17 Nisan 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28975

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresinden:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk Anonim Şirketinden:

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresinden:

Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması Ön Seçim Şartnamesi

1. YARIŞMA

YARIŞMANIN AMACI

“Gökçeada Lise Kampüsü Mimari Proje Yarışması” konulu tasarım gerçekleştirilirken ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Bu yarışma Çanakkale Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği dahilinde ulusal, ön seçimli mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, ilçe merkezi sınırları içindedir. 313 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı olan taşınmazın mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiştir.

Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi ile bu okullara hizmet edecek bir pansiyonun ve hem okullara hem de Gökçeada’ya hizmet edecek sosyal ve kültürel tesislerin tasarlanmasıdır.

İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum   :  Çanakkale Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma Raportörlüğü      :  Çanakkale İl Özel İdaresi Cevat Paşa Mah. Kayserili Ahmet Paşa Cad. No: 26 Çanakkale

Telefon                             :  (0286) 2181055 / (0286) 2200022 / Dâhili:5221/5224

Faks                                 :  (0286) 2181053

E-posta                             :  gokceadayarismasi@ilozelidaresi.org

AÇIKLAMA

Gökçeada’da yer alan Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 1960’lı yıllarda eğitime başlamış, zaman içinde yerleşime eklenen diğer yapılarla günümüze kadar eğitim sürdürülmüştür. Mevcut yapılarda yapılan etütlerde deprem güvenliğinin sağlanamadığının görülmesi üzerine yıkım kararı alınmış, binalar boşaltılmıştır.

Şu an 672 öğrenci Gökçeada’da inşa edilmiş geçici prefabrike yapılar ile çevre ilçelerde eğitimlerine devam etmektedirler.

Bu bağlamda, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü söz konusu alanda yeniden planlanacak Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi yapıları ve ekleri ile ada halkıyla etkileşim halinde, ortak kullanımlara da açık bir lise kampüsünü hayata geçirmeyi istemektedir.

Yarışma programıyla Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi gibi 2 farklı eğitim kurumunun birlikte ortak bir eğitim ortamını yaşatacak şekilde kurgulanması hedeflenmektedir. Bu iki eğitim kurumunun ortak kullanabileceği alanları paylaşmaları hem öğrencilerin etkileşimini arttıracak hem de işletme ve yatırım maliyetlerini düşürecektir. Bu birlikte olma hali ayrıca kampüsle ada halkının birlikte kullanılacağı sosyal alanlarla güçlendirilen bir yerleşim olarak kurgulanacaktır.

Gökçeada’da söz konusu eğitim tesislerinde eğitim görecek öğrencilerin bir bölümü ada dışından gelmektedir. Bu sebeple yatılı eğitim görecek öğrenciler için okul alanı; eğitim zamanları dışında hayatlarının önemli bir bölümünün geçtiği kapalı, açık ve yarı açık alanları da tariflemektedir.

Gökçeada gibi küçük ölçekli, kaynakları sınırlı ve zorlu koşullarda bir ada yerleşimi için çoklu kullanımlar önem kazanmaktadır. MEB’nın “Hayat Boyu Öğrenme” düşüncesine paralel olarak eğitim kurumlarının kent hayatının içine entegre olması ve eğitim tesislerinin olanaklarının Ada’yla paylaşılması fikirleri yarışmanın temel hareket noktalarından birini oluşturuyor.

Kütüphane, çok amaçlı salon, spor merkezi gibi sosyal alanlar ile açık alanlar, park, peyzaj ve spor alanlarının kullanımı ada ve okul tarafından ortak kullanılan bir kesişim alanı olmalı, ada halkı ile paylaşılması hedeflenmelidir. Bu ortak kullanım modeli, kamunun ürettiği değerlerin verimli kullanılması açısından yarışmanın temel motivasyonlarından birisini oluşturur.

Bu amaç doğrultusunda idare mevcut eğitim koşullarının yetersizliğini bir an önce gidermek, yapılacak eğitim tesisi ile ada hayatına katkı sunmak için söz konusu projeleri hayata geçirmek konusunda istekli ve kararlıdır.

Bahsi geçen tasarımlara ilişkin özet tablo:

 

Adı

Açıklama

Anadolu Öğretmen Lisesi

24 derslikli.

Endüstri Meslek Lisesi

16 derslik ve 3 atölye.

Pansiyon

200 kişi kapasiteli.

Spor Merkezi

Kapalı spor salonu ve kapalı yüzme havuzu.

Sosyal ve Kültürel Tesisler

300 kişi kapasiteli konferans salonu ve kütüphane.

Açık Alan Düzenlemeleri

Yaklaşık 100 dönümlük okul bahçesinin düzenlenmesi.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

* Ön Seçim Şartnamesini İlanı                        :  17 Nisan 2014

* Ön Seçime Son Başvuru için son Tarih        :  12 Mayıs 2014

* Ön Seçim Sonuçları ve Yarışmanın İlanı      :  15 Mayıs 2014

* Soru Sormak için Son Gün                          :  31 Mayıs 2014

* Cevapların İlanı                                            :  3 Haziran 2014

* Projelerin Son Teslim Tarihi                         :  14 Temmuz 2014

* Postayla Gönderim için Son Tarih                :  16 Temmuz 2014

* Jüri Çalışması Başlangıcı                              :  16 Temmuz 2014

* Kolokyum ve Ödül Töreni                            :  19 Temmuz 2014

 

JÜRİ ÜYELERİNİN VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ

 

Danışman Jüri Üyeleri

* Ahmet ÇINAR, Çanakkale Valisi

* Ayhan GİDER, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

* Muhittin GÜREL, Gökçeada Kaymakamı

* Şaban KARATAŞ Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü

* Ömer YILMAZ, Mimar

 

Asli Jüri Üyeleri

* Ömer Selçuk BAZ, Mimar

* Doğu KAPTAN, Mimar

* Dürrin Süer KILIÇ, Mimar (Jüri Başkanı)

* Sevil URAL, Mimar

* İsmail MORKOÇ, İnşaat Mühendisi

 

Yedek Jüri Üyeleri

* Serap ÖBEKCİ, Mimar

* Emel SEL, Mimar

* Onur Okhan GÜLEÇ, İnşaat mühendisi

 

Raportörler

* Aylin İNCE, Mimar

* Özgür ŞAHİN, Elektrik Mühendisi

SON BAŞVURU TARİHİ

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç yarışma takviminde belirtilen “Ön Seçim Son Başvuru Tarihi”nde saat 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olmalıdır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Yarışmayı Açan İdare sorumlu değildir.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

* 1. Ödül          : 35.000 TL

* 2. Ödül          : 25.000 TL

* 3. Ödül          : 15.000 TL

* Mansiyonlar  : 5.000 TL (15 adet)

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Yarışmayı Açan İdare tarafından, en geç yarışma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

Ön seçime katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların, Yarışmayı Açan İdare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri Çanakkale Valiliği’ne karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

2. ÖN SEÇİM KOŞULLARI

ÖN SEÇİME KATILACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

* İlgili Meslek Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalı durumunda olmamak.

* Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

* Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

* Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

* Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak.

* Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

* Yarışmaya kayıt yaptırarak şartname bedelini, belirtilen banka hesabına ödemek.

* Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

* Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu paragraflarda belirtilen şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

ŞARTNAME BEDELİ’NİN ÖDENECEĞİ BANKA BİLGİLERİ

Çanakkale İl Özel İdaresi, Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR440001000813121575925002 numaralı hesaba 50 TL olan şartname tutarının yatırılması ve alındı makbuzunun yarışmanın eposta adresine yarışmacı ismi (ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte gönderilmesi gereklidir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Jüri açıklama kısmında özet olarak tanımlanan bu kapsamlı tasarım problemini çözmeleri için farklı iş deneyimleri ve hassasiyetleri olan, tanımlanan problem için “yer” ile bağlantılı yaratıcı ve özgün fikirler üretebilecek, kamu yararı konusuna mimari heyecanla bakacak ve/veya profesyonel mimarlık ölçeğinde meslek pratiği yürüten, tanımlanan tasarım problemini çözümlerken, mimarlık ortamına teşvik edici katkı sunabilecek, 18 tasarımcı ekibi seçecektir.

Bu seçim aşağıda yer alan kıstaslara göre yapılacaktır:

* Benzer ölçekli tasarımlar (uygulama ya da fikir projesi) üretmiş olmak.

* Yarışmalarda ödül almış olmak.

* Benzer işlev veya ölçeklerde yapı üretmiş olmak.

Ön seçime başvuracak yarışmacıların yukarıdaki koşullardan bir ya da birden çoğunu sağlaması gözetilecektir.

3. ÖN SEÇİME KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

KİMLİK DOSYASI

* Mimarlar Odası’na kayıtlı olduğunu gösterir belge eklenmelidir. (Ekip olarak katılım olması halinde ekip ortaklarının tamamı kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunacaktır.)

* Yarışmaya katılan ekipteki her üye liste olarak ibraz edilmelidir.

* Şartnamenin ekinde verilen “Doğruluk Beyanı”nın imzalı kopyası kimlik dosyasının içerisine eklenecektir.

* Ekip içerisinde farklı mesleklerden profesyonellerin yer alması jüri tarafından desteklenmektedir. Ekip olarak katılım halinde, ekip temsilcisinin mimar olma zorunluluğu bulunmaktadır.

PORTFOLYO (A3 kitapçık)

* En fazla 5 referans projenin yer alacağı portfolyonun kapak sayfasında Yarışmanın adı, “Ön Seçim Dosyası” ibaresi ve ekip üyelerinin adı-soyadı yer alacaktır.

* Her projenin ilk sayfasında proje künyesi (projenin adı, projenin yeri/konumu, proje yılı/durumu, tasarımın içeriği, fonksiyonları, işveren adını içerecektir) yer alacaktır.

* Basılı 1 kopya yazışma adresine ulaşmış olmalıdır. Kargodan kaynaklanan gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

* Jüri, her bir referans projede aşağıdaki bilgilerin yer almasını beklemektedir:

   o Projenin adı

   o Projenin yeri/konumu

   o Proje yılı/Durumu

   o Tasarımın içeriği

   o Fonksiyonları

   o İşveren adı

NİYET MEKTUBU

Yarışmacılar, yarışmaya neden katılmak istediklerini anlatan bir metin hazırlamalıdır. (En fazla 250 kelime)

ÖN SEÇİM ŞARTNAMESİ ÖDEME BELGESİ

Ön seçime başvuru yapabilmek için gereken ücretin yatırıldığına ilişkin makbuz.

DİJİTAL OLARAK TESLİM EDİLECEK BELGELER

Ön seçime katılacaklardan istenen belgelerde yer alan “Portfolyo” (pdf formatında) ve “Niyet Mektubu” ayrıca taşınabilir bellek (USB) ortamında teslim edilecektir.

Portfolyolar 50 MB’ı geçemez.

4. BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANANA UYGULAMA PROJESİNİN YAPIMI İŞİNİN NASIL VERİLECEĞİ

İdare, mimarlık ve mühendislik proje ve mesleki kontrollük hizmetlerini bu şartname ve ekleri hükümlerine göre yarışmada birinci ödülü kazanan proje sahibine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi (b) bendi esasları gereğince doğrudan temin usulüne göre yaptıracaktır.

Mimarlık ve mühendislik projeleri fiyatlarının hesaplanmasında aşağıdaki yapı sınıfları dikkate alınacaktır:

* Tüm Yapılar: IV-B

* Otopark: III-A

* Açık Alan Düzenlemesi: I-A

Proje ücretleri hesabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’ne göre yapılır. Proje ücretinin hesabında sözleşme yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve birinci ödülü kazanan projenin inşaat alanı hesaba esas alınır.

Mesleki kontrollük hizmeti ücreti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre bu şartnamede belirtilen Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri yapı sınıfları üzerinden hesaplanacaktır.

Gerekli görülmesi haline jüri, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’nin 31. Maddesi uyarınca, yarışmanın sonucunda 1. Ödül’ü kazanan proje için tavsiyelerde bulunabilir ve ardından bu projenin müellifi ile görüşme yapmak isteyebilir.

5. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ ve YERİ

Yarışmayı düzenleyen idare ile yarışmacılar arasında doğan anlaşmazlıklar jüri hakemliğinde, bu şekilde sonuç alınamazsa Çanakkale Mahkemeleri’nde çözülecektir.

Ek 1: Doğruluk Beyanı

 

Gökçeada Lise Kampüsü Ön Seçimli Mimari Proje Yarışması’na sunduğum bilgi ve belgelerin bana/ ekibime ait olduğunu ve bu belgelerin doğruluğunu beyan ederim.

 

Adı Soyadı

İmza

3230/1-1


 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 4935-17                                                               Karar Tarihi: 27/03/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2014 tarihli toplantısında; Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetine İlişkin Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 6 ncı ve 7 nci maddeleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi çerçevesinde;

1) 18/10/2012 tarihli ve 4085-2 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “OSB Dağıtım ve OSB Üretim Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin yürürlükten kaldırılmasına,

2) OSB üretim önlisans ve lisans başvurularında sunulması gereken teminat mektubu tutarlarının Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında uygulanmasına,

3) Ek-1 de yer alan “OSB Üretim Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin kabul edilmesine,

4) Ek-2 de yer alan “OSB Dağıtım Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”nin kabul edilmesine,

karar verilmiştir.

 

EKLER:

EK-1  OSB Üretim Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi

EK-2 OSB Dağıtım Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurularda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi

 

EK-1

OSB ÜRETİM ÖNLİSANS VE LİSANS İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BAŞVURULARDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

A. OSB ÜRETİM ÖNLİSANS BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN

BİLGİ VE BELGELER LİSTESİ

1) Önlisans Başvuru Dilekçesi (Ek-1)

(Ek-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanıp imzalanır. Yetkinin müştereken verilmesi halinde, müştereken yetki verilen kişilerin her biri tarafından imzalanır.)

2) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların “Yetki Belgeleri”nin aslı veya noter onaylı suretleri veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi,

3) OSB kuruluş protokolü veya ana sözleşmesinin aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi,

4) Üretim Tesisine İlişkin:

a) Bilgi Formu [5 nüsha - Ek-2 (a, b, c, d, e)] (*)

(Üretim tesisi türüne göre; Ek-2 (a, b, c, d, e)’de verilen örnek formlara uygun olarak doldurulur.)

b) Üretim Tesisinin Yerini Gösteren 1/25.000 Ölçekli Harita (2 nüsha) (*)

(Üretim tesisinin kurulacağı yer, sınırlarını belirleyen köşe koordinatlarını da içerecek şekilde harita üzerinde işaretlenerek belirtilir. Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisleri için santral sahasının, türbinlerin ve şalt merkezinin UTM koordinatları 1/25.000 ölçekli orijinal boyutlu ve renkli basılı harita paftası üzerine işlenmiş olacaktır. Güneş enerjisine dayalı üretim tesisinin kurulacağı yer, sınırlarını belirleyen köşe koordinatlarını da içerecek şekilde harita üzerinde işaretlenerek belirtilir. Santral sahası alanı köşe noktaları ile numaraları, santral sahası alanı sınırı ile öngörülen idari bina, aksam, şalt tesisi ve üretim tesisine ait yardımcı ünitelere ait yerler harita üzerinde işaretlenerek belirtilir.)

c) Üretim Tesisinin Yerleşim Yeri Projesi (2 nüsha) (*)

(Mevcut mülkiyet durumunun (dağılımının) gösterildiği 1/5.000 ölçekli kadastral pafta üzerinde, üretim tesisine ait tüm tesislerin yerleşim yerleri ve sınırları çizilerek gösterilecektir. Ayrıca bu paftada, tesis yerine ilişkin il-ilçe-köy-mahalle-ada-parsel bilgileri de yer alır. Kadastral paftanın lejantında, üretim tesisi yerinin halihazırdaki imar durumuna (orman, mera, tarım arazisi, sanayi, mesken v.s) ve arazinin mülkiyet dağılımına (miktar ve oranları da belirtilerek – kamu-şahıs-vakıf-v.s) ilişkin bilgiler de yer alır.)

ç) Tek Hat Şeması (5 nüsha).

(Üretim tesisinin bağlanacağı/bağlı olduğu bağlantı noktasını ve gerilim seviyesini gösteren tek hat şeması, ilgili dağıtım ve/veya iletim hatları ile dağıtım merkezi ve/veya trafo merkezini içerecek şekilde hazırlanır.)

d) ÇED Yönetmeliği Ek 5’de belirtilen duyarlı yöreler kapsamında olup olmadığına ilişkin beyan.(Başvuruda bulunulan üretim tesisi alanının söz konusu duyarlı yöreler kapsamında olması halinde, hangi duyarlı alanların içinde bulunduğunun açıkça ve tek tek belirtilmesi ile duyarlı alana ilişkin ilgili mevzuatın başvuru kapsamındaki üretim tesisinin yapılmasına engel teşkil edip etmediği hususunun açıklanması gerekmektedir.)

e) İlgili kurumdan alınmış olan ve yerleşim yerinin mevcut imar durumunu gösteren belge ile imar tadilatının gerekmesi halinde tadilatın yapılmasının önünde herhangi bir mevzuat engeli olup olmadığı hakkında şirket beyanı.

f) Proje geliştirilen arazinin, proje santral sahasının;

• Mutlak tarım arazilerini,

• Özel ürün arazilerini,

• Dikili tarım arazilerini,

• Sulu tarım arazilerini,

• Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları,

kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti veya söz konusu belgenin aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi.

(Belgenin/belgelerin içeriğinde, söz konusu belgenin/belgelerin, başvuru yapılan proje santral sahasının tamamını kapsadığının net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.)

5) Üretim tesisinde yerli doğal kaynak kullanılması halinde (kaynağın türüne göre);

a) Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılmış Su Kullanım Hakkı Anlaşması’nın veya Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalayabilmeye hak kazanıldığına ilişkin belgenin aslı veya anlaşma ya da belgenin DSİ tarafından aslına uygunluğu tasdiklenmiş bir örneği veya Anlaşma ya da belgenin aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi,

b) Yurt içinde çıkan linyit, taş kömürü, asfaltit, bitümlü şist gibi yerli kömür ile jeotermal kaynakların kullanım haklarına ilişkin olarak; enerji kaynağının kullanım hakkı ya da diğer ayni haklarının tesis edilmiş olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetkili gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilmiş olduğuna ilişkin belgenin aslı ya da noter onaylı sureti veya söz konusu belgenin aslı ile birlikte sunulacak fotokopisi veya kaynak kullanım hakkına ilişkin anlaşmanın tarafı kurum tarafından aslına uygunluğu tasdiklenmiş bir örneği ya da noter onaylı sureti,

c) Yurt içinde çıkan linyit, taş kömürü, asfaltit ve bitümlü şiste dayalı önlisans başvurularında rezerv miktarı, ilgili kaynağın analiz değeri, birim elektrik üretimi için gerekli kaynak miktarı ve önlisansa konu tesis verimi dikkate alınarak kaynağa dayalı tesisin ömrüne ilişkin hesaplama ve ilgili bilgi ve belgeler,

ç) Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı kaynaklar açısından; üretim tesisinin kurulacağı sahanın başvuruda bulunacak tüzel kişinin mülkiyetine konu olması halinde, sahanın mülkiyet hakkına sahip olunduğuna ilişkin belge,

6) Banka Teminat Mektubu (Ek-3), (Banka teminat mektubunun ilgili banka şubesi tarafından düzenlendiğine ve imza sahiplerinin söz konusu banka teminat mektubunu düzenlemeye yetkili olduklarına ilişkin teyit yazısı ve anılan mektup ve yazıyı imzalayan personelin imza sirkülerinin, banka teminat mektubu ile birlikte sunulması gerekmektedir.)

7) OSB üretim önlisans başvurusunda bulunulan yıl itibariyle geçerli önlisans alma bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belge.

(*) (a) bendi çerçevesinde hazırlanan dosyalar word ve excel dosyaları olarak, (b) ve (c) bentlerinde istenen haritalar ise resim dosyası (jpeg) olarak elektronik ortama kopyalanarak da verilecektir (2 adet).

 

AÇIKLAMALAR:

1) A) Hidrolik kaynağa dayalı OSB üretim önlisans başvurularında listenin 1, 2, 3, 4/a, 4/b, 4/c, 4/ç, 4/d, 4/e, 5/a, 6,7 numaralarında belirtilen belgelerin,

1. Rüzgar enerjisine dayalı OSB üretim önlisans başvurularında listenin 1,2,3,4/a,4/b,4/c,4/ç,4/d, 4/e, ,5/ç, 6, 7 numaralarında belirtilen belgelerin,

2. Güneş enerjisine dayalı OSB üretim önlisans başvurularında listenin 1,2,3,4/a,4/b,4/c,4/ç,4/d, 4/e,4/f ,5/ç, 6, 7 numaralarında belirtilen belgelerin,

3. Termik üretim tesislerine ilişkin OSB üretim önlisans başvurularında listenin 1,2,3,4/a,4/b,4/c,4/ç,4/d,4/e,4/f,5/b,5/c,6,7 numaralarında belirtilen belgelerin,

4. Jeotermal enerjiye dayalı önlisans başvurularında listenin 1,2,3,4/a,4/b,4/c,4/ç,4/d, 4/e, 4/f, 5/b,6,7,8,9,10,11,12 numaralarında belirtilen belgelerin,

5. Diğer kaynaklara dayalı önlisans başvurularında ise listenin 1,2,3,4/a,4/b,4/c,4/ç,4/d, 4/e, 4/f,6,7 numaralarında belirtilen belgelerin,

Kuruma sunulması gerekmektedir.

2) OSB üretim önlisans alma bedelleri, her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de ilan edilmektedir. Ayrıca söz konusu Kurul Kararına Kurum internet sayfasından da ulaşılabilir.

3) Teminat mektubu tutarının nasıl hesaplanacağı Enerji Piyasası Düzenleme Kurul Kararıyla belirlenerek ilan edilmektedir. Ayrıca söz konusu Kurul Kararına Kurum internet sayfasında da ulaşılabilir.

4) Kuruma yapılacak önlisans başvurularında; başvuru dosyasındaki tüm belgeler, “A.OSB Üretim Önlisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi”ndeki sıraya uygun olarak dosyalanır.

5) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen belgelerin asılları ile noter onaylı belgeler haricindeki tüm belgeler, lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanmış şekilde sunulur.

6) OSB üretim önlisans başvuru dosyasına konacak belgeler, (aksi belirtilmemiş ise) bir nüsha olarak düzenlenir ve tek bir başvuru dosyası sunulur. Aynı anda birden fazla OSB üretim önlisans başvurusunda bulunulması halinde, başvuru kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerden aslı veya noter tasdikli suretleri, diğer başvuru dosyalarında bu durumun açıkça belirtilmesi kaydıyla, OSB üretim önlisans başvuru dosyalarından birine konulabilir. Diğer OSB üretim önlisans başvuru dosyaları; bu belgelerin aslına uygunluğu OSB üretim önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişilik kaşesi üzerine, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahıslarca isim belirtilmek suretiyle, imzalanmış fotokopiler ile düzenlenebilir. OSB üretim önlisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin, daha önce Kuruma verilmiş bir OSB üretim önlisans başvuru dosyasının bulunması, tüzel kişiyi gerekli belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf kılmaz.

7) Banka teminat mektubunun, içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle Kuruma sunulması gerekmektedir.

8) İhtiyaç duyulması halinde; Kurum tarafından bu listede belirtilenler dışında her türlü ilave bilgi ve belge istenebilir.

01


02

03

04

05

06

07


08

09


10


11


12


13


14


15

3228/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 4935-18                                                               Karar Tarihi: 27/03/2014

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/03/2014 tarihli toplantısında;

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde, bir üretim şirketinin; tedarik etmekle yükümlendiği elektrik enerjisini veya kapasitesini teminen; ikili anlaşmalarla, gün öncesi piyasasından, gün içi piyasasından veya dengeleme güç piyasasından satın alabileceği toplam miktarın, lisansına veya lisanslarına dercedilen yıllık elektrik enerjisi üretim miktarları toplamını geçmemesine,

-21/11/2013 tarihli ve 4709-3 sayılı Kurul Kararının yürürlükten kaldırılmasına,

karar verilmiştir.

3227/1-1


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Enstitümüzde açık bulunan 2. derecedeki doçent kadrosuna “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Siyasal Hayat ve Kurumlar Bilim Dalı” alanında 1 adet doçent alınacaktır.

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve “Doçent” unvanını almış olan isteklilerin; başvuru dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek (Milliyetçilik ve Ulus Devlet konularında araştırma, yayın ve benzeri çalışmaları olan adaylar tercih sebebidir) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Müdürlüğümüze şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

ADRES                                                                

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

85 Nolu Cad.  No: 8 Yücetepe/ANKARA

Tel: Santral 231 73 60 / 1403-1404

3225/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yuva Mahallesi tp. 1925-1935 nolu parseller arası 1/1000 ölçekli plan değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

3226/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 687590 YİBF nolu (A Blok) yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 24.10.2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Salih BERBER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4457, Oda Sicil No: 32920) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin   1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması işleminin iptal edilmesi, 08.04.2014 tarihli ve 2980 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3213/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:

MARDİN KIZILTEPE OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen saha, Mardin Kızıltepe Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası olarak tespit edilmiştir.

2 - Ekli haritada sınırları belirtilen Mardin Kızıltepe Ovası yeraltısuyu emniyetli işletme rezervi 205,5 hm3/yıldır.

3 - Sınırları belirtilen Mardin Kızıltepe Ovasında 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun'un 8. Maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğünün 4. maddesi gereğince 10 metreden derin açılacak her türlü kuyu, galeri, tünel vb. kazılar için belge alınması mecburidir.

4 - 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun'a göre açılan her türlü kuyu, galeri, tünel vb. kazılara yapılan tahsisler emniyetli işletme rezervine eriştiğinde, ekli haritada belirtilen sahada bu kanunun 8. maddesi kapsamındaki her derinlik ve çapta, kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının inşaası yasaklanacaktır.

5 - Mardin Kızıltepe Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanının yürürlüğe girmesinden sonra 18.11.1967 tarih ve 12754 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mardin Kızıltepe Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı" yürürlükten kalkar.

6 - Bu Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Onay'ını ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

3099/1/1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi: 74 - 20.02.2014                                                   Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi : 968 - 20.02.2014                                                       KAYSERİ

Kayseri ili, Develi ilçesi, Ayşepınar Köyü, Killik Sırtı Mevkii’nde bulunan, tapunun 614, 615, 616,617,618,621,626,630,631,632,634,636,643,766,777 ve 4135 no.lu parsellerinde yer alan Killik Sırtı Nekropolü’nün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle, kararımız eki 1/6000 ve 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde işaretlenen şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılmasına; söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

I.DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI OLARAK TESCİL EDİLENKİLLİK SIRTI NEKROPOLܒNÜN GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI

• Bu alanlar, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine;

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına;

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün görüşüyle konunun Koruma Kurulunda değerlendirilmesine;

• Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerinin devam edebileceğine;

• Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına;

• Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğin

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine; şeklinde belirlenmesi gerektiğine; söz konusu alanda tehlike arz eden kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1.derece arkeolojik sit alanlarına yönelik ç maddesinde ifade edilen “taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb malzeme dökülmemesi” hükmü gereği çalışma yapılmak istenen alanın bir kısmının 1. Derece arkeolojik sit alanında kalması nedeniyle M kum-çakıl ocağının açılması talebinin, 4135 no.lu parselin ifrazının yapılmasından sonra yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi karar verildi.

3231/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih : 70 - 23.01.2014                                                    Toplantı Yeri

Karar no ve tarih : 911 -23.01.2014                                                        KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Subaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tapunun 152 ada 45,48,49 ve 50 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarda bulunan, kararımız eki sit fişi üzerindeki harita örneği üzerinde sınırları koordinatlı olarak işaretli Gaziler Mezarlığının 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; KAYSERİ İLİ, MELİKGAZİ İLÇESİ, SUBAŞI MAHALLESİ, GAZİLER MEZARLIĞI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine;

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına;

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine;

• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına;

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği;

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi.

 

3236/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No. Ve Tarihi: 77 - 25.03.2014                                                Toplantı Yeri

Karar No. Ve Tarihi : 1004 - 25.03.2014                                                KAYSERİ

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yuvalı Köyü, Çiftegöz Mevkii’nde, tapunun 134 ada, 291 no.lu parselinde yer alan ve kararımız eki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli haritalarda sınırları belirlenen Çiftegöz Tümülüsü’nün 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; tümülüsteki mevcut kaçak kazı çukurlarının Cumhuriyet Başsavcılığınca uygun görülmesi halinde Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılabileceğine; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin Kaymakamlıkça alınarak, söz konusu alanın belli aralıklarla kontrol edilmesinin sağlanmasına; söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

 

3232/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih : 75 -21.02.2014                                                     Toplantı Yeri

Karar no ve tarih : 973 -21.02.2014                                                        KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Tekkeyenicesi Köyünde bulunan, tapunun İ33-C-10-C pafta, 1630, 1632, 1590 ve 1591 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli, Yenicederesi Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKEYENİCESİ KÖYÜ; YENİCEDERESİ YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına,

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine,

• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; ağaçlandırmaya gidilmemesine,

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği;

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine;

Ayrıca sınırlarının bir kısmı Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

 

3237/1-

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih : 75 -21.02.2014                                                     Toplantı Yeri

Karar no ve tarih : 972 -21.02.2014                                                        KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Çalılı Köyünde bulunan, tapunun İ33-C-09-D pafta, 129 ada, 63,64,65,66,67,68,69, 70, 125 ve 126 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli, Taşlıdölek Yamaç Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇALILI KÖYÜ; TAŞLIDÖLEK YAMAÇ YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına,

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine,

• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; ağaçlandırmaya gidilmemesine,

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği;

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine; Ayrıca sınırlarının bir kısmının Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

 

 

3239/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih : 75 -21.02.2014                                                     Toplantı Yeri

Karar no ve tarih : 971 -21.02.2014                                                        KAYSERİ

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Erkekli Köyünde bulunan, tapunun İ33.C.06.C pafta, 121 ada, 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parselleri ile 122 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33 parselleri ve 119 ada, 35 ve 48 numaralı parselleri ile 118 ada 60 parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli, Erkekli Köyü Düz Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ERKEKLİ KÖYÜ; ERKEKLİ KÖYÜ DÜZ YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına,

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine,

• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; ağaçlandırmaya gidilmemesine,

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine; Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

 

3238/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih : 73 -07.02.2014                                                     Toplantı Yeri

Karar no ve tarih : 952 -07.02.2014                                                        KAYSERİ

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Gökdere Köyünde bulunan, tapunun 113 ada, 2, 3, 12, 13, 14 ve 15 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli Yamadı Nekropolünün; 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, GÖKDERE KÖYÜ; YAMADI NEKROPOLÜ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına,

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine,

• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; ağaçlandırmaya gidilmemesine,

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği;

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine; Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergah koridorunun yaklaşık 60 metre dışında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

 

3241/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih : 73 - 07.02.2014                                                    Toplantı Yeri

Karar no ve tarih : 953 - 07.02.2014                                                       KAYSERİ

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Belekçehan Beldesinde bulunan, tapunun 102 ada, 1 parsel, 269 ada, 5, 6, 7, 8, 20, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 31, 34, parselleri ile 152 ada 1 parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli Arpalık Kalesi Yerleşiminin; 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, BELEKÇEHAN BELDESİ; ARPALIK KALESİ YERLEŞİMİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına,

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine,

• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; ağaçlandırmaya gidilmemesine,

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine; Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

 

3233/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih : 73 - 07.02.2014                                                    Toplantı Yeri

Karar no ve tarih : 954 - 07.02.2014                                                          KAYSERİ

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Belekçehan Beldesinde bulunan, tapunun 172 ada, 31, 32, 33, 34 parselleri ile 173 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli Arpalık Kalesi Yerleşiminin; 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda; YOZGAT İLİ, AKDAĞMADENİ İLÇESİ, BELEKÇEHAN BELDESİ; ARPALIK SARNICI VE KAYA MEZARI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına,

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine,

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği; Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine;

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

 

3240/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih : 75 -21.02.2014                                                     Toplantı Yeri

Karar no ve tarih : 974 -21.02.2014                                                        KAYSERİ

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Sarıhamzalı Köyünde bulunan, tapunun İ34.D.10.B pafta, , 122 ada, 49, 53, 54 parselleri ile 123 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli, Kurupınar Mevkii Osmanlı Yerleşmesinin 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, SORGUN İLÇESİ, SARIHAMZALI KÖYÜ; KURUPINAR MEVKİİ OSMANLI YERLEŞMESİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI: Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına,

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine,

• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; ağaçlandırmaya gidilmemesine,

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği;

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine; Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

 

3235/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih : 75 - 21.02.2014                                                    Toplantı Yeri

Karar no ve tarih : 975 - 21.02.2014                                                       KAYSERİ

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Yazılıtaş Köyünde bulunan, tapunun İ34.D.05.D/09.A pafta, 2419, 2420, 2421, 2422 ve 2423 numaralı parselleri üzerinde yer alan ve kararımız eki Sit Fişi üzerindeki 1/25000 ölçekli harita örneği üzerinde koordinatlı olarak işaretli Kaleycikkaya Tepesi Yerleşmesinin; 2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından işlem yapılmasına ve söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda;

YOZGAT İLİ, SORGUN İLÇESİ, YAZILITAŞ KÖYÜ; KALEYCİKKAYA TEPESİ YERLEŞMESİ GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI:

• Bu alan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,

• İmar planında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,

• Bu alanda bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına,

• Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için Müze Müdürlüğünün görüşüyle konunun Kurulumuzda değerlendirilmesine,

• Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yapılamayacağına; ağaçlandırmaya gidilmemesine,

• Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesi;

• Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhid) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği;

Şeklinde belirlenmesine ve ilgili Kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı Hazırlanması gerektiğine;

Ayrıca Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı güzergâhında kaldığı ifade edilen bu alanda yapılacak çalışmaların mevcut arkeolojik varlıkların korunması sağlayacak ve sit alanlarının mahiyetine zarar vermeyecek şekilde, belirlenen sit alanı sınırları dışında yapılmasında 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca bulunmadığına; sit alanının yakınından geçecek olan hat inşaat çalışmasının ilgili Müze Müdürlüğü Uzmanları denetiminde yapılması ve koridor dâhilinde yapılacak olası hafriyat çalışmaları sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda 2863 sayılı kanunun 4. maddesi gereği çalışmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirilmesi” gerektiğine karar verildi.

 

3234/1-1


Standard Chartered Yatırım Bankası Türk Anonim Şirketinden:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığından:

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

3242