İl Müdürlüğü'nün 02.01.2014 tarih, 297 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2014 tarih, 251053-33768 sayılı, MTA Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2014 tarih ve 6519-191 sayılı, Eskişehir Kadastro Müdürlüğü'nün 25.02.2014 tarih ve 2653 sayılı yazısı okundu, 11.04.2014 tarih, 2683 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınırı paftası, kadastral paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Kümbetakpınar Köyü'nde tespit edilen Kümbetakpınar Yamaç Yerleşimi'nin tashih edildiği şekliyle III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı Sit sınırı paftası ve koordinatların aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna, ilgili parsellere şerh konulmasına, III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanlarda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı'nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

4562/1-1

—————

 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

 

KARAR

 

26.00/3403

Toplantı Tarih ve no         : 17.04.2014- 119                                            Toplantı Yeri

Karar Tarih ve no             : 17.04.2014 - 2369                                         ESKİŞEHİR

 

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kızılinler ve Gökçekısık Köyleri ile Odunpazarı İlçesi, Eşenkara, Karaalan, Gümele, Uluçayır köyleri sınırları içerisinde mevcut tescilli ve tescil süreci devam eden arkeolojik sitleri kapsayan Emir Çiftliği ve Çevresi'nin 2863 sayılı Kanun kapsamında tesciline ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 08.01.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Türk Telekom Eskişehir İl Müdürlüğü'nün 24.01.2014 tarih ve 312 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 06.02.2014 tarih ve 251212-35277 sayılı, MTA Genel Müdürlüğü'nün 10.02.2014 tarih ve 5480-154 sayılı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) 19.02.2014 tarih ve 11103 sayılı, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nün 27.02.2014 tarih ve 35983 sayılı, Sebat Proje Limited Şirketi'nin 26.11.2013 tarih ve 1730 sayılı, Tanap Doğalgaz İletişim Anonim Şirketi'nin 06.02.2014 tarih ve 47 sayılı yazıları okundu, 04.04.2014 tarih, 2505 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınır paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kızılinler ve Gökçekısık Köyleri ile Odunpazarı İlçesi, Eşenkara, Karaalan, Gümele, Uluçayır köyleri sınırları içerisinde mevcut tescilli ve tescil süreci devam eden arkeolojik sitleri kapsayan Emir Çiftliği ve Çevresi'nin tashih edildiği şekliyle III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi ve koordinatlı Sit sınırı paftasının uygun olduğuna, ilgili parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulmasına, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanlarda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı'nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

4563/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 59.05.10

Toplantı Tarihi-No     : 16.05.2014/ 100                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No     : 16.05.2014/ 1740                                    M.Ereğlisi/TEKİRDAĞ

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Çevrimkaya Köyü sınırları içerisinde kalan, Kurulumuzun 02.11.2001 tarih ve 7035 sayılı kararıyla 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Helenistik Dönem Kalesinin 15 pafta, 423 parsel olarak sehven yanlış yazılan parsel numarasının değiştirilmesi ve Kalenin koordinatlı sınırlarının belirlenmesi istemine ilişkin Kurulumuzun 03.04.2014 tarih ve 1647 sayılı kararı gereği konunun 16.05.2014 tarihinde yapılan yerinde incelemesi sonucunda, Helenistik Dönem Kalesinin 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına,

*Helenistik Dönem Kalesinin yer aldığı 118 ada, 38 ve 41 parsele 1. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına, Kurulumuzun 02.11.2001 tarih ve 7035 sayılı kararıyla 15 pafta, 423 parsele sehven konulan 1. derece arkeolojik sit alanı şerhinin kaldırılmasına karar verildi.

 

4546/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                22.04.265

Toplantı Tarihi-No     : 15.05.2014/ 100                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No     : 15.05.2014/ 1717                                                EDİRNE

Edirne İli, Keşan İlçesi, Mahmutköy Köyü sınırları içerisinde, Kurulumuzun 27.12.2012 tarih ve 774 sayılı kararında 2146-2257-2406-2465-2105 parsellerde yer aldığı belirtilen Mahmutköy Höyüğünün 2465 parsele sehven konulduğu anlaşılan I.derece arkeolojik sit alanı şerhinin kaldırılarak söz konusu şerhin 65 parsele konulmasına ve Mahmutköy Höyüğünün 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına;

1227 parselde yer alan Manastırtepenin de 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına; karar verildi.

 

4547/1-1

—————

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                39.07.150

Toplantı Tarihi-No     : 15.05.2014/ 100                                               Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No     : 15.05.2014/ 1729                                                EDİRNE

Kırklareli İli, Vize İlçesi, 349 ada, 1 parselde yer alan, Kurulumuzun 10.07.1991 tarih ve 942 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Çavuşköy Tümülüsünün 1/25000 ölçekli haritada belirlenen koordinatlı sınırları itibariyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına; karar verildi.

 

4548/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.06/581

Toplantı Tarihi ve No    : 30.04.2014-100                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 30.04.2014-3680                                             ADANA

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Sandal mahallesi, Çatal mevki, 106 ada, 70-155-203 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline  ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.03.2014 gün ve 1968 sayılı yazısı, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 10.02.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Sandal mahallesi, Çatal mevki, 106 ada, 70-155-203 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

4549/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                33.06/594

Toplantı Tarihi ve No    : 30.04.2014-100                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 30.04.2014-3683                                             ADANA

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik mahallesi, 732-733 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline  ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 07.04.2014 gün ve 2209 sayılı yazısı, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 20.03.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik mahallesi, 732-733 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

4550/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                01.07/411

Toplantı Tarihi ve No    : 30.04.2014-100                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 30.04.2014-3634                                             ADANA

Adana İli, Kozan İlçesi, Mahmutlu Mahallesi, Uyuzpınarı mevki, 453 ada, 178-179-219 parseller üzerinde tespit edilen arkeolojik alanın 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 14.04.2014 gün ve 1602 sayılı yazısı, eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 07.04.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Kozan İlçesi, Mahmutlu Mahallesi, Uyuzpınarı mevki, 453 ada, 178-179-219 parseller üzerinde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının ve kararımız eki  Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

4551/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.04.2014-103                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.04.2014-1539                                       SAFRANBOLU

Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Sadeyaka Köyü, 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli Hasanbaba Höyüğünün Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında kadastral haritalara aktarılması amacıyla irdelenmesi çalışmalarını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının14.04.2014 gün ve 334 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Sadeyaka Köyü, Hasanbaba Höyüğünün  Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 'nun 23.11.2006 gün ve 298 sayılı kararı 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğinin ve aynı karar eki 1/5000 ölçekli harita üzerinde  sit sınırlarının belirlendiğinin anlaşıldığına, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.04.2014 gün ve 334 sayılı raporu doğrultusunda  Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 'nun 23.11.2006 gün ve 298 sayılı kararı ile belirlenen sit sınırlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeden kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritaya aktarıldığı şekliyle uygun olduğuna, belirlenen sit sınırlarına göre 144 ada 73 ve 74 parselin tamamı 1. derece arkeolojik  sit alanında kaldığından söz konusu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Tamamı 1. derece arkeolojik sit alanıdır.", 144 ada 71 ve 72 parsellerin ise bir bölümü sit alanında kaldığından bu parsellere "Bir bölümü 1. derece arkeolojik sit alanıdır." şeklinde kayıt konulmasına,

1. derece arkeolojik sit alanında görülen tahribatın önlenmesine dair gerekli güvenlik önlemlerinin yetkililerce alınması gerektiğine, bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

4552/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.04.2014-103                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.04.2014-1542                                       SAFRANBOLU

Karabük İli, Merkez İlçesi, Zobran Köyü, 215 ada, 1 parselde kayıtlı 1.derece arkeolojik sit sınırlarının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında kadastral haritalara aktarılması amacıyla irdeleme çalışmalarını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının14.04.2014 gün ve 327 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük İli, Merkez İlçesi, Zobran Köyü, 215 ada, 1 parselde yer alan Bizans Dönemi yerleşim alanının Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 'nun 05.05.2000 gün ve 6778 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğinin, yine aynı Kurulun 30.03.2001 gün ve 7253 sayılı kararı sit alanın sınırlarının 1/25000 ölçekli harita üzerinde işaretlenerek onaylandığının anlaşıldığına, söz konusu kararlar ile belirlenen sit sınırlarının Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14.04.2014 gün ve 327 sayılı raporu doğrultusunda kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada belirlendiği şekliyle revize edilmesine, yeni belirlenen sit sınırlarına göre 1. derece arkeolojik sit alanında kalan 215 ada 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir bölümü 1. derece arkeolojik sit alanıdır." şeklinde kayıt konulmasına,

1.derece arkeolojik sit alanında görülen tahribatın önlenmesine dair gerekli güvenlik önlemlerinin yetkililerce alınması gerektiğine, bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

4553/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 24.04.2014-103                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 24.04.2014-1541                                       SAFRANBOLU

Karabük İli, Merkez İlçesi, Ödemiş Köyü, Almanmezarlığı mevkiinde 1.derece arkeolojik sit alanında Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında sit sınırlarının kadastral haritalara aktarılması amacıyla irdeleme çalışmalarını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.04.2014 gün ve 334 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Karabük İli, Merkez İlçesi, Ödemiş Köyü, Almanmezarlığı mevkiinin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 'nun 15.06.2001 gün ve 7379 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında 1. derece arekolojik sit alanı olarak tescil edildiğinin, aynı karar eki 1/25000 ölçekli haritada ile sit sınırlarının belirlendiğinin anlaşıldığına, ancak söz konusu karar eki haritada yerleşim alanın bir kısmının sit alanı dışında bırakıldığı ve üzerinde kültür varlığı bulunmayan alanların ise sit alanına dahil edildiğinin anlaşıldığına, bu nedenle sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde revize edilerek, yerleşim alanı ve nekropol sahasının tümünü kapsayan alanın 1. derece arkeolojik sit, yerleşim alanı ve nekropol sahasının çevresinde yoğun seramik buluntularına rastlanılan alanın ise 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15.06.2001 gün ve 7379 sayılı kararıyla belirlenen sit sınırlarına göre daha önce tapu kütüğünün beyanlar hanesine konan şerhlerde, kararımız eki 1/5000 ölçekli harita ile belirlenen 1. ve 3 derece arkeolojik sit alanları ve bu harita doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Karabük Kadastro ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan sit alanında kalan parsellerin gösterildiği liste dikkate alınarak gerekli düzeltmelerin yapılmasına, buna göre daha önce sit alanı iken sit dışında bırakılan parsellerin tapu kayıtlarından sit şerhlerinin kaldırılmasına, derecesi değişen parsellerin şerhlerinin bu yönde revize edilmesine ve  sit alanına yeni dahil edilen parsellere de gerekli şerhlerin verilmesine,

1. ve 3. derece arkeolojik sit alanında görülen tahribatın önlenmesine dair gerekli güvenlik önlemlerinin yetkililerce alınması gerektiğine, bu alanda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi yapılanma koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

4554/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               26.00/3398

Toplantı Tarihi ve No    : 17.04.2014 - 119                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.04.2014 - 2371                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Kalkanlı Mahallesi ve Seyitgazi İlçesi, Aksaklı Köyü’nde tespit edilen Toraman Mevkii Yamaç Yerleşimi’nin öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 03.01.2014 tarihli raporu, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 11.03.2014 tarih, 8295371-160-18/3312  sayılı yazısı, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) söz konusu alanla ilgili ihalelik maden sahasının bulunduğunun belirtildiği 21.01.2014 tarih, 20913469-101.29.02-250858 sayılı yazısı; 11.04.2014 tarih, 2698 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Kalkanlı Mahallesi ve Seyitgazi İlçesi, Aksaklı Köyü’nde tespit edilen Toraman  Mevkii Yamaç Yerleşimi’nin, yüzeyde seramik buluntunun yoğun olmaması sebebiyle tashih edildiği şekliyle III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, 1/30.000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve söz konusu alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

4556/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 26.05/58

Toplantı Tarihi ve No    : 18.04.2014 - 120                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.04.2014 - 2401                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Aksaklı ve Büyükdere  Köyülerinde yer alan tescilli Üçkuyu Sırtı Mevkii Nekropolü’nün sit sınırlarının genişletilmesi ve adının Üçkuyu Sırtı Nekropolü ve Yerleşim Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 09.01.2014 tarihli raporu, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 05.03.2014 gün, 8295371-160-18/3058 sayılı yazısı, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) söz konusu alanla ilgili işletme ruhsat sahasının bulunduğunun belirtildiği 06.02.2014 gün, 20913469-101.29.02-251173 sayılı yazısı; 11.04.2014 tarih, 2694 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Aksaklı ve Büyükdere Köyülerinde yer alan Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.09.2011 tarih, 21 sayılı kararı ile tescilli Üçkuyu Sırtı Mevkii Nekropolü’ne ilişkin “Üçkuyu Sırtı Nekropolü ve Yerleşim Alanı” şeklinde güncellenen tescil fişinin, 1/5.000 ölçekli koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın tashih edildiği şekliyle I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına;  III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, tescilli alanda madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

4557/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 26.05/43

Toplantı Tarihi ve No    : 18.04.2014 - 120                                          Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 18.04.2014 - 2402                                         ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Kırka Mahallesi’nde yer alan I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Örenler Yerleşimi ve Nekropolü öneri III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin hazırlanan bilgi ve belgelerin 2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 21.11.2013 tarihli raporu;  05.12.2013 tarih, 1991 sayılı Kararımız gereği kamulaştırma yapılması planlanan ve öneri III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde kalan alanda yapılan arkeojeofizik araştırmaları raporunun iletildiği ve sit sınırlarının yeniden değerlendirilmesinin istendiği ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (Kırka Bor İşletme Müdürlüğü) 24.03.2014 tarih, 31688297-140.02-2790 sayılı ve kurtarma kazısı yapılması hususunda görüşlerini ilettiği 11.11.2013 tarih, 88227338-752.01(KIR-TUMBA)- 28418 sayılı yazıları, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.12.2013 tarih, 20913469-101.29.02-657154 sayılı yazısı, Türk Telekom Eskişehir İl Müdürlüğü’nün 10.01.2014 tarih, 851.10.04 sayılı yazısı, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar ve 08.04.2014 tarih, 2554 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, sit sınırlarının aktarıldığı koordinatlı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

- Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Kırka Mahallesi’nde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 08.04.2004 tarih, 2716 sayılı kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Örenler Yerleşimi ve Nekropolü ile etkileşim içinde olan alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fişi, sit sınırlarının aktarıldığı 1/6.000 ölçekli koordinatlı kadastral paftasının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine; alanda bulunan kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, ayrıca kaçak kazı yapılan alanın çevresinde yerel idareler ve kolluk kuvvetlerince güvenlik tedbirlerinin artırılmasına, izinsiz kazı yapanların tespit edilmesi durumunda yasal soruşturma başlatılmasına, davanın seyri ve sonucu hakkında Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine; alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına,

- ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (Kırka Bor İşletme Müdürlüğü) 24.03.2014 tarih, 31688297-140.02-2790 sayılı yazısında dekapaj faaliyeti sonucu ortaya çıkan doğal örtü tabakasının depolanacağı alanda gerçekleştirilen Arkeojeofizik Araştırmaları sonucu hazırlanan raporda I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde rastlanan mezar yapılarının kurtarma kazısı yapılarak ortaya çıkarılması talepleri konusunda Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge’nin ilgili hükümleri gereğince Genel Müdürlüğümüze başvurularak alınacak görüş ve talimatlar doğrultusunda uygulama yapılması gerektiğine,

- III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde dekapaj faaliyeti sonucu ortaya çıkacak doğal örtü tabakasının depolanacağı alanın sit potansiyelinin yeniden değerlendirilmesi talebinin; bu alanda Müze Müdürlüğünce uygun görülen yerlerde sondaj yapılması ve tüm uygulamalara ilişkin bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirileceğine, bu süre zarfında tescilli alanlarda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

4558/1-1


Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

• Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

• Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ekinde özgeçmişini, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden tasdikli doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, iki adet fotoğraf, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması)

2. Doçent kadroları daimi statüdedir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN:

1. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmalı.

2. Dilekçede aday yabancı dilini belirtmeli.

3. Özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi), 2 adet fotoğraf, ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Tüm adaylar için, 2547 sayılı Kanun un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların sınava girmeleri zorunludur.

5. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih, daha sonra adaylara üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ:

İlanımız Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle başvuru tarihi 15 gündür.  Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

1. Her bir aday ancak bir kadroya müracaat edebilecektir.

2. Adaylar hazırladıkları her dosyaya 1 adet içinde yayın ve özgeçmiş listesi bulunan CD koymaları gerekmektedir.

3. Adayların 657 Sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

UNVAN

ADET

DERECE

AÇIKLAMA

Konstrüksiyon Anabilim Dalı

Doçent

1

3

Sürtünme karıştırma kaynağı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Telekominikasyon Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Modülasyon parametrelerinin kestirimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

4

Güneş destekli toprak kaynaklı ısı pompası konusunda çalışmalar yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

3

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında doktora yapmış olup Bingöl’ün Eskiçağ Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

1

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

 

İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

5

Doktorasını İslam Felsefesi Anabilim Dalında yapmış olup Osmanlı dönemi klasik cebir alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

3

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında doktora yapmış olup nitrat türevi ilaç kullanımının eritrosit tiyol grupları üzerine etkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.

4581/1-1


Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

4 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Ayrıntılı bilgi (http://www.siirt.edu.tr) adresinden temin edilebilir.

Duyurulur.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

Kadro Der.

Adet

Kad. Der

Adet

Kad. D.

Adet

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Coğrafya

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

 

 

1

1

Tarih

Ortaçağ Tarihi

 

 

3

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

İşletme

 

 

1

1

İktisat

İktisat

 

 

1

1

Tüketici Konularında Çalışmaları olmak.

Maliye

Maliye

 

 

5

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Çalış. ekeon.ve Eds. İlişkiler

Çalış. ekeon.ve Eds. İlişkiler

 

 

4

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

İşletme

İşletme

 

 

3

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Müh.

Elektrik Makineleri

 

 

1

1

Elektrik-Elektronik Müh.

Telekomünikasyon

 

 

2

1

Makine Müh.

Enerji

 

 

1

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Zootekni

Hayvan Yetiştirme

 

 

2

1

VETERİNER FAKÜLTESİ

Gıda Hij. ve Teknolojisi

Besin ve Gıda Hij. ve Teknolojisi

 

 

5

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Klinik Bilimler

Cerrahi

 

 

5

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Klinik Bilimler

Doğum ve Jinekoloji

 

 

5

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Temel Bilimler

Anatomi

 

 

5

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

Zootekni ve Hayvan Besleme

Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları

 

 

5

1

Alanında Doktora yapmış olmak.

4578/1-1