18 Nisan 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28976

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Orman ve Su işleri Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Türk Patent Enstitüsünden:

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

Socıete Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

The Royal Bank of Scotland ple Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesinden:

Finansbank Anonim Şirketinden:

Turkland Bank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 4935-19                                                               Karar Tarihi: 27/03/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2014 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında üretim lisansı sahibi bir tüzel kişinin tedarik lisansı alamayacağına, bu kapsamda Kuruma yapılan başvuruların ön inceleme aşamasında reddedilmesi gerektiğine,

karar verilmiştir.

3258/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

YASAKLILIK İŞLEMİ HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

KARARININ KALDIRILMASI KARARI

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ nun 26’ ncı maddesine göre Özerbey Tarım Gıda Petrol İnşaat Taahhüt Orman Ürünleri Otomotiv Nakliye Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bu Şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı Şahin Bey ÖZER hakkında verilen ve 07/08/2013 tarih, 28731 sayılı Resmi Gazete’nin 130’ uncu sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili olarak Ankara 8. İdare Mahkemesi tarafından 14/01/2014 tarihli ve Esas No: 2013/1360 sayılı karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi üzerine; bu karar gereğince 05/03/2014 tarih, 28932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla, adı geçen firma hakkındaki yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur. Ancak Milli Savunma Bakanlığı’nca karara karşı yapılan itiraz neticesinde, Bölge İdare Mahkemesi’nin 18/02/2014 tarihli Y.D. İtiraz No:2014/943 sayılı kararı ile, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 14/01/2014 tarihli ve Esas No: 2013/1360 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının kaldırılmasına karar verildiğinden; Özerbey Tarım Gıda Petrol İnşaat Taahhüt Orman Ürünleri Otomotiv Nakliye Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile bu Şirketin % 50’den fazla hissesine sahip ortağı Şahin Bey ÖZER’in yasaklı kaldığı sürenin 1 (bir) yıla tamamlanması amacıyla, 21/09/2014 tarihine kadar, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararı tekrar yürürlüğe konulmuştur.

3274/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kütüphaneleri İhya ve Eğitim Vakfı, Fatih 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/02/2013 tarihinde kesinleşen 10/11/2010 tarih ve E: 2009/362, K: 2010/444 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

3275/1-1


İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 - Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Yurt dışından alınmış unvan ve diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

 

BİRİM-ANABİLİM DALI

Profesör

Doçent

Aranan Nitelikler

Kadro Adedi

Kadro derecesi

Kadro Adedi

Kadro derecesi

BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

1

1

 

 

Yapay öğrenme, biyoinformatik ve zaman sezilerinde öğrenme alanlarında çalışmaları olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

 

 

1

1

Sayısal Optimizasyon ve Sayısal Sistem Tasarımı konularında çalışmaları olmak

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Fizik Mühendisliği

 

 

1

1

Katı Hal Fiziği bilim dalının Nötron ve x-ray fiziği alanlarında çalışmaları olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

 

1

1

Moleküler, Biyofizik ve Kanser Biyokimyası alanlarında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri

1

1

 

 

Bilim ve Teknoloji Tarihi alanında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri

 

 

1

1

Türk Dış politikası ve Milliyetçiliği üzerine çalışmaları olmak.

İNŞAAT FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Yapı Sistemlerinin doğrusal olmayan analizi (Yapı statiği) alanında çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği

1

1

 

 

Çelik Yapı Malzemesi (taşıyıcı sistemleri güvenirlik analizi) alanında bilimsel çalışmaları olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme Mühendisliği

 

 

1

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmaları olmak.

Endüstri Mühendisliği

 

 

1

1

Mühendislik Ekonomisi, bulanık matematiksel programlama ve iş güvenliği alanlarında çalışmaları olmak.

Ekonomi Bölümü

1

1

 

 

Ekonometri alanında çalışmaları olmak.

MADEN FAKÜLTESİ

Jeofizik Mühendisliği

1

1

 

 

Sismik modelleme ve sismik interferometri alanlarında çalışmaları olmak.

Jeoloji Mühendisliği

1

1

 

 

Deniz Jeolojisi ve Tektonik alanlarında çalışmaları olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

 

 

1

1

Mimarlıkta geleneksel çevre, kamusal alan tasarımında çalışmaları olmak.

Mimarlık

 

 

1

1

Mimarlık Yapı Malzemesi alanında çalışmaları olmak.

TÜRK MUSİKİSİ DEV. KONSERV.

Müzik Teknolojileri

 

 

1

3

Alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.

Çalgı

 

 

1

1

Mızraplı çalgılardan Kanun çalgısı alanında çalışmaları olmak.

AVRASYA YER BİLİMLERİ ENST.

İklim ve Deniz Bilimleri

1

1

 

 

İklim Değişimi ve Hava Kirliliği alanlarında çalışmaları olmak.

TOPLAM

8

 

10

 

 

3249/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

YALNIZSARAY PETROL SANAYİ TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 11939

43-HYB-64

20.03.2014

Kapsam Değişikliği Olumsuz

CİHAN YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 8986

43-HYB-67

20.03.2014

Kapsam Değişikliği Olumsuz

Zehra AKAY

TS 11939

43-HYB-68

05.03.2014

Firma İsteği

AKAY PETROL TİC.LTD. ŞTİ.

TS 11939

43-HYB-11

23.12.2013

Firma İsteği

3255/1-1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden:

Bankamız Genel Kurulunca hissedarlarımıza, 2013 yılı kâr payı olarak 83 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt % 12 oranında ödeme yapılması kararlaştırılmıştır.

Kâr payı, 18 Nisan 2014 tarihinden itibaren Bankamız Şubelerinin bulunduğu yerlerde Şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri tarafından ödenecek ve söz konusu kâr paylarına ait 83 numaralı kupan bedelleri 18 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacaktır.

Pay sahiplerimize duyurulur.

3291/1-1


 

—————


 


 

—————


 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Socıete Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


The Royal Bank of Scotland ple Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Finansbank Anonim Şirketinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Turkland Bank Anonim Şirketinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ