25 Şubat 2014 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28924

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Niğde Üniversitesinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

14/02/2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan üniversitemiz akademik kadro ilanında Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü kadrosu sehven hatalı yayımlanmış olup aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Ünvanı

Adet

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Doçent

1

İlgililere duyurulur.

1239/1-1


 


 

—————

—————

—————