14 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29000

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MT15000 VE MT30000 TİPİ MOTORLU TREN SETLERİNDE KULLANILAN 2 KALEM MOTOR HAVA FİLTRESİ ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BACA GAZI ARITMA TESİSİNDE, RESİRKÜLASYON POMPASI GÖVDESİNDEKİ HASARLI KAPLAMALARIN YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI HİDROJEN GAZI ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BANT MAKARALARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


E.H. YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


HIZAR PALASI VE ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


DİJİTAL KOORDİNAT OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


2014/2015 KAMPANYA DÖNEMİ FABRİKAMIZ ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE BAĞLI KANTARLARDA PANCAR TESELLÜM VE SEVK HİZMETLERİNDE

İŞÇİLİK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLCEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Yozgat Şeker Fabrikasından:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 72 ADET REVERSE OSMOS MEMBRAN KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 14 KALEM LABORATUVAR CİHAZI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ (DATA STORAGE) ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


PREFABRİK KONTEYNER SATIN ALINACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:


LİNYİT VE MADEN (TAŞ) KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:


İKİ PARÇALI PLASTİK DÜBEL ALIMI

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 226,07 TL. ile en çok 109.250,00 TL. arasında değişen; 20/05/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 23,00 TL. en çok 10.925,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, arazi taşıtı, kapalı kasa kamyonet ve motorsikletten oluşan 15 adet araç; açık artırma suretiyle, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Yolu No: 1 Bakırköy/İSTANBUL adresinde adresindeki ihale salonunda 21/05/2014 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4130/1-1


MT15000 VE MT30000 TİPİ MOTORLU TREN SETLERİNDE KULLANILAN 2 KALEM MOTOR HAVA FİLTRESİ ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2014/52000

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/4419-4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  2 Kalem Motor Hava Filtresi Elemanı

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/06/2014 Salı günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3957/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 14,53 TL. ile en çok 17.328,04 TL. arasında değişen; 21/05/2014 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 1.735,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 67 grup eşya (muhtelif kol saati, klima, otomobil tavanı, sunroff, masa, porselen, muhtelif tekstil eşyası, vitrin rafı, püskürtme başlığı, spor ayakkabı, okul çantası, eşarp, koruyucu ped, güneş gözlüğü, işçi eldiveni, toz şeker, şeker, çay, siyah çay, su pompası, yapıştırıcı, yolluk, seccade, süs halısı, çatapat, muhtelif cep telefonu aparatları vs.); açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 22/05/2014 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4014/1-1


BACA GAZI ARITMA TESİSİNDE, RESİRKÜLASYON POMPASI GÖVDESİNDEKİ HASARLI KAPLAMALARIN YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğü Baca Gazı Arıtma Tesisinde, resirkülasyon pompası gövdesindeki hasarlı kaplamaların yenilenmesi işi; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                   :  2014/49642

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü YATAĞAN/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  0252 572 5191                     FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

Görülebileceği İnternet Adresi   :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :

 

S. No

Adı ve Ölçüsü

Birimi

Miktarı

1

Resirkülasyon pompası salyangozu kauçuk gövde astarı (ön)

Adet

3

2

Resirkülasyon pompası salyangozu kauçuk gövde astarı (arka)

Adet

3

3

Resirkülasyon pompası salyangozu ayırıcı ara bağlantı parçası (doğal kauçuk kaplamalı)

Adet

3

 

b) Teslim yeri                            :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmeyi müteakip 150 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                        :  02.06.2014 saat 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Vakıf Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69. İhale Dokümanını satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 02.06.2014 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

3834/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI HİDROJEN GAZI ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Hidrojen Gazı Alımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamedeki özelliklerine göre 14000 m3

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşme imza tarihi itibariyle 365 takvim günüdür.

d) Dos. No                                :  28 SEAS 14/44       2014/48774

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  30.05.2014 Cuma günü saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Personelinin belirlediği noktalar

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve ¨ 50,00 Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç ¨ 50,00 doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 30.05.2014 Cuma günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./m3). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

3960/1-1


BANT MAKARALARI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Bant makaraları 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/50999

Dosya no                                   :  1424038

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Bant makaraları (8320 adet)

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü Zonguldak

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 90 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  26.05.2014 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1 - Bant makarası borusundaki rulman yuvaları ile mildeki rulman yerlerini iş sökülmeden aynı anda her iki uçtan işleyebilecek tezgaha,

4.2.2 - Millerin rulman yatak ve keçe yerlerini iş sökülmeden her iki uçtan taşlayabilecek tezgaha,

4.2.3 - Rulman yataklarını boruya her iki taraftan aynı anda otomatik kaynağı için tezgaha,

4.2.4 - Boruya takılan rulman yataklarındaki rulman yerleri her iki taraftan ve tezgahtan sökülmeden aynı anda kalibre yapacak tezgaha, sahip olacaktır.

Yukarıda belirtilen tezgahlar isteklinin kendi malı ise bu durum fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

Ortak girişimlerde tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın değerlendirilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 26.05.2014 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

3949/1-1


E.H. YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı: E.H. Yükleyici yedekleri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/51247

Dosya No                                  :  1427030

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ NO: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  E.H.Yükleyici yedekleri: 2 kalem

b) Teslim yeri                            : TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 150 takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  03. 06. 2014 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 03.06.2014 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4011/1-1


HIZAR PALASI VE ZİNCİRİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: Hızar palası ve zinciri alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/51672

Dosya no                                   :  1421039

1 - İdarenin:

a) Adres                                     :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak  No: 2    67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hızar palası ve zinciri (2 kalem)

b) Teslim yeri                            :  BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM AMBAR ŞEFLİĞİDİR.

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  27.05.2014 Salı günü saat : 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4. 2.1 - Yetkili satıcı belgesi

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 27.05.2014 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4012/1-1


DİJİTAL KOORDİNAT OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İşin adı: Dijital koordinat okuyucu alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2014/51838

Dosya No                                  :  1426465

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  BAĞLIK CADDESİ YAYLA MAHALLESİ İHSAN SOYAK SOKAK NO:2   57090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                     Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi          : 

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Dijital koordinat okuyucu 3 kalem

b) Teslim yeri                            :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                           :  İşe başlanmasına müteakip 60 takvim günü

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                        :  29.05.2014 - 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

5-1 - CE belgesi.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 29.05.2014 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

4010/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya Dönemi ihtiyacı muhtelif cins ve miktarda toplam 54.000 ton toz linyit kömürü temini ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması durumunda İhaleye açık eksiltme ve pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2014/51298

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sorgun-Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT

b) Telefon - Faks Numarası       :  0 354 441 10 10 - 0 354 441 10 18

c) Elektronik Posta Adresi         :  yozgatseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  27.000 Ton 2100-2300 Kcal/Kg. (0,5-18 mm) Toz Linyit Kömürü,

                                                     27.000 Ton 3000-3200 Kcal/Kg (0,5-18 mm) Toz Linyit Kömürü olmak üzere Toplam 54.000 Ton Toz Linyit Kömürü.

b) Teslim Yeri                           :  Yozgat Şeker Fabrikası Kömür Stok Sahası (Vasıta Üzerinde)

c) Teslim Tarihi                         :  Sözleşme tarihinden itibaren idarece verilecek termin programına göre teslimat yapılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası

b) Tarihi - Saati                          :  03.06.2014 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ya da Esnaf Sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, Vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge (Standart forma uygun belge)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu teklif ekinde verilecektir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. İş Ortaklığında, Ortaklardan Biri, Birkaçı veya Tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenen benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenen benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;

4.4.1. Kok, Linyit Kömürü ve Maden Kömürü alım veya satımı işleri benzer iş kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara ilişkin düzenlemeler ile hesaplama yöntemi Linyit Kömürü alım şartnamesinin 32.2 nci maddesinde belirtilmiştir.

6 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;

7.1. İhale Dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun-Sivas karayolu 5.Km. Sorgun/YOZGAT adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisi adresine verilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Mezkûr mal alımı (Ceza ve Yasaklamalar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3951/1-1


2014/2015 KAMPANYA DÖNEMİ FABRİKAMIZ ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE BAĞLI KANTARLARDA PANCAR TESELLÜM VE SEVK HİZMETLERİNDE

İŞÇİLİK HİZMETİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :  2014 / 48772

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası      :  0222-230 27 39 (10 hat) Dahili: 0222-230 27 38

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya Döneminde; Görev yerleri, çalışma koşulları ve çalışma süreleri Teknik Şartnamede belirtilen 126 adet eleman çalıştırılması hizmeti İşidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası –Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  27.05.2014 - Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az %80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:

İhale uhdesinde kalan firma çalıştıracağı elemanların okul durumlarını gösterir mezuniyet belgelerini sözleşme aşamasında İdareye vermek zorundadır.

4.2.3. İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Kamu veya Özel Sektörde personel çalıştırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 27.05.2014 Salı günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

3831/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ   :  ALADAĞ                    İHALE TARİHİ  : 28.05.2014

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      :  BOLU                           İHALE YERİ      : KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

MİKTARI

MUH. BEDL.

(TL)

%3 TEMİNATI

(TL)

AÇIKLAMA

ADET

M3.DM3.

Ş.Y. Araştırma

İbreli Dikili Ağaç - (Göknar)

250

858,197

125,00

3.219,00

63 Nolu Bölme

Ortakıraç

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

125,000

340,00

1.280,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

Global

330,000

240,00

2.387,00

2014 Üretimi

Ortakıraç

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

Global

210,000

190,00

1.204,00

2014 Üretimi

Sultanköy

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

60,000

335,00

604,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

190,000

230,00

1.318,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

Global

50,000

180,00

272,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

Global

46,000

210,00

291,00

2014 Üretimi

Muhtelif

2.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

300,000

330,00

2.979,00

2014 Üretimi

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

265,000

300,00

2.394,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

185,000

270,00

1.503,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

1.645,000

240,00

11.892,00

2014 Üretimi

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

Global

465,000

200,00

2.805,00

2014 Üretimi

Çaydurt

3.SKB.Kl.Kt.Gök.Tom.

Global

20,000

210,00

127,00

2014 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

Global

375,000

170,00

1.926,00

2014 Üretimi

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

Global

379,000

150,00

1.718,00

2014 Üretimi

Ortakıraç

Gök. Kağıtlık Od.

Global

985,000

170,00

5.052,00

2014 Üretimi

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

Global

345,000

150,00

1.564,00

2014 Üretimi

TOPLAM

6.833,197

 

42.535,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı orman emvalleri açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40’ı, ibreli ve yapraklı kâğıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30'u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - İbreli Dikili Ağaçlarda mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,6 vade faizi karşılığı 12 aya kadar vadeli, olmak üzere, limit dâhili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir. Dikili Satış 6877 Sayılı Dikili Ağaç Satışı Tamimi ve Ek-5 nolu model özel şartnamedeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacaktır.

3 - Dikili Satış İhalesine katılan isteklilerin ihaleden evvel satış dosyasını, satışa konu ağaçları, bunlara ait dikili ağaç tutanaklarını, yol, köprü, rampa vs. gibi hususları incelemiş olmaları şarttır. Bu incelemeyi yapmadan ihaleye iştirak edenler de incelemeyi yapmış kabul olunacaktır. İhalenin onaylanmasına müteakip en geç 5 iş günü içerisinde alıcıya tebligatla bildirilir. Alıcı 15 gün içinde geçici teminatı kat'i teminata çevirmeye ve aynı anda peşin ya da vadeli olarak satışın tamamını yapmaya mecburdur. Dikili olarak emval alan alıcılar aldığı emvallerin sahibi ve emvallerin kesme, sürütme, yükleme, nakliyat vs. işlerin işverenidir. Bu işlerden dolayı S.G.K’nun ve İş Kanunu'nun ilgili hükümleri ile ilgili vergi mevzuatlarından dolayı doğacak yükümlülüklerden alıcı sorumludur. Alıcılar 5531 sayılı Kanunun getirdiği Orman Mühendisi çalıştırma yükümlülüğünü kabul ederler.

4 - Açık arttırmalı satış 28/05/2014 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

5 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller (% 60 ±) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

6 - Teminatlar Saat 13.45’e kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7 - Satış ek no: 1, 2, 4 ve 6 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dâhilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekâletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

8 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

9 - Ş.Y.Araştırma Ormanı Mühendisliği İbreli Dikili Ağaç haricindeki tüm emvaller, FSC 100% sertifikalıdır.

TEL: 0374 262 96 60-61    FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

4066/1-1


EKMEĞİN TOPTAN SATIŞI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1) Adana Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin Şartname Hükümleri Doğrultusunda Toptan Satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile İhaleye Konulmuştur.

2) Bu işin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve 24728 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

3) İşin tahmin edilen bedeli 11.047.750,00,-TL, geçici teminatı ise 331.432,50,-TL'dir.

4) İhale 28.05.2014 Çarşamba günü saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

5) İhale Şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir. (İhale Dosya Bedeli 250,00,-TL’dir).

6) İsteklilerin teklif mektuplarını 28.05.2014 Çarşamba günü saat 12:00’ye kadar Adana Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri Kararlar Daire Başkanlığına sıra numarası alındı karşılığında vermeleri gerekmektedir.

7) İhaleye katılabilmek için;

a. Kanuni ikametgahı olması

b. Tebligat İçin Adres Beyanı,

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2014 yılı)

1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge,

3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge

d. İmza sirküleri vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge

e. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f. Ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde belirtilecektir)

g. Örneğine Uygun Başvuru Dilekçesi

ğ. Benzer İş Yaptığına Dair Belge. Keşif bedelinin en az % 45’e kadar benzer iş yaptığına dair belge (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli sureti).

Benzer iş : Her türlü ekmek ve ekmek çeşitleri ile ilgili dağıtım ve satış işleri,

h. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri

ı. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari % 10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya yine asgari % 10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması (Banka referans mektubu genel müdürlük teyitli olacaktır)

i. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı

j. İstekli şirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi)

k. İsteklinin gerçek veya tüzel kişilik durumuna göre gelir/kurumlar vergileri borcu olmadığına dair bağlı bulundukları vergi dairesinden ihale ilan yayım tarihinden sonra alınan belge (belgenin aslı verilecektir).

l. İş Araçları Taahhütnamesi

m. Personel Taahhütnamesi

n. Halen taahhüdündeki işler bildirisi ve belgeleri

o. Son 15 yılda müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler bildirisi ve belgeleri

ö. Dosya alındı makbuzu,

p. Adana Büyükşehir Belediyesi adına alınmış 331.432,50 TL tutarındaki geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu.

r. İhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu

8) Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4017/1-1


TAŞINMAZMAL KİRAYA VERİLCEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Mülkiyeti Teşekkülümüze ait taşınmazın 1 yıl süre ile kiraya verilmesi, kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık artırma ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  0 356 275 35 30-275 35 39

c) Elektronik posta adresi          :  turhalseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu Yerin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Mülkiyeti Fabrikamıza ait olup, tapuda Tokat İli Turhal İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 401 ada,1nolu parselde bulunan 4.680,00 m2 yüzölçümündeki arsamızın 1.164 m2 lik kısmındaki, kurulu bulunan 332 m2 lik binanın lokal olarak kullanılması amacıyla bir yıl süre ile kiraya verilmesidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  27/05/2014 Salı günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları;

İhaleye katılabilmek için;

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak,

b) Türkiye’de tebligat için adres bildirmek,

c) İstenilen teminatı yatırmak,

d) İstenilen diğer belgeleri vermek mecburidir.

5 - İhaleye Katılabilmek için gereken belgeler;

İhaleye çıkarılan taşınmazın kiralanması ihalesine katılacaklardan istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) GERÇEK KİŞİLERDEN;

a1) Teklif Mektubu,

a2) Teminat Belgesi,

a3) İmza Sirküleri,

a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,

a5) İkametgah belgesi,

a6) Nüfus cüzdanı örneği.

b) TÜZEL KİŞİLERDEN;

b1) Teklif mektubu,

b2) Teminat belgesi,

b3) İmza Sirküleri,

b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname,

b5) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

6 - İhale dokümanı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 118,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 27/05/2014 Salı Günü saat 14:00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Kesin Teminat tutarı ihale bedelinin %6’sı kadar olacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - İhale konusu kiraya verme işi (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç)4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

3888/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2014/2015 Üretim Kampanyası döneminde yapılacak işlerden olan Kalite ve İşletme Kontrol Analiz Laboratuarı ile Pancar analiz Laboratuarında yapılacak hizmet işleri ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya Pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye ait ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almıştır.

İhale kayıt numarası                         :  2014/52404

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Yozgat Şeker Fabrikası Sorgun - Sivas Karayolu     5. Km. Sorgun / YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası             :  0 354 441 10 10

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  0 354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Analiz Laboratuarı ile Pancar analiz Laboratuarında yapılacak olan hizmetler.

b) Yapılacağı Yer                             :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                         :  İdarece Belirlenecek Tarihte işe Başlanacaktır. (Üretim Kampanyası Başlangıcından 5 gün önce)

d) İşin Süresi                                   :  İşe başlanılmasını müteakip Üretim Kampanyası süresince (Yaklaşık 3 Ay)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  05.06.2014 Perşembe günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

b) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

h) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname,

4.2. İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen ihale konusu iş veya Her türlü laboratuar hizmetleri kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Sivas yolu 5. Km. Sorgun/Yozgat adresinde görülebilir ve 100,00 TL. bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6.1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Teklifler, İhale gün ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Teklif edilen fiyatların Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, en düşük teklifi veren istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4016/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

02.05.2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mersin; İskenderun ve Çevresi Limanlardan Merkez ve Bölgelere Nakliye Hizmet Alımı” ihale metninin 4. Maddesinin (o) bendi “Taşıma işinde kullanılacak  araçlar için En fazla 10 yaşında olmak üzere; en az 15 (Onbeş) adet treyler, 10 (On) adet kamyon ve 5 adet 30-80 ton arasındaki yükleri taşıyacak kapasitedeki lowbedin mülkiyetine ya da kullanma hakkına sahip olunduğuna dair belge, (Trafik Tescil Belgeleri ve noter onaylı kira sözleşmesinin aslı veya ilanın yapıldığı yıl içinde noterce onaylanmış fotokopileri veya İhalenin yapılacağı tarihi kapsayan proforma fatura ile birlikte noterden taahhütname veya bu özellikte araçların kiralanacak olması durumunda ihalenin istekli üzerinde kalması halinde araçların en az 1 yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacaklarına dair araçların sahibinden alacakları noter onaylı taahhütname verecektir.) şeklinde düzeltilmiştir.

4124/1-1


AFYON FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 72 ADET REVERSE OSMOS MEMBRAN KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 72 adet Reverse Osmos Membran alımı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA” adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 06 HAZİRAN 2014 saat 14:30’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 06 HAZİRAN 2014 saat 16:30’da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4126/1-1


ERZİNCAN FABRİKA MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN 14 KALEM LABORATUVAR CİHAZI KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK

SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan ve aşağıdaki tabloda bulunan 14 kalem laboratuvar cihazı alımı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

SIRA NO

MALZEME ADI

MARKA VE MODEL

MİKTAR

  1

İnkübatör Soğutmalı

Nüve ES 120

1 adet

  2

Etüv

Nüve FN 055

1 adet

  3

Su Banyosu

Nüve BM 30

1adet

  4

Laminer Kabin

Nüve MN 090

1 adet

  5

Laminer Kabin UV Ön Kapağı

Nüve MN 090 UV’li ön kapak

1 adet

  6

Ph Metre Portatif

WTW ph 3110 SET 2

1 adet

  7

Prop Termometre

TFA 30.1018 veya muadili

4 adet

  8

Hassas Terazi 0-600 gr arası

Sartorius CPA623S

1 adet

  9

Hassas Terazi 0-3200 gr arası

Sartorius GPA3202-OCE

1 adet

10

Reflaktometre

Atago RX-5000 ὰ

1 adet

11

Termoreaktör

Merck TR 420

1 adet

12

Spektrofotometre

Pharo 300

1 adet

13

Türbidimetre

Merck 1500 T

1 adet

14

Hava Örnekleme Cihazı

Sartorius MD8

1 adet

 

2 - Her bir kalem malzeme için ayrı ayrı birim ve toplam fiyat olarak KDV hariç teklif verilecektir. Değerlendirme her bir malzeme için ayrı ayrı yapılacaktır. Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 06 HAZİRAN 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 06 HAZİRAN 2014 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4128/1-1


VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ (DATA STORAGE) ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılay’ınca veri depolama sistemi (data storage) ile birlikte veri ünitelerinin alımı, kurulumu, bakımı, onarımı ve destek hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarfları en geç 11 HAZİRAN 2014 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 12 HAZİRAN 2014 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, faks ve maille yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4127/1-1


PREFABRİK KONTEYNER SATIN ALINACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:

1. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin ihtiyacı olan Bodrum, İzmir, Adana ve Edremit bölgelerinde konuşlanmak üzere 4 adet 105 m² büyüklüğünde prefabrik konteyner alımı 22 Mayıs 2014 Perşembe günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Birimine vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi 30,00.-TL karşılığında İstanbul Cad. Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA adresindeki Satın Alma Biriminden temin edebilirler.

4. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : (0 312) 303 48 18

4119/1-1


LİNYİT VE MADEN (TAŞ) KÖMÜRÜ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 16.000 Ton Linyit/Maden (Taş) Kömürü alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği Esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                  :  2014/51346

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Uşak-Ankara Karayolu 5. Km/UŞAK

b) Telefon - Faks Numarası             :  0 276 2311491 / 0276 2311732

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :

2 - İhale Konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Fabrikamız 2014 / 2015 yılı kampanya döneminde kullanılmak üzere toplam 16.000 Ton Linyit ve Maden Kömürü Alımı.

 

Cinsi

Tane Büyüklüğü

Baz Kalori Kcal/Kg

Miktar (Ton)

Linyit

10 - 18 mm

4000-4400

7.000

Linyit

10 - 18 mm

4500-5000

3.000

Linyit/Maden (Taşkömürü)

10 - 18 mm

5900-6200

6.000

                                                                                 TOPLAM

16.000

 

b) Teslim Yer (ler) i                         :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası kömür stok sahası (araç üzerinde).

c) Teslim Tarihi/Tarihleri                 :  Sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarece verilecek termin programı dahilinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                                :  28.05.2014 Çarşamba günü Saat: 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

6 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi/Uşak adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - İstekliler tekliflerini, ihale tarih gün ve saatine kadar Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine vereceklerdir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

(Baz fiyat 1 ton kömürün fabrika teslim fiyatını ifade eder)

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

9.01. İş Deneyim Belgesi; İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

9.02. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

a) Kok, linyit kömürü ve maden kömürü alım veya satımı

9.03. Kömür Ocağının; sahibi ve işleticisi veya kömür satıcısı olduklarını kanıtlayan belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

12 - İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

14 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na (ceza hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4042/1-1


İKİ PARÇALI PLASTİK DÜBEL ALIMI

TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığından:

İhale Kayıt No                                  :  2014/51244

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığı/ADANA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0322 4575354 ( dahili 4249 ) 0322 4531195

c) Elektronik Posta Adresi :

İhale konusu malın adı ve miktarı    :  203.000 Adet İki Parçalı Plastik Dübel Alımı

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/06/2014 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dökümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 250,00TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

4131/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 700,00 TL ile en çok 155.543,00 TL arasında değişen; 22.05.2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 70,00 TL, en çok 15.555,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kullanılmış elektronik eşya, fotokopi makinesi, kabin amortisörü, ahşap takoz, nafta, oyun makinesi, dinamo motor, selenyum ve muhtelif eşyalar vb. 38 grup eşya açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir / İZMİR adresindeki ihale salonunda 23.05.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(274 28 52) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4142/1-1