4 Nisan 2014 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28962

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Adana Hizmet Merkezi Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fibabank Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)

1 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin : Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ : Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Drc

Adet

Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

İkinci Yeni Şiiri akımı üzerine çalışma yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Reformların ve Osmanlı devletinin uluslararası ilişkiler anlayışının İslami dayanakları konusunda araştırmaları bulunmak.

2721/1-1


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

Ali Rıza TOPRAK-Bayram Ticaret tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca 2012/154570 kayıt nolu ihale nedeniyle tüm kamu ihalelerinden 2 yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin 11.10.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebi ile Ankara 9. İdare Mahkemesinde 2014/186 Esas sayı ile açılmış olan davada adı geçen mahkeme 21.02.2014 tarihli kararı ile İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27 nci maddesi uyarınca idari işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Genel Tebliği’nin 28.1.1.3. maddesinin (d) bendinde “İhalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı açılan davada yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmesi durumunda kararın aslı veya onaylı örneğinin Kurumumuza sunulması halinde ilgili gerçek veya tüzel kişiler yasaklılar listesinden çıkarılacaktır. Ancak, mahkeme kararı uyarınca veya idari bir işlemle ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının kaldırılması, değiştirilmesi veya düzeltilmesi hallerinde kararın yasaklama kararını veren idarelerce Resmî Gazetede yayımlatılması ” hükmü gereğince Ali Rıza TOPRAK-Bayram Ticaret hakkındaki tüm kamu ihalelerinden 2 yıl süreyle yasaklanması kararının kaldırılması gerekmektedir.

Adı/Unvanı                         :  Ali Rıza TOPRAK-Bayram Ticaret

Adresi                                 :  100. Yıl Bulvarı No:23 Kat:3

T.C. Kimlik No                   :  11701080840

Vergi Kimlik No                 :  Ostim Vergi Dairesi- 8540021370

Kayıtlı Olduğu Tic. Odası   :  Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No         :  20224

2724/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Muş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Fethi TAŞ’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 03.08.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 03.08.2014 tarihinde son bulacaktır.

2 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hakan ÖNCܒye iki ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden kesinleşmiştir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezaları 02.09.2019 tarihinde sona ereceğinden, cezanın uygulanmasına 03.09.2019 tarihinde başlanacak olup, 03.09.2021 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 13.11.2013 gün ve 2013/374-475 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Vedat PEKÇETİN’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 01.02.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 01.08.2014 tarihinde son bulacaktır.

4 - Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu’nun 30.07.2013 gün ve 2013/230 sayılı kararı ile, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Doğan ÇETİNER’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 01.02.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 01.02.2015 tarihinde son bulacaktır.

5 - 05.03.2014 tarih ve 28932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Disiplin Kurulu kararlarına ilişkin ilanın 2.sırasında yer alan, Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Nevzat KESİK ilanında, sehven “cezanın uygulanmasına 29.01.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza 29.01.2015 tarihinde son bulacaktır.” yazılmıştır. Oysaki Yeminli Mali Müşavirin daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, ceza 22.12.2015 tarihinde başlanacak olup, 22.12.2016 tarihinde son bulacaktır. İlanen duyurulur.

2718/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Profesör kadrolarına 2547 sayılı Yasanın 25. ve 26. maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini (Profesör kadrosu için) belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (Doçent kadrosuna başvuracak adayların 4(Dört), Profesör kadrosuna başvuracakların ise 6(Altı) takım dosya hazırlaması) ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin www.yeditepe.edu.tr adresinde yer almaktadır.

 

Fakülte

Bölümü/Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adet

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü- Tıbbi Cihazlar, Dönüştürücüler ve Sinyal İşleme Alanı

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Doçent

1

2720/1-1


Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullan taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları ise 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

 

Birim/ Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro Unvanı / Adet

Açıklama

 

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

 

 

2

 

ENDODONTİ

 

1

2

 

PERİODONTOLOJİ

 

1

1

 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

1

 

1

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI

 

1

 

 

SANAT TARİHİ

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ

 

1

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

1

 

 

 

FEN FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ

1

 

 

 

TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ

1

 

 

 

UYGULAMALI MATEMATİK

 

1

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

HUKUK BİLİMLERİ

 

1

 

 

İKTİSAT TEORİSİ

 

1

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

 

1

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

1

 

 

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 

1

 

 

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

Alanında doktora yapmış olmak.

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

1

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

1

 

 

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

1

 

 

 

GÖĞÜS HASTALIKLARI

1

 

 

 

İÇ HASTALIKLARI

 

 

1

Endokrinoloji uzmanı olmak.

İÇ HASTALIKLARI

 

1

 

Medikal Onkoloji uzmanı olmak

İÇ HASTALIKLARI

 

 

1

Medikal Onkoloji uzmanı olmak

RADYOLOJİ

1

 

 

 

2714/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlük Makamının 21.03.2014 tarih ve 2400 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği;

Ender Şimşek İnşaat Yapı Malz. Test Lab. Proje ve Dan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Bahçekapı Mah. 2509. Sok. Yeşilçam İşyeri Sitesi No:19/A Şaşmaz Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Laboratuvar İzin Belgesi Komisyonunun (LİBK) 01.06.2006 tarih ve 74 sayılı kararı ile verilen 126 nolu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 07.03.2014 tarih ve 475/6 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

2703/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 03/02/2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2014 tarih ve 428 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut ilçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 46348 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi” 04/04/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2723/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/02/2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/03/2014 tarih ve 429 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 45959 ada 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi" 04/04/2014 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2722/1-1


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi-No     : 13.03.2014/ 92                                                   Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No     : 13.03.2014/ 1576                                                  EDİRNE

Kırklareli İli, Demirköy İlçesi, İğneada Beldesi, Kasapçayırı Mevkii, sit alanı dışında kalan, maliye hazinesi mülkiyetine kayıtlı bulunan, 117 ada, 14 parselde yer alan, Kasapçayırı Tümülüsünün ve Mezarlık Alanının tescil edilmesi istemine ilişkin Kırklareli Valiliği (İl Kültür Turizm Müdürlüğü) nin 29.11.2013 tarih ve 80306381-106.01.01-834 sayılı yazısı ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Söz konusu Kasapçayırı Tümülüsünün ve Mezarlık Alanının 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1/25000 ölçekli haritada belirlenen sınırları itibariyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine,

* Taşınmazda koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ek kararında yer alan 1. Derece arkeolojik sit alanı hükümlerinin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak belirlenmesine,

* Kasapçayırı Tümülüsü ve Mezarlık Alanında kaçak kazı yapanlar hakkında Müze Müdürlüğü tarafından yasal soruşturma açıldığından yeniden yasal soruşturma açılmasına gerek olmadığına, kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi.


2704/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 72- 06.02.2014                                                  Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 943- 06.02.2014                                                 KAYSERİ

 

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11354 ada, 9 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 29.01.2014 gün ve 103 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11354 ada, 9 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun “II. Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.

 


 

2705/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 69- 09.01.2014                                                  Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 894- 09.01.2014                                                    KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11354 ada, 10 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1080 sayılı raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, , Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11354 ada, 10 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.

 


 

 

2706/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 72- 06.02.2014                                                  Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 941- 06.02.2014                                                    KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11345 ada, 3 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı bezirhanenin Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 29.01.2014 gün ve 103 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11345 ada, 3 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı bezirhanenin; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar kapsamında değerlendirilerek yapı grubunun “I. Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.


 

2707/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 72- 06.02.2014                                                  Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 942- 06.02.2014                                                    KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11330 ada, 20 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışma nedeniyle 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 29.01.2014 gün ve 103 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11330 ada, 20 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun “II.Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.


 

2708/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı no ve tarih    : 69- 09.01.2014                                                  Toplantı Yeri

Karar no ve tarih        : 893- 09.01.2014                                                    KAYSERİ

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11344 ada, 1 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına yönelik çalışması kapsamında 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi istemine ilişkin İller Bankası Anonim şirketinin 12.07.2013 gün ve 21213 sayılı yazısı, konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.11.2013 gün ve 3743 sayılı, Melikgazi Kaymakamlığının 04.12.2013 gün ve 4432 sayılı, Melikgazi Belediye Başkanlığının 29.11.2013 gün ve 8824 sayılı, görüş yazıları, raportörlerinin 22.11.2013 gün ve 1080 sayılı raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, tescil fişi görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 11344 ada, 1 parselinde, özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınmazın; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan kültür varlığı niteliğindeki yöresel yaşam biçimini yansıtan yapılar kapsamında olması nedeniyle yapı grubunun “II. Grup” olarak belirlenmesine, tescil işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğine, karar verildi.

 


 

2709/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 20.02.2014 - 90                                              Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 20.02.2014 - 992                                          ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Yeşildurak köyünde bulunan Yeşildurak Höyüğünün sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine yönelik Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 14/02/2014 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.07.2008/670 sayılı kararı, fotoğraflar, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Viranşehir ilçesi, Yeşildurak köyünde bulunan Yeşildurak Höyüğünün koordinatlı sit alanı haritası bulunmaması nedeni ile Kurulumuz raportörlerince yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan 1/5000 ölçekli koordinatlı sit alanı haritasının uygun olduğuna, Yeşildurak Höyüğü üzerinde Yeşildurak köy yerleşmesinin bulunması ve sosyal yaşamın devam etmesi nedeniyle I. Derece arkeolojik sit alanı olan sit derecesinin II. Derece arkeolojik sit alanı olarak düzeltilmesine, II. Derece arkeolojik sit alanı olan kısımdaki parsellere Viranşehir Tapu Müdürlüğünce korunması gerekli kültür varlığıdır şerhinin düşülmesine,  tescil edilirken koruma ve kullanma esasları belirlenmeyen,

Yeşildurak Höyüğü’nün II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartları’nın:

1. Bu alanda, yeni yapılaşmaya izin verilemez.

2. İmar Planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir

3.  Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.

6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine,

I. Derece Arkeolojik Sit Alanından çıkartılan, ancak II. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları dışında kalan bölgenin ise Ek 2’de belirtildiği şekilde “Etkileşim Geçiş Bölgesi” olarak belirlenmesine karar verildi.

 

 

 

2710/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23’üncü ve 25’inci maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

ÖZEL ŞARTLAR

1

Tirebolu İletişim Fakültesi

Hakla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doçent

3

1

İletişim çalışmaları bilim dalında doçent unvanını almış olmak.

2

Tirebolu İletişim Fakültesi

Hakla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Doçent

3

1

Uygulamalı İletişim bilim dalında doçent unvanını almış olmak.

3

Tirebolu İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Doçent

3

1

İletişim çalışmaları bilim dalında doçent unvanını almış olmak.

4

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

2

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup,  anksiyojenik benzeri davranış üzerine çalışmaları olmak.

5

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında doktorasını yapmış olup, yoğun bakımda ağrı yönetimi üzerine çalışmaları olmak.

6

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

3

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, Balkan coğrafyası şair ve devlet adamları üzerine çalışmaları olmak.

7

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olup, markov zincirleri üzerine çalışmaları olmak.

8

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

1

Gıda Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olup, mikotoksinler konusunda çalışmaları olmak.

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Uluslararası ilişkiler kuramları ve Türk dış politikası alanında çalışmaları olmak.

10

Şebinkarahisar UBYO

Gıda Teknolojisi Bölümü

Yardımcı Doçent

3

1

Kloraloz türevlerinin sentezi konusunda çalışmaları olmak.

11

Bulancak Kadir Karabaş UBYO

Uluslararası Ticaret Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İşletme alanında doktorasını yapmış olup, finansal durum analizi üzerine çalışmaları olmak.

12

Teknik Bilimler MYO

Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı

Yardımcı Doçent

4

1

Tekstil Mühendisliği alanında doktorasını yapmış olup, nano balistik konusunda çalışmaları olmak.

2716/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Polmak Sondaj Sanayi A.Ş.’nin Şanlıurfa ilinde sahip bulunduğu AR/PAŞ/4934 ve 4935 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatnamesi 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun Geçici-1’inci maddesi ve mülga 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının 24.03.2014 tarihli olurlarıyla feshedilmiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

2696/1-1

—————

Transatlantic Turkey Ltd. ve Transatlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltdnin Diyarbakır ili dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TAT-TEM/4174 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin ruhsat sahasında yapılan petrol keşfine istinaden 26.06.2014 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 19.03.2014 ve bunu tamamlayan 25.03.2014 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan olunur.

2697/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

SON BAŞVURU TARİHİ    : 18.04.2014

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Tam Zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğüne teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı Doçentlik belgesi

7- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi/dökümü

8- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7- Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi/dökümü

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

Açıklama

Sağlık Bilimleri

Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

İlgili fakültelerin biyoloji bölümünden mezun olmak, yüksek lisans ve doktorasını mikrobiyoloji alanında yapmış olmak, bakteriyoloji-moleküler genetik-moleküler mikrobiyoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak, belirtilen konularda ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

Yüksek lisans ve doktorasını bitki besleme alanında tamamlamış olmak, bitki besleme, bitki fizyolojisi/genotipleri ve beslenme ilişkileri konularında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yardımcı Doçent

1

İlgili fakültelerin bitki koruma bölümünden mezun olmak, yüksek lisans ve doktorasını botanik ve bitki patolojisi alanında yapmış olmak, mikoloji (fungus hastalıkları) alanında uzmanlaşmış olmak, belirtilen alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlar yapmış olmak.

 

NOTLAR

1- Adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2- Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.yiu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü

Bağlum Bulvarı, No.2, Keçiören-ANKARA

Tel: (312) 3291010, Faks: (312) 3291015

2753/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi), yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Çevre ve Geri Dönüşüm Üzerine Çalışmış Olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

1

1

Fizik Eğitimi Alanında Çalışmış Olmak.

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

1

Termal Analizler Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

 

Yardımcı Doçent

3

1

Fiziki Coğrafya alanında Doktora Yapmış Olmak.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

 

Yardımcı Doçent

3

1

Kırgız Türk Lehçesi Folklorik Dili Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

 

Yardımcı Doçent

4

1

Köpürebilir Malzemelerin Birleştirilmesi ve Köpürülebilirliği Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

3

1

 

Orman Fakültesi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

 

Yardımcı Doçent

5

1

 

2754/1-1


FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ BİLANÇO

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

Eklerini görmek için tıklayınız